Nuorten maakunta

Tehdään nuorille hyvä maakunta ja hyvinvointialue

Koko Suomen historiassakin merkittävä sote-uudistus etenee vauhdilla. Nyt luodaan tulevaisuuden rakenteita ja synnytetään täysin uutta. On syytä varmistaa, että tulevista hyvinvointialueista tulee hyviä nuorten kannalta ja hyvinvointialuelain 32 § mukaisesti nuoret saavat mahdollisuuden vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Hyvinvointialueesta annetun lain 32 § mukaan ”aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.” Samalla myös muista nuorten maakunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista tulisi huolehtia.

Nuorten Suomi toteuttaa Nuorten ääni maakunnissa -hankkeen vuosien 2021-2022 aikana.

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa etsivät yhdessä ja erikseen maakuntakohtaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla nuorten äänen kuuluminen turvataan päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Osa järjestettävistä toiminnoista on avoimia kaikille.

Nuorten Suomen koolle kutsuma Nuorten maakunta -verkosto on koonnut suosituksen/ohjeistuksen hyvinvointialueille ja maakuntiin nuorten osallistamisesta ja kuulemisesta. Lataa tiivistelmä TÄÄLTÄ ja koko suositus TÄÄLTÄ

Lue lisää Nuorten maakunta -hankkeesta TÄÄLTÄ

Lue lisää sote-uudistuksesta TÄÄLTÄ

Suositukset nuorten osallistamiseen

Nuorten Suomen koolle kutsuma Nuorten maakunta -verkosto on koonnut suosituksen/ohjeistuksen hyvinvointialueille ja maakuntiin nuorten osallistamisesta ja kuulemisesta. Lataa tiivistelmä TÄÄLTÄ ja koko suositus TÄÄLTÄ

Nuorille hyvä maakunta ja hyvinvointialue

Nuorten Suomi ry järjestämässä seminaarissa tuotiin esiin nuorten monipuolisen kuulemisen tärkeyttä ja työskenneltiin asian edistämiseksi. Seminaarin alkuosan tallenne löytyy ”>TÄÄLTÄ

Nuoret vaativat:

“Nuoret tulee ottaa mukaan hyvinvointialueiden ja niiden nuorisovaltuustojen suunnitteluun välittömästi. Nuoria on kuultava ja heidät on otettava mukaan valmistelua koskevaan päätöksentekoon. Hyvinvointialueuudistuksen viestintää tulee tehdä nuorille tutuissa kanavissa ymmärrettävästi ja saavutettavasti.” Lue ja lataa koko MAHKU21 -julkilausuma TÄÄLTÄ

Kokemusta nuorten maakuntavaikuttamisesta

Nuorten Suomella oli myös edellisen maakunta- ja sote-uudistusvuosien (2017-2019) aikana Nuorten maakunta -hanke, jossa kehitettiin ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien luomiseksi ja turvaamiseksi maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä.

Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Maakuntina mukana olivat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta. Kaikkiin viiteen maakuntaan perustettiin nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä ja maakunnissa järjestettiin lukuisia eri koulutuksia sekä tilaisuuksia nuorten vaikuttamiseen liittyen.

Kyseiseltä hankekaudelta on kertynyt paljon edelleen ajankohtaista ja hyödyllistä materiaalia. Oheisista linkeistä pääset tutustumaan hankkeen työn tuloksiin muun muassa podcastien, julkaisun, koottujen aineistojen ja toimintasuositusten muodossa. Sosiaalisesta mediasta hankkeen toimintoja voi etsiä aihetunnisteella #nuortenääniesiin. 

 

Nuorten maakunta -podcastissa ääneen pääsevät niin nuorten parissa työskentelevät asiantuntijat kuin nuoret itse. Podcastissa käsitellään muun muassa nuorten vaikuttamiseen liittyviä myyttejä, vähemmistöihin kuuluvien nuorten kuulemista sekä nuorten osallistamista päätöksentekoon.

Nuorten osallisuustyön tueksi on koottu suosituksia ja hyviä käytäntöjä niin nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän toimintaan kuin kaikkien nuorten osallistamiseen. Vinkit ovat käytännön läheisiä ja auttavat toiminnan käynnistämisessä. Materiaali sisältää myös esittelyjä toimivista menetelmistä.

Nuorten kokemuksia vaikuttajaryhmistä kartoitettiin kyselyllä vuonna 2019. Tulosten mukaan nuorille on tärkeää vaikuttaa esimerkiksi nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin, kouluun ja opiskeluun sekä nuorten mielenterveysasioihin. Nuorten mukaan riittävä työntekijäpanos on olennaista.

Nuorten kokemuksia yhteiskunnan palveluista kerättiin hankkeessa sosiaalisen median kautta. Tutustu menetelmään ja nuorten tarinoihin.

Nuorten ajatukset esiin -huoneentaulut on luotu lasten ja nuorten mielipiteiden pohjalta. Huoneentaulujen avulla saadaan kerrottua nuorten terveiset päättävässä asemassa oleville aikuisille ja nuorille sekä nuorten ryhmiä ohjaaville aikuisille.