Astetta coolimpi ilmasto – Nuorten ilmastotiimi

Astetta Coolimpi Ilmasto -hankkeessa kestävän elämäntavan teemoja käsitellään nuorten kanssa heidän omista lähtökohdistaan käsin. Hankkeen keskiössä ovat nuorten Ilmastotiimi sekä Ilmastoagentit. 

Kun osaa ja uskaltaa hakeutua oikeisiin paikkoihin, niin voi saada näinkin huippuja tilaisuuksia tulla kuulluksi.

Ilmastotiimin jäsen (lukuvuosi 2019-2020)

Nuorten rekry auki - tule mukaan!

Haemme ilmastoasioista kiinnostuneita n. 14-19-vuotiaita nuoria mukaan toimintaan. Toiminta tapahtuu pääasiassa Keski-Suomen alueella. Lukuvuoden 2020-2021 Ilmastotiimi on jo kasassa, mutta mukaan pääsee ilmoittautumalla Ilmastoagentiksi.

Ilmastoagentit

Ilmastoagenttina saat opastuksen ja materiaalit Ilmastopaketin ohjaamiseen, jonka jälkeen ohjaat paketin omalla koulullasi tai muussa nuorten ryhmässä. Pääset siis oppimaan lisää ilmastonmuutoksesta ja jakamaan tietoa eteenpäin muille nuorille. Lisäksi Ilmastoagenttina pääset vaikuttamaan keväällä 2021 oleviin kuntavaaleihin. Agentit osallistuvat yhdessä Ilmastotiimin kanssa kuntavaalikampanjan suunnitteluun sekä toteuttavat kampanjaa omalla paikkakunnallaan valitsemallaan tavalla. Ilmastoagenteille järjestetään intensiivikoulutus  5.-6.2.2021 sekä lisäksi muita etätapaamisia kevään aikana – ennakkotietoja ei siis tarvita! 

Kysy lisää Mareenalta tai Annalta ja ilmoittaudu mukaan Ilmastoagentiksi tällä lomakkeella.

Lukuvuonna 2019-2020 saatiin aikaan paljon!

Ilmastopaketti nuorilta nuorille

Keski-Suomen nuorten Ilmastotiimi ideoi, suunnitteli, toteutti ja pilotoi lukuvuoden 2019-2020 aikana oman tapansa vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Näin syntyi Ilmastopaketti – oppisisältö ilmastonmuutoksesta nuorilta nuorille. Ilmastopaketti kertoo nuorilähtöisesti faktoja ilmastonmuutoksesta, haastaa miettimään omia asenteitaan sekä tarjoaa vinkkejä omaan arkeen.

Ilmastopaketti on vapaasti hyödynnettävissä kouluissa ja muissa nuorten ryhmissä. Ilmastopaketti löytyy TÄÄLTÄ.

Vaikuttamista monella tapaa

Ilmastopaketin tuottamisen lisäksi Ilmastotiimi osallistui lukuvuoden 2019-2020 aikana muun muassa ilmastopaneeliin KEOS2019-tapahtumassa, digiraati-työkalun kehittämiseen ja ilmastolain kommentointiin sekä teetti kyselyn nuorten ilmastoajatuksista Keski-Suomessa. Kyselyn tulosten pohjalta Ilmastotiimi antoi kolme suositusta, jotka ovat nähtävissä Nuorten Suomen Youtube-kanavalla. Ilmastoteema oli esillä myös Keski-Suomen Nuorisofoorumissa, jossa nuoret pääsivät vaikuttamaan ilmastoasioihin sekä esittämään kysymyksiä päättäjille.

On jotenkin tosi hienoa ja kannustaa vaikuttamaan, kun näkee ja kokee, että meitä nuoria halutaan oikeasti kuunnella ja meidän asiat on tärkeitä.

Ilmastotiimin jäsen (lukuvuosi 2019-2020)

Ilmastopaketin levitystä ja kuntavaalivaikuttamista lukuvuonna 2020-2021

Toisella hankekaudella (2020–2021) Ilmastopakettia levitetään nuorilta nuorille periaatteella. Hankkeen ydinryhmänä on edellisen lukuvuoden tapaan nuorten Ilmastotiimi, jonka tehtävänä on kouluttaa muita nuoria, Ilmastoagentteja, Ilmastopaketin ohjaamiseen. Lisäksi Ilmastotiimi suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä Ilmastoagenttien kanssa kuntavaalivaikuttamiseen keskittyvän kampanjan keväällä 2021. Tiimi tekee yhteistyötä kuntien nuorisovaltuustojen sekä Keski-Suomen maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa.

Syksy lähtee liikkeelle etäteemakeskustelulla, jossa vastataan nuorten tarpeeseen päästä jakamaan ajatuksiaan ilmastonmuutoksesta ja keskustelemaan aiheesta suoraan asiantuntijoiden kanssa. Etäteemakeskustelu järjestetään 30.9. Discordissa (linkki serverille Nuorten Suomen instan biossa). Lisäksi syksyllä aloitetaan Ilmastotiimin etäkoulutukset Ilmastopaketista sekä yksilö- ja kuntavaikuttamisesta. Tiimi suunnittelee syksyllä myös koulutuksen Ilmastopaketin ohjaamisesta.

Tavoitteena on, että tammikuussa 2021 olisi nimettynä Ilmastoagentti jokaisesta Keski-Suomen kunnasta. Siksi kuntien nuorisovaltuustoja kannustetaankin nimeämään oman kuntansa Ilmastoagentti. Ilmastoagentiksi voi silti ilmoittautua kuka tahansa asiasta kiinnostunut nuori!

Helmikuussa 2021 Ilmastotiimi kouluttaa agentit Ilmastopaketin ohjaamisesta, jonka jälkeen agentit pääsevät ohjaamaan paketteja omilla paikkakunnillaan. Lisäksi suunnitellaan ilmastoteemainen kuntavaalikampanja. Ilmastotiimillä on päävastuu kampanjasta, mutta Ilmastoagentit osallistuvat kuntavaalikampanjan suunnitteluun sekä toteuttavat sitä valitsemallaan tavalla, esimerkiksi some-postauksin tai päättäjäpostein.

Astetta Coolimpi Ilmasto -hanke

Astetta coolimpi ilmasto -hanke vastaa nuorten tarpeeseen päästä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Hankkeessa nuoret pääsevät sekä nostamaan oman äänensä esiin että konkreettisesti toimimaan kestävämmän elämäntavan puolesta. Lue lisää lukuvuoden 2020-2021 toiminnoista edeltävästä kappaleesta.

Hankkeen ensimmäisellä kaudella lukuvuonna 2019–2020 tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa konsepti, jolla voidaan jakaa tietoa ilmastonmuutoksesta nuorilta nuorille sekä tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutokseen vaikuttamiseen. Tätä varten rekrytoitiin Keski-Suomen nuorten Ilmastotiimi, joka ideoi, suunnitteli ja toteutti Ilmastopaketin – oppisisällön ilmastonmuutoksesta. Tiimi pilotoi Ilmastopakettia keväällä 2020 ja osallistujilta saatu palaute oli erittäin positiivista. Lukuvuoden aikana tiimi lisäksi keräsi nuorilta tietoa, osallistui ilmastopaneeliin sekä digitaalisten kansalaisraatien kehittämiseen.

Astetta Coolimpi Ilmasto -hanke toteutetaan Nuorten Suomi ry:n ja Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n yhteistyönä Ympäristöministeriön tuella.

Lisätietoa Astetta coolimpi ilmasto -hankkeesta:

Mareena Laine, Nuorten Suomi ry, mareena.laine@nuortensuomi.fi, p. 044 012 4608
Anna Sarkkinen, JAPA ry, anna.sarkkinen@jyvaskyla.fi, p. 040 593 8541