Nuoret viestinviejät

Nuoret viestinviejät -hanke kokoaa yhteen viestinnästä kiinnostuneita nuoria ja pilotoi uutta nuoria innostavaa toimintamallia, joka antaa nuorille valmiuksia toimia viestintätehtävissä. Toimintamalli innostaa ja kouluttaa nuoria viestintätehtäviin sekä mahdollistaa eri tahojen viestien välittämisen nuorilta nuorille periaatteella.

Nuoret viestinviejät -leiri 22.-23.3.2024

Järjestämme kahden päivän leirin maaliskuun lopussa (pe 22.3.- la 23.3.), jonka aikana nuorille on tarjolla viestintäaiheista koulutusta esimerkiksi somesta, viestintäkampanjoinnista ja visuaalisesta viestinnästä sekä työpajoja, joissa opittuja taitoja päästään toteuttamaan käytännössä. Työpajojen alustavina aiheina on mm ajankohtaiset kampanjat, kuten Nuoret keskelle hyvää -haastekampanja.

Nuorten ääni esiin

Nuorten Suomi toteutti vuosien 2020-2023 aikana Keski-Suomen alueella kolmea eri hanketta, joiden tarkoituksena oli edistää nuorten paikallistason vaikuttamistoimintaa.

Nuorten ääni Keski-Suomessa -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa nuorten vaikuttamisen rakenteita sekä jalkauttaa työkaluja ja toimintamalleja nuorten osallisuuden edistämiseen. Tätä hanketta rahoitti Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto.

Nuorten ääni esiin ammattikouluissa -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia heitä kiinnostavissa asioissa sekä kehittää toimintamallia yhteiskunnallisten aiheiden opetuksen tueksi. Hanke toteutettiin Erasmus+ -tuella.

Parasta oppilashuoltoa-hankkeessa nostettiin nuorten ääni esiin yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Tämäkin hanke toteuttiin Erasmus+ -tuella. Lisätietoa TÄÄLTÄ

Lisäksi Keski-Suomessa toteutettiin vuosien 2019-2021 aikana Astetta coolimpi ilmasto -hanketta, jossa kestävän elämäntavan teemoja käsiteltiin nuorten kanssa heidän omista lähtökohdistaan käsin. Hankkeen keskiössä oli nuorten Ilmastotiimi, joka jatkaa edelleen toimintaansa kouluttamalla muita nuoria, nuorten kanssa toimivia sekä päättäjiä. Lisätietoja TÄÄLLÄ

Toiminnan tarkoituksena oli

 • tukea nuorten äänen kuulumista kouluympäristössä, kuntahallinnossa ja muuten paikkakunnalla
 • välittää nuorille tietoa vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksista sekä innostaa nuoria vaikuttamaan
 • lisätä nuorten valmiuksia toimia vaikuttamistehtävissä sekä toisten nuorten innostajina
 • edistää nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua

Tukea ja koulutusta

Nuorten ääni Keski-Suomessa hankkeen kohderyhminä olivat 12-19-vuotiaat keskisuomalaiset nuoret, nuorten toiminnan mahdollistajat ja tukijat sekä kuntien päättäjät ja virkamiehet. Kaikilla keskisuomalaisilla paikkakunnilla oli mahdollisuus osallistua hankkeen toimintoihin.

Toimintojamme olivat mm:

 • Kuntien nuorisovaltuustojen toiminnan tukeminen
 • Nuorisovaltuustojen ohjaajien verkostotapaamiset
 • Keski-Suomen Nuorisofoorumin järjestäminen
 • Vaikuttajanuorten koulutukset
 • Vaikuta! -teemapäivien järjestämisen tukeminen

Vaikuttamista ammattikouluissa

Nuorten ääni esiin ammattikouluissa hankkeen tarkoituksena oli edistää nuorten äänen kuulumista niin ammattikouluissa kuin nuorten muussa elinympäristössä. Toteutus ammattiopistoissa nähdään erityisen tärkeänä vähäisen yhteiskunnallisten asioiden opetuksen ja nuorten vähäisen yhteiskunnallisen osallistumisen vuoksi. Tavoitteena oli luoda mallia, jolla ammattiopistoissa voitaisiin edesauttaa toisen asteen opiskelijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen kiinnostusta.

Hanketta toteutettiin:

 • Sparraamalla opiskelijatiimejä Vaikuta!-teemapäivän järjestämiseen
 • Toteuttamalla Vaikuta!-teemapäiviä kahdessa eri ammattiopistossa
 • Käsittelemällä päivissä nousseita aiheita yhdessä nuorten ja asiantuntijoiden kanssa
 • Kokoamalla ajatukset viesteiksi päättäjille

Toimintamalleja nuorten vaikuttamisen edistämiseen

Kaikkien hankkeiden, Nuorten ääni Keski-Suomessa, Nuorten ääni esiin ammattikouluissa, Astetta coolimpi ilmasto ja Parasta oppilashuoltoa -hankkeiden tarkoituksena oli ideoida, luoda, kehittää ja käyttää monipuolisesti eri menetelmiä ja toimintamalleja.

Näitä olivat mm. Vaikuta!-teemapäivän konsepti, teemakeskustelut, nuorisofoorumit, nuorten vaikuttajien oppaat, infovideot sekä digitaaliset alustat.  Kaikki menetelmät ja mallit ovat edelleen hyödynnettävissä niin keskisuomalaisten kuntien kuin muidenkin organisaatioiden toiminnassa.

Osku-hanke ja Vaikuta!-kampanja taustalla

Osallistuva nuori – osallistava kunta (Osku) -hanke sekä Vaikuta!-kampanja, syntyivät maakunnallisen vaikuttajaryhmän nuorten ajatuksista ja toiveista mitä apua nuoret tarvitsisivat ruohonjuuritason vaikuttamistoimintaan. Nuoret ilmaisivat ongelmaksi muun muassa sen, että nuoret eivät tiedä miten päästä vaikuttamaan tai toimimaan. Vuosien lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 aikana kehitettiin ja luotiin toimintamalleja vaikuttamisen edistämiseksi yhdessä nuorten kanssa, joita myöhemmin otettiin käyttöön laajemmin.