Lasten parlamentti

Nuorten Suomi loi mallin Jyväskylän LastenParlamentti -toiminnalle ja koordinoi toimintaa vuodesta 2009 alkaen vuoteen 2021. Lasten Parlamentti on alakouluikäisten osallistumis- ja vaikuttamiskanava. Toiminnan tarkoituksena on luoda lapsille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä nostaa lasten ääni kuntalaisina paremmin kuuluviin. 

Jyväskylän kaupungin Lasten Parlamentin sivuille pääset TÄÄLTÄ 

Lapsen oikeudet -pelin tulokset on julkistettu

Lapsen oikeudet -mobiilipeli oli pelattavissa lapsen oikeuksien viikolla 12.-20.11.2020. Pelissä lapset pääsivät oppimaan lisää lapsen oikeuksista ja pohtimaan niiden toteutumista sekä lisäksi kertomaan omia ajatuksiaan hyvinvoinnistaan ja vapaa-ajastaan. Lisää tietoa pelin kehittämisestä ja taustasta löydät blogitekstistä täältä.

Jyväskylän LastenParlamentin toiminta

Edustajat

Jyväskylän LastenParlamenttiin kootaan 2–4 oppilaan edustus kaikista Jyväskylän alakoulujen oppilaskunnista. Edustajat valitaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

PikkuParlamentit

LastenParlamentti jakautuu yhteensä yhdeksään eri alueeseen. Jokaisen alueen edustajat sekä oppilaskuntaa ohjaavat opettajat kokoontuvat alueellisissa tapaamisissa eli PikkuParlamenteissa noin kolme kertaa lukuvuodessa kouluaikana. Yhdessä keskustellen ja toimien PikkuParlamenteissa nostetaan esiin lapsille tärkeitä asioita ja vaikutetaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan yhteisesti kunkin PikkuParlamentin käytännöistä ja tavoitteista.  Toisessa keskeistä on SuurIstunnon valmistelu ja kolmannessa tapaamisessa arvioidaan kulunutta lukuvuotta.

Hallitus

Jyväskylän LastenParlamentilla on myös hallitus, johon valitaan kaksi edustajaa jokaisesta PikkuParlamentista. Hallitus kokoontuu 3–4 kertaa lukuvuoden aikana aina tarpeen mukaan. Tehtäviin kuuluu mm. SuurIstunnon valmistelu sekä hankerahan jakaminen. LastenParlamentin hallitus tekee myös kannanottoja sekä pitää puheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa.  

SuurIstunto

LastenParlamentin SuurIstunto järjestetään kevätlukukaudella. SuurIstuntoon kutsutaan LastenParlamentin edustajat sekä oppilaskuntia ohjaavat opettajat. SuurIstunnon tavoitteena on antaa edustajille mahdollisuus tuoda heitä mietityttäneet aiheet päätöksentekijöiden kanssa kehitettäväksi. Edustajat pääsevät käymään vuoropuhelua ja vaikuttamaan tärkeiksi kokemiinsa asioihin.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Jyväskylän LastenParlamentti järjestää lukuvuoden aikana myös muita vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Näistä esimerkkinä Kylän Kattauksen kanssa järjestettävä Makuraati, jossa lapset pääsevät vaikuttamaan kouluruokaan, sekä Lapsen oikeuksien viikolla järjestettävä mobiilipeli kaikille alakoululaisille. 

LastenParlamentin SuurIstunto, kevät 2020

Jyväskylän LastenParlamentin SuurIstunto toteutettiin keväällä 2020 poikkeuksellisesti etänä, pelaten Vaikuta! -pelejä seppo.io-alustalla. Pelien tarkoituksena oli antaa lapsille mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä ja vaikuttaa ajankohtaisiin asioihin. Pelien tehtävät suunniteltiin niistä teemoista, joihin lapset halusivat vaikuttaa, yhteistyössä asioista vastaavien tahojen kanssa. Aiheet vaihtelivat roskien lajittelusta perhepuistojen kehittämiseen ja koululiikuntaan. Pelejä pelasi yhteensä yli 300 lasta.

LastenParlamentin hallituksen ajatuksia liittyen kouluverkkoselvitykseen

Jyväskylän LastenParlamentin hallitus keskusteli kokouksessaan 4.3.2020 Jyväskylän kouluverkkoselvityksestä. Keskustelu äänitettiin päätöksenteon tueksi. 

Keskustelu kuunneltavissa täällä: https://soundcloud.com/user-763059890/lp20200304

Lasten ajatuksia Keljonkangas-Säynätsalo kouluverkkoon liittyen

Jyväskylän LastenParlamentin Päijätalueen PikkuParlamentti keskusteli Keljonkangas-Säynätsalo kouluverkkoon liittyen kokouksessaan 14.3.2019. Keskustelu nauhoitettiin lausuntona päätöksenteon tueksi ja sen nauhoittamisesta vastasi LastenParlamentin koordinaattori Turo Teittinen. Kysymyksen asettelusta vastasivat perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen ja osallisuussuunnittelija Tanja Räty.

Ennen keskustelua lapsille kerrottiin mitä tarkoittaa kouluverkon suunnittelu ja mitkä asia siihen yleensä vaikuttavat (Lasten ja oppilaiden määrä, missä ihmiset asuvat ja minne haluavat muuttaa, koulumatkat, koulujen kunto ja korjaamisen tarpeet, ajatus mahdollisimman yhtenäisestä koulupolusta sekä ihmisten mielipiteet). Alustuksen piti Tanja Räty.

Lapsille esitettiin seuraavat kysymykset keskustelua varten:

  1. Mitä ajatuksia herättää se, että kaikki Keljonkankaan lapset kävisivät 1-4 luokat Keljonkankaan koulussa ja kaikki Säynätsalolaiset lapset kävisivät päiväkodin ja 1-4 luokat jossain saarten päiväkotikoulussa?
  2. Mitä ajattelette, että miltä Säynätsalon saarilla asuvasta 5. luokkalaisesta tuntuisi siirtyä yhteiseen kouluun, Keljonkankaan yhtenäiskouluun, Keljonkankaan 5. luokkalaisten kanssa?
  3. Mitä muuta aikuisten pitäisi ottaa huomioon näitä asioita pohtiessaan?

Keskustelu kuunneltavissa täällä: https://soundcloud.com/user-763059890/paijatalue-pikkuparlamentti-1432019 tai TÄÄLLÄ

Keskustelun teemat on kirjalliseen muotoon sivistyslautakunnan päätöksen liitteeksi kirjannut äänitiedostosta Turo Teittinen.

Jo aiemmin oli kysytty sähköisellä kyselyllä alueen 1.-6. –luokkalaisten ajatuksia hyvästä koulusta, koulussa oppimista ja viihtymistä auttavista asioista, oppimisympäristöistä ja koulumatkasta.

 

Lasten äänen kuulumista päätöksenteossa

Jyväskylän LastenParlamentti on kaikkien Jyväskylän alakouluikäisten lasten vaikuttamiskanava, jonka tehtävänä on tuoda lasten ääntä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Toiminta pohjautuu alakoulujen oppilaskuntien kanssa tehtävään työhön, jota täydennetään alueellisilla tapaamisilla. Toiminta huipentuu vuosittain keväällä järjestettävään SuurIstuntoon, jossa lapset pääsevät keskustelemaan toivomistaan teemoista kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Nuorten Suomi koordinoi toimintaa Jyväskylän kaupungin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen puitteissa.