Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke

Nuorten Akatemia, Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ja Nuorten Suomi toteuttavat Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen vuosien 2022–2024 aikana. 

Valtakunnallisessa hankkeessa tuetaan alueellisten nuorisovaltuustojen perustamista ja toimintaa, rakennetaan verkostoja osallisuuden parissa työskentelevien välille sekä tuetaan hyvinvointialueiden johtoa ja henkilöstöä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

Hankkeessa pilotoidaan erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen menetelmiä kuten Digiraateja, Erätauko-keskusteluja ja Vaikuta!-teemapäiviä yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeessa järjestetään erilaisia työpajoja ja tapahtumia, jotta hyvinvointialueiden nuoret, viranhaltijat ja päättäjät voivat kohdata ja käydä aitoa vuoropuhelua. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustu hankkeen esitteeseen TÄSTÄ

Ota yhteyttä: Laura Mäkäläinen, osallisuuden asiantuntija, p. 044 012 4609, laura.makalainen@nuortensuomi.fi

Nuorten Akatemia: Ella Rouhe, projektipäällikkö, p. 050 324 4699, ella.rouhe@nuortenakatemia.fi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto: Milla Lamminsivu, alueellisen osallisuuden asiantuntija, p. 050 337 2345, milla.lammisivu@nuva.fi

Nuorten ääni maakunnissa

Nuorten Suomi toteutti vuosien 2021-2023 aikana Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan alueella Nuorten ääni maakunnissa -hanketta Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n rahoittamana. Alueen toimijoiden kesken etsittiin yhdessä ja erikseen ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten äänen kuulumiseksi. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen kanssa.

Haluaisitko osallistaa ja kuulla nuoria alueellisesti, mutta työkalut tai aika tämän toteuttamiseen puuttuu? Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä ratkaisuja sekä yhteistyön mahdollisuuksia! 

Ota yhteyttä: Carita Hännivirta, p. 044 012 4606, carita.hannivirta@nuortensuomi.fi

Kohtaamisesta osallisuuteen -koulutus pelastustoimelle

Tilaa Kohtaamisesta osallisuuteen -koulutus oman hyvinvointialueen pelastustoimelle. Koulutuksessa käsitellään vuorovaikutustaitoja, nuorten kohtaamista sekä osallisuuden vahvistamista osana pelastustoimen toimintaa. Koulutus sisältää luento-osuudet sekä monipuolisia toiminnallisia harjoituksia.
Kohtaamisesta osallisuuteen -koulutus räätälöidään alueen tarpeiden mukaan ja sen kesto on noin 4-6 tuntia. Koulutus on maksuton hyvinvointialueille.

Menetelmäpakki

Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeessa hyödynnetyt menetelmät on koottu yhteen menetelmäpakkiin. Menetelmät on jaoteltu sen mukaan, ovatko ne enemmän laadullista vai määrällistä tietoa kerääviä ja ovatko ne suunnattu kasvokkaiseen vai digitaaliseen osallistumiseen.

Menetelmäpakki on luotu hyvinvointialueille nuorten osallisuuden edistämiseen ja nuorilähtöiseen kehittämiseen.

Mikä ihmeen hyvinvointialue?

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Nuorten Suomen, Nuorten Akatemian ja Nuorisovaltuustojen Liiton yhteinen Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke on tuottanut videon, jossa kerrotaan hyvinvointialueiden toiminnasta selkeästi. 

Nuorille hyvä maakunta ja hyvinvointialue

Nuorten Suomi ry järjestämässä seminaarissa tuotiin esiin nuorten monipuolisen kuulemisen tärkeyttä ja työskenneltiin asian edistämiseksi. Tallenne:

Suositukset nuorten osallistamiseen

Nuorten Suomen koolle kutsuma verkosto on koonnut suosituksen/ohjeistuksen hyvinvointialueille ja maakuntiin nuorten osallistamisesta ja kuulemisesta. Lataa tiivistelmä TÄÄLTÄ ja koko suositus TÄÄLTÄ

Nuoret vaativat:

“Nuoret tulee ottaa mukaan hyvinvointialueiden ja niiden nuorisovaltuustojen suunnitteluun välittömästi. Nuoria on kuultava ja heidät on otettava mukaan valmistelua koskevaan päätöksentekoon. Hyvinvointialueuudistuksen viestintää tulee tehdä nuorille tutuissa kanavissa ymmärrettävästi ja saavutettavasti.” Lue ja lataa koko MAHKU21 -julkilausuma TÄÄLTÄ

Kokemusta nuorten alueellisesta vaikuttamisesta

Nuorten Suomella oli myös edellisen maakunta- ja sote-uudistusvuosien (2017-2019) aikana Nuorten maakunta -hanke, jossa kehitettiin ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien luomiseksi ja turvaamiseksi maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä.

Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Maakuntina mukana olivat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta. Kaikkiin viiteen maakuntaan perustettiin nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä ja maakunnissa järjestettiin lukuisia eri koulutuksia sekä tilaisuuksia nuorten vaikuttamiseen liittyen.

Kyseiseltä hankekaudelta on kertynyt paljon edelleen ajankohtaista ja hyödyllistä materiaalia. Oheisista linkeistä pääset tutustumaan hankkeen työn tuloksiin muun muassa podcastien, julkaisun, koottujen aineistojen ja toimintasuositusten muodossa. Sosiaalisesta mediasta hankkeen toimintoja voi etsiä aihetunnisteella #nuortenääniesiin. 

 

Nuorten maakunta -podcastissa ääneen pääsevät niin nuorten parissa työskentelevät asiantuntijat kuin nuoret itse. Podcastissa käsitellään muun muassa nuorten vaikuttamiseen liittyviä myyttejä, vähemmistöihin kuuluvien nuorten kuulemista sekä nuorten osallistamista päätöksentekoon.

Nuorten osallisuustyön tueksi on koottu suosituksia ja hyviä käytäntöjä niin nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän toimintaan kuin kaikkien nuorten osallistamiseen. Vinkit ovat käytännön läheisiä ja auttavat toiminnan käynnistämisessä. Materiaali sisältää myös esittelyjä toimivista menetelmistä.

Nuorten kokemuksia vaikuttajaryhmistä kartoitettiin kyselyllä vuonna 2019. Tulosten mukaan nuorille on tärkeää vaikuttaa esimerkiksi nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin, kouluun ja opiskeluun sekä nuorten mielenterveysasioihin. Nuorten mukaan riittävä työntekijäpanos on olennaista.

Nuorten kokemuksia yhteiskunnan palveluista kerättiin hankkeessa sosiaalisen median kautta. Tutustu menetelmään ja nuorten tarinoihin.

Nuorten ajatukset esiin -huoneentaulut on luotu lasten ja nuorten mielipiteiden pohjalta. Huoneentaulujen avulla saadaan kerrottua nuorten terveiset päättävässä asemassa oleville aikuisille ja nuorille sekä nuorten ryhmiä ohjaaville aikuisille.