Nuorten kyvyt ja äänet esiin -koulutus- ja palkitsemistapahtuma

Palkitsemisjuhla

Me Nuorten Suomella haluamme valtakunnallisesti palkita aktiivisia nuoria ja aikuisia esimerkillisestä toiminnasta nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden eteen. Nuorisoalalla ei ole liikaa palkitsemisia, joten päätimme osaltamme olla kannustamassa toimijoita ja nostamassa nuorten asioita positiivisella tavalla esiin!
Yleispalkinnot

Annamme tänä vuonna kolme palkintoa nuorisoteolle, opettajalle sekä nuorisotoimijalle erityisen esimerkillisestä, innostavasta ja osallistavasta toiminnasta.

Palkinnot ovat:

 • Nuorten kyvyt ja äänet esiin -vuoden nuorisoteko
 • Nuorten kyvyt ja äänet esiin -vuoden opettaja
 • Nuorten kyvyt ja äänet esiin -vuoden nuorisotoimija

Pyydämme nyt ilmiantamaan henkilöitä ja tahoja, jotka mielestänne ansaitsevat tunnustusta! Alta löytyy ilmiantolomake sekä kunkin palkinnon kriteerit. Voit ilmiantaa niin monta henkilöä/tahoa, kuin koet tarpeelliseksi. Arvovaltainen raati valitsee yhden palkittavan jokaisesta kategoriasta. Palkittavat kutsutaan Nuorten kyvyt ja äänet esiin -palkitsemisjuhlaan 29.-30.9. vastaanottamaan palkinnot.

Kuntien palkinnot

Suomen jokainen kunta voi nimetä palkittavan vuoden nuoren sekä vuoden aikuisen. Palkittavat kutsutaan Nuorten kyvyt ja äänet esiin -palkitsemisjuhlaan 29.-30.9. vastaanottamaan tämä tunnustus. Tapahtumasta on lähetetty sähköpostia kuntien kirjaamoihin, pyyntönä välittää viestiä sivistys- ja nuorisotoimen vastaaville. Kunnat päättävät itse miten nimeämisistä päätetään.

Ennakkoilmoittautuminen Nuorten kyvyt ja äänet esiin -palkitsemisjuhlaan tulee tehdä to 22.6.2023 mennessä. Ennakkoilmoittautumisella kunta voi varata omille palkittaville ja muille kuntien edustajille paikat tilaisuudesta. Ennakkoilmoittautumisen jälkeen lähetämme ohjeet palkittavien nimeämiseen.

Toivotamme tapahtumaan tervetulleeksi kunnista palkittavien lisäksi myös yhden nuoren ja yhden aikuisen, jotka ovat kiinnostuneita nuorten osallisuuden ja toimijuuden teemoista tai haluavat perehtyä näihin lisää. 

Ilmoittautua kannattaa mahdollisimman pian, sillä juhlassa on paikkoja vain rajattu määrä!

Kunnat vastaa itse majoitus- ja matkustuskuluista.

Palkitsemiskriteerit:
Yleispalkinnot:
Nuorten kyvyt ja äänet esiin -vuoden nuorisoteko
 • Innovatiivinen tapa toimia, joka innostaa nuoria toimimaan ja/tai vaikuttamaan. Nuorisoteko voi olla nuorilta nuorille tai aikuiset yhdessä nuorten kanssa. 
  • Palkittava nuoristoteko:
   • noudattaa periaatetta: nuoret tekevät – aikuiset tukevat
   • innostaa ja osallistaa monia ja monenlaisia nuoria
   • antaa nuorille vahvoja onnistumisen elämyksiä ja osallisuuden kokemuksia
Nuorten kyvyt ja äänet esiin -vuoden opettaja
 • Innostava ja kannustava, nuorten potentiaalin tunnistava opettaja.
  • Palkittava opettaja:
   • näkee nuoren potentiaalin, tunnistaa nuorten erilaisia kyvykkyyksiä ja kannustaa kaikkia käyttämään niitä
   • toimii positiivisuuden kautta
   • innostaa, kannustaa ja rohkaisee nuoria toimimaan ja vaikuttamaan 
   • toimii itse taustalla nuorten tukena tarpeen mukaan
Nuorten kyvyt ja äänet esiin -vuoden nuorisotoimija
 • Innostava ja kannustava, nuorten potentiaalin tunnistava aikuinen.
  • Palkittava nuorisotoimija:
   • näkee nuoren potentiaalin, tunnistaa nuorten erilaisia kyvykkyyksiä ja kannustaa kaikkia käyttämään niitä
   • toimii positiivisuuden kautta
   • innostaa, kannustaa ja rohkaisee nuoria toimimaan ja vaikuttamaan 
   • toimii itse taustalla nuorten tukena tarpeen mukaan
Kuntien palkinnot:
Nuorten kyvyt ja äänet esiin [kunnan] vuoden nuori
Vuoden nuori on 14–19 -vuotias, aktiivinen nuori tai saman ikäisten nuorten ryhmä, joka osallistuu vapaaehtoiseen toimintaan, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään sekä kannustaa myös muita toimimaan.
Nuorten kyvyt ja äänet esiin [kunnan] vuoden aikuinen
Vuoden aikuinen on aikuinen tai aikuisten muodostama taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia ja tukea omaehtoiseen toimintaan, kannustaa heitä yrittämään ja tekemään sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimen rakentavasti. Aikuinen ei tee asioita itse nuorten puolesta, vaan auttaa ja uskaltaa antaa nuorille vastuuta ja luottamusta.
Koulutustapahtuma

Palkitsemisjuhlan lisäksi tapahtumassa on koulutuksellinen osuus, jossa pureudutaan nuorten osallisuuden ja toimijuuden eri näkökulmiin. Koulutusosiossa on luvassa muun muassa Vaikuta!-pelin pelaamista, verkostoitumista sekä hyviä keskusteluja! 

Kordelinin säätiö rahoittaa Nuorten kyvyt ja äänet esiin -koulutus- ja palkitsemistapahtumaa.

Jyväskylän yliopisto on Nuorten kyvyt ja äänet esiin -koulutus- ja palkitsemistapahtuman pääyhteistyökumppani ja tapahtuma järjestetään Jyväskylän yliopiston tiloissa.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen

p. 040 552 8070

eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi