Tag

Nuorten ääni esiin

Toivakan kuntaan perustettiin keväällä 2017 ensimmäistä kertaa nuorisovaltuusto osana  Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hanketta, joka edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamistoimintaa Keski-Suomen kunnissa.

Nuorten Keski-Suomi ry:n organisoima Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hanke tukee Keski-Suomen kuntien nuorten vaikuttamistoimintaa ja toimijuutta. Yhtenä tehtävänä on tukea kuntien nuorisovaltuustojen perustamista. Hankkeen työntekijä Laura Saartoala toteutti töiden ohessa yhteisöpedagogi-opintojen opinnäytetyön Toivakan nuorisovaltuuston perustamisesta. Opinnäytteen tuotoksina syntyi Toivakan nuorisovaltuusto ja opas uusille nuorisovaltuutetuille.

Saartoalan opinnäytetyössä toteutettiin myös kysely toivakkalaisille nuorille. Kyselyn mukaan osa nuorista vaikuttaa jo nyt erinäisiä väyliä pitkin, esimerkiksi oppilaskunnan tai nuorisotilan kautta. Toivakkalaiset nuoret kuitenkin kokevat, että haluavat vaikuttaa, mutta tieto vaikuttamisen keinoista ja väylistä uupuu. Nuoret kokivat myös heidän kuulemisen ja nuorisovaltuuston perustamisen tärkeänä asiana.

Nuorisovaltuuston perustamisen tarve kantautui niin toivakkalaisilta nuorilta kuin aikuistahoiltakin ja sen perustaminen oli yksi askel eteenpäin nuorten kuulemisessa ja osallistamisessa päätöksentekoon Toivakassa. Myös jatkossa on hyvä muistaa antaa nuorille vaikuttamisen paikkoja. On tärkeää ottaa heidät mukaan päätöksentekoon ja jo päätösten valmisteluun sekä taata nuorten vaikuttamisen toimintaedellytykset. Nuoret ovat kuitenkin yhtä tärkeitä kuntalaisia kuin kaikki muutkin ja oman elämänsä asiantuntijoita.

Tutustu oppaaseen tarkemmin tästä

Nuorisovaltuusto tukee nuorten osallisuutta ja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvua kunnassa.
Nuorisovaltuusto opettaa nuoria esimerkiksi vastuutehtäviin, kokouskäytänteisiin sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuuston kautta nuorten ääni saadaan entistä enemmän esiin Toivakassa.
Vuonna 2015 säädetty kuntalaki velvoittaa kuntia perustamaan nuorisovaltuuston tai vastaavan vaikuttajaryhmän ja takaamaan sen toimintaedellytykset. Kuntalain siirtymäaika loppui 1.6.2017.

Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän edustajat Oula Hihnala ja Jere Huotari olivat Helsingissä LAPE Pre-seminaarin paneelikeskustelussa Nuorisovaltuustojen Liiton edustajien kanssa keskustelemassa omista näkemyksistään osallisuudesta.

 

Lue Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeen uuden työntekijän, projektikehittäjä Eeva Mäntylän mietteitä Helsingin reissusta:

Syksy on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Ensimmäiset työpäivät hankkeen parissa ovat sisältäneet mielenkiintoisia tapaamisia ja yhteistyökuvioiden luomista. Helsinki-turneella 20.-21.9. pariin päivään oli sovitettu useampi tilaisuus nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseksi osana uudistuvaa maakuntahallintoa. Mukana reissussa oli Nuorten Ääni Keski-Suomessa vaikuttajaryhmästä, eli tuttavallisemmin NÄKSistä Jere, Oula ja Eemil sekä Nuorten Keski-Suomen hallituksen ja hankkeen ohjausryhmän pj Maria Kaisa ja toiminnanjohtaja Eve.

Keskiviikkoiltapäivän LAPE Pre-seminaarissa käsiteltiin lasten ja nuorten osallisuutta monesta eri näkökulmasta ja ohjelmaan oli sisällytetty hienosti osallisuuden teoreettisen pohdinnan lisäksi monen eri toimijan käytännön toimintaa ja esimerkkejä lasten ja nuorten osallisuuden parista. Myös NÄKS:n nuoret pääsivät kertomaan omia näkemyksiään osallisuudesta ja siitä, miksi ovat itse lähteneet vaikuttamaan. Jere hienosti totesi, että on mukana, ”koska haluaa edistää muiden nuorten asioita ja toimia nuorten hyväks”. Tästä pääset tutustumaan seminaarin sisältöön.

Tapaamiset Kuntaliiton, Oikeusministeriön ja Valtiovarainministeriön kanssa poikivat hyviä avauksia yhteistyökuvioille. Pääsemme tuottamaan yhdessä Kuntaliiton ja Nuva ry:n kanssa virkamiehille ja päättäjille suunnattua osallisuusopasta. On tosi hienoa, että valtakunnan tasolla nuorten vaikuttaminen ja osallisuus nähdään sekä tunnistetaan laajasti tärkeänä ja oleellisena osana demokratiaa.

Keskeinen näkökulma hankkeessa on luoda nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa.

Kävimmekin myös Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlasissa tutustumassa toimintaan ja virittämässä yhteistyötä. Tästä on hyvä jatkaa!

Ja matka jatkui Tampereelle ja Poriin, jossa kehittäjäverkostot tapasivat. Oli kiva kuulla, että missä mennään Pirkanmaalla ja Satakunnassa! Tervetuloa mukaan kehittämään ja seurailemaan maakunnallisen nuorten vaikuttamisen ja nuorisovaltuustojen luomista esimerkiksi näiden sivujen kautta ja facebookissa!

Nuorten Keski-Suomi ry:n verkostolle suunnattu uutiskirje ilmestyy neljästi vuodessa.

 

NUORTEN ÄÄNI MAAKUNNISSA

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeessa järjestetään syksyn aikana viidessä pilottimaakunnassa (Kainuu, Etelä-Savo, Pirkanmaa, Satakunta ja Keski-Suomi) nuorten ja päättäjien kohtaamisia, joissa katse on vahvasti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa osana uutta maakuntahallintoa. Vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret sekä aikuiset pääsevät suunnittelemaan uutta maakunnallista nuorisovaltuustotoimintaa. Hankkeen tavoitteena on vastata tulevan maakuntalain vaatimuksiin maakunnallisen nuorisovaltuustotoiminnan järjestämisestä ja vahvistaa eri nuorten ääni tulevassa maakunnassa kuuluu mahdollisimman laaja-alaisesti

Hankkeen parissa  on aloittanut syyskuussa uusi työntekijä, projektikehittäjä Eeva Mäntylä.

 

MAAKUNNALLINEN NUORISOFOORUMI 30.10. JYVÄSKYLÄSSÄ

Perinteeksi muotoutunut Maakunnallinen Nuorisofoorumi kokoaa keskisuomalaisten kuntien edustajanuoret yhteen maanantaina 30.10. Jyväskylään. Nuorisofoorumissa keskustellaan nuorille tärkeistä asioista päättäjien kanssa sekä valitaan maakunnallinen nuorten ryhmä, joka on vahvasti mukana nuorten maakunnallisen vaikuttamismallien rakentamisessa uuteen maakuntahallintoon. Lisätiedot: laura.saartoala[ä]nuortenkeskisuomi.fi

 

MAAKUNNALLINEN LASTEN PARLAMENTTI 8.11. JYVÄSKYLÄSSÄ

Historian toinen maakunnallinen Lasten Parlamentti järjestetään keskiviikkona 8.11. Jyväskylän kaupungintalolla. Tavoitteena on saada kaikista Keski-Suomen kunnista lapsiedustajat osallistumaan sekä tuomaan lasten näkökulmia esiin. Tapaamista edeltävässä koulukohtaisessa keskusteluissa kerätään lasten ajatuksia mm. siitä, millainen on aikuisen rooli lapsen ja nuoren omaehtoisen toiminnan tukemisessa. Lisätiedot turo.teittinen[ät]nuortenkeskisuomi.fi

 

HIPPOKSEN JOULUMARKKINAT 9.12. KLO 10-15

Joulukuun puolessa välissä Hipposhalli täyttyy taidokkaista kotimaisista käsitöistä, ekologisista tuotteista ja jouluherkuista, kun Hippoksen Joulumarkkinat kokoaa yhteen yksityiset ja järjestöjen kädentaitajat. Joulumarkkinat on Nuorten Keski-Suomi ry:n tärkeä varainhankintatapahtuma, jonka tuotto mahdollistaa nuorten toimijuuden tukemisen. Nuoret ovat mukana tapahtumassa harjoittelemassa työelämätaitoja, asiakaspalvelua ja tapahtumatuotantoa. Lue lisää tapahtumasta ja varaa oma myyntipaikkasi – tästä!

 

VAIKUTA! -KAMPANJA JALKAUTUU YLÄKOULUIHIN KEVÄÄLLÄ 2018

Nuorten ajatuksista ja aloitteesta ideoitu Vaikuta! -kampanja toteutetaan Nuorten Keski-Suomen organisoimana Erasmus+ -tuella. Ydinidea on toteuttaa Vaikuta! -teemapäiviä yhdeksällä eri paikkakunnalla ympäri Keski-Suomea vuoden 2018 helmi-maaliskuun aikana. Kampanja huipentuu toukokuun lopulla Vaikuta! -huippukokoukseen Toukofestin yhteydessä. Kampanjan toteuttajana toimii keskisuomalaisista 14-19 vuotiaista nuorista koostuva ryhmä, jonka rekrytointia tehdään alkusyksyn aikana. Mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä, mikäli tapahtumien järjestäminen tai vaikuttaminen kiinnostaa. Lisätietoa carita.hannivirta[ät]nuortenkeskisuomi.fi

Nuorten vaikuttamisillassa Saarijärvellä 26.9. tietoa ja kokemusta jaettiin nuorilta nuorille ja nuorilta aikuisille. Mukana olivat Nuorten Ääni Keski-Suomesta -ryhmän jäsenet Niko Hakkarainen Uuraisilta, Jari Puranen Muuramesta ja Jonna Könkkölä Jyväskylästä, jotka kertoivat vinkkejä vaikuttamisesta sekä kertoivat, kuinka heitä on kuultu omassa kunnassa.

Mitä vaikuttamiskanavia nuorilla on Saarijärvellä?
Miten nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa?

Muun muassa näitä asioita puitiin Saarijärven nuorisotalolla Vaikuta pizzaasi -illassa, johon osallistui parikymmentä kiinnostunutta nuorta. Pizzan syönnin lisäksi illan tarkoituksena oli keskustella nuorten kanssa vaikuttamisesta ja nuorisovaltuustotoiminnasta sekä kysellä millaisia toiveita ja ajatuksia nuorilla on yhteisöllisuuden lisäämiseksi.

Illan aikana kävi ilmi, että vaikuttaminen kiinnostaa saarijärviläisiä nuoria ja esimerkiksi toimintaansa aloittavan Saarijärven nuorisovaltuuston jäsenmäärä tuplaantui illan aikana. Mitä nuorisovaltuusto sitten tekee? Pizza-iltaan osallistuneet nuoret vastasivat sähköiseen kyselyyn, jonka vastauksissa nousi nuorisovaltuuston tarkoitukseksi ”saada nuorten ääni kuulumaan” ja tehtäväksi ”vaikuttaa enemmän kunnan asioihin”, ”kuunnella nuorten mielipiteitä” ja ”välittää ne eteenpäin päättäjille”.


Vaikuttaminen kiinnostaa nuoria!

Kyselyn kautta tuli myös ideoita siihen, millaisia keinoja yksinäisyyden vähentämiseksi voisi nuorilla olla. Nuoret haluavat itsekin tarttua toimeen, sillä vastauksista näkyi, että olemalla itse sosiaalinen ja menemällä juttelemaan autetaan yksinäisiä. Lisäksi Saarijärvellä voitaisiin järjestää enemmän nuorille suunnattuja tapahtumia ja esimerkiksi vain tytöille suunnattuja teemailtoja.

Kouluissa nuorten ääni tulee esiin esimerkiksi oppilaskunnan hallituksissa. Arjessa nuori voi vaikuttaa omilla valinnoillaan; mitä ruokaa ostaa kaupasta, liikkuuko autolla, kävellen vai pyörällä? Kyselyn mukaan vaikuttaminen selkeästi kiinnostaa paikalle saapuneita nuoria, kunhan tietää miten lähteä liikkeelle. Yhteistyön merkitys, positiivinen ilmapiiri ja oma asenne ovat asioita, joiden avulla saa mahdollisuuden olla mukana elämässä, touhussa ja tekemisessä.


Tilaisuuden järjestivät Yhdessä ei olla yksin -hanke ja Nuorten Keski-Suomi, yhteistyössä Saarijärven nuorisotoimen kanssa. Yhdessä ei olla yksin -hankkeen toiminta Saarijärvellä painottuu nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden esteiden selvittämiseen. Nuorten Keski-Suomi on nuorten ja nuorten kanssa toimivien tahojen palvelujärjestö, jonka tärkein tehtävä on saada nuorten kyvyt ja ääni esiin.

 

Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän nuoret pääsivät tapaamaan kunnanjohtajia 7.3. kunnanjohtajakokoukseen. Nuoret veivät ajankohtaisia terveisiä ja ajatuksia muun muassa siitä, miten nuoria olisi hyvä kohdata ja ottaa nuorten ajatukset ja ideat tosissaan ja kannustivat tukemaan nuorisovaltuustotoimintaa. Lisäksi nuoret puhuivat nuorten ja päättäjien välisestä vuorovaikutuksesta ja ehdottivat käytännön ideoita kohtaamisen toteuttamiseen ja nuorten huomioimiseen.

1 2 3 4