Keski-Suomen Nuorisovaltuusto on hyvinvointialueen ja maakuntaliiton yhteinen nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on mm. tuoda nuorten mielipiteitä esille palveluiden kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. 

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston tehtävänä on vaikuttaa maakunnan alueella tehtävään päätöksentekoon sekä tuoda nuorten ja lasten mielipiteitä esiin. Lisäksi nuorisovaltuusto voi antaa lausuntoja maakuntavaltuuston ja hyvinvointialueen toimielimien päätöksentekoon sekä tehdä aloitteita. Ryhmä on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Nuorisovaltuusto on Keski-Suomen hyvinvointialueen ja maakuntaliiton yhteinen vaikuttamistoimielin, jonka toimintaa ohjaa ja tukee Nuorten Suomi yhteistyösopimuksen mukaisesti. Keski-Suomen nuorisovaltuuston toimikausi on vuoden mittainen ja se alkaa 15.9. Jokaisella keskisuomalaisella kunnalla on kaksi paikkaa ja lisäksi kuusi avointa paikkaa joiden valinnat tehdään hakemusten perusteella.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Meeri Nissinen, Kyyjärvi 
p. 040 9304134
meeri.nissinen@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Saara Toivonen, Jämsä

Yhteyshenkilö:
Carita Hännivirta
p. 0440124606
carita.hannivirta@nuortensuomi.fi

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2023-2024 toiminta

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toiminta alkoi 15.-16.9. ryhmäytymisellä ja perehdytyksellä Jyväskylän Mataralla. 

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto perehdytys ja tutustuminen toteutettiin 15.-16.9. Jyväskylän Mataralla. Perehdytykseen osallistui 22 nuorisovaltuutettua ympäri Keski-Suomen. Ohjelmassa oli monipuolisesti organisaatioiden esittelyä sekä nuoria koskeviin aiheisiin pureutumista. Näitä aiheita käsitellään mahdollisuuksien mukaan kokouksissa ja/tai pienryhmissä kauden aikana. 

Perehdytyksen sisältö (osa esityksistä ladattavissa linkin takaa):

Pe 15.9.2023

 • Mikä ihmeen maakuntaliitto? (lataa)
  Enni Huotari, Keski-Suomen liiton projektiasiantuntija
 • ”>Mikä ihmeen hyvinvointialue? (video)
  Nina Peränen, Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelujohtaja
 • Tervehdys hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle
  Jan Tollet, Keski-Suomen hyvinvointialuejohtaja
 • Info valtuustoaloitteesta koskien nuorten mielenterveyspalveluita
  Leena-Kaisa Härkönen, Keski-Suomen hyvinvointialueen kehittämisasiantuntija
 • Nuorten mielenterveyspalveluiden palveluketjut – keskustelu ja työskentely
  Anna Mustonen ja Johanna Kinnunen Keski-Suomen hyvinvointialue, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma
 • Toimintasääntö ja Toimintaohje (lataa)
  Carita Hännivirta, Nuorten Suomi ja Enni Huotari, Keski-Suomen liitto

la 16.9.2023

 

Kauden ensimmäinen ja samalla järjestäytymiskokous keskiviikkona 11.10.2023

Nuorisovaltuuston kauden 2023-2024 ensimmäinen kokous pidettiin lokakuussa Jyväskylässä ja etälinjojen kautta. Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Meeri Nissinen Kyyjärveltä ja varapuheenjohtajaksi Pessi Lemmetyinen Jämsästä. Edustajaksi Lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaan valittiin Veikko Dahlgrenin Joutsasta ja varalle Maria Pannula Laukaasta. Opiskeluhuollon alueelliseen työryhmään toisen asteen opiskelijoiden edustajiksi valittiin Anni Ala-Kokko Viitasaarelta ja Iida-Maria Bucht Muuramesta. Perusasteen edustajat valitaan seuraavassa kokouksessa.

Lisäksi kokouksessa valittiin Maakunnallisen kulttuuriympäristöpalkinnon saaja, ehdotettiin Keski-Suomen liiton Nuoret keskelle hyvää –sitoumukseen toteutustapoja, käsiteltiin Keski-Suomen hyvinvointialueen tuottavuusohjelmaa ja talouden tasapainotusta sekä kuultiin esitys, miten nuorten ääntä tullaan kuulemaan Keski-Suomen Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan.  Pöytäkirja TÄÄLTÄ

Kauden toinen kokous pidettiin maanantaina 29.1.2024  

Kokouksessa kuultiin esitys millaisia suunnitelmia pitää sisällään nuorille suunnattu mielenterveyskampanja ja miten nuorisovaltuutetut voivat olla mukana viestimässä kampanjasta. Tiedoksi annettiin myös hyvinvointialueen Mielenterveyssuunnitelma sekä Alueellisen opiskeluhuollon suunnitelma. Seuraavaan kokoukseen siirrettiin palokuntatoiminnan esittely.  

Kokouksessa valittiin perusasteen edustajat alueelliseen opiskeluhuoltoryhmään sekä hyvinvointialueen arviointityöryhmään. Lisäksi keskusteltiin kevään tilaisuuksista kuten Nuorisofoorumista, joka järjestetään 18.4. sekä Tulevaisuusfoorumista, joka järjestetään 17.5. Iso aika kokouksesta käytettiin keskusteluun teemoista; liikunnallisen elämäntavan edistäminen, arjen turvallisuus ja mielen hyvinvoinnin edistäminen. Keskustelun tuloksia hyödynnetään niin hyvinvointialueen kuin maakuntaliiton palveluiden suuntaamisessa ja kehittämisessä.

Kolmas Nuorisovaltuuston kokous pidettiin 21.3.2024

Täysin etänä toteutetun kokouksen suurimpana aiheena oli Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkoesityksen käsittely. Lisäksi Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Saara Toivonen Jämsästä tehtävästä eronneen Pessi Lemmetyisen tilalle. Lastensuojelun Keskusliiton neuvottelukuntaan valittiin Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Maria Pannula Laukaasta.

Nuorisofoorumin yhteydessä torstaina 18.4. 2024 pidettiin kauden neljäs kokous

Keski-Suomen nuorisofoorumi kokosi Jyväskylään reilun 50 henkilön joukon nuoria ja aikuisia eri kunnista. Päivän teemoina oli nuorten valitsemat Tekoäly, Pelastustoimi ja Mielenterveys, joita käsiteltiin monipuolisissa työpajoissa. Kokouksessa kerättiin toiveita kummivaltuutetuille ja virkakummeille, joita hyvinvointialueen ja maakuntaliiton toivotaan jatkossa nimeävän. Lisäksi keskusteltiin viestinnästä, jolla saataisiin nuorten ajatuksia esille sekä tietoa nuorisovaltuuston kokouksen päätöksistä ja muusta toiminnasta.

Nuorisofoorumin sisällöstä lisätietoa TÄÄLLÄ

Mikä ihmeen hyvinvointialue?

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2021-2023 toiminta

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toiminta jatkuu poikkeuksellisesti loppusyksystä 2021, vuoden 2023 syksyyn hyvinvointialueuudistuksen tuoman siirtymän vuoksi. Syksyllä 2023 siirrytään yksivuotiskauteen, sen ollessa 15.9.-14.9.

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto perehdytys ja tutustuminen toteutettiin perinteisen leirin sijaan joulukuussa 2021 etäyhteyksin. Järjestäytymiskokous pidettiin kaksiosaisena tammikuussa 2022. Helmikuun alussa 2.2. kokoustettiin pienellä porukalla ja keskusteltiin mm. Ilo auttaa -kampanjasta.

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston edustajia osallistui 10.2.2022 neljän maakunnan nuorten tapaamiseen, jossa päästiin jakamaan ajatuksia maakunnallisesta vaikuttajaryhmästä.

Hyvinvointialueen valmistelijat tapasivat nuorisovaltuuston edustajia 16.2.2022, johon kutsuttiin myös kuntien nuorisovaltuustoja info- ja kuulemistilaisuuteen. Keskustelun teemana oli Nuorisovaltuusto tulevaisuuden hyvinvointialueella.

**
Vuoden 2022 huhtikuun alussa kokoonnuttiin Jyväskylään, joka oli kevään kohokohta koronavuosien jälkeen. Tapaamisessa tutustuttiin toisiin, perehdyttiin Keski-Suomen liittoon ja Keski-Suomen hyvinvointialueeseen organisaatioina ja kuultiin millaisiin aiheisiin nuorten mielipiteitä halutaan kuulla sekä mihin ja miten nuoret pääsevät vaikuttamaan. Nuoret tutustuivat ja saivat kertoa mielipiteitään mm. Keski-Suomen strategiaan, Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekarttaan ja  maakuntakaavaan liittyen. 

Tapaamisessa käsiteltiin myös Hyvinvointia!-pelin tuloksia, jota pelasi noin 1100 keskisuomalaista nuorta. Nuorten ajatuksista koottiin video, joka julkaistiin Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiaseminaarissa. Lisäksi tuotettiin video Keski-Suomen maakuntavaltuuston huhtikuun lopussa järjestettyyn iltakouluun.

Huhtikuun alusta nuorisovaltuusto nimettiin virallisesti lain hyvinvointialueista (611/2021) 32§ mukaiseksi Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorisovaltuustoksi. Nuorisovaltuuston toukokuun kokouksessa oli esillä mm. hyvinvointialueen strategiatyö.

**

Syksyllä kokoustettiin kaksi kertaa, jolloin käsiteltiin muun muassa Keski-Suomen liiton sivistysstrategiaa ja kuultiin hyvinvointialueen laajennetun opiskeluhuoltoryhmän suunnitelmia sekä valittiin edustajat ryhmään.

Syksyn 2022 lopussa Keski-Suomen Nuorisovaltuusto osallistui aktiivisesti Jyväskylässä järjestetyn MAHKU22 -tapahtuman eli hyvinvointialueiden ja maakuntien nuorisovaltuustojen tapaamisen järjestämiseen. 

**

Vuoden 2023 alusta Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti virallisesti toimintansa. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin lauantaina 18.3. Jyväskylässä ja etälinjoja pitkin. Kokouksessa kuultiin muun muassa ajankohtaiset terveiset hyvinvointialueelta ja maakuntaliitosta sekä keskusteltiin nuorten osallistumisesta mielenterveyspalveluiden ja opiskeluhuollon arviointiin ja kehittämiseen. 

Kevään toinen kokous pidettiin Keski-Suomen Nuorisofoorumin yhteydessä keskiviikkona 17.5.2023.  Nuorisofoorumi on vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria kokoava tilaisuus, jossa keskustellaan asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa ajankohtaisista aiheista. Lisätietoa: https://www.nuortensuomi.fi/nuorisofoorumi/ 

Syksyn 2023 ensimmäinen ja samalla kauden viimeinen kokous pidetettiin ti 15.8. kokonaan etäyhteyksin. Syksyllä siirryttiin takaisin yksivuotiskauteen, joka alkoi 15.9.2023. Seuraavan kauden nuorisovaltuuston perehdytys- ja ryhmäytyminen järjestettiin 15.-16.9.2023.

”>

 ”>

 

 

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2020-2021 toiminta ja pöytäkirjat:

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto perehdytys ja tutustuminen toteutettiin perinteisen leirin sijaan marras-joulukuun taitteessa etäyhteyksin. Tilaisuuksia oli yhteensä kolme, joissa kussakin vähän eri sisältö.

Kauden ensimmäinen kokous pidettiin kaksiosaisena 23.1. sekä 27.1.2021. Ensimmäisessä osassa kuultiin ensin terveiset nuorten Ilmastotiimiltä sekä keskisuomalaisesta Nuorten ja osallisuus kulttuuritoiminnassa-hankkeesta. Tämän jälkeen keskusteltiin vähän kevään kuntavaaleista ja kokousosion päätti puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinnat.

Toisen osan aloitti Keski-Suomen liiton aluekehityspäällikkö Pirjo Peräaho, joka kertoi liiton tehtävistä sekä  kutsui nuoret mukaan maakuntastrategian työstämiseen. Tämän jälkeen oli vuorossa sihteerien valinnat sekä toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2021.

Seuraavassa kokouksessa Nuorisovaltuusto käsitteli Keski-Suomen maakuntastrategiaa, joka pitää sisällään maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman. TÄÄLTÄ lisätietoa maakuntastrategiatyöstä.

Viimeisessä kokouksessa oli esillä hyvinvointialueuudistus. Uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan ja asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksiin. Hyvinvointialueen on lain mukaan asetettava oma nuorisovaltuusto. TÄÄLTÄ lisätietoa sote-uudistustyöstä.

Lokakuussa puheenjohtajat osallistuivat keskisuomalaisten kansanedustajien kokoukseen, jossa esiteltiin ryhmän toimintaa ja keskusteltiin nuorten näkökulmista eri aiheisiin.

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto oli myös mukana järjestämässä Nuorisofoorumia marraskuun alussa. Koronan vuoksi tilaisuus  järjestettiin hybridiversiona, eli kuntien nuorisovaltuustot osallistuivat oman kunnan tiloista yhtäaikaiseen tilaisuuteen. Nuorisofoorumissa juhlistettiin Keski-Suomen maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän 10-vuotista toimintaa.

Yhteistyötä muiden maakuntien kanssa päästiin tekemään, kun maakuntien nuorisovaltuustojen edustajat kokoontuivat 26.27.11.2021 Joensuussa ensimmäistä kertaa järjestettyyn MAHKU21-huippukokoukseen.

MAHKU21-tapahtuman aikana nuoret pohtivat maakunnallisten nuorisovaltuustojen tulevaisuutta osana hyvinvointialueita. Yhteisenä julkilausumana maakuntien nuoret vaativat, että Nuoret tulee ottaa mukaan hyvinvointialueiden ja niiden nuorisovaltuustojen suunnitteluun  välittömästi. Nuoria on kuultava ja heidät on otettava mukaan valmistelua koskevaan päätöksentekoon. Hyvinvointialueuudistuksen viestintää tulee tehdä nuorille tutuissa kanavissa ymmärrettävästi ja saavutettavasti.”  Julkilausuman kokonaisuudessaan  voit lukea ja ladata TÄÄLTÄ

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto teki julkilausumasta videon, joka sisältää myös viestin Keski-Suomen päättäjille. Video ”> TÄÄLLÄ

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2019-2020 toiminta ja pöytäkirjat:

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto, tutummin Manu-ryhmä, tapasi ensimmäisen kerran marraskuussa ryhmäytymis- ja perehdytysleirillä Piispalassa. Leiri järjestettiin yhteistyössä Astetta Coolimpi Ilmasto -projektin Ilmastotiimin kanssa. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa 30.11.2019 puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 äänestettiin Väinö Tamminen Joutsasta ja varapuheenjohtajaksi Wiivi-Maria Kasanen Jyväskylästä. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin ryhmän sisäinen toimintaohje sekä keskusteltiin vuoden 2020 tilaisuuksista.

Joulukuussa Manun puheenjohtajat osallistuivat Gradian Vaikuta-teemapäivään pitämällä Manun esittelypisteen, jossa myös kyseltiin opiskelijoiden ajatuksia nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nuoret ajatukset välitettiin  Häkkää päivän järjestelijöille jossa etsitään ratkaisuja nuorten hyvinvointihaasteeseen Veturitalleilla 5.2.

Tammikuun lopussa puheenjohtajat esittelivät ryhmän Keski-Suomen maakuntahallitukselle kokouksessa pe 31.1. ja kokouksesta suunnattiin suoraan keskisuomalaisten nuorisovaltuustojen koulutusleirille 31.1.-1.2. Piispalaan jonne osallistui osa Manu-ryhmän jäsenistä. Helmikuussa esiteltiin Keski-Suomen Nuorisovaltuustoa Mataran Vaikuta-illassa, jonne kutsuttiin nuoria eri järjestöjen toiminnasta.

Keski-Suomen Nuorisofoorumi järjestettiin keväällä 2020 etätoteutuksena. Nuorisofoorumi on vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille suunnattu tilaisuus, jossa nuoret pääsevät ääneen, tarttumaan ajankohtaisiin maakunnallisiin teemoihin sekä keskustelemaan eri päättäjien kanssa.

Kevään lopussa oli tarkoitus osallistua  Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokoukseen ja syksyllä Keski-Suomen maakuntaristeilylle, mutta nämä koronavirusepidemian vuoksi maakuntavaltuuston kokousta ei fyysisenä järjestetty ja risteily siirrettiin vuodelle 2021.

Toukokuun kokouksen yhteydessä käsiteltiin Nuorisofoorumin peleistä nousseita nuorten ajatuksia ja pohdittiin yhteisöllistä oppilashuoltoa, jonka viestit välitetään kuraattoreiden työkokoukseen. Lisäksi ideoitiin ja suunniteltiin tapaamista keskisuomalaisten kansanedustajien kanssa, jota suunniteltiin toteutettavan  syksyllä.

Syksyllä ensimmäisen kokouksen yhteydessä nuorisovaltuutetut kertoivat näkökulmiaan tulevaisuuden liikkumisesta ja elämästä ylipäätään. Työpajatyöskentely oli osa Länsi- ja Sisä-Suomen alueen yhteistä liikennestrategiatyötä. Kokouksessa kuultiin myös Keski-Suomen sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus nuorten osallisuuden näkökulmasta.

Kauden viimeinen kokous pidetään marraskuun lopussa ja tällöin tehdään mm. valinnat tulevan kauden vapaille paikoille. Kuluvan kauden edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kauden 2020-2021 maakunnallisen nuorisovaltuuston perehdytykseen. 

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2018-2019 toiminta ja pöytäkirjat:

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston, tutummin Manu-ryhmän kausi starttasi marraskuussa 2018 ryhmäytymis- ja perehdytysleirillä Piispalassa. Marraskuussa osallistuttiin myös Keski-Suomen Maakuntavaltuuston kokoukseen. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidettiin samana päivänä ryhmän pikkujoulujen kanssa lauantaina 1.12.2018. Puheenjohtajaksi valittiin Max Koitela Kannonkoskelta.

Kauden aikana edustajia on osallistunut mm. Tulevaisuuden sotekeskus valmennuksen loppuseminaariin panelistina, Keski-Suomen Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitevaiheen työpajaan sekä panelistina Maakunta ja sote uudistuksen päätösseminaariin. Keski-Suomen Nuorisovaltuustojen edustajia osallistui kuntien nuva-leirille sekä syysstarttiin ja lisäksi osallistuttiin maakunnallisten nuorisovaltuustojen verkostoitumisleirille. 

Kesäkuussa maakuntavaltuustolle esiteltiin aloite Keski-Suomen Nuorisovaltuuston virallistamisesta osaksi Keski-Suomen maakunnan liittoa. Ryhmä tultaneen nimeämään maakuntahallituksen alaiseksi työryhmäksi lokakuussa 2019. Lue aloite TÄÄLTÄ

Keski-Suomen nuorisovaltuuston kauden 2017-2018 toiminta ja pöytäkirjat:

Kauden 2017-2018 aikana Nuorisovaltuusto työsti mm. toimintasääntöä, oli mukana toteuttamassa Vaikuta! -kampanjaa kymmenellä keskisuomalaisella koululla, edusti erilaisissa maakunnallisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä otti kantaa Keski-Suomen järjestämissuunnitelmaan. Viimeinen kannanotto julkisesta liikenteestä Keski-Suomessa sai myös maakuntavaltuuston huomion. Maakuntavaltuusto yhtyi nuorisovaltuuston kannanottoon julkisen liikenteen toimivuudesta.

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto oli mukana kehittämässä, suunnittelemassa ja toteuttamassa Vaikuta! -kampanjaa keväällä 2018.  Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat 10 eri kunnassa järjestettyihin Vaikuta! -teemapäiviin. Lue lisää Vaikuta! -teemapäivistä TÄÄLTÄ