Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla nostaa vuosittain
esille nuorten
aktiivisuutta ja nuorten
taustalla toimivia aikuisia.

Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nostaa esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan vuosittain kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat. Lisäksi kuntien nuorisovaltuustoilla on mahdollisuus nimetä päättäjä, joka on toiminnallaan tai päätöksenteollaan mahdollistanut nuorten toimijuutta ja vaikuttamista. Lisäksi ehdotusten perusteella palkitaan Erityistsemppaajat, Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko.

Vuoden 2020 Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla oli tarkoituksena järjestää pe 13.3.2020 Jyväskylässä Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston ja Keski-Suomen liiton tuella. Suomen hallituksen suositusten mukaisesti myös Nuorten Suomi ry. vastuullisena järjestäjänä päätyi perumaan juhlan.

Palkittavien tiedot perusteluineen näet alla olevan linkin kautta sekä kuvakarusellista.

Palkittavia on pyydetty lisäksi toimittamaan valokuvia tai videotervehdyksiä, joita julkaistaan @nuortensuomi -somekanavissa tunnuksella #palkittavat2020

 

Palkittavat kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat sekä päättäjät vuodelta 2019 on valittu seuraavin perustein  

  • Nuori Tsemppari, on 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori TAI 14-19 –vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.
  • Aikuinen Tsemppaaja,on aikuinen TAI aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.
  • Nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä päättäjä. Nuorisovaltuustoilla on ollut mahdollisuus nimetä päättäjä tai virkamies, joka omalla toiminnallaan ja päätöksenteollaan on mahdollistanut nuorten toimijuuden ja vaikuttamisen. Palkittava päättäjä kuuntelee nuoria ja vie nuorten asioita eteenpäin.

Ehdotusten perusteella palkitaan

  • vuoden 2019 Keskisuomalainen Nuorisoteko: Nuorisoteko voi olla toimintamalli,
    tapahtuma tai mikä tahansa toiminto, joka on vienyt nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja omaa
    tekemistä eteenpäin jossain päin Keski-Suomea
  • vuoden 2019 Nuorisovaltuusto

Vuoden 2019 Nuorisotekoa sekä Nuorisovaltuustoa on voinut ehdottaa kuka tahansa 15.2.2020 mennessä. 

Lisätiedot: Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 552 8070,  eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi

#palkittavat2020 perusteluineen: