Nuorten maakunta

Nuorten Suomi toteuttaa Nuorten ääni maakunnissa -hankkeen vuosien 2021-2022 aikana.

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa etsivät yhdessä ja erikseen maakuntakohtaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla nuorten äänen kuuluminen turvataan maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä.

Aihe on hyvin ajankohtainen sote-uudistuksen myötä. Sote-uudistuksen lakiluonnoksen 32 § mukaan ”aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.” Samalla myös muista nuorten maakunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista tulisi huolehtia.

Nuorten Suomella oli myös vuosien 2017-2019 aikana Nuorten maakunta -hanke, jossa kehitettiin ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien luomiseksi ja turvaamiseksi maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Tavoitteena oli, että löydetyt mallit palvelevat sekä hallinnon että nuorten tarpeita eri puolilla maata ja tukevat samalla paikallistason nuorten vaikuttamistoimintaa.

Oheisista linkeistä pääset tutustumaan hankkeen työn tuloksiin muun muassa podcastien, julkaisun, koottujen aineistojen ja toimintasuositusten muodossa. Sosiaalisesta mediasta hankkeen toimintoja voi etsiä aihetunnisteella #nuortenääniesiin. 

Kehitys- ja yhteistyötä

Nuorten maakunta -hanke toteuttiin 2017-2019 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Maakuntina mukana olivat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta, joissa toimintaa kehitettiin laajojen verkostojen kanssa. Mukana olivat niin nuoret kuin nuorten parissa toimivat sekä virkamiehet ja päättäjät. Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) hanke oli tärkeä yhteistyökumppani kaikilla alueilla.  

Kaikkiin viiteen maakuntaan perustettiin nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä ja maakunnissa järjestettiin lukuisia eri koulutuksia sekä tilaisuuksia nuorten vaikuttamiseen liittyen. Tärkeänä näkökulmana hankkeessa oli kaikkien nuorten kuulemisen edistämisen ja erilaisten, nuorten laajaa osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävien mallien kokeilu.