Nuorten Keski-Suomi ry:n hallitukseen ja jäsenistöön uusia tuulia

Nuorten Keski-Suomi ry:n yleiskokous pidettiin 19.3.2018, jossa valittiin yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus, sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2018.  

Puheenjohtajana aloitti uutena kasvona mm. Osaava Keski-Suomi -toiminnasta tuttu Tarja Tuomainen. Hallitukseen on sääntöjenkin mukaan valittava nuorten edustaja, jolla paikalla jatkaa Toukofestin tapahtumajohtajanakin toiminut Siiri Muhonen. Vaikka velvoitetta eri tahojen edustajajista hallituksessa ei ole, on siihen pyritty valitsemaan henkilöitä, jotka tuovat näkemystä  monista eri suunnista.

Puheenjohtajan ja nuorten edustajan lisäksi hallituksen muita jäseniä ovat Tanja Kuitunen (Poke), Riina Kylmälahti (Nuorisoseurat ry), Petri Lehtoranta (Keski-Suomen Liikunta ry), Katariina Luoto (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry), Tero Lämsä (Humak), Petri Oinonen (Lape-hanke) ja Tiinu Wuolio (Medita Communication) sekä varajäseniä Satu Paasonen (Jyväskylän kaupunki), Jenny Saksola (Jyväskylän Kristillinen opisto) ja Ritva Vallinkoski (Jyvässeudun 4H). Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.

Nuorten Keski-Suomi ry:n jäsenet

Palvelujärjestönä toimivan yhdistyksen jäseninä voivat olla vain yhteisöjäsenet. Kun Nuorten Keski-Suomi 15 vuotta sitten syntyi, oli sitä perustamassa viisi maakunnallista nuorten parissa toimivaa yhdistystä. Jäsenpohjaa ei ole koskaan haluttu järjestelmällisesti kasvattaa, kaikki palvelut ovat olleet joka tapauksessa kaikkien tahojen ja nuorten käytössä. Järjestökentän ja oppilaitoskentän rakenneuudistus on vaikuttanut kuitenkin yllättävän paljon, kun sen myötä on hävinnyt Keski-Suomen kartalta yhdistyksen perustajajäseniä. Tällä hetkellä Nuorten Keski-Suomen jäseninä ovat Keski-Suomen Liikunta, Keski-Suomen Nuorisoseurainliitto ja Nuorisokeskus Piispala sekä maaliskuussa uutena jäsenenä mukaan on tullut myös Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki.

Vuosikokouksessa jäsenmaksuksi päätettiin 50 € yhteisöltä. Lisäksi yksilöt ja yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseniksi ja valita kannatusjäsenmaksun suuruuden itse seuraavasti: yksilökannatusjäsen 10-100 € ja yhteisökannatusjäsen 100-500 €. Nuorten Keski-Suomi ry:n varsinaisiksi jäseniksi ovat tervetulleita nuorten kanssa toimivat järjestöt ja muut tahot. Jäsenyys perustuu vastavuoroisuuteen: Jäsenet haluavat tuoda omaa osaamistaan ja näkemyksiään Nuorten Keski-Suomen toiminnan tueksi, mutta he saavat yhteistyöstä eväitä myös itselleen. Kannatusjäseniksi ovat tervetulleita yksilöt ja yhteisöt, jotka haluavat antaa tukensa toiminta-ajatuksen toteuttamiseen.

 

”Nuorten Keski-Suomi on nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä palvelujärjestö, joka tarjoaa nuorille innostavia tekemisen, oppimisen ja vaikuttamisen paikkoja. 
 
Unelmamme on, että jokainen voi olla rohkea omalla tavallaan ja persoonallaan. Tärkeää on myös se, että nuorille on tarjolla oman kokoisia ja sisältöisiä haasteita.
 
Haluamme mahdollistaa nuorelle kokemuksen siitä, että kun tekee jotain, sillä on merkitystä itselle ja muille. Tämän myötä syntyy halu ja kyky vaikuttaa niin omaan kuin muidenkin elämään. Haluamme olla luomassa yhteiskunnasta paikan, jossa nuori saa ja haluaa toimia sekä vaikuttaa.”

 

Lisätietoja:

Eeva-Liisa Tilkanen
p. 040 5528070
eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi

About the author