Ajankohtaista

Uutisia ajankohtaisista asioista
Pöydällä ajatuskupla, jossa lukee "tulevaisuuden koulu..."
Suomalainen koulutusjärjestelmä on nojannut tasa-arvoon ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Eriarvoistuminen alkoi kuitenkin kasvaa lineaarisesti Suomessa vuosien 2013–2015 aikoihin. Se näkyy esimerkiksi oppimistuloksissa. Myös suomalaisten koulutustaso on kansainvälisesti vertailtuna laskenut. Samoin koulujen välinen eriarvoistuminen jatkaa kasvuaan. Kouluverkkoa on karsittu, minkä seurauksena lähikoulut sijaitsevat harvaan asutuilla alueilla yhä kauempana. Pienien paikkakuntien koulujen opetustarjonta, esimerkiksi kielissä, on kaventunut. Alueellinen eriarvoistuminen myös ns. ruuhka-alueilla on tunnistettu tosiasia. Osassa kouluista alkaa olla pulaa kelpoisista opettajista.  Koko...
Continue Reading
NUORI2023-tapahtumassa järjestimme yhdessä Ohjaamo Porin kanssa Mikä vituttaa nuorisoalalla? -keskustelun. Yli 80 ammattilaista jakoi ajatuksiaan, mikä on pielessä nuorisoalalla. Eniten nuorisoalalla turhautti liian matala palkkaus. Moni koki, ettei palkkaus vastaa työn vaativuutta. Sen lisäksi myös muut resurssit, kuten käytössä olevat budjetit, koettiin liian pieniksi. Moni toivoi, että erilaiset kehittämishankkeet toisivat mukanaan myös pysyvämpää rahoitusta, eikä hyvä toiminta loppuisi heti hankkeen päätteeksi. Työolojen ja työympäristön osalta parannuksia toivottiin työtaakan keventämiseen, jaksamisen...
Continue Reading
Kuvassa nuoria lattialla ja tuoleilla istumassa ryhmässä, iloisia ja nauravaisia kasvoja.
Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke on ollut reilun vuoden verran hyvinvointialueiden tukena nuorten osallisuuden edistämisessä. Hanke on tarjonnut hyvinvointialueille maksuttomia koulutuksia ja sparraushetkiä niin nuorille kuin aikuisille. Lisäksi alueilla on tehty useampi menetelmäkokeilu. Ensimmäisen hankevuoden aikana kaikilta hyvinvointialueilta tavattiin nuorten osallisuuden parissa toimivia työntekijöitä ja viranhaltijoita. Alueiden työntekijöille ja viranhaltijoille annettiin räätälöityä tukea osallisuustyön käynnistykseen. Hankkeessa pidettiin usean alueen kanssa tuki- tai sparrailutapaamisia, autettiin pistemäisesti eri tilanteissa sekä tehtiin aikajänteeltään pidempiä...
Continue Reading
Täältä tullaan! -hankkeessa oli hulinaa, kun neljän eri koulun oppilaat järjestivät kouluilleen yhteensä viisi eri tapahtumaa. Täältä tullaan! -hankkeen keskiössä on koulutuskokonaisuus, jossa oppilaita innostetaan ja koulutetaan ideoimaan ja toteuttamaan koko koulun yhteinen tapahtuma. Heitä tsempataan myös ottamaan lähiympäristönsä huomioon. Kevään tapahtumissa olikin mukana paljon eri toimijoita lähikaupan sponsoroimista syömingeistä aina moottorikerhon tukeen asti. Osa projekteista oli koko lukuvuoden mittaisia, kun taas osa hyppäsi vasta kevätlukukaudella mukaan. Se ei kuitenkaan...
Continue Reading
Salassapitovelvollisuus, lastensuojeluilmoitus, huoli-ilmoitus vai mitä näitä nyt on. Kuraattori, terveydenhoitaja ja koulupsykologi; termejä ja asiantuntijoita on vaikka kuinka paljon, joten ei ihmekään, etteivät nuoret välttämättä tiedä, mistä saa apua ja mistä asioista uskaltaa aikuisille kertoa. Näihin aiheisiin paneuduttiin Kilpisen yhtenäiskoulun Hyvinvointia!-päivässä toukokuun lopussa. Päivään osallistui lähes 500 oppilasta 6.-9. luokilta.  Oppilaat olivat aikaisemmin keväällä pelanneet Hyvinvointia!-peliä, jonka kautta pääsi kertomaan omia ajatuksiaan sekä mielipiteitään nuorten hyvinvointiin liittyen. Hyvinvointia!-päivän sisällön suunnittelussa...
Continue Reading
1 2 3 4 29