Koulutusta Vaikuta!-teemapäivän järjestämiseen

Millainen toiminta tukisi nuorten omaa toimijuutta? Millä tavoin saataisiin nuoret osallistettua keskusteluun ja vaikuttamaan ajankohtaisiin aiheisiin?

Nuorten kanssa yhdessä kehitetty Vaikuta!-teemapäivä on tapahtumakonsepti, joka osaltaan vastaa näihin kysymyksiin. Teemapäivän  tarkoituksena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamaan. Pelillisyyttä hyödyntävä teemapäivä on monipuolinen ja mieluinen tapa osallistua.

Nuorten Suomi toteuttaa yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston kanssa Vaikuta!-teemapäivän perehdytyksen sekä koulutuksen, josta saa valmiudet päivän järjestämiseen. Koulutus on suunnattu nuorten osallisuuden parissa työskenteleville tai nuorten vaikuttamista edistäville, kuten nuorisotyöntekijöille, nuorisovaltuustojen ohjaajille sekä kuntien hyvinvointi- tai osallisuuskoordinaattoreille. Vaikuta!-teemapäivää voi soveltaa useissa eri toimintaympäristöissä, kuten kouluissa, nuorisotiloilla ja järjestöjen toiminnassa.

Keväällä 2021 järjestetään etäyhteyksin kaksi samansisältöistä Vaikuta!-teemapäivän perehdytystä, 18.3. ja 22.4. klo 13-14.30. Perehdytyksessä tutustutaan teemapäivän konseptiin ja taustaan. Esillä on myös ALL-YOUTH tutkimushankkeen tutkijoiden näkemyksiä teemapäivästä demokratiakasvatuksen virittäjänä.  Osallistujat pääsevät pelaamaan teemapäivistä tuttua Vaikuta!-demopeliä.

Kaksiosaisen järjestämiskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet päivän toteuttamiseen. Vaikuta!-teemapäivän koulutuspäivät ovat ti 27.4. klo 13-16 ja pe 7.5. klo 9-12. Myös koulutus järjestetään etäyhteyksin. Koulutukseen osallistuminen edellyttää perehdytykseen tai aikaisempiin  infoihin osallistumisen.

Koulutuksessa tutustutaan mm. Vaikuta!-teemapäivän rakenteeseen, yhteistyötahojen rooliin, nuorten osallistamiseen sekä sovellusmahdollisuuksiin. Osallistujilla on myös mahdollisuus osallistua keväällä (etä)toteutettaviin Vaikuta!-teemapäiviin Tampereella ja Jyväskylässä. Koulutuksen aikana rakennetaan myöhemmin hyödynnettävä Vaikuta!-peli, joka sisältää osallistavia tehtäviä ja työpajoja. Tavoitteena on, että osallistujat järjestävät Vaikuta!-teemapäivän omassa työympäristössään lukuvuoden 2021-2022 aikana.

Ilmoittautuminen perehdytyksiin TÄÄLTÄ 18.3.2021 ja TÄÄLTÄ 22.4.2021
Ilmoittautuminen koulutukseen TÄÄLTÄ

Lisätietoa: http://www.nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/

About the author