Nuorten äänen kuulumisesta Keski-Suomessa huolehtii maakunnallinen vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on mm. tuoda nuorten asioita ja mielipiteitä päättäjien korviin.

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston tehtävänä on vaikuttaa maakunnalliseen päätöksentekoon sekä tuoda nuorten mielipiteitä esiin. Tehtävää toteutetaan ottamalla kantaa nuoria koskeviin suunnitelmiin, osallistumalla valmistelutyöryhmiin sekä osallistumalla ja järjestämällä mahdollisuuksien mukaan vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia kuten nuorten ja päättäjien kohtaamisia. Lisäksi nuorisovaltuusto voi antaa lausuntoja maakuntavaltuuston päätöksiin ja ehdotuksiin sekä tehdä aloitteita.

Nuorisovaltuusto on myös mukana kehittämässä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia maakunnan palveluissa. Nuorisovaltuusto on osa Keski-Suomen liiton organisaatiota, virallisesti Maakuntahallituksen alainen työryhmä. Jäsenet nimetään Keski-Suomen nuorisovaltuuston edustajiksi vuodeksi kerrallaan ajalle 1.12.-30.11. Keski-Suomen nuorisovaltuustossa on kaksi edustuspaikkaa jokaiselle keskisuomalaiselle kunnalle sekä kuusi avointa paikkaa. Ryhmä on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Emilia Asikainen, Petäjävesi/Jämsä

Varapuheenjohtaja
Roalbin Reyes, Pihtipudas

Yhteyshenkilö:
Veera Ruotsalainen
p. 0440124608
veera.ruotsalainen@nuortensuomi.fi

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2021-2022 toiminta ja pöytäkirjat:

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto perehdytys ja tutustuminen toteutettiin perinteisen leirin sijaan joulukuussa 2021 etäyhteyksin.

Järjestäytymiskokous pidettiin kaksiosaisena tammikuussa. Helmikuun alussa 2.2. kokoustettiin pienellä porukalla ja keskusteltiin mm. Ilo auttaa -kampanjasta.

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston edustajia osallistui 10.2. neljän maakunnan nuorten tapaamiseen, jossa päästiin jakamaan ajatuksia maakunnallisesta vaikuttajaryhmästä.

Hyvinvointialueen valmistelijat tapasivat Manu-ryhmän edustajia 16.2., johon kutsuttiin myös kuntien nuorisovaltuustoja info- ja kuulemistilaisuuteen. Keskustelun teemana oli Nuorisovaltuusto tulevaisuuden hyvinvointialueella.

 

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2020-2021 toiminta ja pöytäkirjat:

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto perehdytys ja tutustuminen toteutettiin perinteisen leirin sijaan marras-joulukuun taitteessa etäyhteyksin. Tilaisuuksia oli yhteensä kolme, joissa kussakin vähän eri sisältö.

Kauden ensimmäinen kokous pidettiin kaksiosaisena 23.1. sekä 27.1.2021. Ensimmäisessä osassa kuultiin ensin terveiset nuorten Ilmastotiimiltä sekä keskisuomalaisesta Nuorten ja osallisuus kulttuuritoiminnassa-hankkeesta. Tämän jälkeen keskusteltiin vähän kevään kuntavaaleista ja kokousosion päätti puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinnat.

Toisen osan aloitti Keski-Suomen liiton aluekehityspäällikkö Pirjo Peräaho, joka kertoi liiton tehtävistä sekä  kutsui nuoret mukaan maakuntastrategian työstämiseen. Tämän jälkeen oli vuorossa sihteerien valinnat sekä toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2021.

Seuraavassa kokouksessa Nuorisovaltuusto käsitteli Keski-Suomen maakuntastrategiaa, joka pitää sisällään maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman. TÄÄLTÄ lisätietoa maakuntastrategiatyöstä.

Viimeisessä kokouksessa oli esillä hyvinvointialueuudistus. Uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan ja asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksiin. Hyvinvointialueen on lain mukaan asetettava oma nuorisovaltuusto. TÄÄLTÄ lisätietoa sote-uudistustyöstä.

Lokakuussa puheenjohtajat osallistuivat keskisuomalaisten kansanedustajien kokoukseen, jossa esiteltiin ryhmän toimintaa ja keskusteltiin nuorten näkökulmista eri aiheisiin.

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto oli myös mukana järjestämässä Nuorisofoorumia marraskuun alussa. Koronan vuoksi tilaisuus  järjestettiin hybridiversiona, eli kuntien nuorisovaltuustot osallistuivat oman kunnan tiloista yhtäaikaiseen tilaisuuteen. Nuorisofoorumissa juhlistettiin Keski-Suomen maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän 10-vuotista toimintaa.

Yhteistyötä muiden maakuntien kanssa päästiin tekemään, kun maakuntien nuorisovaltuustojen edustajat kokoontuivat 26.27.11.2021 Joensuussa ensimmäistä kertaa järjestettyyn MAHKU21-huippukokoukseen.

MAHKU21-tapahtuman aikana nuoret pohtivat maakunnallisten nuorisovaltuustojen tulevaisuutta osana hyvinvointialueita. Yhteisenä julkilausumana maakuntien nuoret vaativat, että Nuoret tulee ottaa mukaan hyvinvointialueiden ja niiden nuorisovaltuustojen suunnitteluun  välittömästi. Nuoria on kuultava ja heidät on otettava mukaan valmistelua koskevaan päätöksentekoon. Hyvinvointialueuudistuksen viestintää tulee tehdä nuorille tutuissa kanavissa ymmärrettävästi ja saavutettavasti.”  Julkilausuman kokonaisuudessaan  voit lukea ja ladata TÄÄLTÄ

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto teki julkilausumasta videon, joka sisältää myös viestin Keski-Suomen päättäjille. Video yllä ja”> TÄÄLLÄ

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2019-2020 toiminta ja pöytäkirjat:

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto, tutummin Manu-ryhmä, tapasi ensimmäisen kerran marraskuussa ryhmäytymis- ja perehdytysleirillä Piispalassa. Leiri järjestettiin yhteistyössä Astetta Coolimpi Ilmasto -projektin Ilmastotiimin kanssa. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa 30.11.2019 puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 äänestettiin Väinö Tamminen Joutsasta ja varapuheenjohtajaksi Wiivi-Maria Kasanen Jyväskylästä. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin ryhmän sisäinen toimintaohje sekä keskusteltiin vuoden 2020 tilaisuuksista.

Joulukuussa Manun puheenjohtajat osallistuivat Gradian Vaikuta-teemapäivään pitämällä Manun esittelypisteen, jossa myös kyseltiin opiskelijoiden ajatuksia nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nuoret ajatukset välitettiin  Häkkää päivän järjestelijöille jossa etsitään ratkaisuja nuorten hyvinvointihaasteeseen Veturitalleilla 5.2.

Tammikuun lopussa puheenjohtajat esittelivät ryhmän Keski-Suomen maakuntahallitukselle kokouksessa pe 31.1. ja kokouksesta suunnattiin suoraan keskisuomalaisten nuorisovaltuustojen koulutusleirille 31.1.-1.2. Piispalaan jonne osallistui osa Manu-ryhmän jäsenistä. Helmikuussa esiteltiin Keski-Suomen Nuorisovaltuustoa Mataran Vaikuta-illassa, jonne kutsuttiin nuoria eri järjestöjen toiminnasta.

Keski-Suomen Nuorisofoorumi järjestettiin keväällä 2020 etätoteutuksena. Nuorisofoorumi on vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille suunnattu tilaisuus, jossa nuoret pääsevät ääneen, tarttumaan ajankohtaisiin maakunnallisiin teemoihin sekä keskustelemaan eri päättäjien kanssa.

Kevään lopussa oli tarkoitus osallistua  Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokoukseen ja syksyllä Keski-Suomen maakuntaristeilylle, mutta nämä koronavirusepidemian vuoksi maakuntavaltuuston kokousta ei fyysisenä järjestetty ja risteily siirrettiin vuodelle 2021.

Toukokuun kokouksen yhteydessä käsiteltiin Nuorisofoorumin peleistä nousseita nuorten ajatuksia ja pohdittiin yhteisöllistä oppilashuoltoa, jonka viestit välitetään kuraattoreiden työkokoukseen. Lisäksi ideoitiin ja suunniteltiin tapaamista keskisuomalaisten kansanedustajien kanssa, jota suunniteltiin toteutettavan  syksyllä.

Syksyllä ensimmäisen kokouksen yhteydessä nuorisovaltuutetut kertoivat näkökulmiaan tulevaisuuden liikkumisesta ja elämästä ylipäätään. Työpajatyöskentely oli osa Länsi- ja Sisä-Suomen alueen yhteistä liikennestrategiatyötä. Kokouksessa kuultiin myös Keski-Suomen sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus nuorten osallisuuden näkökulmasta.

Kauden viimeinen kokous pidetään marraskuun lopussa ja tällöin tehdään mm. valinnat tulevan kauden vapaille paikoille. Kuluvan kauden edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kauden 2020-2021 maakunnallisen nuorisovaltuuston perehdytykseen. 

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2018-2019 toiminta ja pöytäkirjat:

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston, tutummin Manu-ryhmän kausi starttasi marraskuussa 2018 ryhmäytymis- ja perehdytysleirillä Piispalassa. Marraskuussa osallistuttiin myös Keski-Suomen Maakuntavaltuuston kokoukseen. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidettiin samana päivänä ryhmän pikkujoulujen kanssa lauantaina 1.12.2018. Puheenjohtajaksi valittiin Max Koitela Kannonkoskelta.

Kauden aikana edustajia on osallistunut mm. Tulevaisuuden sotekeskus valmennuksen loppuseminaariin panelistina, Keski-Suomen Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitevaiheen työpajaan sekä panelistina Maakunta ja sote uudistuksen päätösseminaariin. Keski-Suomen Nuorisovaltuustojen edustajia osallistui kuntien nuva-leirille sekä syysstarttiin ja lisäksi osallistuttiin maakunnallisten nuorisovaltuustojen verkostoitumisleirille. 

Kesäkuussa maakuntavaltuustolle esiteltiin aloite Keski-Suomen Nuorisovaltuuston virallistamisesta osaksi Keski-Suomen maakunnan liittoa. Ryhmä tultaneen nimeämään maakuntahallituksen alaiseksi työryhmäksi lokakuussa 2019. Lue aloite TÄÄLTÄ

Keski-Suomen nuorisovaltuuston kauden 2017-2018 toiminta ja pöytäkirjat:

Kauden 2017-2018 aikana Nuorisovaltuusto työsti mm. toimintasääntöä, oli mukana toteuttamassa Vaikuta! -kampanjaa kymmenellä keskisuomalaisella koululla, edusti erilaisissa maakunnallisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä otti kantaa Keski-Suomen järjestämissuunnitelmaan. Viimeinen kannanotto julkisesta liikenteestä Keski-Suomessa sai myös maakuntavaltuuston huomion. Maakuntavaltuusto yhtyi nuorisovaltuuston kannanottoon julkisen liikenteen toimivuudesta.

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto oli mukana kehittämässä, suunnittelemassa ja toteuttamassa Vaikuta! -kampanjaa keväällä 2018.  Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat 10 eri kunnassa järjestettyihin Vaikuta! -teemapäiviin. Lue lisää Vaikuta! -teemapäivistä TÄÄLTÄ