Day

kesäkuu 1, 2020

Keski-Suomen Nuorisofoorumi toteutettiin keväällä 2020 etänä. Yksi Nuorisofoorumin teemoista oli ilmasto, ja teema vietiin seppo.io -oppimisalustalle Vaikuta! -peliksi. Pelissä nuorten tuli esimerkiksi pohtia ilmastoviestintää täydentämällä lauseita mielestään sopivilla sanoilla. Seuraavassa tekstissä pääset näkemään koostetta siitä, mitä mieltä nuoret ovat ilmastoviestinnästä!

Vaikka moni vastanneista nuorista koki, että ilmastoratkaisuista kerrotaan riittävästi, suurin osa kuitenkin vastasi viestintää olevan liian vähän.

“Ilmastoratkaisuista kerrotaan nuorille mielestäni liian suppeasti ja yksipuolisesti.”

Aktiivisiksi ilmastoratkaisuista viestijäksi nostettiin ilmastoasioista kiinnostuneet, kuten somevaikuttajat ja ilmastoaktivistit. Myös koulut ja opettajat sekä omat läheiset koettiin aktiivisiksi viestijöiksi. Poliittisista vaikuttajista esiin nostettiin Vihreät, vihervasemmisto ja Suomen hallitus.

“Erilaiset ilmastotyypit ovat aktiivisia kertomaan siitä, mitä ilmaston hyväksi tehdään.”

Toisaalta nuoret nostivat samoja toimijoita esiin myös, kun kysyttiin epäaktiivisista viestijöistä. Iso osa vastaajista nimittäin koki, että valtiot ja poliitikot, omat läheiset sekä opettajat eivät juurikaan kertoisi tekemistään ilmastoratkaisuista. Myös uutisten koettiin viestivän ilmastoratkaisuista vain niukasti.

 “Sen sijaan en ole kuullut, että suurin osa maista kertoisi tekemistään ilmastoratkaisuista juuri lainkaan.”

Viestinnän koettiin keskittyvän usein vain yksittäisiin asioihin kuten muoviin tai kasvisruokavalioon. Toisaalta muutama nuori koki viestinnän keskittyvän vain suurempiin kokonaisuuksiin. Voi olla, ettei ilmastoviestintä tarjoa nuoren elämään sopivia vinkkejä omaan toimintaan. Viestit koetaan joko saman asian toistamiseksi tai ovat nuoren elämään liian suuria kokonaisuuksia. Moni nuori myös koki viestinnän keskittyvän liikaa täysin muihin aiheisiin kuten koronaan, politikointiin ja tyhjiin puheisiin sekä ongelmakeskeisyyteen ratkaisujen sijaan.

“Liian usein viestit keskittyvät vain puheisiin.”

Nuoret toivovat aktiivista ja monipuolista ilmastoviestintää. Viestinnän toivotaan olevan positiivista ja ratkaisukeskeistä sekä selkeää ja asiallista. Myös tietoa viestintään toivotaan lisää.

“Haluaisin kuulla ajankohtaista ja rakentavaa viestintää”

Nuorten mielestä paras kanava ilmastoviestintään on sosiaalinen media, joka keräsi selvästi eniten vastauksia. Tietyistä kanavista mainittiin Youtube, Instagram ja Snapchat. Sosiaalisen median lisäksi nuoret kokivat hyväksi kanavaksi tv:n ja uutiset.

“Mielestäni some esim. Instagram tai Snapchat olisi hyvä kanava.” 

Nuoret siis haluavat kuulla enemmän ratkaisuihin keskittyvää ja selkeää viestintää monilta eri tahoilta erityisesti sosiaalisen median kautta.

Lisätietoa Nuorisofoorumista ja otteita Vaikuta-peleistä TÄÄLTÄ