Nuorten ääni maakunnissa

Maakuntahallinnon uudistuksessa nuorten ääntä tullaan kuulemaan entistä paremmin. Kaikkiin maakuntiin perustetaan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeella etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, miten nuoret ja nuorten mielipiteet ja ajatukset saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että löydetyt mallit palvelevat sekä hallinnon että nuorten tarpeita eri puolilla maata ja tukevat samalla paikallistason nuorten vaikuttamistoimintaa.

 

Kehitys- ja yhteistyötä

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hanke toteutetaan vuosien 2017-2019 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Nuorten maakunnallisen vaikuttamisen toimintamalleja kehitetään yhdessä laajan verkoston kanssa. Maakuntina mukana ovat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta, joissa kussakin on oma kehittämisryhmänsä.

Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) hanke on tärkeä yhteistyökumppani kaikilla alueilla. Kehittämistyössä ovat mukana mm. maakuntakuntien liitot, LAPEn muutosagentit, Aluehallintovirastojen, oppilaitosten, nuorisotyön ja järjestöjen edustajia, alan tutkijoita sekä tietysti nuoret. Toimintamallia luodessa huolehditaan, että nuorten ääni tulee huomioiduksi mahdollisimman laajasti, joten mielipiteitä ja ajatuksia kerätään monimuotoisin keinoin.

Nuorisovaltuustojen liitto koordinoi vastaavaa kolme maakunnan alueella toteutettavaa kehittämishanketta ja tavoitteena on, että hankekauden lopulla näiden kahden kehittämishankkeen tuloksia ja toimivia käytäntöjä voidaan jakaa yhdessä kaikkien maakuntien hyödynnettäväksi.


Pilottimaakuntien yhteyshenkilöt ja lisätiedot
Hankkeen yhteystiedot
Etelä-Savo
Kainuu
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Satakunta

Projektikehittäjä Eeva Mäntylä, p. 044 0124608, eeva.mantyla(at)nuortensuomi.fi
Projektikehittäjä Tarja Kovanen, p. 044 7677383, tarja.kovanen(at)nuortensuomi.fi
Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 5528070, eeva.liisa.tilkanen(at)nuortensuomi.fi
Ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 5309697mariakaisa.aula(at)gmail.com

Etelä-Savossa on järjestetty 2018 vuoden aikana kuukausittain kaikille nuorille avoimia Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -teematapaamisia. Tapaamisissa on aina ollut jokin teema, josta on keskusteltu ja johon nuoret ovat voineet kertoa mielipiteitä ja vaikuttaa. Nuorten ajatuksia on viety eteenpäin mm. maakuntauudistuksen valmisteluun. Teematapaamiset saavat jatkoa vuonna 2019 ja vuoden alusta perustetaan Etelä-Savoon myös nimetty maakunnallinen nuorten vaikuttajaryhmä, joka on nuorten suunnittelema. Toista kertaa järjestettävä Etelä-Savon nuorten maakuntapäivä järjestetään 18.2. Mikkelissä Saimaa Stadiumissa. Päivän aikana nuoret ja päättäjät kohtaavat ja keskustelevat nuorille tärkeistä aiheista Etelä-Savossa. Nuorten maakuntapäivään ovat tervetulleita kaikki Etelä-Savon nuoret ja nuorten vaikuttamisesta kiinnostuneet.

Haluatko lisätietoa Etelä-Savon nuorista vaikuttajista tai liittymä mukaan toimintaan? Soita tai laita WhatsApp -viestiä Terhi Venäläiselle 040 655 9793. Voit halutessasi liittyä Etelä-Savon nuoret vaikuttajat WhatsApp -ryhmään.

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat löydät myös facebookista https://www.facebook.com/esnuoretvaikuttajat/.

Yhteystiedot:
Osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen, p. 040 655 9793, terhi.venalainen(at)esavo.fi,

Kainuussa on toiminut maakunnallinen nuorisovaltuusto jo vuodesta 2008 lähtien. Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnasta voit lukea lisää Kainuun liiton sivuilta ja Facebookista https://www.facebook.com/kainuunmanu/.

Yhteystiedot:
Aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen, p. 044 7100867, paula.a.karppinen(at)kainuu.fi

Keski-Suomen nuorisovaltuusto starttasi Jyväskylässä järjestetystä Keski-Suomen nuorisofoorumista 30.10.2017, jossa maakunnallisesta nuorten vaikuttamistoiminnasta kiinnostuneet saivat ilmoittautua mukaan. Valtuuston toinen toimintakausi käynnistyi 22.10.2018 pidetyssä nuorisofoorumissa.

Keski-Suomessa nuorisovaltuuston tehtävänä on vaikuttaa maakunnalliseen päätöksentekoon sekä tuoda nuorten mielipiteitä esiin. Tehtävää toteutetaan järjestämällä vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia sekä nuorten ja päättäjien kohtaamisia. Lisäksi nuorisovaltuusto voi antaa lausuntoja maakuntavaltuuston päätöksiin ja ehdotuksiin sekä tehdä aloitteita maakuntahallinnolle. Nuorisovaltuusto on myös mukana kehittämässä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia maakunnan palveluissa.

Keski-Suomen nuorisovaltuustossa on kaksi edustuspaikkaa jokaiselle keskisuomalaiselle kunnalle sekä kuusi avointa paikkaa. Ryhmä on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Ryhmän toiminta vastaa tulevan maakuntalain velvoitteeseen perustaa maakunnallinen nuorisovaltuusto.

Yhteystiedot:
valmentaja Carita Hännivirta, p. 044 012 4606, carita.hannivirta[at]nuortensuomi.fi

Pirkanmaalla nuoret vaikuttavat Pirkanmaa2021-nuorisotyöryhmän kautta. Kyseessä on Pirkanmaa2021-hankkeessa toimiva ryhmä, joka voi esittää näkemyksiä maakuntauudistuksen valmisteluun. Toimintamalli on valmisteltu yhteistyössä nuorten ohjausryhmän ja uudistusta valmistelevien virkamiesten kanssa.

Yhteystiedot:
Seudullisen nuorisotyön koordinaattori Kirsimari Peltomäki, p. 040 806 2968, kirsimari.peltomaki(at)tampere.fi

Satakunnassa nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä toimii nimellä Satanuva. Ryhmän toiminta starttaa helmikuussa 2019. Vaikuttajaryhmään valitaan 1–4 nuorta Satakunnan jokaisen kunnan nuorisovaltuustosta. Satanuvan tehtävänä on tuoda nuorten ja lasten mielipide esiin sekä edistää lasten ja nuorten osallisuutta maakunnassa. Tehtävää toteutetaan muun muassa järjestämällä vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia sekä nuorten ja päättäjien kohtaamisia.

Nuorten vaikuttamisryhmää on valmisteltu kaikille Satakunnan nuorille avoimissa verkostotapaamisissa. Mukana olleet nuoret ovat muun muassa laatineet nyt aloittavalle ryhmälle toimintasäännön ja päättäneet nimestä.

Yhteystiedot:
Hanketyöntekijä Arttu Heinilä, p. 044 701 1415, arttu.heinila(at)pori.fi