Vaikuta! -teemapäivä

Vaikuta! -teemapäivä

Vaikuta! -teemapäivä on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtuma, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Vaikuta! -teemapäivän tavoitteena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen tietoja ja taitoja. Teemapäivä mahdollistaa nuorten ja päättäjien vuorovaikutuksen sekä nuorten ajatusten ja ideoiden keräämisen eri tahojen kuten kunnan- ja maakunnan päätöksenteon tueksi.

Päivä sisältää seppo.io -oppimisalustalla pelattavan Vaikuta-pelin, joka koostuu sovittujen aiheiden tehtävistä ja työpajoista. Kouluissa järjestettävissä päivissä mukana on aina kyseisen koulun oppilaskunta, kunnan nuorisovaltuusto, kunnan päättäjiä sekä muita yhteistyötahoja.

Vaikuta-peliä voidaan soveltaa niin alakoulussa, yläkoulussa kuin ammatillisissa oppilaitoksissa sekä nuorisotyön eri toimintaympäristöissä.

 

Lisätietoja Vaikuta! -teemapäivästä:

Carita Hännivirta
p. 0440 124 606
carita.hannivirta@nuortensuomi.fi

 

Vaikuta-teemapäivä on Nuorten Suomi ry:n kehittämä nuorten osallisuutta ja vaikuttamista edistävä toimintamalli, joka sisältää kunta- /tilaisuuskohtaisesti räätälöidyn seppo.io oppimisalustalla pelattavan Vaikuta-pelin. Tutkijat suosittelevat Vaikuta-teemapäivän kaltaisia tilaisuuksia toteutettavaksi kaikissa Suomen kouluissa. (Valtioneuvoston julkaisuja 2019:7; Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille – Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi, s. 100)