Vaikuta! -teemapäivä

Mikä on Vaikuta! -teemapäivä?

Vaikuta! -teemapäivä on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamiseen.

Vaikuta! -teemapäivän tarkoituksena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Teemapäivä mahdollistaa nuorten ja päättäjien vuorovaikutuksen sekä nuorten ajatusten ja ideoiden keräämisen eri tahojen kuten kunnan- ja maakunnan päätöksenteon tueksi.

Vaikuta! -teemapäivän järjestelyissä on mukana kyseisen koulun oppilaskunta, kunnan nuorisovaltuusto, kunnan päättäjiä sekä muita yhteistyötahoja. Vaikuta! -teemapäivää voidaan soveltaa niin alakoulussa, yläkoulussa kuin ammatillisissa oppilaitoksissa sekä nuorisotyön eri toimintaympäristöissä.

Kysy lisää:

Carita Hännivirta, p. 0440124606, carita.hannivirta@nuortensuomi.fi

Kokeileva ja konkreettinen, kouluympäristöön soveltuva Vaikuta! -teemapäiväkonsepti vastaa perusopetuksen tavoitteisiin demokratia- ja kansalaiskasvatuksen näkökulmasta. Tutkijat suosittelevat Vaikuta-teemapäivän kaltaisia tilaisuuksia toteutettavaksi kaikissa Suomen kouluissa. (Valtioneuvoston julkaisuja 2019:7; Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille – Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi, s. 100)

Miksi Vaikuta! -teemapäivä?

Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksilla on vankka lainsäädännöllinen pohja. Lainsäädäntö ei kuitenkaan yksinään takaa, että osallistumismahdollisuudet toteutuvat käytännössä. ​Nuorten osallisuuden edistäminen on keskeinen osa voimassa olevia valtakunnallisia perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteita (2014, 2015). ​

Tutkimusten mukaan nuorten kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on lisääntynyt ja poliittiseen toimintaan osallistuvien määrä kasvanut erityisesti alle 20-vuotiaiden keskuudessa. ​Samalla kuitenkin nuorten osallistuminen on eriarvoistunut. Demokratian tulevaisuuden kannalta on tärkeää pohtia, miten nuorten yhteiskunnallinen kiinnostus voitaisiin kanavoida paremmin mielekkääksi vaikuttamistoiminnaksi. ​Uusia tapoja ja menetelmiä tarvitaan.

Suomen hallitus on käynnistänyt vaalikauden loppuun kestävän ”Kansallinen demokratiaohjelma 2025” -hankkeen. Vaikuta! -teemapäiväkonseptia on alusta asti kehitetty demokratiaohjelmassa minituista lähtökohdista käsin: tavoitteena on demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen, nuorten osallistumisen tukeminen sekä uudenlaisen alustan tarjoaminen nuorten laajapohjaiseen kuulemiseen. Sen ytimessä on ajatus kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistamisesta.​

Vaikuta! -teemapäivä tukee demokratiaohjelman tavoitteita tarjoamalla yläasteikäisille nuorille mahdollisuuden kokeilla vaikuttamista käytännössä ryhmäpelaamisen avulla. Yhteiskuntaan vaikuttamisen ’treenaaminen’ on tärkeää, mutta se voi olla myös hauskaa!

Lue myös tutkija Tiina Rättilän näkökulma ALL-YOUTH -tutkimushankkeen sivulta:
Hallituksen demokratiaohjelma haluaa kehittää myös nuorten osallistumista – mutta ovatko toimivat keinot hanskassa?

Vaikuta! -teemapäivän konsepti

Vaikuta!-teemapäivä on muutaman tunnin mittainen koulussa tai oppilaitoksessa toteutettava vaikuttamisen teemapäivä, johon osallistuu koko ikäluokka/opiskelijaryhmä. Päivä sisältää seppo.io-oppimisalustalla, ryhmissä pelattavan Vaikuta-pelin, joka koostuu sovittujen aiheiden tehtävistä ja työpajoista.

Vaikuta! -teemapäivän konsepti ideoitiin ja luotiin yhdessä nuorten kanssa lukuvuoden 2017-2018 aikana. Tällöin Keski-Suomessa toteutettiin yhdeksän paikkakunnan yläkouluun jalkautunut Vaikuta! -kampanja Erasmus+ -tuella. Tämän jälkeen toimintamallia on kehitetty yhdessä Nuorten Suomi ry:n Nuorten maakunta -hankkeen, Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden sekä Nuorten ääni Pirkanmaalla -hankkeen kanssa.

Syksyllä 2020 julkaistaan Nuorten Suomi ry:n ja ALL-YOUTH:n yhteisjulkaisuna Vaikuta! -teemapäivän toimintamallin kuvaus.

Esimerkkejä Vaikuta! -teemapäivästä

Palautetta Vaikuta! -teemapäivistä

Vaikuta! -teemapäivän päätteeksi kerätään aina välitön palaute osallistujilta. Tämän lisäksi päivän järjestelyihin osallistuneiden nuorten sekä yhteistyötahojen kanssa käydään palautekeskustelu.

Nuoret ovat kokeneet päivän ”mielenkiintoisena, erilaisena ja hyvänä tapana oppia vaikuttamisesta”, joku on myös kertonut Vaikuta-pelin pelaamisen saavan ”kaikkien ryhmäläisten eri vahvuudet esiin”.  Nuoret ovat tykänneet mahdollisuudesta tavata kuntansa päättäjiä kasvotusten sekä toteuttaa ”vaikuttamista vähän eri tavalla”.

Suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olevat nuoret pitävät siitä, että päivä mahdollistaa erilaisia rooleja nuoren omat intressit ja resurssit huomioiden. Vaikuta! -teemapäivä mahdollistaa nuorten vaikuttajaryhmille muiden nuorten kuulemisen sekä oman toiminnan esittelyn, jonka vuoksi päivä onkin suosittu toimintatapa nuorisovaltuustoille.

Yhteistyötahot kertovan usein päivän olleen mielekäs tapa kontaktoida nuoria ja kuulla heidän näkemyksiään ajankohtaista aiheista. Kullakin taholla voi olla vähän eri agenda tilaisuudelle, mutta niin rehtorit, järjestöt, nuorisovaltuustot, oppilaskunnat, kunnanpäättäjät, maakuntaliiton virkamiehetkin ovat olleet tyytyväisiä.  Tärkeää on asettaa päivään yhteinen tavoite sekä pitää suunnittelussa ja järjestelyissä aina punainen lanka mielessä.

Parasta järjestäjän näkökulmasta on itse tekeminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä Vaikuta! –teemapäivästä tuleva hyvä fiilis. Päivään kuuluu rento ote, ilman pipon kiristelyä mutta kuitenkin yhteiskunnallisten aiheiden parissa.

Toteutuneet Vaikuta! -teemapäivät

Vaikuta! -teemapäiviä on toteutettu niin yläkouluissa, alakouluissa kuin ammattioppilaitoksissa. Vaikuta! -peliä on hyödynnetty myös nuorten vaikuttajatapahtumissa, kuten nuorisofoorumeissa ja koulutuksissa. Vaikuta! -teemapäiviä järjestetään myös verkkototeutuksena.

0
Vaikuta! -teemapäivää
0
KUNTAA
0
OSALLISTUNUTTA NUORTA
0
YHTEISTYÖTAHON EDUSTAJAA

Kiinnostuitko?

Tarjoamme mielellämme apua Vaikuta! -teemapäivän suunnitteluun, sparraamme päivän ideoinnissa ja olemme mukana Vaikuta-päivän järjestelyissä.

Pyydä meitä kertomaan Vaikuta! -teemapäivän konseptista ja kokemuksista, esimerkiksi seminaariin tai koulutukseen. Olemme pitäneet lyhyitä työpajoja mm. Itä-Suomen nuorisotyöpäivillä sekä NUORI2020 -seminaarissa.

Voit myös tilata tukea Vaikuta-teemapäivän järjestämiseen. Tämä voi sisältää esimerkiksi kaksi sparrauspäivää (á 2-3 tuntia) sekä avustamisen itse tilaisuudessa. Tampereen kaupungin nuorisopalvelut sekä Nuorten ääni Pirkanmaalla järjestivät tuellamme ensimmäiset Vaikuta-päivät keväällä 2019. Samoin Nuorisokeskus Marttinen hyödynsi Vaikuta! -peliä nuorille vaikuttajille suunnatussa tilaisuudessaan.

Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Kainuussa on meneillään nuorten vaikuttamista edistäviä  hankkeita, joiden yhtenä toimintamuotona järjestetään Vaikuta! -teemapäiviä yläkouluissa tai ammattioppilaitoksissa. Vinkkinä siis, että Vaikuta! –teemapäiväkonsepti voi olla yksi menetelmä Erasmus+ KA3 (nuorisodialogi)-, AVI:n kehittämis- ja ESR –hankkeissa.

Syksyllä 2020 pilotoimme Vaikuta! -teemapäivän järjestäjäkoulutusta, johon voi ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse; carita.hannivirta@nuortensuomi.fi