By

Viestintä

Nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia halutaan jälleen nostaa esille Nuorten Keski-Suomi ry:n järjestämässä, jo perinteeksi muodostuneessa palkitsemisjuhlassa. Tänä vuonna se saa uuden nimen Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla.  

Juhlassa palkitaan jokaisesta Keski-Suomen kunnasta Nuori Tsemppari ja Aikuinen Tsemppaaja. Näiden lisäksi tänä vuonna palkitaan ensimmäisen kerran Nuorisoteko. Maakunnallisella Nuorisoteko-palkinnolla halutaan nostaa esiin jokin yksittäinen teko, toiminto tai tapahtuma, jolla on ollut merkittävä vaikutus nuorten kykyjen ja äänen esiin nostamisessa Keski-Suomessa. Nyt on aika ilmiantaa palkittavat.

Kuntakohtaisesti etsitään Nuoria Tsemppareita ja Aikuisia Tsemppaajia

Nuori Tsemppari on  aktiivinen nuori, tai aktiivisista nuorista koostuva ryhmä, joka on vuonna 2017 menestyksekkäästi omalla toiminnallaan tuonut nuorten kykyjä ja ääntä esiin joko kunnallisella, maakunnallisella, tai jopa valtakunnallisella tasolla. Nuori Tsemppari osallistuu monenlaiseen vapaaehtoiseen toimintaan, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään, sekä kannustaa myös muita vaikuttamaan ja toimimaan.

Lisäksi etsitään nuoria toiminnassaan tukevia aikuisia, eli Tsemppaajia. Tsemppaaja on aikuinen henkilö, tai taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia ja tukea omaehtoiseen toimintaan, kannustaa heitä yrittämään ja tekemään, sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimen rakentavasti. Tsemppaaja ei tee asioita itse nuorten puolesta, vaan auttaa ja uskaltaa antaa nuorille vastuuta ja luottamusta.

Kuka tahansa voi ehdottaa Tsemppareita ja Tsemppaajia ottamalla yhteyttä oman kunnan nuorisotoimeen mahdollisimman pian. Jokaista Keski-Suomen kuntaa on pyydetty kokoamaan valintaraati, joka etsii palkittavia, kannustaa ehdottamaan toimijoita ja valitsee palkittavat.

Juhlassa palkitaan vuoden nuorisoteko

Juhlassa palkitaan tänä vuonna ensimmäisen kerran maakunnallisesti Vuoden 2017 Nuorisoteko. Nuorisoteko-palkinnolla halutaan nostaa esiin jokin yksittäinen teko, toiminto tai tapahtuma, jolla on ollut merkittävä vaikutus nuorten kykyjen ja äänen esiin nostamisessa Keski-Suomen maakunnan alueella. Ehdotuksia Vuoden 2017 Nuorisoteoksi perusteluineen voi käydä antamassa kuka tahansa lähettämällä sähköpostia toimisto[ät]nuortenkeskisuomi.fi.

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla tullaan järjestämään Jyväskylässä perjantaina 9.3.2018.

Lisätietoja:

Eeva-Liisa Tilkanen
Toiminnanjohtaja
eeva-liisa.tilkanen[ät]nuortenkeskisuomi.fi
puh. 040 5528070

Tet-harjoittelijamme Eemil Kautto kirjoitti ajatuksiaan maakuntauudistuksesta nuoren näkökulmasta. Eemil on mukana Keski-Suomen nuorisovaltuustossa ja Nuorten ääni uudessa maakuntahallinossa -hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Maakuntauudistus on varmasti monelle nuorelle täysin vieras asia, eikä siitä voi syyttää nuoria, sillä eivät aikuisetkaan ole perillä kaikesta siitä mitä maamme päättäjät suunnittelevat. Kuitenkin ongelma on, että kun luodaan tulevaisuutta, käyttäjäryhmä tulee olemaan nuoret. Minulla on ollut mahdollisuus päästä lähelle päätöksentekoa osana Nuorten Ääni Keski-Suomessa (NÄKS) -vaikuttajaryhmää. Olen saanut jokaiselle nuorelle arvokkaita kokemuksia osallisuudesta ja siitä, että aikuiset kuuntelevat mitä nuorilla on sanottavana. Näitä kokemuksia tulisi saada jokaisen nuoren etenkin nyt, kun rakennetaan meidän maakuntaamme. Nuorten Keski-Suomen toteuttamassa Nuorten ääni maakunnissa -hankkeen ohjausryhmässä olen päässyt keskustelemaan siitä, millä tavoin erilaiset nuoret ja muista taustoista kuin nuorisovaltuustosta tulevat nuoret saataisiin osaksi päätöksentekoa.

Maakunnallisella tasolla on ollut vain parissa maakunnassa maakunnallista nuorisovaltuustoa vastaavaa toimintaa, eikä jokaisessa kunnassa ole nuorisovaltuustoa. Nuorten edunvalvontaa ja äänen kuulumista on hoitanut valtakunnallisella tasolla Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, jos kunnassa ei ole ollut omaa nuorisovaltuustoa. Liitto ei kuitenkaan voi olla perustamassa ja tukemassa jokaista yksittäistä kunnan nuorisovaltuustoa.

Nuorisovaltuuston perustamista kunnassa on hoitanut useassa kunnassa se taho, joka on nähnyt asian tärkeäksi. NÄKS:n tavoitteena on aina ollut nimen mukaisesti saada nuorten ääntä kuuluviin Keski-Suomessa, ja yksi toimivaksi nähty tapa on perustaa toimiva nuorisovaltuusto. Tätä olemme tavoitelleet jokaiseen Keski-Suomen kuntaan. Tätä tavoitetta lähtee jatkamaan ensimmäisenä maakunnallisen väliaikaishallinnon ajaksi valittava uusi maakunnallinen nuorisovaltuusto. Toimiva nuorisovaltuusto on edellytys nuorten edunvalvontaan ja yhteistyöhön päättäjien kanssa kuntatasolla. Se on loistava vaikuttamisen paikka nuorille. Kuitenkaan kaikkia ei kiinnosta osallistua päätöksentekoon nuorisovaltuuston muodossa, mutta myös näiden nuorten ideoiden ja mielipiteiden huomiointi on tärkeää. Tämä on selkeästi yksi tulevan maakunnallisen nuorisovaltuuston suurimmista haasteista.

Itseäni kiinnostaa myös uuden maakunnallisen nuorisovaltuuston toinen tärkeä tehtävä: kykenemmekö me jo aktiiviset ja osalliset nuoret välittämään kipinäämme eteenpäin muille nuorille ja saada kaikille tärkeitä osallisuuden kokemuksia jaettua? Tärkeintä on tarttua heti kiinni päätöksiin ja tuoda jokaisen nuoren ääntä päätöksentekoon! Olemme luomassa tulevaisuutta nuorille ja koko maakunnalle, joten työtä on tehtävänä.

Eemil Kautto
TET-harjoittelija
Keski-Suomen nuorisovaltuuston jäsen
Nuorten Ääni maakunnissa -hankkeen ohjausryhmän jäsen

Hippoksen Joulumarkkinat järjestetään jo 68. kerran lauantaina 9.12. klo 10-15. Perinteikkääseen tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy ja tonttulakki päässä myös ilmainen kuljetus paikallisliikenteen Linkillä.

Suuren suosion saavuttanut lämminhenkinen joulutapahtuma kokoaa taas keskisuomalaiset järjestöt, sekä yksityiset käsityöläiset ja leivontaharrastajat myymään kotimaisia, ekologisia ja käsintehtyjä tuotteita. Tänä vuonna mukana on myös erityisen paljon nuoria myyjiä kun 4H-yrittäjyyden 10-vuotisjuhlan kunniaksi nuorille tulevaisuuden lupauksille mahdollistetaan myyntipaikka Hippoksen Joulumarkkinoilla.

Joulumarkkinoilta löytyy joulupöytään mm. leivonnaisia ja erilaisia jouluisia herkkuja sekä pukinkonttiin koruja ja hyvinvointituotteita. Ostettavaa, nähtävää, maisteltavaa sekä haisteltavaa löytyy moneen lähtöön, myös pienellä budjetilla. Tapahtumassa on huomioitu myös perheen pienimmät joita viihdytetään 4H-yrittäjien järjestämässä lapsiparkissa. Joululahjatoiveet voi käydä kuiskaamassa Joulupukin korvaan ja joulutunnelmaa nostattaa Jyväskylän seudun Nuorisoseuran lasten jouluiset esitykset.

Hippoksen Joulumarkkinoiden taustalla on Nuorten Keski-Suomi, jolle tapahtuma on tärkeä varainhankintatapahtuma, joka mahdollistaa myös nuorten yrittelijäisyyden ja aktiivisuuden tukemisen. 4H-yrittäjien lisäksi mukana tapahtumassa on Toukofestin tapahtumantuottajanuoret, jotka ovat mukana Joulumarkkinoilla harjoittelemassa kevättä varten mm. asiakaspalvelua ja tapahtuman järjestelyä.

Lämpimästi tervetuloa!

Maakunnallisessa lasten parlamentissa kiinnitettiin lasten toimijuutta, kun marraskuun alussa kokoontui 43 keskisuomalaista lasta ja 28 aikuista 17:sta eri kunnasta keskustelemaan lapsen toimijuudesta ja aikuisen tuesta. Päivän terveiset vietiin kasvattajille suunnattuun KEOS-forumiin.

Päivän tavoitteena oli saada tuotettua sekä lapsille että aikuisille ohjeita, joiden avulla lapsen aktiivista toimijuutta voitaisiin kouluilla vahvistaa. Teema tuntui olevan lapsille varsin innostava ja aikuisille antoisa, mutta yllättävän haastava. Lopulta lasten ja aikuisten yhteisen työskentelyn kautta saatiin kuitenkin aikaiseksi varsin mallikkaita postereita. Työstön jälkeen yleisenä havaintona voisi todeta, että toimijuuden lisääminen onnistuu parhaiten lapsia aidosti kuuntelemalla ja molemminpuolista kunnioitusta vaalimalla. Muina tärkeinä tekijöinä esiin nostettiin aikuisen kyky heittäytyä mukaan, lapsilähtöisyys ja lapsen maailman tuntemus sekä aito läsnäolo ja kiinnostus.

Lasten parlamentin tuotoksia käytetään jatkossa keskusteluiden pohjana sekä meidän omissa toiminnoissa että koulujen arjessa. Opettajien kanssa käydyistä keskusteluista nousi esiin selkeät tarpeet jatkossakin järjestää vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa lasten ääntä nostetaan esiin ja lisäksi opettajat pääsevät vertaistensa kanssa työstään keskustelemaan. Osana toimintaamme ovatkin myös jatkossa ainakin oppilaskuntia ohjaavien opettajien kohtaamiset.

 

KEOS-forumi kokosi yhteen kasvatusalan toimijoita

Kasvatus- ja opetusalan suurtapahtuma KEOS2017 järjestettiin 25.11 Paviljongissa. Koulumaailma on kannaltamme yksi tärkeimmistä toimintaympäristöistä ja tästä näkökulmasta KEOS-foorumi on vuoden merkittävimpiä kohtaamispaikkoja. Olimmekin mukana tapahtumassa usealla toimintoihimme sopivalla kärjellä. Nostimme esiin lasten ja nuorten toimijuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia Vaikuta! -alueella ja hanketorilla keskityimme Toukofestiin kehittämiseen opettajien ajatuksia kuunnellen.

Vaikuta! -alueella kohdattiin satoja kasvattajia keskustellen muun muassa maakuntauudistuksesta, oppilaskuntatoiminnasta ja yleisesti lasten ja nuorten toimijuudesta. Lisäksi kerättiin tutkimusmateriaalia Jyväskylän LastenParlamentin koordinaattorin Turon luokanopettajaopintoihin liittyvään opinnäytetyöhön, jonka aiheena on opettajan tunneäly. Laura ja Turo kävivät tuomassa KEOS-foorumille maakunnallisen lasten parlamentin terveiset sekä Eve ja Keski-Suomen liiton projektipäällikkö Pirjo Peräaho pitivät työpajan maakuntauudistuksen vaikutuksista Suomeen, Keski-Suomeen ja nuoriin.

 

KEOS-forum antoi paljon eväitä kehittää Nuorten Keski-Suomen toimintaa vastaamaan koulumaailman tarpeita. Ideoihin tartutaan jo tulevan vuoden toiminnan suunnittelussa että pidemmälläkin aikavälillä.

Tulevan Toukofestin suunnittelu on aloitettu vauhdikkaasti parinkymmenen nuoren voimin. Nuoret olivat mukana myös opettajille suunnatussa KEOS-forumissa, jossa uusien yhteistyöavausten lisäksi kyseltiin opettajien toiveita tapahtumalle.

Toukofest-tapahtuman vahvuutena koettiin monipuolisuus ja rento fiilis, joka sopii koulujen päätösviikolle. Koulupäivän aikana järjestettävässä tapahtumassa ei kuitenkaan ole syytä unohtaa uutta opetussuunnitelmaa. Innovatiivisella otteella Toukofestistä on mahdollisuus rakentaa tapahtuma, joka rentona koulunpäätöstapahtumana edistää myös osallistuvien koululaisten oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Tulevaan tapahtumaan onkin suunnitteilla perinteisempien turnausten ja kisojen rinnalle leikkimielisiä kisailuja, joihin osallistutaan mobiilisovelluksen kautta. Näiden teemat on nostettu laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista, kuten yrittäjyys, vaikuttaminen ja kestävä kehitys.

Toukofest-tapahtuman tavoitteena on myös innostaa ja edistää nuorten aktiivisuutta sekä hyvinvointia, antamalla esimerkiksi virikkeitä uuden harrastuksen pariin. Tapahtumassa on kymmenien tahojen järjestämänä harrastusten kokeilua, välineiden ja pelien testaamista. Näiden lisäksi tapahtumaan etsitään työpajojen ja tietoiskujen järjestäjiä. Isossa osassa ovat myös nuorten kykyjen esiin nostaminen, esimerkiksi oppilaiden esitysten myötä. Tapahtuma-alueelle on myös suunnitteilla ns. keskustelukahvila, jossa pääsee juttelemaan päivän polttavista aiheista, esim. päättäjien, poliisin ja muiden nuorten elämästä kiinnostuneiden kanssa.

Toukofest on kokemuksia ja elämyksiä tarjoava jättitapahtuma, joka kerää koulujen päätösviikolla tuhansia nuoria Jyväskylään. Perinteisesti kulttuuria, liikuntaa ja harrastuksia sisältävä tapahtuma järjestetään vuonna 2018 Jyväskylän Hippoksella 23. kerran. Tapahtuman ensimmäinen päivä 29.5. on suunnattu alakoululaisille ja toinen päivä 30.5. yläkoululaisille. Yläkoulupäivän päätteeksi toteutetaan Vaikuta! -huippukokous ja tapahtumasarjan päättää kaikille sallittu Iltabileet.

 

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Ole ihmeessä yhteydessä ja jutellaan lisää!
carita.hannivirta[ät]nuortenkeskisuomi.fi tai p. 0440 124 606

 

Mitä tapahtui, kun lähes 50 nuorta lähti viikonloppuleirille Piispalaan teemana vaikuttaminen?

Nuorten Keski-Suomen järjestämä Vaikuta! -leiri kokosi Toukotiimin, Vaikuta! -kampanjan ja maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevan ryhmän nuoret ympäri Keski-Suomea Piispalaan 10.-11.11. Perjantain ja lauantain aikana ehdittiin tutustua toisiin, nauraa, pelata, suunnitella, saunoa, syödä ja nukkuakin… vähän 😉. Keksittiin huikeita uusia ideoita tulevaan, vuoden 2018 ToukoFestiin, pohdittiin tulevaa maakuntauudistusta ja mietittiin parhaita mahdollisia toimintaideoita maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaan.

Hieman ohjaajia mietitytti, että mitenköhän tuo suunnittelu ja ideointi irtoaa perjantai-iltana ja lauantaina kouluviikon jälkeen, mutta mitä vielä?! Saldona viikonlopusta jäi paljon rakentavia mielipiteitä ja keskustelua maakuntauudistuksesta, sekä stepit tulevalle vuodelle maakunnallisen nuorisovaltuuston ja ToukoFestin osalta.

Perjantaina aloitettiin tutustumalla Nuorten Keski-Suomen toimintaan toimistolla, Kansalaistoiminnan keskus Matarassa, josta matka jatkui bussikyydillä Piispalaan. Alkuillasta ryhmäydyttiin ja virittäydyttiin teemoihin toiminnallisten menetelmien kautta. Illan päätteeksi saunottiin ja pidettiin hauskaa, kunnes väsymys korjasi viimeisenkin kukkujan.

Lauantaina jatkettiin aamusta tarmokkaasti työskentelyä, jotta Toukotiimillä ja maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevalla ryhmällä olisi tavoitteet tulevaan selvillä. Ja saatiinhan ne selville! Maakunnallinen nuorisovaltuusto lähtee kokoontumaan kuukausittain ja seuraava kokous on Jyväskylässä 29.11. klo 16.30. Tärkeiksi asioiksi nousivat säännöllinen vuoropuhelu päättäjien ja virkamiesten kanssa, laaja nuorten mielipiteen kuuleminen osana toimintaa sekä nuorten edustukset hallinnon ja päätöksenteon eri foorumeilla.

Leirin lopuksi testattiin mainiota oppimisen pelisovellusta, seppo.iota. Pelissä ryhmät pääsivät toteuttamaan mitä mielikuvituksellisimpia tehtäviä ja todettiin yhdessä, että sovellus on mainio työkalu vaikuttamisen edistämiseen ja Seppo -peliä tullaan hyödyntämään Vaikuta! -kampanjan teemapäivissä keväällä 2018.

Tästä on hyvä jatkaa kohti vuotta 2018 sekä kaikkien aikojen parasta ToukoFestiä ja toimivinta maakunnallista nuorisovaltuustoa!

Lue tästä lisää Vaikuta! -kampanjasta ja maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevasta ryhmästä.

Nuorten Keski-Suomi ry antoi lausunnon valmistelussa olevaan Keski-Suomen maakuntaohjelmaan 2018-2021. Yhdistyksen hallitus kiinnitti huomiota siihen, että maakuntaohjelman keskeiset osiot – osaamistalous ja hyvinvointitalous – koskettavat nuoria monesta näkökulmasta, mutta se ei näy riittävästi ohjelmassa.

Keski-Suomen liitolle lähetetyssä lausunnossa huomautetaan, että osaamistalouden perustat rakennetaan lapsuudessa ja nuoruudessa, tämän vuoksi on tärkeää huolehtia yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Myöskään hyvinvointitaloutta ei tule nähdä vain syntyvien työpaikkojen ja yrittämisen mahdollisuuksien kautta. Keskisuomalaisen osaamisen tulee näkyä maakunnan omien asukkaiden hyvinvoinnin kohenemisena.

Nuorten Keski-Suomi esittää, että Keski-Suomen tulisi tavoitella hyvinvoinnin edistämisen edelläkävijyyttä. Ohjelmassa tulisi tunnustaa hyvinvoinnin mahdollistajina myös erilaiset julkiset palvelut, järjestöt ja seurakunnat. Kumppanuus ja yhdessä tekeminen tulisi olla vahvemmin esillä hyvinvoivan maakunnan ja sen osaamisperustan rakentamisessa.

Lausunnossa nostetaan esiin se, että kansalaisten osallistumismahdollisuudet – niin nuorten kuin aikuisten –  tulee olla ohjelmassa paremmin esillä. Nuoret eivät ole vain toiminnan kohteita vaan voivat olla aktiivisia toimijoita, yrittäjiä ja kehittäjiä jo nyt, jos heille vain annetaan mahdollisuus. Yrittäjyyskasvatus, kansalaiskasvatus ja kuulluksi tuleminen ja muu osallisuus ovat tärkeitä, jotta nuoret voivat kiinnittyä omaan ympäristöönsä ja sitoutua sen kehittämiseen.

Nuorten Keski-Suomi ehdottaa lausunnossaan, että maakuntaohjelman hyvinvointitalous -osioon kirjataan tavoitteeksi tehdä “Keski-Suomesta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden kärkimaakunta, joka näyttää suuntaa myös kansainvälisesti.”  Lasten ja nuorten maakunta -osaaminen toisi Keski-Suomelle myös kansainvälistä erottuvuutta ja kiinnostusta. Lasten ja nuorten maakunnassa tunnistetaan hyvän lapsuuden ja nuoruuden arvo koko yhteiskunnan menestykselle ja tulevaisuudelle!

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä.


Lisätietoja;

Eeva-Liisa Tilkanen, toiminnanjohtaja,
eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi, puh. 040 552 8070  

Maria Kaisa Aula, puheenjohtaja
mariakaisa.aula@gmail.com, puh. 050 530 9697

 

Maakunnallinen Nuorisofoorumi kokosi Cygnaeustalon kokoustilan Jyväskylässä ääriä myöten täyteen, kun kymmenet keskisuomalaiset nuoret ja parikymmentä päättäjää kohtasivat. Nuorten Ääni Keski-Suomessa ryhmän järjestämän tilaisuuden teemana oli “Nuoret maakuntauudistuksessa”.

Tervetulotoivotusten jälkeen 17 eri kunnasta saapuneet nuoret ja heidän tukiaikuiset pääsivät tekemään yhteiskunnasta haluamansa, kun Yhteiskuntasimulaattori-pelissä hypättiin eri ikäisiin ja taustaisiin roolihahmoihin. Opettavaisessa pelissä äänestysikäraja laskettiin nollaan, jotta myös lapset ja nuoret pääsivät tekemään valintoja ja äänestämään kimuranteissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Uutta maakuntaa tehdään yhdessä

Seuraavaksi siirryttiin päivän teemaan nuorille suunnatun “Mikä ihmeen sote- ja maakuntauudistus?” videon myötä. Lisäksi Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän nuoret kertoivat miten nuoria osallistetaan ja kuullaan maakuntauudistuksessa. Nuorisofoorumin osallistuja pääsivät esittämään kiperiäkin kysymyksiä Keski-Suomen maakuntajohtaja Tapani Mattilalle, joka toi muutoksiin liittyvät terveiset maakuntaliiton näkökulmasta. Mattila oli suorastaan otettu, kun hänet oli kutsuttiin keskustelemaan nuorten kanssa ja arvosti nuorten vaikuttamisaktiivisuutta.

Nuorisofoorumin yhteydessä pidetyssä kokouksessa valittiin Keski-Suomen maakunnallista nuorisovaltuustoa valmisteleva ryhmä, joka tulee jatkamaan Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän jalanjäljissä aktiivista vaikuttamista Keski-Suomen alueella. Ryhmässä on edustuspaikat jokaiselle keskisuomalaiselle kunnalle. Kokouksessa ryhmään nimettiin 30 nuorta 15 eri kunnasta. Ryhmä täydentyy syksyn aikana puuttuvien kuntien edustajilla.

Sukupolvet kohtasivat ihmisenä ihmiselle

Päivän päätteeksi nuoret ja päättäjät pääsivät keskustelemaan nuorille tärkeistä asioista.  Vuoropuhelu oli lämminhenkistä ja vilkasta. Päättäjät nostivat loppupuheenvuorossaan esille omia huomioitaan keskusteluista. Esillä olivat olleet mm. nuorten tulevaisuuden suunnittelu ja opiskelu, kouluterveydenhuollon tilanne, julkinen liikenne tai oikeammin sen puute syrjäkylillä, erilaisuuden kohtaaminen ja nuorten onnellisuus. Nuoret olivat tyytyväisiä, että päättäjät antoivat aikaansa kohtaamiselle. Nuorten parista kuuluikin kommentteja, että oli kiva huomata päättäjien ja virkamiesten olevan ihan tavallisia ihmisiä ja aidosti olevan kiinnostuneita nuorten ajatuksista.

Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmä järjestää  7. Maakunnallisen Nuorisofoorumin maanantai 30.10. Jyväskylän Cygnaeustalolla.

Paikalle on kutsuttu jokaisesta Keski-Suomen kunnasta 2-5 nuorta sekä nuorisotyötekijä. Foorumissa keskustellaan, otetaan kantaa ja tutustutaan toisiin nuorten vaikuttamisesta kiinnostuneisiin. Nuorisofoorumissa käsitellään muun muassa sote- ja maakuntauudistusta nuorten näkökulmasta ja valitaan Nuorten Ääni Keski-Suomesta-ryhmän sijaan uusi maakunnallista nuorisovaltuustoa valmisteleva ryhmä.

Maakunnallinen Nuorisofoorumi kokoaa nuoret ja päättäjät saman pöydän äärelle. Tänä vuonna paikalle on odotettavissa liki 20 keskisuomalaista päättäjää ja virkamiestä, mm. Sinuhe Wallinheimo, Susanna Huovinen, Anne Kalmari, Aila Paloniemi, Tapani Mattila, Eino Leisimo, Katariina Soanjärvi ja Rolf Nyholm. Päättäjät tulevat keskustelemaan nuorten kanssa nuorille tärkeistä asioista.

Tilaisuuden teemana on tänä vuonna ”Nuoret maakuntauudistuksessa”. Tilaisuudessa valittava maakunnallista nuorisovaltuustoa valmisteleva ryhmä tulee jatkamaan Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän jalan jäljissä aktiivista vaikuttamista Keski-Suomen alueella. Jokaiselle kunnalle on varattu ryhmästä 1-2 paikkaa, minkä lisäksi jaossa on 5 vapaata paikkaa.


Nuorisofoorumin aikataulu:

9:00-9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:30 Tervetuloa!
9:45 Yhteiskuntasimulaattori -peli alkaa (www.yhteiskuntasimulaattori.fi)
10:30 Maakuntauudistus -mitä, missä, milloin?
11:30 Lounastauko
12:30 Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän toiminnan päätös ja maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevan ryhmän valinta
13:00 Kahvitauko
13:30 Nuoret ja päättäjät kohtaavat -keskusteluhetki
15:30 Kiitti ja moikka!
16.00 Tilaisuus päättyy

 

Lisätietoja:
Laura Saartoala
Projektityöntekijä
044-0124609
laura.saartoala[ät]nuortenkeskisuomi.fi

Toivakan kuntaan perustettiin keväällä 2017 ensimmäistä kertaa nuorisovaltuusto osana  Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hanketta, joka edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamistoimintaa Keski-Suomen kunnissa.

Nuorten Keski-Suomi ry:n organisoima Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hanke tukee Keski-Suomen kuntien nuorten vaikuttamistoimintaa ja toimijuutta. Yhtenä tehtävänä on tukea kuntien nuorisovaltuustojen perustamista. Hankkeen työntekijä Laura Saartoala toteutti töiden ohessa yhteisöpedagogi-opintojen opinnäytetyön Toivakan nuorisovaltuuston perustamisesta. Opinnäytteen tuotoksina syntyi Toivakan nuorisovaltuusto ja opas uusille nuorisovaltuutetuille.

Saartoalan opinnäytetyössä toteutettiin myös kysely toivakkalaisille nuorille. Kyselyn mukaan osa nuorista vaikuttaa jo nyt erinäisiä väyliä pitkin, esimerkiksi oppilaskunnan tai nuorisotilan kautta. Toivakkalaiset nuoret kuitenkin kokevat, että haluavat vaikuttaa, mutta tieto vaikuttamisen keinoista ja väylistä uupuu. Nuoret kokivat myös heidän kuulemisen ja nuorisovaltuuston perustamisen tärkeänä asiana.

Nuorisovaltuuston perustamisen tarve kantautui niin toivakkalaisilta nuorilta kuin aikuistahoiltakin ja sen perustaminen oli yksi askel eteenpäin nuorten kuulemisessa ja osallistamisessa päätöksentekoon Toivakassa. Myös jatkossa on hyvä muistaa antaa nuorille vaikuttamisen paikkoja. On tärkeää ottaa heidät mukaan päätöksentekoon ja jo päätösten valmisteluun sekä taata nuorten vaikuttamisen toimintaedellytykset. Nuoret ovat kuitenkin yhtä tärkeitä kuntalaisia kuin kaikki muutkin ja oman elämänsä asiantuntijoita.

Tutustu oppaaseen tarkemmin tästä

Nuorisovaltuusto tukee nuorten osallisuutta ja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvua kunnassa.
Nuorisovaltuusto opettaa nuoria esimerkiksi vastuutehtäviin, kokouskäytänteisiin sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuuston kautta nuorten ääni saadaan entistä enemmän esiin Toivakassa.
Vuonna 2015 säädetty kuntalaki velvoittaa kuntia perustamaan nuorisovaltuuston tai vastaavan vaikuttajaryhmän ja takaamaan sen toimintaedellytykset. Kuntalain siirtymäaika loppui 1.6.2017.

1 11 12 13 14 15