Ajankohtaista

Uutisia ajankohtaisista asioista
Nuorten kyvyt ja äänet esiin -koulutus- ja palkitsemistapahtuma kutsuu kaikki mukaan juhlistamaan nuorten osallisuuden edistämistä! Me Nuorten Suomella haluamme valtakunnallisesti palkita aktiivisia nuoria ja aikuisia, jotka ovat tehneet esimerkillistä työtä nuorten eteen, nuorisoalalla kun ei liikaa palkitsemisia ole. Nyt etsimme palkittavia useaan kategoriaan! Ilmianna tuntemasi henkilö tai tahon, joka mielestäsi sopii johonkin näistä palkintokategorioista: Nuorten kyvyt ja äänet esiin -vuoden nuorisoteko Innovatiivinen tapa toimia, joka innostaa nuoria toimimaan ja/tai vaikuttamaan...
Continue Reading
”Nuoret ovat meidän tulevaisuutemme ja nyt jäi sellainen olo, että näihin nuoriin voi luottaa.” Näin luonnehti kaupunginvaltuutettu Hannu Vilkkilä kahdeksasluokkalaisille järjestetyn Vaikuta! -teemapäivän päätteeksi. Rantauduimme Nuorten Suomen tiimillä Saarijärven yhtenäiskoululle perjantaina 5.5. pitämään Vaikuta! – teemapäivää, johon osallistui 112 kahdeksasluokkalaista. Paikalla oli myös kaupunginvaltuutettuja ja Saarijärven kaupunginjohtaja Satu Autiosalo piti puheenvuoron tapahtuman alussa. Teemapäivän ideana oli, että nuoret pääsivät pelillisin menetelmin kertomaan mielipiteitään ja vaikuttamaan kaupungin asioihin. Pelin aikana käytiin kahdeksalla...
Continue Reading
Alkuvuodesta päätetty valtion lisätalousarvio sisälsi hyviä uutisia hyvinvointialueille. Lisätalousarviossa hyvinvointialueet saavat yhteensä 350 miljoonaa euroa uutta valtionavustusta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtymästä aiheutuviin kustannuksiin sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Lisätalousarvio tarjoaa hyvinvointialueille mahdollisuuden valita kehittämiskohteeksi myös osallisuuden, joka usein jää resurssipulan jalkoihin. Nyt kun lisärahoituksen käytöstä päätetään, kannustammekin aluevaltuutettuja vahvistamaan osallisuutta hyvinvointialueilla alusta alkaen kokeilemalla rohkeasti erilaisia keinoja ottaa asukkaat ja asiakkaat mukaan päättämään yhteisistä asioista. Erityisesti lasten ja...
Continue Reading
Nuorisovaltuuston maaliskuisessa kokouksessa käytiin tärkeää keskustelua nuorten mielenterveyden edistämisestä sekä pohdittiin keinoja madaltaa kynnystä hakeutua avun piiriin. Monen nuoren mielestä kynnystä madaltaisi mielenterveyspalveluiden käytön normalisointi sekä esimerkiksi sähköinen ajanvarausjärjestelmä. Keski-Suomen nuorisovaltuuston jäseniä kerääntyi kansalaistoiminnankeskus Mataraan kokoustamaan ensimmäistä kertaa tämän vuoden puolella maaliskuun puolen välin paikkeilla. Nuoret osallistuivat kokoukseen niin paikan päältä kuin etäyhteyksiäkin pitkin ja ilmapiiri oli kaikin puolin positiivinen. Kokous avattiin hieman puolen päivän jälkeen ja heti alkuvaiheessa annettiin...
Continue Reading
Nuorten Suomi ry edistää nuorten osallisuutta, toimijuutta ja vaikuttamista. Se on valta-kunnallinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimisto sijaitsee Jyväskylässä. Toteutamme monenlaisia toimintoja ja projekteja teeman parissa. Toimimme laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Nyt etsimme oppilaiden osallisuuden asiantuntijaa, joka kouluttaa opetustoimen henkilöstöä oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen osallistuu koulutusten ja toimintojen markkinointiin kouluttaa nuoria toimimaan omalla koululla ja toimii muiden kouluttajien tukena kehittää yhteistyötä koulujen ja eri toimijoiden kesken osallistuu muuhun osallisuuden kehittämistyöhön muun henkilökunnan...
Continue Reading
1 2 3 4 5 29