Astetta coolimpi ilmasto – Nuorten ilmastovaikuttaminen

Astetta Coolimpi Ilmasto -hankkeessa kestävän elämäntavan teemoja käsitellään nuorten kanssa heidän omista lähtökohdistaan käsin. Hankkeen keskiössä ovat nuorten Ilmastotiimi sekä Ilmastoagentit. 

Ilmastotiimin vaalivaatimukset ja ilmastotietopaketti on julkaistu!

Nuorten Suomen ja Jyväskylän kestävä kehitys Japa ry:n alla toimiva Keski-Suomen Ilmastotiimi on koonnut kevään aikana kuntavaaliehdokkaille ja äänestäjille suunnatun ilmastotietopaketin. Paketti sisältää tietoa keskeisimmistä kuntatason ilmastoteemoista, nuorten mielipiteitä niistä sekä Ilmastotiimin täsmätoimet kuhunkin teemaan. Keskisuomalaiset kuntavaaliehdokkaat voivat sitoutua edistämään toimia ja saada nimensä julkaistuksi paketin yhteydessä.

 

Vaatimuksiin sitoutuneet ehdokkaat

Kuntavaaliehdokkaat voivat sitoutua Ilmastotiimin vaalivaatimuksiin lukemalla ilmastotietopaketin ja täyttämällä tietonsa sen lopusta löytyvään lomakkeeseen.

Ilmastotiimin vaalivaatimuksiin sitoutuneet kuntavaaliehdokkaat:

 • Mirva Keckman, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Eeva Närhi, Vihreä liitto, Viitasaari
 • Mihail Seppälä, Vasemmistoliitto, Jyväskylä
 • Matleena Käppi, Vasemmistoliitto, Jyväskylä
 • Heta Kopra, Vasemmistoliitto, Jyväskylä
 • Petri Turunen, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Sonja Karppinen, Vasemmistoliitto, Jyväskylä
 • Niina Simanainen, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Liisa Kuparinen, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Salla Pehkonen, SDP, Jyväskylä
 • Yannick Lahti, SDP, Jyväskylä
 • Mikko Kuha, SDP, Jyväskylä
 • Päivi Korpivaara, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Jarkko Veijanen, SDP, Jyväskylä
 • Jorma Kallio, SDP, Jyväskylä
 • Aleksi Murtojärvi, SDP, Jyväskylä
 • Arto Lampila, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Jussi Gustafsson, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Sauli Vuorinen, Kokoomus, Jyväskylä
 • Emilia Lakka, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Henry Boyd, SDP, Jyväskylä
 • Vesa Jarva, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Anna-Kaarina Autere, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Tero Kalavainen, Kokoomus, Jyväskylä
 • Katja Isomöttönen, Kokoomus, Jyväskylä
 • Lea-Elina Nikkilä, Vihreä liitto, Joutsa
 • Anna Puupponen, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Lassi Hakonen, SDP, Jyväskylä
 • Markku Ikkala, Kokoomus, Jyväskylä
 • Vesa Kaakkuriniemi, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Helinä Lähdesluoma, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Leevi Hänninen, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Kauko Karivuo, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Leena Lyytinen, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Suvi Widgren, Kokoomus, Jyväskylä
 • Irja Berglund, Kokoomus, Jyväskylä
 • Lauri Piirainen, SDP, Jyväskylä
 • Jyrki Tapper, SDP, Jyväskylä
 • Ilmari Kallius, Vasemmistoliitto, Jyväskylä
 • Aino Kenttälä, Vihreä liitto, Jyväskylä
 • Kimmo Suomi, SDP, Jyväskylä
 • Ida Lassila, Vihreä liitto, Inari
 • Valtteri Paakki, Keskusta, Jyväskylä
 • Ira Vainikainen, Vasemmistoliitto, Jyväskylä
 • Rosa Heikkinen, Vasemmistoliitto, Jyväskylä
 • Marjo Pihlaja, Vihreä Liitto, Hankasalmi
 • Inka Karvonen, Vihreä Liitto, Oulu

Monenlaisia keinoja nuorten vaikuttamiselle

Astetta coolimpi ilmasto -hanke vastaa nuorten tarpeeseen päästä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Hankkeessa nuoret pääsevät sekä nostamaan oman äänensä esiin että konkreettisesti toimimaan kestävämmän elämäntavan puolesta. Hankkeen toisella kaudella (2020–2021) toiminnan keskiössä on kuntavaikuttaminen. Hankkeessa toimii kaksi nuorten ryhmää Ilmastotiimi ja Ilmastoagentit, jolloin nuorilla on erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omien mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Nuorten Ilmastotiimi

Edellisen lukuvuoden tapaan hankkeen ydinryhmänä on nuorten Ilmastotiimi. Ilmastotiimi saa toiminnassa koulutusta yksilö- ja kuntavaikuttamisesta sekä ilmastonmuutoksesta. Saatu tieto tarjoaa pohjan oman vaikuttamisen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Ilmastotiimin tehtävänä on suunitella lukuvuoden aikana Nuoren ilmastovaikuttajan koulutus. Koulutus pilotoidaan ohjaamalla se Ilmastoagenteile ja kesän aikana koulutusmateriaalit julkaistaan. Lisäksi Ilmastotiimi suunnittelee ja toteuttaa nuorten oman ilmastoteemaisen kuntavaikuttamisen kampanjan keväällä 2021 nostaen nuorten ääntä esiin kuntavaaleissa.

Ilmastotiimi tarjoaa nuorille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa myös eri yhteistyötahojen projekteihin. Tiimi tekee yhteistyötä Keski-Suomen maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa.

Nuoret Ilmastoagentit

Nuoret Ilmastoagentit ovat ilmastoasioista ja niihin vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria eri puolilta Suomea. Ilmastoagenttitoiminta tarjoaa tiimiä kevyemmän vaihtoehdon osallistua ja vaikuttaa ilmastoasioihin. Agentit toimivat kevään 2021 ajan saaden koulutusta kuntavaikuttamisesta ja tietenkin ilmastosta. Tietoja päästään kevään edetessä soveltamaan käytäntöön. Agentit suunnittelevat ja toteuttavat omia ilmastovaikuttamisen tekoja sekä osallistuvat nuorten Ilmastotiimin suunnittelemaan kuntavaalikampanjaan.

Kun osaa ja uskaltaa hakeutua oikeisiin paikkoihin, niin voi saada näinkin huippuja tilaisuuksia tulla kuulluksi.

Ilmastotiimin jäsen (lukuvuosi 2019-2020)

Lukuvuonna 2019-2020 saatiin aikaan paljon!

Vaikuttamista monella tapaa

Ilmastotiimi osallistui lukuvuoden 2019-2020 aikana muun muassa ilmastopaneeliin KEOS2019-tapahtumassa, digiraati-työkalun kehittämiseen ja ilmastolain kommentointiin sekä teetti kyselyn nuorten ilmastoajatuksista Keski-Suomessa. Kyselyn tulosten pohjalta Ilmastotiimi antoi kolme suositusta, jotka ovat nähtävissä Nuorten Suomen Youtube-kanavalla. Ilmastoteema oli esillä myös Keski-Suomen Nuorisofoorumissa, jossa nuoret pääsivät vaikuttamaan ilmastoasioihin sekä esittämään kysymyksiä päättäjille.

Ilmastopaketti nuorilta nuorille

Nuorten Ilmastotiimi ideoi, suunnitteli, toteutti ja pilotoi lukuvuoden 2019-2020 aikana oman tapansa vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Näin syntyi Ilmastopaketti – oppisisältö ilmastonmuutoksesta nuorilta nuorille. Ilmastopaketti kertoo nuorilähtöisesti faktoja ilmastonmuutoksesta, haastaa miettimään omia asenteitaan sekä tarjoaa vinkkejä omaan arkeen. Ilmastopakettia pilotoitiin keväällä 2020 ja osallistujilta saatu palaute oli erittäin positiivista.

Ilmastopaketti on vapaasti hyödynnettävissä kouluissa ja muissa nuorten ryhmissä. Ilmastopaketti löytyy TÄÄLTÄ.

On jotenkin tosi hienoa ja kannustaa vaikuttamaan, kun näkee ja kokee, että meitä nuoria halutaan oikeasti kuunnella ja meidän asiat on tärkeitä.

Ilmastotiimin jäsen (lukuvuosi 2019-2020)

Astetta Coolimpi Ilmasto -hanke toteutetaan Nuorten Suomi ry:n ja Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n yhteistyönä Ympäristöministeriön tuella.

Lisätietoa Astetta coolimpi ilmasto -hankkeesta:

Mareena Laine, Nuorten Suomi ry, mareena.laine@nuortensuomi.fi, p. 044 012 4608
Anna Sarkkinen, JAPA ry, anna.sarkkinen@jyvaskyla.fi, p. 040 593 8541