Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla nostaa vuosittain
esille nuorten
aktiivisuutta ja nuorten
taustalla toimivia aikuisia.

Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nosti 14. kerran esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat sekä ehdotusten perusteella vuoden 2018 Erityistsemppaajat, Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko.

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla järjestettiin 15.3.2019 Jyväskylässä. Vastuullinen järjestäjä on Nuorten Suomi ry. ja se järjestettiin Länsi-ja Sisä- Suomen Aluehallintoviraston ja Keski-Suomen liiton tuella.

Juhlassa palkittiin kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat vuodelta 2018  

  • Nuori Tsemppari, on 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori TAI 14-19 –vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.
  • Aikuinen Tsemppaaja,on aikuinen TAI aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.


Vuoden 2018 Nuorisovaltuustona palkittiin Jyväskylän nuorisovaltuusto

Vuoden Nuorisovaltuuston kunniakirjan ja samalla upean kiertopokaalin sai Jyväskylän nuorisovaltuusto, jonka Keski-Suomen nuorisovaltuusto ja Nuorten Suomi ry:n hallitus olivat valinneet yksimielisesti palkittavaksi tänä vuonna.  Valinnan perusteena hyödynnettiin mm. keskisuomalaisten nuorisovaltuustojen leirillä koostettua Toimivan nuorisovaltuuston toimintatapoja. “Jyväskylän nuorisovaltuusto täyttää erittäin hyvin nämä kaikki näkökulmat, toiminta on aktiivista ja jäsenet innostuneita tehtävistä. Jyväskylän Nuorisovaltuusto ottaa kantaa kunnan asioihin ja osallistaa myös muita kunnan nuoria vaikuttamiseen” kerrottiin perusteluissa.

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto valitsi ja palkitsi Aikuisen Erityistsemppaajan

Keski-Suomen nuorisovaltuusto ojensi Aikuisen Erityistsemppaajan kunniakirjan tänä vuonna Ohjaamolle. Valintaa tehdessä nuorisovaltuutetut nostivat kriteereiksi sen, että Erityistsemppaajan on täytynyt tehdä jotain merkittävää, joka parantaa nuorten hyvinvointia ja vähentää masennusta. Nuoret pitivät tärkeänä sitä, että Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, josta saa oikeasti apua. Sinne ei tarvitse lähetettä ja nuori otetaan yksilönä huomioon.

Keskisuomalainen Nuorisoteko palkittiin ehdotusten perusteella

Toista kertaa jaettavan nuorisotekopalkinnon sai Äänekosken mopomiitit. Perusteissa mainittiin miten yhteistyössä toteutetetut miitit on yhdistänyt ansiokkaasti eri toimijat yhteen kuten yritystoiminnan, kaupungin eri toimialat, oppilaitoksen sekä nuoret. Vuoden 2018 Nuorisoteko valittiin ehdotusten perusteella ja valinnan teki Nuorten Suomen hallitus yhdessä Keskisuomalaisen ja Keski-Suomen liiton edustajien kanssa. Nuorisoteko voi olla toimintamalli, tapahtuma tai mikä tahansa toiminto, joka on vienyt nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja omaa tekemistä eteenpäin jossakin päin Keski-Suomea.

SAMULI LAHTINEN PHOTOGRAPHY NY
Valokuvaaja

(kuvien julkaisussa kerrottava kuvaajan nimi, kaupallisesta käytöstä sovittava erikseen)

Ig: samulifoto
+358 05 307 7793
Jyväskylä, Suomi
https: samuliphotographyny.weebly.com