Nuorten maakunta

Nuorten maakunta -hankkeessa kehitettiin ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien luomiseksi ja turvaamiseksi maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Tavoitteena oli, että löydetyt mallit palvelevat sekä hallinnon että nuorten tarpeita eri puolilla maata ja tukevat samalla paikallistason nuorten vaikuttamistoimintaa.

Hankkeen pohjana oli Sipilän hallituksen maakuntalakiluonnos, jonka mukaan jokaiseen maakuntaan olisi perustettu maakunnallinen nuorisovaltuusto tai nuorten vaikuttajaryhmä nuorten vaikuttamiskanavaksi maakunnassa. Vaikka uudistus kaatui, maakunnissa on tunnistettu tarve synnyttää ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla eri taustoista tulevat nuoret saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Hyvä pyörä on lähtenyt pyörimään.

Hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Oheisista linkeistä pääset tutustumaan hankkeen työn tuloksiin muun muassa podcastien, julkaisun, koottujen aineistojen ja toimintasuositusten muodossa. Sosiaalisesta mediasta hankkeen toimintoja voi etsiä aihetunnisteella #nuortenääniesiin. 

Kehitys- ja yhteistyötä

Nuorten maakunta -hanke toteuttiin 2017-2019 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Maakuntina mukana olivat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta, joissa toimintaa kehitettiin laajojen verkostojen kanssa. Mukana olivat niin nuoret kuin nuorten parissa toimivat sekä virkamiehet ja päättäjät. Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) hanke oli tärkeä yhteistyökumppani kaikilla alueilla.  

Kaikkiin viiteen maakuntaan perustettiin nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä ja maakunnissa järjestettiin lukuisia eri koulutuksia sekä tilaisuuksia nuorten vaikuttamiseen liittyen. Tärkeänä näkökulmana hankkeessa oli kaikkien nuorten kuulemisen edistämisen ja erilaisten, nuorten laajaa osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävien mallien kokeilu. 

 

Pilottimaakuntien yhteyshenkilöt ja lisätiedot
Hankkeen yhteystiedot
Etelä-Savo
Kainuu
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Satakunta

Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 5528070, eeva.liisa.tilkanen(at)nuortensuomi.fi
Ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 5309697, mariakaisa.aula(at)gmail.com

Etelä-Savoon on perustettu kevään 2019 aikana maakunnallinen nuorisovaltuusto, Esa-Manu. Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa on edustajat Etelä-Savon kuntien vastaavista vaikuttajaryhmistä ja sen lisäksi vapaille edustajapaikoille on valittu 9 nuorta. Yhteensä edustajia Esa-Manussa on 30. Maakunnallisen nuorisovaltuuston rinnalla toimivat avoimet Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -teematapaamiset, joita järjestetään eri puolilla Etelä-Savoa joka toinen kuukausi.

Haluatko lisätietoa Etelä-Savon nuorista vaikuttajista tai liittymä mukaan toimintaan? Soita tai laita WhatsApp -viestiä Terhi Venäläiselle 040 655 9793. Voit halutessasi liittyä Etelä-Savon nuoret vaikuttajat WhatsApp -ryhmään.

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat löydät myös facebookista https://www.facebook.com/esnuoretvaikuttajat/.

Yhteystiedot:
Osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen, p. 040 655 9793, terhi.venalainen(at)esavo.fi,

Kainuussa on toiminut maakunnallinen nuorisovaltuusto jo vuodesta 2008 lähtien. Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnasta voit lukea lisää Kainuun liiton sivuilta ja Facebookista https://www.facebook.com/kainuunmanu/.

Yhteystiedot:
Aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen, p. 044 7100867, paula.a.karppinen(at)kainuu.fi

Keski-Suomessa toimii maakunnallinen Nuorisovaltuusto, jonka tehtävänä on vaikuttaa maakunnalliseen päätöksentekoon sekä tuoda nuorten mielipiteitä esiin. Tehtävää toteutetaan ottamalla kantaa nuoria koskeviin suunnitelmiin, osallistumalla valmistelutyöryhmiin sekä osallistumalla ja järjestämällä mahdollisuuksien mukaan vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia kuten nuorten ja päättäjien kohtaamisia. Lisäksi nuorisovaltuusto voi antaa lausuntoja maakuntavaltuuston päätöksiin ja ehdotuksiin sekä tehdä aloitteita.

Keski-Suomessa on toiminut maakunnallinen nuorten vaikuttajaryhmä vuodesta 2011 alkaen ja vuoden 2020 alusta ryhmä virallistettiin osaksi Keski-Suomen liiton organisaatiota maakuntahallituksen alaiseksi työryhmäksi. Jäsenet nimetään Keski-Suomen Nuorisovaltuuston edustajiksi vuodeksi kerrallaan ajalle 1.12.-30.11. Keski-Suomen nuorisovaltuustossa on kaksi edustuspaikkaa jokaiselle keskisuomalaiselle kunnalle sekä kuusi avointa paikkaa. Ryhmä on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhteystiedot:
valmentaja Carita Hännivirta, p. 044 012 4606, carita.hannivirta[at]nuortensuomi.fi

Pirkanmaalla nuoret vaikuttavat Pirkanmaa2021-nuorisotyöryhmän kautta. Ryhmä perustettiin osaksi Pirkanmaan maakuntauudistusta, eli Pirkanmaa2021 -projektia. Ryhmä järjestäytyi maaliskuussa ja sen toiminnassa on edustajat Pirkanmaan kuntien nuorisovaltuustoista, sekä 7 vapailta edustuspaikoilta valittua nuorta. Toimintamalli on valmisteltu yhteistyössä nuorten ohjausryhmän ja uudistusta valmistelevien virkamiesten kanssa.

Yhteystiedot:
koordinaattori Liisa Hietamaa (Nuorten ääni Pirkanmaalla -hanke), p. 044423 5456, liisa.hietamaa(at)tampere.fi

Satakunnassa nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä toimii nimellä SataNuva. Ryhmän toiminta starttasi helmikuussa 2019. SataNuvassa on 1–4 edustajaa Satakunnan jokaisen kunnan nuorisovaltuustosta. Satanuvan tehtävänä on tuoda nuorten ja lasten mielipide esiin sekä edistää lasten ja nuorten osallisuutta maakunnassa. Tehtävää toteutetaan muun muassa järjestämällä vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia sekä nuorten ja päättäjien kohtaamisia.

Nuorten vaikuttamisryhmää valmisteltiin vuonna 2018 kaikille Satakunnan nuorille avoimissa verkostotapaamisissa. Mukana olleet nuoret ovat muun muassa laatineet nyt aloittavalle ryhmälle toimintasäännön ja päättäneet nimestä.

Yhteystiedot:
Hanketyöntekijä Arttu Heinilä, p. 044 701 1415, arttu.heinila(at)pori.fi