Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla nostaa vuosittain
esille nuorten
aktiivisuutta ja nuorten
taustalla toimivia aikuisia.

Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nostaa 14. kerran esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat sekä ehdotusten perusteella vuoden 2018 Erityistsemppaajat, Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko.

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla järjestetään 15.3.2019 Jyväskylässä. Vastuullinen järjestäjä on Nuorten Suomi ry (ent. Nuorten Keski-Suomi ry). Tilaisuutta tukee Länsi-ja Sisä- Suomen Aluehallintovirasto ja Keski-Suomen liitto.


Kunnat nimeävät Nuoren Tsempparin ja Aikuisen Tsemppaajan vuodelta 2018  

  • Nuori Tsemppari, eli 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori TAI 14-19 –vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.
  • Aikuinen Tsemppaaja, eli aikuinen TAI aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.


Vuoden 2018 Nuorisovaltuuston valinta ja palkitseminen

Vuoden 2018 keskisuomalainen nuorisovaltuusto valitaan ja palkitaan ehdotusten perusteella, yhdessä Nuorten Suomen hallituksen ja Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kanssa. Vuoden 2018 nuorisovaltuustoa voi ehdottaa kuka vaan, joka kokee nuorisovaltuuston vaikuttaneen positiivisesti paikkakunnalla. Ehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostitse 15.2. mennessä osoitteeseen; toimisto@nuortensuomi.fi

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto valitsee ja palkitsee Erityistsemppaajan

Erityistsemppaaja on aikuinen tai aikuistaho, jonka keskisuomalaisista nuorista koostuva vaikuttajaryhmä, Keski-Suomen Nuorisovaltuusto, haluaa erityisesti nostaa palkittavien joukkoon. Ryhmäläiset laativat vuosittain kriteerit, joita juuri sillä hetkellä pitävät erityisen tärkeänä maakunnan nuorten osallisuuden näkökulmasta.

Keskisuomalaista Nuorisotekoa voi ehdottaa jokainen

Vuoden 2018 Nuorisoteko valitaan ja palkitaan ehdotusten perusteella, valinnan tekee Nuorten Suomen hallitus yhteistyössä Keskisuomalaisen ja Keski-Suomen liiton edustajien kanssa. Nuorisoteko voi olla toimintamalli, tapahtuma tai mikä tahansa toiminto, joka on vienyt nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja omaa tekemistä eteenpäin jossakin päin Keski-Suomea. Nuorisotekoa perusteluineen voi ehdottaa kuka tahansa 15.2. mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen; toimisto@nuortensuomi.fi


Lisätiedot;
Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 552 8070, eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi