Osallistuva nuori – osallistava kunta

Osallistuva nuoriso – osallistava kunta eli Osku-hanke edistää Keski-Suomen lasten ja nuorten paikallistason vaikuttamistoimintaa, mm. lasten ja nuorten äänen kuulumista kuntahallinnossa ja muissa yhteisöissä. Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto.

Tavoitteena on:

 • tukea lasten ja nuorten äänen kuulumista kuntahallinnossa ja muuten paikkakunnalla
 • välittää nuorilta nuorille tietoa vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksista ja innostaa nuoria vaikuttamaan eri tahoilla
 • lisätä nuorten valmiuksia toimia eri tehtävissä sekä toisten nuorten innostajina ja kouluttajina
 • edistää nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua

Toimintaa ympäri Keski-Suomea

Kohderyhminä ovat 12-19-vuotiaat keskisuomalaiset nuoret, nuorten toiminnan mahdollistajat ja tukijat sekä kuntien päättäjät ja virkamiehet. Kaikilla keskisuomalaisilla paikkakunnilla on mahdollisuus osallistua hankkeen toimintoihin.

Toimintomme hankkeessa ovat mm:

 • Kuntien nuorisovaltuustojen perustamisen ja toiminnan tukeminen
 • Nuorisovaltuustojen ohjaajien tapaamiset
 • Keski-Suomen Nuorisofoorumin järjestäminen
 • Keski-Suomen lasten parlamentin järjestäminen
 • Nuorten vaikuttaja-aikuisten verkostotapaamiset
 • Kohtaa ja kehitä – alueelliset tapaamiset
 • Teemapäivä maakuntauudistuksesta
 • Vaikuttajanuorten leiri
 • Vaikuta! -teemapäivien järjestämisen tukeminen
 • Vaikuttaja-osasto KEOS -forumiin

KESKI-SUOMEN LASTEN PARLAMENTTI 22.11.2018

Keskisuomalaisia lapsia kootaan yhteen vaikuttamaan maakunnalliseen Keski-Suomen lasten parlamenttiin Jyväskylän Veturitalleille torstaina 22.11. Jokaisesta kunnasta kutsutaan mukaan alakouluikäisiä lapsia edustamaan kuntansa lasten ääntä. Lasten mukana on ohjaava aikuinen.

Teemoina lasten parlamentissa ovat tänä syksynä lasten ja nuorten liikunnan tuloskortti sekä lasten hyvinvointi, joita ovat kanssamme edistämässä LIKES-tutkimuskeskus sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). Lapset työstävät teemoja ennakkotehtävien avulla kouluissa, jotta yhtenä tavoitteena oleva maakunnallinen lasten kuuleminen toteutuu mahdollisimman kattavasti.

OSKU-hankkeen taustaa

Osallistuva nuori – osallistava kunta -hanke on syntynyt maakunnallisen vaikuttajaryhmän nuorten ajatuksista ja toiveista mitä apua nuoret tarvitsisivat ruohonjuuritason vaikuttamistoimintaan. Nuoret ilmaisivat ongelmaksi muun muassa sen, että nuoret eivät tiedä miten päästä vaikuttamaan tai toimimaan. Tämän takia Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hankkeessa luodaan muun muassa vaikuttamisen polkuja, joiden avulla nuoret pääsevät vaikuttamisen väyliin kiinni. Osa hankkeen toiminnoista tehdään yhdessä Keski-Suomen Nuorisovaltuusto kanssa.