Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla nostaa vuosittain
esille nuorten
aktiivisuutta ja nuorten
taustalla toimivia aikuisia.

Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nostaa 15. kerran esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat sekä nyt uutena nuorisovaltuustojen nimeät päättäjät. Lisäksi ehdotusten perusteella palkitaan vuoden 2019 Erityistsemppaajat, Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko.

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla järjestetään pe 13.3.2020 Jyväskylässä. Vastuullinen järjestäjä on Nuorten Suomi ry. Se järjestetään Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston ja Keski-Suomen liiton tuella.

Juhlassa palkittavat kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat sekä päättäjät vuodelta 2019 valitaan seuraavin perustein  

 • Nuori Tsemppari, on 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori TAI 14-19 –vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.
 • Aikuinen Tsemppaaja,on aikuinen TAI aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.
 • Nuorisovaltuustot nimeävät nyt päättäjän tai virkamiehen, joka kunnassa kuuntelee
  nuoria ja vie nuorten asioita eteenpäin.

Ehdotusten perusteella palkitaan

 • vuoden 2019 Keskisuomalainen Nuorisoteko: Nuorisoteko voi olla toimintamalli,
  tapahtuma tai mikä tahansa toiminto, joka on vienyt nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja omaa
  tekemistä eteenpäin jossain päin Keski-Suomea
 • vuoden 2019 Nuorisovaltuusto

Vuoden 2019 Nuorisotekoa sekä Nuorisovaltuustoa voi ehdottaa kuka tahansa 15.2.2020 mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen; toimisto@nuortensuomi.fi. Kirjaa sähköpostiin selkeästi koskeeko ehdotuksesi Nuorisotekoa vai Nuorisovaltuustoa, perustele ehdotuksesi sekä kerro palkittavan yhteystiedot, mikäli ne ei ole helposti löydettävissä hakukoneilla.

Lisätiedot: Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 552 8070,  eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi

SAMULI LAHTINEN PHOTOGRAPHY NY
Valokuvaaja

(kuvien julkaisussa kerrottava kuvaajan nimi, kaupallisesta käytöstä sovittava erikseen)

Ig: samulifoto
+358 05 307 7793
Jyväskylä, Suomi
https: samuliphotographyny.weebly.com