By

Viestintä

Nuorten kyvyt ja äänet esiin -koulutus- ja palkitsemistapahtuma kutsuu kaikki mukaan juhlistamaan nuorten osallisuuden edistämistä! Me Nuorten Suomella haluamme valtakunnallisesti palkita aktiivisia nuoria ja aikuisia, jotka ovat tehneet esimerkillistä työtä nuorten eteen, nuorisoalalla kun ei liikaa palkitsemisia ole.

Nyt etsimme palkittavia useaan kategoriaan!

Ilmianna tuntemasi henkilö tai tahon, joka mielestäsi sopii johonkin näistä palkintokategorioista:

 • Nuorten kyvyt ja äänet esiin -vuoden nuorisoteko
  • Innovatiivinen tapa toimia, joka innostaa nuoria toimimaan ja/tai vaikuttamaan
 • Nuorten kyvyt ja äänet esiin -vuoden opettaja
  • Innostava ja kannustava, nuorten potentiaalin tunnistava opettaja.
 • Nuorten kyvyt ja äänet esiin -vuoden nuorisotoimija
  • Innostava ja kannustava, nuorten potentiaalin tunnistava aikuinen.

Tällä lomakkeella pääset ilmiantamaan henkilön/tahon, joka mielestäsi ansaitsee tunnustusta. Lomake on auki 21.8. asti. Arvovaltainen raati valitsee yhden palkittavan jokaisesta kategoriasta. Palkitut kutsutaan syyskuussa järjestettävään palkitsemisjuhlaan vastaanottamaan tämä tunnustus.

Valtakunnallisten yleispalkintojen lisäksi jokainen Suomen kunta voi nimetä palkittavan vuoden nuoren sekä vuoden aikuisen kunnastaan. Kuntien ennakkoilmoittautuminen palkitsemisjuhlaan tulee tehdä to 22.6.2023 mennessä. Huomioithan, että paikkoja tapahtumaan on rajoitettu määrä, joten suosittelemme ilmoittautumaan mahdollisimman pian. Tällä lomakkeella pääset kuntien ennakkoilmoittautumiseen.

Palkitsemisjuhlan lisäksi tapahtumassa on koulutuksellinen osuus, jossa pureudutaan nuorten osallisuuden ja toimijuuden eri näkökulmiin. Koulutusosiossa on luvassa muun muassa Vaikuta!-pelin pelaamista, verkostoitumista, sekä hyviä keskusteluja! 

Tapahtuma järjestetään 29.-30.9. Jyväskylässä. Lisätietoja löydät täältä.

”Nuoret ovat meidän tulevaisuutemme ja nyt jäi sellainen olo, että näihin nuoriin voi luottaa.” Näin luonnehti kaupunginvaltuutettu Hannu Vilkkilä kahdeksasluokkalaisille järjestetyn Vaikuta! -teemapäivän päätteeksi.

Rantauduimme Nuorten Suomen tiimillä Saarijärven yhtenäiskoululle perjantaina 5.5. pitämään Vaikuta! – teemapäivää, johon osallistui 112 kahdeksasluokkalaista. Paikalla oli myös kaupunginvaltuutettuja ja Saarijärven kaupunginjohtaja Satu Autiosalo piti puheenvuoron tapahtuman alussa.

Teemapäivän ideana oli, että nuoret pääsivät pelillisin menetelmin kertomaan mielipiteitään ja vaikuttamaan kaupungin asioihin. Pelin aikana käytiin kahdeksalla eri työpajalla, jotka oli järjestetty eri toimijoiden toimesta. Nuoret kiertelivät reippaasti eri pisteillä ja uudistetut koulun tilat tarjosivat mahtavat puitteet päivään.

Nuorten mielenterveys ja päihdetyön rastilla esiteltiin vasta hetki sitten Saarijärvellä aloittanutta tiimiä ja kyseltiin minkälaisia palveluita nuoret toivovat kouluun ja vapaa-ajalle. Nuorilla oli paljon ideoita mutta useampaan kertaan oli kirjattu toive siitä, että ammattilaiset tulisivat kouluille kertomaan palveluista ja, että keskusteluaikoja olisi helpommin saatavilla. Myös chattipalvelu olisi hyvä lisä.

Vapaa-aikaan liittyvällä työpajalla nuoret saivat ideoida, mitä kaikkea olisi hyvä rakentaa uudelle Villenkulman tontille, jonka Saarijärven kaupunki vuokraa Keskimaalta. Tontin olisi tarkoitus elävöittää keskustaa ja tarjota juurikin nuorille uusi hengailupaikka. Työpajan vetäjien Anu Kinnusen (sivistyspalvelut) ja Janne Haapasen (vapaa-aikapalvelut) mielestä on tärkeää suunnitella ulkoalueet niin, että myös nuoret viihtyvät eikä pitäisi mennä ennakkoluulojen perusteella. Esimerkkinä tästä on 2020 valmistunut skeittiparkki: alkuun oltiin huolestuneita siitä, että nuoret tulisivat meluamaan ja sotkemaan paikat mutta hanketta vietiin kuitenkin eteenpäin epäilyistä huolimatta, skeittiparkki valmistui ja se on palvellut todella hyvin nuorten harrastamisessa.

Pajoja oli myös liittyen kouluun, harrastuksiin, rahan käyttöön sekä SPR:n vetämä rasti auttamiseen liittyen. Koulun osalta eräs poikaporukka toivoi muutosta tasa-arvoon; he kokevat, että tytöt saavat helpommin erikoiskohtelua ja heiltä ei esimerkiksi oteta puhelinta yhtä herkästi pois kuin pojilta tai eroteta toisistaan luokassa. Toiveena oli myös, että hattuja/huppuja saisi pitää sisätiloissa.

Nuorisovaltuustolla oli oma piste, jossa kerättiin nuorten ajatuksia siitä, että mikä Saarijärvessä ärsyttää ja mitä haluttaisiin parantaa. Nuorilta nousi esiin muun muassa seuraavia toiveita: tiet kuntoon, lisää harrastusmahdollisuuksia, homeeton nuorisotalo, lisää tapahtumia nuorille, suljettu keulimissuora mopoille, enemmän kesätyöpaikkoja.

Oppilaat pääsivät myös kahvittelemaan päättäjien kanssa ja pöytien äärellä kävikin kova kuhina koko tapahtuman ajan. Työpajalla päättäjät keskustelivat nuorten kanssa asioista, joita voisi Saarijärvellä muuttaa ja esiin nousi ainakin toiveita liikuntamahdollisuuksien ja tapahtumien lisäämisestä.

Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Ville Rautiainen piti Vaikuta! – teemapäivän konseptissa siitä, että palautteen saa suoraan nuorilta ilman välikäsiä. Hänen mielestään on myös tärkeää tuoda esille enemmän valtuutettujen toimintaa niin nuoretkin voisivat innostua lähtemään mukaan valtuustoon. Kokonaisuudessaan päivästä jäi Rautiaiselle hyvin elämänmakuinen fiilis. Valtuutettu Marjut Pollari toivoo, että opettajat tiedottaisivat kouluissa oppilaille enemmän kunnan asioista. Yhteinen linjaus päättäjien kesken oli, että tällaisia nuorten ja aikuisten välisiä kohtaamisia pitäisi olla enemmän.

Nuorten mielestä peli oli mukava ja mielenkiintoinen tapa päästä tuomaan omia mielipiteitä ja toiveita esiin sekä tuli olo, että pääsee vaikuttamaan. Koulun rehtori Anssi Hemminki oli erittäin positiivisilla mielin siitä, että oppilaat olivat aktiivisesti pelissä mukana ja työpajojen pitäjät saivat kiitosta hyvin tehdystä työstä. Hemminki myös arvostaa nuorilta saatua palautetta, sillä nuorilta voi odottaa kuulevansa asiat suoraan ja jopa brutaalin rehellisesti.

Nuorilla on selkeästi paljon hyviä ideoita ja näkemyksiä siitä, että minkälaisia asioita pitäisi ottaa huomioon kunnissa. Vaikuta! – teemapäivän lisäksi on muitakin keinoja saada nuorten ääntä kuuluviin ja se vasta olisikin tärkeää, sillä niinkuin Vilkkilän Hannu sen sanoitti; nuoret ovat tulevaisuutemme.

Lisää Vaikuta! -teemapäivästä voi lukea https://www.nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/

 

Kirjoittaja Iida Vidgren, Nuorten Suomi ry

Alkuvuodesta päätetty valtion lisätalousarvio sisälsi hyviä uutisia hyvinvointialueille. Lisätalousarviossa hyvinvointialueet saavat yhteensä 350 miljoonaa euroa uutta valtionavustusta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtymästä aiheutuviin kustannuksiin sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.

Lisätalousarvio tarjoaa hyvinvointialueille mahdollisuuden valita kehittämiskohteeksi myös osallisuuden, joka usein jää resurssipulan jalkoihin. Nyt kun lisärahoituksen käytöstä päätetään, kannustammekin aluevaltuutettuja vahvistamaan osallisuutta hyvinvointialueilla alusta alkaen kokeilemalla rohkeasti erilaisia keinoja ottaa asukkaat ja asiakkaat mukaan päättämään yhteisistä asioista.

Erityisesti lasten ja nuorten mukaan ottaminen on syytä ottaa suurennuslasin alle. Lapset ja nuoret ovat noin kolmasosa koko Suomen väestöstä, mutta heidän äänensä ei kuulu vaaleissa eikä aluevaltuustoissa. Lapsilla ja nuorilla on kuitenkin monien lakien ja sopimusten turvaama oikeus osallistua ja vaikuttaa. Tarvitaankin erilaisia keinoja, joiden kautta myös nuorten näkemykset kuuluvat päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Näitä voivat olla esimerkiksi valtioneuvoston asetuksen perustelumuistiossakin mainitut asukaspaneelit, -raadit ja nuorten vaikuttamistapahtumat.

Nuorten osallisuuteen panostaminen on hyvinvointialueille investointi, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Palveluita yhteiskehittämällä saadaan paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita, joista tiedetään aiempaa paremmin ja joihin myös hakeudutaan oikea-aikaisemmin. Kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa vahvistavat paitsi demokratiaa, myös nuorten itseluottamusta, hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Lopputuloksena saadaan hyvinvoivia asukkaita, tyytyväisiä asiakkaita ja säästettyjä euroja.

Kirjoittajina Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen työntekijät Laura Saartoala Nuorten Suomesta, Ella Rouhe Nuorten Akatemiasta ja Milla Lamminsivu Nuva ry:stä.

Mielikirjoitus on julkaistu:

4.5.2023 Turun Sanomissa, Keskipohjanmaassa ja Lapin Kansassa
5.5.2023 Länsi-Suomessa ja Iisalmen Sanomissa
8.5.2023 Kainuun Sanomissa

Kohti nuorten hyvinvointialueita on Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Nuorten Suomen yhteishanke, jonka tavoitteena on nuorten osallisuuden edistäminen hyvinvointialueilla. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ota yhteyttä:

Laura Saartoala, osallisuuden asiantuntija, Kohti nuorten hyvinvointialueita

puh. 044 012 4609 / laura.saartoala@nuortensuomi.fi

Nuorisovaltuuston maaliskuisessa kokouksessa käytiin tärkeää keskustelua nuorten mielenterveyden edistämisestä sekä pohdittiin keinoja madaltaa kynnystä hakeutua avun piiriin. Monen nuoren mielestä kynnystä madaltaisi mielenterveyspalveluiden käytön normalisointi sekä esimerkiksi sähköinen ajanvarausjärjestelmä.

Keski-Suomen nuorisovaltuuston jäseniä kerääntyi kansalaistoiminnankeskus Mataraan kokoustamaan ensimmäistä kertaa tämän vuoden puolella maaliskuun puolen välin paikkeilla. Nuoret osallistuivat kokoukseen niin paikan päältä kuin etäyhteyksiäkin pitkin ja ilmapiiri oli kaikin puolin positiivinen. Kokous avattiin hieman puolen päivän jälkeen ja heti alkuvaiheessa annettiin valtuuston jäsenten tutustua toisiinsa pienen ryhmäytymistoiminnan muodossa. 

Nuorisovaltuusto sai kuulla terveiset Keski-Suomen liitolta, jotka toimitti projektiasiantuntija Enni Huotari. Tässä yhteydessä päätettiin hyvin yksimielisesti, että nuorisovaltuusto toimii syksyllä Maakunnallisen Kulttuuriympäristöpalkinnon valitsijaraatina sekä myös välittää tehtävän seuraavan kauden valtuustolle. Terveisiä toi myös Nina Peränen Keski-Suomen hyvinvointialueelta ja kaikki ilahtuivat kuullessaan, että huhtikuussa 2022 nuorisovaltuuston tekemällä videotervehdyksellä on ollut suuri merkitys. Video tehtiin hyvinvointialueen strategiaseminaaria varten. Katso video täältä.

Kokouksessa keskusteltiin yhtenä tärkeänä aiheena nuorten mielenterveyden edistämisestä. Pienryhmissä pohdittiin muun muassa keinoja madaltaa kynnystä hakeutua avun piiriin mielenterveysongelmien osalta. Monen nuoren mielestä kynnystä madaltaisi mielenterveyspalveluiden käytön normalisointi sekä esimerkiksi sähköinen ajanvarausjärjestelmä. Myös walk-in tyyppiset ratkaisut voisivat auttaa hakeutumaan hoitoon helpommin. Palveluvasteen pitäisi myös olla huomattavasti parempi kuin mitä se tällä hetkellä on; hoitoon pääsyä voi joutua odottamaan pitkäänkin, mikä mielenterveysongelmien osalta ei ole suotavaa.  

Nuorten mielestä mielenterveys- ja päihde- sekä opiskeluhuollonpalveluiden arviointiin kannattaisi hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita, kuten oppilaskunnan hallituksia ja nuorisovaltuustoja. Olisi tärkeä myös osallistaa sellaisia nuoria, jotka eivät ole mukana vaikuttamisryhmissä. Seuraavassa kokouksessa otetaan aiheeksi maksuton ehkäisy ja sen ikäraja. 

Kokouksessa äänestettiin varapuheenjohtaja, sihteeri sekä varasihteeri ja pohdittiin nuorisovaltuuston ja -valtuutetun vastuita. Sovittiin myös, että ydinryhmä valmistelee seuraavaan kokoukseen esityksen päivitetystä toimintaohjeesta ja -säännöstä sekä valmistelee ja hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Todettiin myös, että Keski-Suomen Nuorisovaltuuston avoimet paikat (6 kpl) ovat haussa 17.5.-14.8.2023. 

Kokous päätettiin hyvissä fiiliksissä iltapäivällä kello neljän jälkeen ja seuraavaksi katseet kohdistuvatkin kohti kevään 2023 Nuorisofoorumia, joka järjestetään toukokuussa Jyväskylässä.

Nuorten Suomi ry edistää nuorten osallisuutta, toimijuutta ja vaikuttamista. Se on valta-kunnallinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimisto sijaitsee Jyväskylässä. Toteutamme monenlaisia toimintoja ja projekteja teeman parissa. Toimimme laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Nyt etsimme oppilaiden osallisuuden asiantuntijaa, joka

 • kouluttaa opetustoimen henkilöstöä oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen
 • osallistuu koulutusten ja toimintojen markkinointiin
 • kouluttaa nuoria toimimaan omalla koululla ja toimii muiden kouluttajien tukena
 • kehittää yhteistyötä koulujen ja eri toimijoiden kesken
 • osallistuu muuhun osallisuuden kehittämistyöhön muun henkilökunnan kanssa

Tämä työ saattaa olla sinua varten, mikäli

 • olet kiinnostunut edistämään oppilaiden osallisuutta, toimijuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
 • sinulla on tehtävään liittyvää kokemusta ja vahvaa osaamista (esimerkiksi toimiminen opettajana ja oppilaskunnan ohjaajana) sekä korkeakoulututkinto, esimerkiksi opettajaopinnot
 • sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja organisointitaidot
 • sinusta on antoisaa työskennellä moninaisissa verkostoissa niin nuorten kuin aikuisten kanssa
 • olet innostuva, kehittämisorientoitunut, kuunteleva ja joustava tekijä, joka syttyy uusista haasteista
 • työskentelyotteesi on itsenäinen ja vastuullinen ja osaat soveltaa aiemmin oppimaasi uudessa työssä
 • haluat mukaan innostuneeseen ja innostavaan työyhteisöön 😊

Työaika on 80-100 % tai sopimuksen mukaan (esimerkiksi työ alkaa keväällä osa-aikaisena ja muuttuu syksyllä kokoaikaiseksi). Työ voidaan jakaa myös useamman henkilön kesken. Erityisesti jos opettajien kouluttaminen kiinnostaa, laita hakemus tulemaan.

Työpiste sijaitsee Jyväskylässä, mutta myös etätyön tekeminen on pitkälti mahdollista. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista eri puolille Suomea. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja jatkuu 30.6.2024 asti.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen 18.4. mennessä osoitteeseen eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi.

Lisätietoja https://www.nuortensuomi.fi/oppilaat-toimijoina-koulussa/ ja toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 5528070.

Millainen on matalan kynnyksen palvelu? Miten moninaisuus tulee huomioida nuorten kanssa työskennellessä? Entä miten nuoret haluaisivat osallistua käyttämiensä palveluiden kehittämiseen? Muun muassa näihin kysymyksiin kuultiin näkemyksiä torstaina 16.3. Kohtaa meidät -webinaarissa, kun erilaisista taustoista tulevat nuoret kokoontuivat keskustelemaan toiveistaan ja kokemuksistaan sote-palveluissa.

Tilaisuuteen ilmoittautui lähes kolmesataa henkilöä ja sitä seurattiin 130 laitteelta.

– Ilmoittautuneiden määrän pohjalta voi sanoa, että aihe selkeästi kiinnostaa, kertoo osallisuuden asiantuntija Laura Saartoala Nuorten Suomi ry:stä.

Webinaarin aikana osallistujat kävivät keskustelua Padlet-alustalla, jossa he painottivat aiheiden tärkeyttä sekä jakoivat vinkkejä ja työkaluja nuorten parempaan kohtaamiseen sote-alalla.

Puheenvuoroissa kuultiin nuorten omia kokemuksia terveydenhuollosta ja vammaispalveluista, nuorten kohtaamaan rasismiin puuttumisesta sekä sateenkaarinuorten kohtaamisesta sote-alalla.

Paneelikeskustelussa käytiin muun muassa läpi miten nuoret tulisi kohdata sote-palveluissa ja mitkä asiat ovat onnistuneen asiakassuhteen kompastuskiviä. Keskustelussa korostui se, että kaikki sote-palveluiden asiakkaat tulisi kohdata yksilöinä ja tarvetta olisi monipuolisille tavoille asioida näissä palveluissa ja löytää niiden pariin.

– Haluan kiittää erityisesti meidän upeita nuoria, jotka tulivat kertomaan ajatuksiaan tilaisuuteen. Osa nuorista on ollut mukana tilaisuuden suunnittelussa alusta asti. Ilman heitä tätä tilaisuutta ei olisi voinut toteuttaa, kiittelee Saartoala.

Tilaisuuden tallenne löytyy osoitteesta www.nuortensuomi.fi/kohtaameidat

Webinaarin järjesti Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Nuorten Suomen yhteinen Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke yhteistyössä Moniheli ry:n Mikki sulle -hankkeen, Diakonissalaitoksen Nuorten Ohjelman, Seta ry:n, Vamlaksen, THL:n Sokra-hankkeen ja kansallisen lapsistrategian kanssa.

Lisätietoja:

Laura Saartoala, osallisuuden asiantuntija, Kohti nuorten hyvinvointialueita 

puh. 044 012 4609 / laura.saartoala@nuortensuomi.fi 

 www.nuortensuomi.fi/kohtaameidat 

Kohti nuorten hyvinvointialueita on Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Nuorten Suomen yhteishanke, jonka tavoitteena on nuorten osallisuuden edistäminen hyvinvointialueilla. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Palkkaamme tänä kesänä yhden 15-17 vuotiaan nuoren kesätöihin kahdeksi viikoksi Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan myötä.

Kesätyöntekijän tehtäviin kuuluu monipuoliset ja omaa osaamista sekä kiinnostusta vastaavat viestinnän tehtävät. Tehtävinä voi olla esimerkiksi somemateriaalien valmistelu tulevia tapahtumia varten, mielipidekirjoituksien/blogien kirjoittaminen tai valokuvaaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu järjestön yleisiä viestintätehtäviä sekä muita avustavia toimistotehtäviä.

Eduksi katsotaan kiinnostus viestintään. Osaaminen voi olla videotuotannossa, valokuvaamisessa, graafisissa tehtävissä, someviestinnässä tai tekstin tuottamisessa. Tärkeintä on oma innostus ja motivaatio tehdä töitä viestinnän monipuolisessa tehtäväkentässä sekä halu oppia uutta. Työsi tukena ja ohjaajina toimivat järjestön viestinnän asiantuntija ja toimistoassistentti eikä tehtävien kanssa tarvitse jäädä yksin.

Työn ajankohta on viikot 23-24. Työ tapahtuu pääosin Nuorten Suomen toimistolla Jyväskylässä osoitteessa Matarankatu 6.

Nuorten Suomi on nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä järjestö. Toteutamme tehtävää mm. tukemalla nuorten vaikuttajaryhmiä, järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia yhdessä nuorten kanssa.

Nuorten Suomi toimii yhdessä nuorten kanssa, nuoria osallistaen ja nuorten kanssa yhdessä tehden. Perusidea on toimia nuorilähtöisesti, saaden nuorten oma potentiaali esiin.

Mikäli kiinnostuit, niin hae paikkaa 14.4. mennessä lähettämällä hakemus osoitteeseen toimisto@nuortensuomi.fi. Kerro hakemuksessasi miksi juuri sinä olisit hyvä valinta tähän pestiin!

Sisällytä hakemukseesi:

 • Nimi ja yhteystiedot
 • Kuvaus itsestäsi
 • Kuvaus osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi
 • Voit halutessasi lisätä liitteeksi näyttöä osaamisestasi (esimerkiksi valokuvia, graafisia töitä tai kirjoitusnäytteen)

Haastattelut pidetään mahdollisuuksien mukaan keskiviikkona 26.4.

Lisätietoja:
Iida Vidgren
045 112 4608
iida.vidgren@nuortensuomi.fi

Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa yhdistys työllistää nuoren ja OP Keski-Suomi maksaa yhdistykselle nuoren 2 viikon palkan. Lue lisää kampanjasta: www.op.fi/keski-suomi/kesaduuni

Kehitimme Eduskuntavaalit 2023 -pelin, joka tarjoaa mielenkiintoisen tavan nuorille oppia vaaleista, äänestämisestä ja vähän politiikastakin.

Eduskuntavaalipeli 2023 on Nuorten Suomi ry:n kehittämä eduskuntavaaliteemainen peli, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa eduskuntavaaleista, niihin liittyvistä käytännöistä sekä äänestysprosessista. Peli on suunnattu erityisesti toisen asteen opiskelijoille sekä äänestysikäisille nuorille ja nuorille aikuisille, ja se on pelattavissa aikavälillä 17.-31.3.2023.

Eduskuntavaalit 2023 -peliä pelataan internetin välityksellä Seppo.io -oppimisalustalla, joka mahdollistaa pelaamisen sijainnista riippumatta. Pelin on tarkoitus olla ennen kaikkea informatiivinen, mutta se myös kannustaa nuoria vaikuttamaan ja tuomaan omia mielipiteitä esiin. Tehtävät ovat monipuolisia ja antavat pelaajalle mahdollisuuden käyttää luovuuttaan. 

Peli pohjautuu Nuorten Suomen Kuntavaalit 2021 -peliin sekä yhdessä nuorten kanssa kehittämään Vaikuta! -teemapäivän konseptiin, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja kannustaa nuoria vaikuttamaan. Eduskuntavaalit 2023 -pelin tehtävät on ideoinut Nuorten Suomen yhteisöpedagogiharjoittelija.

 

OPETTAJA / OHJAAJA löydän Eduskuntavaalit 2023 -pelin ohjeet TÄÄLTÄ

Pohjoissavolaiset yläkoulu- ja toisen asteen ikäiset nuoret pääsivät syksyllä 2022 kertomaan ajatuksiaan ja mielipiteitään hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden hyvinvointityön tueksi. Osallistumalla peliin nuoret saivat tietoa hyvinvoinnin eri näkökulmista ja palveluista. Peliä pelasi noin 200 oppilasta ympäri Pohjois-Savoa.

Hyvinvointia! -peli on Nuorten Suomi ry:n luoma peli, jossa nuoret saavat tietoa hyvinvoinnin eri näkökulmista ja pääsevät kertomaan omia näkemyksiään hyvinvointipalveluiden kehittämisen tueksi. Pelialustana käytetään Seppo.io-oppimisalustaa. Pelin tavoitteena on tarjota nuorille tietoa hyvinvoinnin eri näkökulmista ja palveluista pelillisen menetelmän kautta. Pelissä nuoret kertovat ajatuksiaan ja mielipiteitään esimerkiksi kuntien, hyvinvointialueiden, oman koulunsa sekä muiden toimijoiden hyvinvointityön tueksi. Tehtävät ovat joko informatiivisia tai mielipidettä kysyviä.

Nuoret nostivat esiin vastauksissaan erityisesti mielenterveyspalveluiden pitkät jonot. He toivoivat, että nuorten huolet otettaisiin tosissaan. Lisäksi esimerkiksi kouluihin tarvitaan lisää turvallisia aikuisia, joilla on aikaa pysähtyä ja kiinnostusta keskustella nuorten kanssa.

Myös kiusaamisen ehkäisy näkyi useammassa vastauksessa. Nuoret toivoivat, että kiusaamiseen puututaan kunnolla ja sitä pyritään ehkäisemään mahdollisimman hyvin. Nuoret kokivat, että nuorille voitaisiin järjestää erilaisia tapahtumia, joissa pystyisi tutustumaan uusiin ihmisiin.

Pelin tuloksia viedään eteenpäin osaksi palveluiden kehittämistä ja päätöksentekoa. Tuloksia on esitelty jo muun muassa perustason mielenterveystoimijoiden verkostotapaamisessa.

Pohjois-Savon Hyvinvointia!-pelin koonnin pääset katsomaan TÄÄLTÄ

Tutustu Pohjois-Savon demo-peliin kirjautumalla pelaajana osoitteessa: play.seppo.io. Syötä pin-koodi: AEGA9G

Lisätietoja: osallisuuden asiantuntija Laura Saartoala (laura.saartoala@nuortensuomi.fi, p. 044 012 4609)

Hyvinvointia!-pelin järjesti Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke yhteistyössä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Kohti nuorten hyvinvointialueita on Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Nuorten Suomen yhteishanke, jonka tavoitteena on nuorten osallisuuden edistäminen hyvinvointialueilla. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024 ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nuorten Suomi ry on uudistuva ja kokeilunhaluinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää nuorten vaikuttamista ja toimijuutta yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

Etsimme STEAn Paikka Auki –ohjelman tuella 18-29-vuotiasta työtöntä tai työelämän ulkopuolella ja ilman päätoimista opiskelupaikkaa olevaa

OPPISOPIMUSOPISKELIJAA TOIMISTOASSISTENTIKSI

Toimistoassistentilta toivomme yhteistyö- ja organisointikykyä, joustavuutta sekä innostunutta työotetta. Eduksi katsotaan hyvät tietotekniset taidot (office-ohjelmat, some-alustat), viestinnälliset taidot ja kokemus tapahtumien järjestämisestä. Jos et vielä ole ehtinyt taitoja kerryttää esimerkiksi harrastuksissa, ei hätää – ehdit kyllä oppia, kunhan asenne on kohdallaan. 

Työtehtäviin kuuluvat 

 • erilaisia toimistotöitä
 • tilaisuuksien ja tapahtumien organisointia
 • viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä

Tarkempaa tehtävänkuvaa rakennettaessa voidaan huomioida valitun henkilön erityisosaamisalueet ja mielenkiinnon kohteet. Oppisopimuksen koulutusalaksi on suunniteltu merkonomin tutkintoa, mutta sen vaihtaminen toiseen on mahdollista (mm. media-ala). Oppisopimuskoulutettavalla voi olla pohjalla jokin koulutus, jonka avulla työllistyminen ei ole ollut mahdollista ja kaipaa täydentävää osaamista.

Työntekijä on osa työtiimiä ja saa tukea työhönsä työyhteisön ohjaajalta ja muilta jäseniltä sekä myös Paikka auki –koordinaatiotiimiltä.  Tarjoamme mahdollisuuden kehittää nuoria aktivoivaa toimintaa, oppia työelämän kannalta merkittäviä taitoja, verkostoitua sekä saada samalla ammattitutkinto.

Työ alkaa 6.3.23 tai sopimuksen mukaan ja kestää tutkinnon ajan (n. 36 kk). Kyseessä on kokoaikatyö (tarvittaessa työaikaa voidaan vähän pienentää). Toimistomme sijaitsee Jyväskylässä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen sähköpostin liitetiedostona ke 22.2. mennessä osoitteeseen eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi. Haastattelut järjestetään pe 24.2. osoitteessa Matarankatu 6 A 1, Jyväskylä. 

Lisätietoja www.nuortensuomi.fi, www.paikka-auki.fi ja toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkaselta, eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi p. 040 552 8070.

1 2 3 4 15