Nuorisofoorumi

Keski-Suomen Nuorisofoorumi on vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria kokoava tilaisuus, jossa nuoret pääsevät pureutumaan ajankohtaisiin aiheisiin sekä tapaamaan päättäjiä ja asiantuntijoita.

KESKI-SUOMEN NUORISOFOORUMI 2020

Keski-Suomen Nuorisofoorumi järjestettiin keväällä 2020 etätoteutuksena.
Nuoret pääsivät perehtymään Keski-Suomen Nuorisovaltuuston valitsemiin teemoihin pelillisin keinoin. Teemoja olivat Ilmasto, Vapaa-aika ja kulttuuri, Energia ja liikenne sekä Mielen hyvinvointi.

Peleissä nuoret saivat jakaa mielipiteitään, ajatuksiaan ja näkemyksiään vastaamalla erilaisiin tehtäviin ja kyselyihin. Nämä esitellään päättäjille, asiantuntijoille sekä maakunnalliselle nuorisovaltuustolle, jotka kommentoivat ja vastaavat nousseihin kysymyksiin. Näin asiantuntijat ja päättäjät pääsevät (kasvokkaisen kohtaamisen puuttumisesta huolimatta) kuulemaan nuorten ajatuksia sekä välittämään omat terveisensä heille.

Nuorisofoorumin peleistä kootaan teemakohtaiset videot, joissa on sekä koontia nuorten omista, peliin kerätyistä vastauksista että eri tahojen kommentteja niihin. Videot ladataan Youtubeen, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. Mahdollisuus on katsoa kaikki videot tai itseä kiinnostava teema.  

Lataa keskisuomalaisille kouluille lähetetty viesti  TÄÄLTÄ

KOONTIA NUORISOFOORUMI2020 VAIKUTA-PELEISTÄ:

(Tuotosten koostaminen on kesken, joten sivusto täydentyy kesän ja alkusyksyn aikana. Myös teemakohtaiset videot löydät myöhemmin tältä sivulta) 

Nyt osu ja uppos -meemit

Joskus kuva on enemmän kuin tuhat sanaa. Niinpä myös Vaikuta! -peleissä nuorilla oli tehtävänä oli etsiä tai tehdä meemi pelin teeman mukaisesti; julkisesta liikenteestä, kunnan kulttuurista tai ilmastonmuutoksesta. Bannereita klikkaamalla pääset kurkkaamaan teemakohtaiset nasevat kuvat 😉

Oikeus vaikuttaa

Jokaisessa Vaikuta! -pelissä on tehtävä ”Oikeus vaikuttaa”, jonka tarkoituksena on kertoa nuorille missä kaikkialla säädetään nuorten oikeuksista.

Nuoren piti valita seuraavista vaihtoehdoista mistä nuorten vaikuttamisoikeuksista on linjattu. Kun nuori lähetti vastauksen, sai hän automaattivastauksena tiedon mitkä ovat oikein.

Viereisessä kaaviossa on koottu kaikkien tehtävään vastanneiden nuorten vastaukset (210 henkilöä). O-merkintä tarkoittaa oikeaa vastausta.

 

LISSU – Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomessa ollaan päivittämässä liikennejärjestelmäsuunnitelmaa Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen toimesta. Suunnitelma on jaettu kolmeen toimintaympäristöön, joille on kullekin asetettu sopivimmat ja vaikuttavimmat tavoitteet. Lue lisää liikennejärjestelmäsuunnitelmasta TÄÄLTÄ

Vaikuta! -pelissä nuorilla oli mahdollisuus kertoa ajatuksiaan, että millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta oheiset Jyväskylän kaupunkiseudulle suunnatut tavoitteet toteutuisivat. Banneria klikkaamalla näet nuorten vastaukset.

ps. Ihmettelitkö tämän tehtävän nimeä? LISSU -nimen takana on Keski-Suomen Nuorisovaltuusto (Manu-ryhmä), joka on osallistunut Liikennejärjestelmäsuunnitelman työpajoihin. Koska nimi tuntui niin hankalalta, keksittiin sille vähän ytimekkäämpi nimi 😀

Miten jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet saataisiin paranemaan Jyväskylässä?

– Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita saataisiin parannettua rakentamalla kestäviä kulkuväyliä, ja tekemällä matkoista mahdollisimman lyhyitä. Vähävaraisille voitaisiin antaa esimerkiksi tarpeen mukaan polkupyöriä, joilla he pystyivät liikkumaan paikasta toiseen. Pyörää pitäisi tietenkin kohdella hyvin eikä sitä saisi myydä.
– Pitäisi tehdä enemmän erillisiä pyöräteitä ja julkisesti kannustaa kulkemaan jalan tai pyörällä
– Lisää pyöräteitä ja mukavampia reittejä kulkea
– Lakaisemalla ajoissa hiekka pois jalkakäytävällä
– Tieltä otettaisiin hiekat aikaisin pois ja olisi enemmän pieniä tauko paikkoja, vaikka jätski baareja.
– Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet saataisiin paranemaan sillä että saataisiin lisää pyöräteitä ja jalankulkijoille enemmän suojaleitä.
– Jyväskylässä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita pystyisi parantamaan erottelemalla kävelytien ja pyörätien toisistaan, sekä leventämällä kevyen liikenteen väyliä.
– Jalankulun tai pyöräilyn olosuhteita saataisiin parannettua Jyväskylässä lisäämällä pyörä- ja jalankulkuteitä. Vaikka Rantaraitti onkin jo huikea mahdollisuus jalan tai pyörällä liikkumiseen, on Jyväskylässä silti vielä monia paikkoja joissa joutuu joko pyöräilemään liikenteen seassa, tai kevyen liikenteen väylien kunto on huono.
– Enemmän ja parempikuntoisia kävelyteitä, pyöräparkkeja
– Parannetaan turvallisuutta ja yleistä kävelyteiden laatua
– Jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettuja reittejä voitaisiin kunnostaa ja lisätä. Lisäksi myös taukopaikkoja ja pyörätelineita olisi hyvä olla enemmän.
– Olosuhteet paranisivat, jos suojateitä ja hidastetöyssyjä lisättäisiin. Tällöin isommissa risteyksissä ei olisi niin vaikea päästä tien yli.
– Jalankulku ja pyöräily olosuhteita voisi parantaa leveimmillä kulkuväylöillä ja selkeillä viivoilla missä kenenkin kuuluu kulkea
– Pyörätelineitä voisi olla enemmän ja ne pitäisi olla sijoitettuna paikoille, joista on vaikea varastaa ilman, että tulee nähdyksi.
– Pyörä- ja kävelyteitä pitäisi parantaa ja parempia reittejä pitäisi lisätä.
– Enemmän roskiksia ja penkkejä
– Kävelijöitten ja pyöräiliöitten jalankulku paranisi, jos tehtäisiin joka paikkaan kävely ja pyörätiet. Ne saisi olla myös leveämpiä!
– Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet olisivat paremmat, jos kävely ja pyörätiet olisivat paremmassa kunnossa. Usein olen huomannut että teillä on paljon möykkyjä ja teräviä kiviä. Myös teiden kapeus aiheuttaa välillä ongelmia, koska ohitukset ovat silloin vaikeita.
– Ihan hyvä olis jos autot pysähtyis kun menee tien yli 😀
– Laajempi pyörätieverkosto. Tanskassakin on pyöräteitä joka paikassa niin miksei täälläkin.
– Jalankulku sujuu hyvin, mutta mäkiä voitaisiin alkaa hiomaan tasaiseksi jottei pylräillessä hengästyisi.
– Jos autot pysähtyisi ja pääsisi tien yli rauhassa
– Mielestäni ihmiset tykkäisivät kävellä ja pyöräillä enemmän jos pyörä- ja kävelytiet olisivat syrjemmässä. Eikä heti autotien vieressä missä voi olla suuri riski joutua onnettomuuteen.
– Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden olosuhteita voisi parantaa esimerkiksi jakamalla kevyenliikenteen väylät viivalla käveliöille ja pyöräilijöille niin se selkeyttäisi liikkumista.
– Jalankulun ja pyöräilyn osuutta saataisiin paranemaan Jyväskylässä pitämällä kävelyteiden kunnosta parempaa huolta. Talvisin niiden auraus on vaihtelevaa ja nilkkaan asti ylettyvä sohjo ei houkuttele kävelemään tai pyöräilemää. Lisäksi teiden varsille voisi laittaa levähdys penkkejä, mikä voisi helpottaa pidemmän matkan liikkumista kävellen.

Miten Jyväskylän asukkaille voitaisiin kertoa henkilökohtaisten (liikkumis)valintojen vaikutuksista ja tarjolla olevista vaihtoehdoista?

– Kestävistä valinnoista kertominen olisi helppoa lehtiä, mainoksia sekä julkisia paikkoja hyödyntämällä. Esimerkiksi suosituissa ruokakaupoissa voisi olla näkyvää tietoa liikkumisvalintojen vaikutuksesta ja kunnan asukkaille voitaisiin jakaa silloin tällöin tietolehtiä liikkumisvalintoihin liittyen.
– Sosiaalinen media ja lehdet saavuttavat lähes kaikki ikäryhmät
– Esimerkiksi kirjeellä joka tulisi kotiin tai tv mainoksella
– Teiden varsille laitettaisiin kylttejä ja aiheesta tehtäisiin enemmän uutisia.
– Mainoksilla.
– Heille voitaisiin kertoa näistä vaihtoehdoista vaikka konserttein tauoilla niin että joku asiantunteva menee puhumaan lavalle tai vaikka messuilla.
– Mainoksilla
– Keskisuomalaisessa, julisteissa.
– Voitaisiin kertoa pyöräilyn ja kävelyn hyvistä puolista.
– Mainos lehdes
– Niistä voisi tehdä esimerkiksi info tauluja tai esitteitä, jotka jaettaisiin kiteihin.
– Jyväkylän asukkaille voitaisiin kertoa julkisilla paikoilla olevilla näytöillä ja tv mainoksilla
– Niistä voitaisiin kertoa esimerkiksi jakamalla pienet vihkoset ja laittamalla mainoksia esimerkiksi bussipysäkeille.
– Mielestäni tästä voisi jakaa tietoa esimerkiksi postilaatikkoon jaettavien mainoslehtien tai sosiaalisen median avulla. Vaikka Jyväskylässä on hyvät liikunta mahdollisuudet, en itsekkään tiedä niistä kaikkia.
– Mahdollisista vaihtoehdoista voitaisiin kertoa vaikka erilaisilla kamppaniolla ja mainonnalla
– Ärsyttävillä skippaamattomilla mainoksilla 🙂
– Somekampanja ja uutiset
– Jyväskylän asukkaille voitaisiin kertoa henkilökohtaisten liikkumisvalintojen vaikutuksista ja tarjolla olevista vaihtoehdoista kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa olevilla julisteilla/näyttelyillä.
– Mainostamalla

Mitä tulisi ottaa huomioon, jotta kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus taataan, kun suunnitellaan moottoriajoneuvoliikenteen järjestelyjä taajamissa?

– Turvallisuuden takaamiseksi suojateitä on oltava tasaisin välimatkoin, ja ne tulisi rakentaa mahdollisimman tasaisille, näkyville paikoille. Kulkuväylien tulisi olla tarpeeksi leveitä, jotta ihmiset mahtuvat liikkumaan ilman tungosta. Alikulkutunneleita ja liikennevaloja kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Vilkkaimmilla paikoilla nopeusrajoitukset voivat olla tarpeen.
– Vaikkapa kaiteet tien reunoille jotta ei tapahtuisi kolareita. Pyöräilijöille kypärä päähän ja jos ei ole nii siitä sakkoa.
– Liikennevalot
– Pyöräiliöillä olisi kypärä ja kaikki kunnioittaisivat toisten liikkumis tapaa.
– Sopivat nopeusrajoitukset ja suojatiet.
– Kevyen liikenteen turvallisuutta voitaisiin lisätä tekemällä omat jalkakäytävät kauemmas tiestä
– Tulisi ottaa huomioon että on tarpeeksi suojateitä ja liikennevaloja sekä hidastetöyssyjä suojateiden kohdalla että on ns. pakko hiljentää vauhtia.
– Tarpeeksi laajat pyöräily/kävelytiet
– Kävelytiet
– Leveät kävely- ja pyörätiet ja mahdollisesti jokin aita välissä, jos autotie on hyvin kiireinen
– Ei pyöräteitä liian lähelle muita teitä
– Tarpeeksi tilaa pyörille.
– Kävelyn ja pyöräilyn reitit tulisi merkitä selvästi ja autoteille pitäisi olla tutvalliset sekä selkeästi merkityt ylityspaikat.
– Jotta turvallisuus taataan on reittien oltava tarpeeksi leveitä ja turvallisia kulkea
– Pyörä- ja kävelytiet voisivat olla mahdollisuuksien mukaan pari metriä autoteistä, jolloin esimerkiksi kolarissa autot eivät tulisi niin helposti jalakulkijoiden päälle.
– Suojateitä ja alikulkutunneleita kannattaisi olla paljon, jotta tien toiselle puolelle pääseminen olisi turvallista.
– Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden takaamiseksi voitaisiin katsoa suojateiden sijainti. Useat suojatiet ovat sellaisissa paikoissa, joista autoilija ei välttämättä huomaa lähestyvää kävelijää/pyöräilijää. Esim. pelkkä kasvuston siistiminen tälläisissä paikoissa voisi auttaa.
– Kävelijöille ja pyöräilijöille olisi kunnon kävely ja pyörätiet, johon moottoriajoneuvot eivät pääsisi. Tarpeeksi valoja taajamassa.
– Nopeusrajoitukset ja korotetut suojatiet varsinkin taajama-alueen rajaseudulla. Alikulkutunneleita myös.
– Risteysalueet sun muut mahdollisimman avoimiksi sillä se on mahdollinen vaaratilanne jos esimerkiksi pyöräilijä tulee suojatielle ”piilosta” niim että kumpikaan ei toisiaan huomaa.

Mikä mahdollistaisi työssäkäynnin joukkoliikenteellä? (voit pohtia asiaa esim. vanhempiesi, kesätöiden, tulevan opiskelun tai työharjoittelun näkökulmasta)

– Työssäkäynti joukkoliikenteellä helpottuisi huomattavasti, jos työntekijöiden/opiskelijoiden työpäivät alkaisivat samoihin aikoihin.
– Joukkoliikenteellä työssäkäynnin mahdollistaisi halvemmat bussikyydit.
– Hinnat olisi pienemmät ja enemmän linja-auto reittejä
– Varmaan tiheämpi liikenne. Bussit liikkuisivat useammin, niitä olisi enemmän ja sitä mainostettaisiin ympäri jyväskylää ja Suomea.
– Työssäkäynti joukkoliikenteellä on jo mahdollista.
– Töihin ja muualle voi kulkea pyörällä tai käyttää enemmän vaikkapa bussia kuin omaa autoa jos sellainen on.
– Se on mahdollista ja ihan hyvä jo nytten, hinnat ovat kohtuulliset ja linjoja on sopivasti
– Busseja tulisi useammin ja linjoja olisi enemmän.
– Linja-auto
– Siten että ei tarvitsisi keskustan kautta mennä vaikka esim seppälään vaan pääsisi suoraan halssilasta linkillä sinne
– Bussiaikatauluja muutettaisiin niin, että aamuisin kulkisi parempiin aikoihin busseja.
– Työssäkäynnin mahdollistaisi laajempi reittiverkosto, jonka avulla pääsisi nykyistä useampaan paikkaan.
– Työssä käynnin julkisilla mahdollistaisi bussien laajemmat reitit ja hyvät aikataulut sekä tiheämmin busseja
– Luultavasti eniten ihmisten oma halu tehdä niin, koska yleensä joukkoliikenteellä matkustettaessa aikaa menee hieman enemmän kuin omalla autolla.
– Henkilön työajat voitaisiin määrittää esimerkiksi bussien menojen mukaan eikä kaikilla alkaisi samaan aikaan.
– No siis linkillä pääsee töihin paremmin jos ne on ajoissa, ja toki auttaisi jos niitä kulkee enemmän ja laajemmalle alueelle.
– Laajemmat linkkiyhteydet taajamiin ja useammin
– Minusta kaikki on ihan hyvin jo.!
– Työssäkäynnin joukkoliikenteellä mahdollistaisi useampien bussilinjojen käyttöönotto. Etenkin taajama-alueilta lähtee busseja joko vaikeisiin aikoihin tai muuten vain liian harvoin. Osalla bussilinjoista onkin jo sellaiset aamuvuorot jotka ajavat kerran tai kaksi päivässä ajatellen koululaisia. (Esimerkiksi aamun 1M-vuoro) Tällaista toivoisin lisää.
– Työssäkäynnin joukkoliikenteellä mahdollistaisi sopivat reitit ja aikataulut sekä hinnasto.
– Tarpeeksi lähellä oleva pysäkki
– Paremmat aikataulut. Julkisilla kulkuvälineillä ei innosta mennä, kun joutuu odottamaan tunnin ennen kun bussi tulee,
– Useampia vuoroja ja linjoja työpaikkaalueille. Vaajakoskelta on esimerkiksi Seppälään tietääkseni mahdoton mennä, jos ei vaihda bussia.
– Itsellä on bussipysäkille yli kilometri ja siitäkään ei mene aamulla kuin yksi bussi ja sekin ennen seitsemää. Täällä kuljetaan autoilla, mönkijöillä ja moottoripyörillä.
– Työssäkäynnin joukkoliikenteellä mahdollistaisi fiksut aikataulut. Asun itse Laukaan puolella Leppävedellä, ja varsinkin uusi kesäaikataulu on aika epäkäytännöllinen. Aamu- ja iltavuoroja on aika hyvin, mutta iltapäivällä on vaikea päästä keskustasta kotiin päin. Bussipysäkkejä on käsitykseni mukaan jyväskylässä aika hyvä määrä. Ehkä mahdolliset kaupunkipyörät voisivat toimia tässäkin?
– Busseja vois mennä useemmin ja aikasemmin esim aamusta.
– Halvemmat bussi kortit ja helpommat reitit

Nuorten kysymykset asiantuntijoille ja päättäjille

Nuorisofoorumin Vaikuta! -pelien tarkoituksena oli kerätä nuorten ajatuksia ja mielipiteitä sekä jakaa tietoa teemasta. Pelissä nuorilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä päättäjille. Näitä kysymyksiä tuli todella paljon!

Kysymykset on välitetty asiantuntijoille ja päättäjille, ja heiltä on pyydetty vastauksia nuorten kysymyksiin. Kysymykset on koottu alle ja vastauksia päivitetään sitä mukaa kun niitä tulee.

Eikö ilmastonmuutokseen ylireagoida?

”Monet kavereistani kiven kovaa väittävät, ettei ilmastonmuutosta ole olemassa. Heidän perustelunsa tähän on lause: ”Aina on ollut ja tulee olemaan jääkausia ja tämän jälkeen lämpökausia. Elämme nyt vain lämpökautta, tämän jälkeen tulee taas jääkausi.” Miten heille voisin vastata ja selittää ilmastonmuutoksen vaikutusta asiaan?”

Vastaajana Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus:

”Seuraavan jääkauden tulemisessa kestää vielä 50 000 – 100 000 vuotta. Ihminen on lisännyt sadassa vuodessa hiilidioksidin määrää ilmakehässä niin paljon, että vaikutus lämpötiloissa näkyy jo. Hiilidioksidin määrän vaikutuksesta ollaan tiedemaailmassa varsin samanmielisiä. Jos aiheutamme nopean muutoksen ilmastossa, ekosysteemeille ja myös ihmisyhteiskunnille tulee suuria hankaluuksia sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin maailmassa. Voisi ehkä ajatella, että muutoksen käyrää kannattaa loiventaa kuten korona-epidemiassakin, jotta ehdimme paremmin sopeutua ja varautua.”

Ja edellistä tarkemmin:

Kyse on muutosten nopeudesta ja nykyisen kaltaisen elämän – niin ihmisten kuin muunkin luonnon mahdollisuudesta sopeutua käynnissä olevaan nopeaan muutokseen.

Nuo maapallon lämpimät ja kylmät kaudet ovat todella pitkiä ja hitaita kehityskausia. Ilmasto-opas.fi-sivustolta löytyvästä informatiivisesta aikasarjasta (https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/962d9aa2-e7e3-4df5-89a2-9f1f653e0d4e/ilmastonmuutos-ilmiona.html#ilmastohistoria) näkee mm. että näissä kehityskuluissa elämme nyt itse asiassa jäätiköitymiskautta, joka alkoi 34 miljoonaa vuotta sitten. Näiden isojen kehityskaarien on toki jääkausia ja interglasiaaleja eli lämpökausia, jollainen on nyt käynnissä, mutta niissäkin muutokset vaiheesta toiseen vievät vähintään monta kymmentä tuhatta vuotta.

Nykyisenkaltaiset ihmiset ovat ilmaantuneet maapallolle noin 200 000 vuotta sitten, ja teollistumisesta on maapallon mittakaavassa vasta hetki. Tällä hetkellä ihmistoiminta muuttaa maapalloa varsin voimakkaasti. Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen ja maankäytön muutokset lisäävät hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Tiedemaailma on varsin yksimielinen siitä, että hiilidioksidin määrän nousu ilmakehässä lämmittää sitä.

Ihmisen aiheuttamassa ilmastonmuutoksessa haasteena on siis sen nopeus. Myös maapallon ilmaston aiemmat muutokset ovat olleet varsin suuria (mm. Suomen päällä kilometreittäin jäätä) ja ovat vaikuttaneet suuresti maapallon luontoon. Nyt huolena on se, miten pystymme sopeutumaan nopeaan muutokseen. Ihmisten yhteiskunnat perustuvat monenlaisiin prosesseihin, joihin ilmasto vaikuttaa keskeisesti. Samoin muille eliölajeille on muodostunut tapansa sopeutua elinympäristöönsä eli niihin olosuhteisiin, jotka ympärillä vallitsevat. Jos olosuhteet muuttuvat paljon muutamassa sukupolvessa, hyvin monelle lajille tulee ongelmia. Ne eivät ehdi siirtyä tai pysty kehittämään ominaisuuksia uusissa olosuhteissa selviämiseen. Osa toki hyötyykin, mutta moni on vaarassa kadota kokonaan.

Tämän takia on tärkeää alentaa päästöjä, valmistautua tuleviin muutoksiin ja tukea ekosysteemejä eli huolehtia luonnon monimuotoisuudesta muilla tavoin.

Nostoja Vaikuta! -pelien tuotoksista

KESKI-SUOMEN NUORISOFOORUMI 2018

Keski-Suomen Nuorisofoorumi 2018 järjestettiin Jyväskylän Veturitalleilla

Miten Keski-Suomessa liikutaan vuonna 2050? Entä millaista kouluruokaa silloin syödään?
Joukko keskisuomalaisia nuoria kokoontui pohtimaan näitä ja monia muita kotimaakunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä.  

Nuorten ajatuksia kuultiin aamupäivällä pidettävissä työpajoissa Vaikuta-pelin avulla. Aiheena oli mm. Keski-Suomen ilmasto-ohjelma, tulevaisuustyö sekä osallisuus tulevassa maakunnassa. Nuorilla oli lisäksi mahdollisuus kertoa mielipiteitään ja esittää kysymyksiä maakunnan päättäjille, jotka oli kutsuttu tilaisuuteen mukaan iltapäiväksi.

Päivän aikana esiteltiin myös Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toimintasääntö sekä toimintakertomus edelliseltä kaudelta. Lisäksi valittiin kuntien edustajat Keski-Suomen Nuorisovaltuuston tulevalle kaudelle.