Category

Ajankohtaista

Nuorten Keski-Suomi ry:n yleiskokous pidettiin 19.3.2018, jossa valittiin yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus, sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2018.  

Puheenjohtajana aloitti uutena kasvona mm. Osaava Keski-Suomi -toiminnasta tuttu Tarja Tuomainen. Hallitukseen on sääntöjenkin mukaan valittava nuorten edustaja, jolla paikalla jatkaa Toukofestin tapahtumajohtajanakin toiminut Siiri Muhonen. Vaikka velvoitetta eri tahojen edustajajista hallituksessa ei ole, on siihen pyritty valitsemaan henkilöitä, jotka tuovat näkemystä  monista eri suunnista.

Puheenjohtajan ja nuorten edustajan lisäksi hallituksen muita jäseniä ovat Tanja Kuitunen (Poke), Riina Kylmälahti (Nuorisoseurat ry), Petri Lehtoranta (Keski-Suomen Liikunta ry), Katariina Luoto (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry), Tero Lämsä (Humak), Petri Oinonen (Lape-hanke) ja Tiinu Wuolio (Medita Communication) sekä varajäseniä Satu Paasonen (Jyväskylän kaupunki), Jenny Saksola (Jyväskylän Kristillinen opisto) ja Ritva Vallinkoski (Jyvässeudun 4H). Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.

Nuorten Keski-Suomi ry:n jäsenet

Palvelujärjestönä toimivan yhdistyksen jäseninä voivat olla vain yhteisöjäsenet. Kun Nuorten Keski-Suomi 15 vuotta sitten syntyi, oli sitä perustamassa viisi maakunnallista nuorten parissa toimivaa yhdistystä. Jäsenpohjaa ei ole koskaan haluttu järjestelmällisesti kasvattaa, kaikki palvelut ovat olleet joka tapauksessa kaikkien tahojen ja nuorten käytössä. Järjestökentän ja oppilaitoskentän rakenneuudistus on vaikuttanut kuitenkin yllättävän paljon, kun sen myötä on hävinnyt Keski-Suomen kartalta yhdistyksen perustajajäseniä. Tällä hetkellä Nuorten Keski-Suomen jäseninä ovat Keski-Suomen Liikunta, Keski-Suomen Nuorisoseurainliitto ja Nuorisokeskus Piispala sekä maaliskuussa uutena jäsenenä mukaan on tullut myös Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki.

Vuosikokouksessa jäsenmaksuksi päätettiin 50 € yhteisöltä. Lisäksi yksilöt ja yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseniksi ja valita kannatusjäsenmaksun suuruuden itse seuraavasti: yksilökannatusjäsen 10-100 € ja yhteisökannatusjäsen 100-500 €. Nuorten Keski-Suomi ry:n varsinaisiksi jäseniksi ovat tervetulleita nuorten kanssa toimivat järjestöt ja muut tahot. Jäsenyys perustuu vastavuoroisuuteen: Jäsenet haluavat tuoda omaa osaamistaan ja näkemyksiään Nuorten Keski-Suomen toiminnan tueksi, mutta he saavat yhteistyöstä eväitä myös itselleen. Kannatusjäseniksi ovat tervetulleita yksilöt ja yhteisöt, jotka haluavat antaa tukensa toiminta-ajatuksen toteuttamiseen.

 

”Nuorten Keski-Suomi on nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä palvelujärjestö, joka tarjoaa nuorille innostavia tekemisen, oppimisen ja vaikuttamisen paikkoja. 
 
Unelmamme on, että jokainen voi olla rohkea omalla tavallaan ja persoonallaan. Tärkeää on myös se, että nuorille on tarjolla oman kokoisia ja sisältöisiä haasteita.
 
Haluamme mahdollistaa nuorelle kokemuksen siitä, että kun tekee jotain, sillä on merkitystä itselle ja muille. Tämän myötä syntyy halu ja kyky vaikuttaa niin omaan kuin muidenkin elämään. Haluamme olla luomassa yhteiskunnasta paikan, jossa nuori saa ja haluaa toimia sekä vaikuttaa.”

 

Lisätietoja:

Eeva-Liisa Tilkanen
p. 040 5528070
eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi

Nuorisokeskus Piispalaan kokoontuu 20.-22.4. nuoria maakuntavaikuttajia viidestä maakunnasta pohtimaan ja kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia tulevissa maakunnissa. Mukana on maakuntien nuorisovaltuustoissa tai vaikuttajatoiminnassa olevie nuoria Etelä-Savosta, Kainuusta, Keski-Suomesta, Pirkanmaalta ja Satakunnasta. Hankkeemme järjestää mielenkiintoisen viikonlopun ja otolliset puitteet nuorille tutustua toisten maakuntien toimintaan ja oppia hyviä käytänteitä, joita voi jatkossa hyödyntää oman maakunnan vaikuttamistoiminnassa. Viikonlopun anti saatetaan tietenkin maakuntaliittojen ja uudistusta tekevien tietoon.

Viikonlopun aikana opitaan vaikuttavasta viestinnästä ja somen hyödyntämisestä toiminnan viestintäkanavana. Välttyä ei myöskään voi ajankohtaisilta tilannekatsauksilta uudistuksen suhteen! Jokainen pääsee myös kehittämään omia vaikuttamisen ja argumentoinnin taitoja hauskojen tehtävien kautta. Eikä hauskanpitoa sovi myöskään unohtaa; Piispala tarjoaa loistavat puitteet ulkoiluun, urheiluun, saunomiseen ja uimiseen.

Seurailehan sivujamme, päivitämme tänne leirin tapahtumia ja tuotoksia viikonlopun jälkeen!

Tiistaina 27.3. järjestettiin Cygnaeus-talolla Ollako vai eikö olla – mitä tapahtuu maakunta- ja sote-uudistuksessa? -tilaisuus nuorille aikuisille. Tilaisuudessa istuttiin alas kuulemaan ja keskustelemaan maakunta- ja soteuudistuksesta ja osallistujina oli edustajia mm. poliittisista nuorisojärjestöistä ja opiskelijajärjestöistä. Keski-Suomen Liiton Keski-Suomi 2020-projektin projektipäällikkö Pirjo Peräaho ja maakunnan osallisuuden ja viestinnän valmistelija Emmi Hyvönen alustivat Keski-Suomen valmistelun tilannetta sekä sitä, miksi maakuntauudistus tehdään ja mitkä asiat muuttuvat uudistuksen myötä.

 

Osallistujilta nousi paljon kysymyksiä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen ja alustajat saivat myös tiukasti perustella, että miksi uudistus tehdään – ja miksi juuri nykyisellä mallilla. Keskustelun aiheiksi nousivat muun muassa palveluiden laadun määrittely ja valvonta. Palveluista kysymyksiä ja huolta herättivät erityisesti kouluterveydenhuolto ja mielenterveyspalvelut sekä kunnan ja maakunnan palvelujen yhdyspinnat esimerkiksi koulumaailmassa ja nuorisotyössä.

 

Tämän jälkeen keskusteltiin Nuorten Keski-Suomen projektikehittäjän Eeva Mäntylän johdolla maakuntavaaleista ja maakuntauudistukseen vaikuttamisesta. Yhdessä pohdimme esimerkiksi nuorten äänestysaktiivisuutta ja keinoja sen nostamiseen. Keskusteluissa oltiin yhtä mieltä siitä, että politiikka ja yhteiskunnalliset asiat pitäisi tuoda lähemmäksi kouluja ja oppilaitoksia. Nuorten tulisi jo peruskoulussa saada käytännönläheistä tietoa puolueiden toiminnasta ja niiden aatteellisista eroista esimerkiksi tutustumalla oman kunnan ja maakunnan valtuustojen toimintaan ja päätöksentekijöihin. Nuorten ehdokkaiden vaalipaneelit olivat osallistujien mielestä hyvä idea, sillä nuorten äänestämättä jättämiseen on tärkeimpänä syynä esimerkiksi vuoden 2013 Nuorisobarometrin mukaan se, ettei  sopivaa ehdokasta löydy. Yhteistä vaalipaneelia nuorten ehdokkaiden esille nostamiseksi lähdetäänkin järjestämään ja paneelin päivämäärä on 2.10.! Lisätietoja tilaisuudesta seuraa myöhemmin.

Tilaisuus oli osallistujien kommenttien perusteella ilmeisen tarpeellinen. Tilaisuus esimerkiksi “antoi selkeästi tietoa uudistuksesta ja jatkossa on helpompi kertoa myös muille tulevasta”. Yksi osallistujista nosti esiin, että “valtamediassa saa helposti kovin negatiivisen kuvan maakuntauudistuksesta ja sen takia oli hyvä kuulla uudistuksesta positiivisemmasta näkökulmasta”.

1 2