Astetta coolimpi ilmasto – Nuorten ilmastotiimi

Astetta Coolimpi Ilmasto -hankkeessa kestävän elämäntavan teemoja käsitellään nuorten kanssa heidän omista lähtökohdistaan käsin. Hankkeen keskiössä ovat nuorten Ilmastotiimi sekä Ilmastoagentit. 

Kun osaa ja uskaltaa hakeutua oikeisiin paikkoihin, niin voi saada näinkin huippuja tilaisuuksia tulla kuulluksi.

Ilmastotiimin jäsen (lukuvuosi 2019-2020)

Nuorten rekry auki - tule mukaan Ilmastoagentiksi!

Haemme ilmastoasioista kiinnostuneita n. 14-19-vuotiaita nuoria mukaan ilmastoagenteiksi. Ilmoittaudu mukaan tutustumistapaamiseen TÄLLÄ LOMAKKEELLA. Tutustumistapaamisessa kerromme lisää agenttitoiminnasta ja voit sen jälkeen päättää, haluatko mukaan. Tapaamiseen osallistuminen ei velvoita sinua mihinkään.

Ilmastoagenttina pääset vaikuttamaan ilmastonmuutokseen muiden teemasta innostuneiden nuorten kanssa. Saat Nuoren ilmastovaikuttajan -koulutuksen, joka antaa tietoa ja keinoja vaikuttaa. Pääset suunnittelemaan ja tekemään omia ilmastovaikuttamisen tekoja sekä osallistumaan nuorten omaan kuntavaalikampanjaan. Ilmastoagentit toimivat kevään 2021 ajan. Mitään ei tarvitse tietää ennalta, vaan meiltä saat kattavan koulutuksen.

Lisätietoja toiminnasta: Mareena p. 0440124608

Lukuvuonna 2019-2020 saatiin aikaan paljon!

Ilmastopaketti nuorilta nuorille

Keski-Suomen nuorten Ilmastotiimi ideoi, suunnitteli, toteutti ja pilotoi lukuvuoden 2019-2020 aikana oman tapansa vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Näin syntyi Ilmastopaketti – oppisisältö ilmastonmuutoksesta nuorilta nuorille. Ilmastopaketti kertoo nuorilähtöisesti faktoja ilmastonmuutoksesta, haastaa miettimään omia asenteitaan sekä tarjoaa vinkkejä omaan arkeen.

Ilmastopaketti on vapaasti hyödynnettävissä kouluissa ja muissa nuorten ryhmissä. Ilmastopaketti löytyy TÄÄLTÄ.

Vaikuttamista monella tapaa

Ilmastopaketin tuottamisen lisäksi Ilmastotiimi osallistui lukuvuoden 2019-2020 aikana muun muassa ilmastopaneeliin KEOS2019-tapahtumassa, digiraati-työkalun kehittämiseen ja ilmastolain kommentointiin sekä teetti kyselyn nuorten ilmastoajatuksista Keski-Suomessa. Kyselyn tulosten pohjalta Ilmastotiimi antoi kolme suositusta, jotka ovat nähtävissä Nuorten Suomen Youtube-kanavalla. Ilmastoteema oli esillä myös Keski-Suomen Nuorisofoorumissa, jossa nuoret pääsivät vaikuttamaan ilmastoasioihin sekä esittämään kysymyksiä päättäjille.

On jotenkin tosi hienoa ja kannustaa vaikuttamaan, kun näkee ja kokee, että meitä nuoria halutaan oikeasti kuunnella ja meidän asiat on tärkeitä.

Ilmastotiimin jäsen (lukuvuosi 2019-2020)

Ilmastopaketin levitystä ja kuntavaalivaikuttamista lukuvuonna 2020-2021

Toisella hankekaudella (2020–2021) ydinryhmänä on edellisen lukuvuoden tapaan nuorten Ilmastotiimi, jonka tehtävänä on kouluttaa muita nuoria, Ilmastoagentteja, ilmastovaikuttamisesta. Lisäksi Ilmastotiimi suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä Ilmastoagenttien kanssa kuntavaalivaikuttamiseen keskittyvän kampanjan keväällä 2021. Tiimi tekee yhteistyötä kuntien nuorisovaltuustojen sekä Keski-Suomen maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa.

Syksy lähtee liikkeelle etäteemakeskustelulla, jossa vastataan nuorten tarpeeseen päästä jakamaan ajatuksiaan ilmastonmuutoksesta ja keskustelemaan aiheesta suoraan asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi syksyllä aloitetaan Ilmastotiimin etäkoulutukset Ilmastopaketista sekä yksilö- ja kuntavaikuttamisesta. Tiimi suunnittelee syksyllä myös Nuoren ilmastovaikuttajan koulutuksen.

Tavoitteena on, että tammikuussa 2021 nimetään Ilmastoagentti jokaisesta Keski-Suomen kunnasta. Siksi kuntien nuorisovaltuustoja kannustetaankin nimeämään oman kuntansa Ilmastoagentti. Ilmastoagentiksi voi silti ilmoittautua kuka tahansa asiasta kiinnostunut nuori!

Helmikuussa 2021 Ilmastotiimi kouluttaa agentit, jonka jälkeen agentit pääsevät tekemään omia ilmastovaikuttamisen tekoja. Lisäksi suunnitellaan ilmastoteemainen kuntavaalikampanja. Ilmastotiimillä on päävastuu kampanjasta, mutta Ilmastoagentit osallistuvat kuntavaalikampanjan suunnitteluun sekä toteuttavat sitä valitsemallaan tavalla, esimerkiksi some-postauksin tai päättäjäpostein. Ilmastopakettia levitetään eri kanavia pitkin.

Astetta Coolimpi Ilmasto -hanke

Astetta coolimpi ilmasto -hanke vastaa nuorten tarpeeseen päästä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Hankkeessa nuoret pääsevät sekä nostamaan oman äänensä esiin että konkreettisesti toimimaan kestävämmän elämäntavan puolesta. Lue lisää lukuvuoden 2020-2021 toiminnoista edeltävästä kappaleesta.

Hankkeen ensimmäisellä kaudella lukuvuonna 2019–2020 tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa konsepti, jolla voidaan jakaa tietoa ilmastonmuutoksesta nuorilta nuorille sekä tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutokseen vaikuttamiseen. Tätä varten rekrytoitiin Keski-Suomen nuorten Ilmastotiimi, joka ideoi, suunnitteli ja toteutti Ilmastopaketin – oppisisällön ilmastonmuutoksesta. Tiimi pilotoi Ilmastopakettia keväällä 2020 ja osallistujilta saatu palaute oli erittäin positiivista. Lukuvuoden aikana tiimi lisäksi keräsi nuorilta tietoa, osallistui ilmastopaneeliin sekä digitaalisten kansalaisraatien kehittämiseen.

Astetta Coolimpi Ilmasto -hanke toteutetaan Nuorten Suomi ry:n ja Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n yhteistyönä Ympäristöministeriön tuella.

Lisätietoa Astetta coolimpi ilmasto -hankkeesta:

Mareena Laine, Nuorten Suomi ry, mareena.laine@nuortensuomi.fi, p. 044 012 4608
Anna Sarkkinen, JAPA ry, anna.sarkkinen@jyvaskyla.fi, p. 040 593 8541