Nuorten ääni esiin Keski-Suomessa

Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa -hankkeen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten paikallistason vaikuttamistoimintaa. Tavoitteena on saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin kuntahallinnossa ja muissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto.

Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa hankkeen aikana:

  • tuetaan lasten ja nuorten äänen kuulumista kuntahallinnossa ja muuten paikkakunnalla
  • välitetään nuorille tietoa vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksista sekä innostetaan nuoria vaikuttamaan eri tahoilla
  • lisätään nuorten valmiuksia toimia vaikuttamistehtävissä sekä toisten nuorten innostajina
  • edistetään nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua

 

Toimintaa ympäri Keski-Suomea

Kohderyhminä ovat 12-19-vuotiaat keskisuomalaiset nuoret, nuorten toiminnan mahdollistajat ja tukijat sekä kuntien päättäjät ja virkamiehet. Kaikilla keskisuomalaisilla paikkakunnilla on mahdollisuus osallistua hankkeen toimintoihin.

Toimintomme hankkeessa ovat mm:

  • Kuntien nuorisovaltuustojen toiminnan tukeminen
  • Nuorisovaltuustojen ohjaajien tapaamiset
  • Keski-Suomen Nuorisofoorumin järjestäminen
  • Vaikuttajanuorten koulutukset
  • Vaikuta! -teemapäivien järjestämisen tukeminen
  • Vaikuttaja-osasto KEOS -forumiin

Toimintamalleja nuorten vaikuttamisen edistämiseen

Tavoitteena on, että Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa -hankkeen myötä syntyy keskisuomalainen malli, jolla voidaan tukea koordinoidusti nuorten vaikuttamistoimintaa kunnissa ja maakuntatasolla. Toiminnan myötä edistetään kunta- ja maakuntatason sekä kuntien ja koulujen yhteistyön sujumista nuorten vaikuttamisen näkökulmasta.

Toimintamalleja kuten Vaikuta! -teemapäiviä, teemakeskusteluita, oppaita sekä digitaalisia alustoja nuorten vaikuttamisen edistämiseksi testataan ja kehitetään eteenpäin. Tämän lisäksi kootaan kuntien ja muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi ns. menetelmäpankki, joka sisältää nuorten osallistamisen ja vaikuttamisen edistämiseksi erilaisia hankkeessa tai yhteistyössä kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja.

Osku-hanke taustalla

Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa -hanketta edelsi Osallistuva nuori – osallistava kunta -hanke, joka syntyi maakunnallisen vaikuttajaryhmän nuorten ajatuksista ja toiveista mitä apua nuoret tarvitsisivat ruohonjuuritason vaikuttamistoimintaan. Nuoret ilmaisivat ongelmaksi muun muassa sen, että nuoret eivät tiedä miten päästä vaikuttamaan tai toimimaan. Tämän takia Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hankkeessa luotiin muun muassa vaikuttamisen polkuja, joiden avulla nuoret pääsevät vaikuttamisen väyliin kiinni. Osa hankkeen toiminnoista tehtiin yhdessä Keski-Suomen Nuorisovaltuusto kanssa.