Nuorten ääni esiin

Nuorten Suomi toteuttaa Keski-Suomen alueella kahta eri hanketta, joiden tarkoituksena on edistää nuorten paikallistason vaikuttamistoimintaa.

Nuorten ääni Keski-Suomessa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten vaikuttamisen rakenteita sekä jalkauttaa työkaluja ja toimintamalleja nuorten osallisuuden edistämiseen. Tätä hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto.

Nuorten ääni esiin ammattikouluissa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia heitä kiinnostavissa asioissa sekä kehittää toimintamallia yhteiskunnallisten aiheiden opetuksen tueksi. Hanketta toteutetaan Erasmus+ -tuella.

Tarkoituksena on:

 • tukea nuorten äänen kuulumista kouluympäristössä, kuntahallinnossa ja muuten paikkakunnalla
 • välittää nuorille tietoa vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksista sekä innostaa nuoria vaikuttamaan
 • lisätä nuorten valmiuksia toimia vaikuttamistehtävissä sekä toisten nuorten innostajina
 • edistää nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua

Toimintaa ympäri Keski-Suomea

Nuorten ääni Keski-Suomessa hankkeen kohderyhminä ovat 12-19-vuotiaat keskisuomalaiset nuoret, nuorten toiminnan mahdollistajat ja tukijat sekä kuntien päättäjät ja virkamiehet. Kaikilla keskisuomalaisilla paikkakunnilla on mahdollisuus osallistua hankkeen toimintoihin.

Toimintojamme ovat mm:

 • Kuntien nuorisovaltuustojen toiminnan tukeminen
 • Nuorisovaltuustojen ohjaajien tapaamiset
 • Keski-Suomen Nuorisofoorumin järjestäminen
 • Vaikuttajanuorten koulutukset
 • Vaikuta! -teemapäivien järjestämisen tukeminen
 • Vaikuttaja-osasto KEOS -forumiin

Vaikuttamista ammattikouluissa

Nuorten ääni esiin ammattikouluissa hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten äänen kuulumista niin ammattikouluissa kuin nuorten muussa elinympäristössä. Toteutus ammattiopistoissa nähdään erityisen tärkeänä vähäisen yhteiskunnallisten asioiden opetuksen ja nuorten vähäisen yhteiskunnallisen osallistumisen vuoksi. Tavoitteena onkin luoda mallia, jolla ammattiopistoissa voitaisiin edesauttaa toisen asteen opiskelijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen kiinnostusta.

Hanketta toteutetaan:

 • Sparraamalla opiskelijatiimejä Vaikuta!-teemapäivän järjestämiseen
 • Toteuttamalla Vaikuta!-teemapäiviä kahdessa eri ammattiopistossa
 • Käsittelemällä päivissä nousseita aiheita yhdessä nuorten ja asiantuntijoiden kanssa
 • Kokoamalla ajatukset viesteiksi päättäjille

Toimintamalleja nuorten vaikuttamisen edistämiseen

Kummankin hankkeen, Nuorten ääni Keski-Suomessa ja Nuorten ääni esiin ammattikouluissa, tarkoituksena on ideoida, luoda, kehittää ja käyttää monipuolisesti eri menetelmiä ja toimintamalleja.

Näitä ovat mm. Vaikuta!-teemapäivän konsepti, teemakeskustelut, nuorisofoorumit, nuorten vaikuttajien oppaat, infovideot sekä digitaaliset alustat.  Kaikki menetelmät ja mallit ovat hyödynnettävissä niin keskisuomalaisten kuntien kuin muidenkin organisaatioiden toiminnassa.

Osku-hanke ja Vaikuta!-kampanja taustalla

Osallistuva nuori – osallistava kunta (Osku) -hanke sekä Vaikuta!-kampanja, joka syntyivät maakunnallisen vaikuttajaryhmän nuorten ajatuksista ja toiveista mitä apua nuoret tarvitsisivat ruohonjuuritason vaikuttamistoimintaan. Nuoret ilmaisivat ongelmaksi muun muassa sen, että nuoret eivät tiedä miten päästä vaikuttamaan tai toimimaan. Vuosien lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 aikana kehitettiin ja luotiin toimintamalleja vaikuttamisen edistämiseksi yhdessä nuorten kanssa, joita myöhemmin otettiin käyttöön laajemmin.