By

Viestintä

Jyväskylän LastenParlamentin toimet muuttuivat radikaalisti kevään aikana suunnitellusta, kasvotusten tapahtuvien kohtaamisten poistuttua kalenterista. Toiminnan tärkeys oppilaiden osallisuuden osatekijöinä kuitenkin haastoi työntekijät siirtämään toimet mahdollisuuksien mukaan verkossa tapahtuviksi kohtaamisiksi. 

Kaikkien alakoulujen edustajat yhteenkokoava SuurIstunto oli suunniteltu järjestettäväksi työpajoineen ympäri Jyväskylää 23.4. Keräsimme lapsia puhuttaneita aiheita toisella PikkuParlamentti-kierroksella talvella ja olimme niiden pohjalta saaneet usean yhteistyötahon kanssa työpajojen suunnittelun alkuun, joten pohja verkkotyöskentelylle oli luotu. Huhtikuun viimeisellä viikolla pystyimmekin käynnistämään ensimmäisen kolmesta seppo.io-alustalle siirretystä verkossa pelattavasta LastenParlamentin SuurIstunto-pelistä, joiden tavoitteena oli taata lapsille mahdollisuus vaikuttaa heitä kiinnostaviin asioihin sekä antaa yhteistyötahoille mahdollisuus kysyä lapsilta heitä kiinnostavia kysymyksiä. Peliin rakentui lopulta 11 tehtävää, joiden teemat vaihtelivat lasten toiveiden mukaisesti harrastamisesta kirjaston kehittämiseen ja vaikuttamisesta kierrätykseen. Kolmeen eri pelikertaan osallistui LastenParlamentin edustajia noin 70.

Kokemus ohjatusta SuurIstunto-pelistä oli niin onnistunut, että halusimme järjestää vielä myös kaikille Jyväskylän alakoululaisille avoimen vaikuttamispelin. Pelissä oli paljon samoja tehtäviä kuin SuurIstunnon pelissä ja lisäksi siinä pystyi äänestämään LastenParlamentille uutta logoa sekä kaupungille pyöräpormestaria ja osallistumaan puistojen suunnitteluun. Myöhemmin uudeksi pyöräpormestariksi valittiin Eemil Penttinen (https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-05-29_eemil-penttinen-jyvaskylan-uusi-lapsipyorailypormestari)

Pelin tuloksia kootaan kesän aikana ja niiden tulokset käsitellään tehtäviä toimeksi antaiden kanssa. Syksyllä tulokset käydään läpi koululaisille ja julkaistaan myös kaikille nähtäväksi. Kaiken kaikkiaan kokemukset peleistä olivat todella positiivisia. Lasten ääni kuului uudella tavalla ja mukaan pääsivät monet sellaisetkin oppilaat, joiden ääni päätöksenteossa ei tavallisesti kuulu. Yhteensä pelaajia peleillä oli noin 300 oppilasta.

 

Keski-Suomen Nuorisofoorumi toteutettiin keväällä 2020 etänä. Yksi Nuorisofoorumin teemoista oli ilmasto, ja teema vietiin seppo.io -oppimisalustalle Vaikuta! -peliksi. Pelissä nuorten tuli esimerkiksi pohtia ilmastoviestintää täydentämällä lauseita mielestään sopivilla sanoilla. Seuraavassa tekstissä pääset näkemään koostetta siitä, mitä mieltä nuoret ovat ilmastoviestinnästä!

Vaikka moni vastanneista nuorista koki, että ilmastoratkaisuista kerrotaan riittävästi, suurin osa kuitenkin vastasi viestintää olevan liian vähän.

“Ilmastoratkaisuista kerrotaan nuorille mielestäni liian suppeasti ja yksipuolisesti.”

Aktiivisiksi ilmastoratkaisuista viestijäksi nostettiin ilmastoasioista kiinnostuneet, kuten somevaikuttajat ja ilmastoaktivistit. Myös koulut ja opettajat sekä omat läheiset koettiin aktiivisiksi viestijöiksi. Poliittisista vaikuttajista esiin nostettiin Vihreät, vihervasemmisto ja Suomen hallitus.

“Erilaiset ilmastotyypit ovat aktiivisia kertomaan siitä, mitä ilmaston hyväksi tehdään.”

Toisaalta nuoret nostivat samoja toimijoita esiin myös, kun kysyttiin epäaktiivisista viestijöistä. Iso osa vastaajista nimittäin koki, että valtiot ja poliitikot, omat läheiset sekä opettajat eivät juurikaan kertoisi tekemistään ilmastoratkaisuista. Myös uutisten koettiin viestivän ilmastoratkaisuista vain niukasti.

 “Sen sijaan en ole kuullut, että suurin osa maista kertoisi tekemistään ilmastoratkaisuista juuri lainkaan.”

Viestinnän koettiin keskittyvän usein vain yksittäisiin asioihin kuten muoviin tai kasvisruokavalioon. Toisaalta muutama nuori koki viestinnän keskittyvän vain suurempiin kokonaisuuksiin. Voi olla, ettei ilmastoviestintä tarjoa nuoren elämään sopivia vinkkejä omaan toimintaan. Viestit koetaan joko saman asian toistamiseksi tai ovat nuoren elämään liian suuria kokonaisuuksia. Moni nuori myös koki viestinnän keskittyvän liikaa täysin muihin aiheisiin kuten koronaan, politikointiin ja tyhjiin puheisiin sekä ongelmakeskeisyyteen ratkaisujen sijaan.

“Liian usein viestit keskittyvät vain puheisiin.”

Nuoret toivovat aktiivista ja monipuolista ilmastoviestintää. Viestinnän toivotaan olevan positiivista ja ratkaisukeskeistä sekä selkeää ja asiallista. Myös tietoa viestintään toivotaan lisää.

“Haluaisin kuulla ajankohtaista ja rakentavaa viestintää”

Nuorten mielestä paras kanava ilmastoviestintään on sosiaalinen media, joka keräsi selvästi eniten vastauksia. Tietyistä kanavista mainittiin Youtube, Instagram ja Snapchat. Sosiaalisen median lisäksi nuoret kokivat hyväksi kanavaksi tv:n ja uutiset.

“Mielestäni some esim. Instagram tai Snapchat olisi hyvä kanava.” 

Nuoret siis haluavat kuulla enemmän ratkaisuihin keskittyvää ja selkeää viestintää monilta eri tahoilta erityisesti sosiaalisen median kautta.

Lisätietoa Nuorisofoorumista ja otteita Vaikuta-peleistä TÄÄLTÄ

Nuorten Suomi ry on uudistuva ja kokeilunhaluinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää nuorten vaikuttamista ja toimijuutta yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Etsimme STEA:n Paikka Auki –ohjelman tuella, alle 30-vuotiasta työtöntä tai työelämän ulkopuolella ja ilman opiskelupaikkaa olevaa oppisopimusopiskelijaa toimimaan organisaatiomme

TAPAHTUMATUOTTAJANA.

Tapahtumatuottajalta toivomme yhteistyö- ja organisointikykyä, joustavuutta sekä innostunutta työotetta. Eduksi katsotaan kokemus tapahtumien järjestämisestä, hyvät tietotekniset taidot (office-ohjelmat, some-alustat) ja viestinnälliset taidot (kirjoitustaito, videokuvaus, valokuvaus, some-kanavien hallinta).

Työtehtäviin kuuluvat

  • tilaisuuksien ja tapahtumien organisointia
  • viestinnän  ja markkinoinnin tehtäviä
  • erilaisia toimistotöitä

Tarkempaa tehtävänkuvaa rakennettaessa voidaan huomioida valitun henkilön erityisosaamisalueet ja mielenkiinnon kohteet. Oppisopimuksen koulutusalaksi on suunniteltu merkonomin tutkintoa, mutta sen vaihtaminen toiseen on mahdollista (mm. media-assistentti). Oppisopimuskoulutettavalla voi olla jokin koulutus pohjalla, jonka avulla työllistyminen ei ole ollut mahdollista ja kaipaa täydentävää osaamista.

Työntekijä on osa työtiimiä ja saa tukea työhönsä työyhteisön muilta jäseniltä sekä myös Paikka auki –koordinaatiotiimiltä.  Tarjoamme mahdollisuuden kehittää nuoria aktivoivaa toimintaa, oppia työelämän kannalta merkittäviä taitoja, verkostoitua sekä saada samalla ammattitutkinto.

Työ alkaa 10.8.2020 tai sopimuksen mukaan ja kestää tutkinnon ajan (24-30 kk). Kyseessä on kokoaikatyö (tarvittaessa työaikaa voidaan vähän pienentää). Toimistomme sijaitsee Jyväskylässä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen sähköpostin liitetiedostona to 11.6. klo 15 mennessä osoitteeseen eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi. Haastattelut järjestetään tiistaina 16.6. osoitteessa Matarankatu 6 A 1, Jyväskylä.

Lisätietoja www.nuortensuomi.fi, www.paikka-auki.fi ja toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkaselta, eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi p. 040 552 8070.

 

LastenParlamentin Suuristunnon työpajatyöskentelyä

Nuorten Suomen vuosikokous pidettiin 26.3. olosuhteiden pakosta etäkokouksena. Hyvin kokous onnistui niinkin. Perinteisen vuosikokouksen tapaan hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Viime vuosi oli jälleen sisältörikas. Siihen, mitä kaikkea viime vuonna tapahtui, pääset tutustumaan TÄÄLTÄ.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kehittämispäällikkö Tarja Tuomainen (Edita Oy), jolla käynnistyi nyt kolmas vuosi yhdistyksen johdossa. Tarja tuo laajan osaamisen koulutuksen kentältä mukanaan. Uudelle hallituskaudelle valittiin toimitusjohtaja Tiinu Wuolio (Medita Communication Oy) ja harrastustoiminnan suunnittelija Riina Kylmälahti (Suomen Nuorisoseurat) sekä varajäseneksi erikoissuunnittelija Milla Lewandovski (Jyväskylän kaupunki).

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin toiminnanjohtaja Jari Ketola (Pesäpuu ry), kehittämispäällikkö Tiina Sivonen (KYT ry), hankekoordinaattori Arto Lampila (Jyväskylän kaupunki/Nuoret ja osallisuus kulttuurissa -hanke) sekä nuorten edustajana Oona Laitinen. Hallituksen jäseninä jatkavat lehtori Tanja Kuitunen (Poke), lehtori Matti Rautiainen (Jyväskylän yliopistolta/OKL) sekä varajäseninä nuorten edustaja Nea Auer ja lehtori Marjo Kolehmainen (Humak).

Suomen hallitus piti tänään tiedotustilaisuuden, jossa suositteli yleisötilaisuuksien perumista koronavirustartuntojen välttämiseksi. Perjantaiseen juhlaan oli suuntaamassa lähes kaikista keskisuomalaisista kunnista yli 100 palkittavaa ja järjestäjää. Näin myös Nuorten Suomi ry. vastuullisena järjestäjänä päätyi perumaan juhlan.

Tämä on erittäin ikävä tilanne niin meille järjestäjille kuin erityisesti juhlia varmasti odottaneille palkittaville” harmittelee Nuorten Suomi ry:n puheenjohtaja Tarja Tuomainen. “Aktiiviset nuoret sekä nuorten tukena olevat aikuiset olisivat ansainneet hienon juhlansa. Toivotaan kuitenkin, että nämä tiukat ratkaisut edesauttavat sitä, että suomalaisten tartuntojen määrä pysyy alhaisena ja pian epidemia olisi maailmallakin ohi” Tuomainen jatkaa.

Jo 15. kertaa järjestettävässä juhlassa oli tarkoituksena palkita ensimmäisen kerran myös kuntakohtaisia päättäjiä, jotka ovat omalla toiminnallaan tai päätöksenteollaan tukeneet nuorten toimijuutta ja vaikuttamista. Myös erityispalkittavia on viime vuodelta valittu, kuten vuoden nuorisovaltuusto ja nuorisoteko.

“Vaikka palkitsemisjuhla jouduttiin perumaan, haluamme nostaa palkittavat muuta kautta esille” valaisee juhlan järjestelyitä hoitanut Sanna Partti Nuorten Suomen toimistolta. Ja jatkaa “palkittavien tiedot perusteluineen julkaistaan nettisivuillamme perjantai-iltana sekä palkittavien kuvia ja videotervehdyksiä julkaistaan somekanavillamme.” 

Palkittavien tiedot perusteluineen julkaistaan perjantaina 13.3. klo 18 Nuorten Suomen nettisivuilla: www.nuortensuomi.fi/palkitsemisjuhla

Palkittavia on pyydetty toimittamaan valokuvia tai videotervehdyksiä, näitä julkaisemme @nuortensuomi -somekanavissa tunnuksella #palkittavat2020

 

Lisätietoja;

Eeva-Liisa Tilkanen
p. 040 552 8070
eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi

Nuorten vaikuttajien leiri hurahti ohi vaikuttamisen, hyvän ruuan ja rennon yhdessäolon merkeissä!

Järjestimme Nuorten Vaikuttajien leirin Piispalassa tammi-helmikuun vaihteessa. Meitä oli leirillä yli 40 mahtavaa tyyppiä 11 eri Keski-Suomen kunnasta! Leireilemässä oli Keski-Suomen kuntien nuorisovaltuustojen edustajia, nuoria Keski-Suomen Ilmastotiimistä sekä tietysti joukko meitä aikuisia ohjaajia. 

Saavuimme Piispalaan perjantaina juuri sopivasti lounaalle. Mahat täynnä maittavasta ruuasta starttasimme leirin! Ilmastotiimi lähti heti perjantaina ideoimaan, mitä tuleva kevät pitää sisällään. Haaveilimme, mitä voisimmekaan yhdessä saada aikaan, ja lisäksi Ilmastotiimi mietti omia keinojaan, miten ilmastonmuutokseen lähdetään vaikuttamaan. Nuorisovaltuustojen edustajat puolestaan pohtivat nuvan roolia kunnan päätöksenteossa sekä miettivät tärkeimpiä aiheita mihin itse haluaisivat vaikuttaa. 

Perjantaina saimme myös vieraita lapsiasiavaltuutetun toimistosta sekä nuortenideat.fi -palvelusta. Lapsiasiavaltuutettu Elina ja tutkija Terhi kertoivat nuorten oikeuksista vaikuttaa sekä keskustelivat nuorten kanssa heidän ajatuksistaan ympäristöstä ja maapallon tulevaisuudesta. Nuortenideat.fi:n Pirjo opasti nuoria palvelun käytöstä. 

Illalla ohjelmassa oli vapaata hengailua. Uimahallissa oli vilskettä, kun moni nuorista käytti hyväkseen mahdollisuuden käydä pulahtamassa altaisiin. Osa nuorista kävi puolestaan testaamassa taitojaan keilaradalla. Päivän päätteeksi keräännyimme kaikki vielä rantasaunalle hengaamaan, saunomaan ja nauttimaan iltapalaa. 

Hyvin nukutun yön jälkeen jatkoimme jälleen Piispanhatussa työskentelyä. Ilmastotiimi lähti hiomaan suunnitelmiaan ja kevään kärkitoiminnoksi muodostui Ilmastopaketin kehittely.  Ilmastopaketti on kouluihin suunniteltu oppisisältö ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttamisesta. Teimme konkreettisen suunnitelman siitä, mitä pitää tehdä ja jaoimme vastuualueet. Ilmastotiimi tarttui innolla toimeen ja lähti heti työstämään Ilmastopakettia eteenpäin. Näin ohjaajana on pakko sanoa, kuinka mahtavaa on työskennellä näin motivoituneiden ja fiksujen nuorten kanssa! Halua vaikuttaa on, ja homma etenee!

Nuorisovaltuustojen edustajat jakaantuivat lauantaina pienryhmiin sen mukaan, mihin aiheeseen he haluavat vaikuttaa. Ryhmissä nuoret pohtivat, keneen vaikutetaan ja millä keinoin. Tärkeää oli myös pohtia miten muiden nuorten ajatukset otetaan huomioon ja millaisia kyselyitä voitaisiin omassa kunnassa tai koulussa toteuttaa. Aiheina oli esimerkiksi tasa-arvo, julkinen liikenne ja harrastusmahdollisuudet erityisesti pienissä kunnissa. Nuoret suunnittelivat konkreettista vaikuttamistoimintaa, muun muassa paneelikeskustelun ja marssin, kirjoittivat mielipidekirjoituksen ja blogikirjoituksen sekä suoran viestin kunnanjohtajille.  Erilaisia tapoja vaikuttaa löytyi siis paljon!

Lopuksi ryhmät esittelivät toisilleen, mitä leirin aikana oikein saatiin aikaan. Ja paljonhan saatiin! Leiri oli niin nuorten kuin ohjaajienkin mielestä tosi onnistunut ja inspiroiva. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Koko leiriporukan puolesta, Mareena Nuorten Suomesta

 

23-vuotiaat Paavo ja Abdi istuivat odottamassa päästäkseen työhaastatteluun. Molemmilla on samanarvoinen koulutus. 

Luuleks sä et saisit tän työpaikan ennemmin kuin mä, kun ette te mamut tee muuta ku raiskaatte meijän naiset ja elätte mejjän verorahoilla, Paavo tokaisee. 

Abdi hämmentyy eikä löydä sanoja suustaan kunnes ovi jo aukeaakin ja häntä kutsutaan haastatteluun. 

Miehet esittäytyvät ja kättelevät toisiaan. 

Haastattelija kysyy: ”Miksi juuri sinut pitäisi valita tähän työhön?” 

”Mulla on kokemusta, koska oon ennenki ajanu rekkaa” Abdi vastaa. 

Mitenkäs sosiaaliset taidot? Onnistuuko kommunikointi, vaikka suomen kieli ei ole kuitenkaan äidinkielesi?, haastattelija epäilee. 

Abdi on asunut Suomessa 5 vuotta ja opiskellut suomen kieltä jo ennen, kun hän tuli Suomeen. 

Abdi vastaa itsevarmasti: ”Kyllä onnistuu!” 

Haastattelun päättyessä Abdi poistuu odotushuoneeseen, jossa vastassa on Paavo. 

Paavo kysyy ilkkuvasti: ”Mitenkäs haastattelu sujui? Voin lyödä vaikka vetoa ettei täällä tarvita sinua.”

Samalla haastattelija astuu huoneeseen kuullessaan Paavon sanat ja varmistuu valinnastaan.

Onneksi olkoon Abdi, sait paikan!, onnittelee haastattelija

Paavo hämmentyy ja vaatii selitystä, johon haastattelija vastaa: ”Emme tarvitse ihmisiä, jolla on tuollainen asenne toisia kohtaan.” 

Kyseinen tarina on kuvitteellinen, mutta pohjautuu ihmisten kokemuksiin. Teksti on kirjoitettu Keski-Suomen nuorisovaltuustojen leirillä Piispalassa 31.-1.2.2020.

Maaliskuussa järjestettävä Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nostaa 15. kerran esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat sekä ehdotusten perusteella vuoden 2019 Erityistsemppaajat, Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko. Näiden lisäksi tänä vuonna palkitaan kuntakohtaisesti päättäjä, joka on toiminnallaan edistänyt ansiokkaasti nuorten asiaa.

Juhlassa on ensimmäisistä vuosista alkaen haluttu nostaa esiin nuorten merkitystä kuntien aktiivisina kansalaisina. Kuntakohtaisesti palkittavat nuoret tai nuoret ryhmät ovat keskisuomalaisten kuntien itsensä valitsemia, usein niin että kunta etsii avoimella haulla ehdotuksia Nuori Tsemppari -palkittavaksi. Samoin haetaan Aikuinen Tsemppaaja – palkittavia, joita ovat aikuinen tai aikuista koostuva taho, joka kannustaa ja mahdollistaa nuorille omaehtoista toimintaa. Tänä vuonna palkitaan myös ensimmäistä kertaa kuntakohtaisesti päättäjä tai virkamies, joka on omalla toiminnallaan vaikuttanut positiivisesti nuorten asioihin.

Keskisuomalainen Nuorisoteko valitaan nyt kolmatta kertaa. Nuorisoteko voi olla toimintamalli, tapahtuma tai mikä tahansa toiminto, joka on vienyt nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja omaa tekemistä eteenpäin jossain päin Keski-Suomea. Edelliset Nuorisoteko pokaalin ovat ansainneet Crazy Action -illat ja Äänekosken Mopomiitit. Vuoden 2019 Nuorisotekoa voi ehdottaa kuka tahansa lähettämällä sähköpostia Nuorten Suomelle. Valinnan palkittavasta nuorisoteosta tekee Nuorten Suomen hallitus yhdessä Keskisuomalaisen ja Keski-Suomen liiton edustajien kanssa.

Muutamia vuosia sitten juhlassa aloitettiin uusi perinne, kun ensimmäisen kerran palkittiin vuoden Nuorisovaltuusto. Vaikuttaminen, erityisesti nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen on ollut Nuorten Suomen toiminnassa keskeisessä roolissa viime vuosina. Edellisvuosina Vuoden Nuorisovaltuusto – kunniamaininnan on saanut Jyväskylän, Laukaan ja Uuraisten nuorisovaltuustot. Vaikka lopullisen valinnan nuorisovaltuuston palkitsemisesta tekee Nuorten Suomen hallitus, tehdään se ehdotusten perusteella tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kanssa.

Vuoden 2019 Nuorisotekoa sekä Nuorisovaltuustoa voi ehdottaa kuka tahansa 15.2. mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen; toimisto@nuortensuomi.fi. Kirjaa sähköpostiin selkeästi koskeeko ehdotuksesi Nuorisotekoa vai Nuorisovaltuustoa, perustele ehdotuksesi sekä kerro palkittavan yhteystiedot, mikäli ne ei ole helposti löydettävissä hakukoneilla.

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla järjestetään 13.3.2020 Jyväskylässä. Vastuullinen järjestäjä on Nuorten Suomi ry.  Tilaisuutta tukee Länsi- ja Sisä- Suomen Aluehallintovirasto ja Keski-Suomen liitto.

Lisätiedot; Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 552 8070, eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi

Myös maakunnissa huomattiin: Nuoret mukaan keskusteluun – win-win -tilanne meille kaikille

Kolmen vuoden mielenkiintoinen aika, Nuorten ääni maakunnissa -hanke on päättymässä.  Liikkeelle lähdettiin Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -näkökulmalla. Vaikka uudistus kaatui, maakunnissa on tunnistettu tarve synnyttää ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla eri taustoista tulevat nuoret saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Viidessä maakunnassa saatiin monenlaista oppia ja kokemusta laajalla verkostotyöllä.

Nuoret ovat päättäjille hyviä sparraajia ja haastajia. Hankkeen aikana nuorille alkoi avautua ovet yhä useampiin tilaisuuksiin. Aikuiset totesivat, että nuoret sanovat usein suoraan sen, minkä virkamiehet ja päättäjät muotoilevat yleiselle tasolle, jolloin se ei enää kosketakaan kuulijaa. Nuorten ajatusten merkitys alettiin ymmärtää. Moni virkamies ja päättäjä oivalsi, että nuoret kannattaa ottaa mukaan päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen.

Maakuntauudistusta valmistellut Emmi Hyvönen pohtii: ”Nuorten ennakkoluuloton ja ratkaisukeskeinen tapa lähestyä vaikeitakin ongelmia opetti paljon. Emme saa lähestyä asioita päätöksenteon monimutkaisuuden kautta, vaan puhumalla nuorten tavoin suoraan itse asiasta ja löytämällä ongelmiin nopeita ratkaisuja kokeilukulttuurin hengessä. Nuorilla on visionäärinen näkemys siitä, miten asioiden pitäisi tulevaisuudessa olla ja millaisia ratkaisuja voisimme löytää aikansa eläneiden nykypalveluiden tilalle. Miksi emme siis kuule nuoria enemmän ja osallista heitä yhteiseen keskusteluun? Se olisi win-win tilanne meille kaikille.”

Hyvä pyörä on lähtenyt pyörimään eikä loppua näy. Kaikissa mukana olleessa viidessä maakunnassa on nyt käynnissä maakuntakohtaiset hankkeet, joilla teemaa viedään jatkossakin eteenpäin. Paljon on vielä tehtävää. On aika laittaa uutta vaihetta kehiin, niin että kaikissa maakunnissa nuoret oikeasti pääsevät mukaan päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen.

 

Hankkeen kokemukset, tulokset ja opit on koottu yksiin kansiin. Julkaisu Nuorten ääni maakunnissa – tuloksia ja oppeja Etelä-Savossa, Kainuussa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa on nyt kaikkien saatavilla. Oppeja voi hyödyntää myös muualla tapahtuvaan nuorten vaikuttamistoimintaan. Hyvä pyörä on lähtenyt pyörimään maakunnissa, on aika laittaa uutta vaihetta kehiin.

Hanke toteutettiin hyvin laajalla verkostotyöllä niin valtakunnallisesti kuin maakunnallisesti. Jokainen maakunta kokosi julkaisuun omannäköisensä koonnin. Näiden lisäksi on kuvattu keskeisimmät yhteiset toiminnot ja suosituksia ja hyviä käytäntöjä nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseen. Julkaisu sisältää myös paljon linkkejä eteenpäin, joista löytyy syventävää tietoa ko. teemasta. Julkaisun voit ladata TÄÄLTÄ.

1 2 3 9