Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina

Opetussuunnitelma velvoittaa monin tavoin oppilaiden osallisuuden edistämiseen. Se on tärkeää ja innostavaa monesta näkökulmasta. Se edistää oppimista, motivaatiota ja yhteisöllisyyttä, elämän- ja yhdessä tekemisen taitoja sekä kansalaisuutta demokratiassa. Osallisuus on tunne ja kokemus kuulluksi tulemisesta ja reiluudesta, mahdollisuutta vaikuttaa ja toimia: Kuunnellaan ja kuullaan tarkasti, mitä lapsella ja nuorella on sanottavaa ja kehitetään koulun arkea aina enemmän oppilaiden osallisuutta tukevaksi. 

Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -koulutukset

Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -koulutukset vahvistavat opetushenkilöstön osaamista toimia oppilaiden osallisuuden edistäjänä. Koulutuksissa perehdytään oppilaiden toimijuuden ja vaikuttamisen pedagogiseen ja yhteiskunnalliseen taustaan, kannustetaan etsimään oppilaiden potentiaalia, rohkaistaan antamaan oppilaille lisää vastuuta ja valtaa sekä lisätään opettajien valmiuksia toimia oppilaiden tukena heidän toimiessaan aktiivisesti koulussa eri rooleissa. Samalla lisätään koulujen ja ympäristön vuoropuhelua ja eri tahojen välistä yhteistyötä. Nuorten roolia vahvistamalla lisätään koulujen, oppilaiden ja opettajien hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä merkittävästi.

 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta ja avointa kaikille.

Koulutusrinkimme on kasvanut, joten koulutuksia on nyt mahdollista järjestää joustavammin ja tapauskohtaisesti sopien, eri puolilla Suomea. Soita ja kysy, niin voimme sopia teille sopivat koulutukset ja ajankohdat.

Aiheen ollessa osallisuus, on yleensä tehokkainta järjestää koulutukset lähikoulutuksina. Osa tai osia koulutuksista on kuitenkin myös mahdollista järjestää etäyhteyksin.

Ensimmäinen koulutusosio on tarkoitettu koko opetustoimen henkilöstölle ja/tai opettajille. 

Lisätiedot ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044 755 2909 

 

Koulutuksissa on viisi erilaista koulutussisältöä, joista tarkemmat kuvaukset alla. 

Tietoja kouluttajista

Jouni Välijärvi, koulutustutkimuksen professori 1996-2019; tutkimusalueina mm. oppimistulokset, OPS ja opettajuus, joista luennoinut laajalti sekä Suomessa että ulkomailla; johtava tieteellinen asiantuntija Lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa.

Matti Rautiainen, KT, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, erikoistunut tutkimuksissaan ja koulutuksen kehittämisessä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja demokratian teemoihin; julkaissut aihealueelta useita kirjoja ja toiminut kouluttajana eri tyyppisissä tilaisuuksissa ja projekteissa.

Miia Sainio, PsT, yliopistolehtori, erityispedagogiikka tutkija ja kouluttaja, mm. Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön, Kiva-koulu

Tarja Tuomainen, KM, kehittämispäällikkö, kouluttaja

Turo Teittinen, KM, KTM, valmentaja, luokanopettaja, kouluttaja

Laura Saartoala, YTM, osallisuuden asiantuntija, Vaikuta!-teemapäivän kehittäjä ja kouluttaja

Tiia Sorri, KM, luokan- ja liikunnanopettaja, oppilaiden osallisuuden asiantuntija ja kouluttaja

Eeva-Liisa Tilkanen, LitM ym., toiminnanjohtaja, opettajakoulutusten koordinointi ja koulutus, erityisesti oppilaskuntatyö

Keski-Suomen osalta osa koulutuksista voi kytkeytyä toiseen Nuorten Suomen Täältä tullaan -hankkeeseen, jossa innostetaan ja koulutetaan suoraan oppilaita toimimaan vastuutehtävissä. Nämä hankkeet täydentävät tiiviisti toisiaan ja vievät opetushenkilöstölle kertyneet opit suoraan käytäntöön. Lisätietoja TÄÄLTÄ

1) OPPILAIDEN OSALLISUUDEN PERUSTEET
LastenParlamentin Suuristunnon työpajatyöskentelyä
KenelleKoko opetustoimen henkilöstö ja sivistysjohto
Sisältö 1. osaoppilaiden toimijuuden ja vaikuttamisen pedagoginen ja yhteiskunnallinen tausta (lainsäädäntö, säädökset, OPS, innostavat esimerkit, perustelut, miksi tärkeä)
Sisältö 2. osaKaikkien koulutusten (ja mahdollisen oppilaiden projektin) jälkeen oppien analysointi ja pohdinta, mitä tästä jää koululle käteen
Laajuus ja toteutus2 x 2-3 lähiopetustuntia, lähiopetus
KouluttajatDosentti Matti Rautiainen ja/tai emeritus professori Jouni Välijärvi

Lisätietoja ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044-755 2909

2) OPPILAIDEN ROOLIN VAHVISTAMINEN / OSALLISTAVA OPETTAJA 1
KenelleKoko opetustoimen henkilöstö ja sivistysjohto
SisältöOsallisuuden lisääminen koulussa: Lapsen ja nuoren kohtaaminen, valmentava työote, luottamuksen rakentaminen, oppilaiden rooli koulussa. Esimerkkejä ja ideoita suoraan käytäntöön.
Laajuus ja toteutus12 t = 8 lähiopetustuntia, lisäksi 4 t itsenäistä työskentelyä välitehtävien parissa
KouluttajatTiia Sorri/Turo Teittinen/ Mia Sainio/Tarja Tuomainen
MuutaSuositus, että osallistut myös Oppilaiden osallisuuden perusteet –koulutukseen

Lisätietoja ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044-755 2909

 
3) OPETTAJA OPPILASKUNNAN OHJAAJANA
KenelleOppilaskunnan ohjaajat, tukioppilasohjaajat, muiden oppilasryhmien ohjaajat
SisältöRyhmän ohjaaminen: ryhmäyttäminen, motivointi, erilaiset roolit, vastuuttaminen ja tukeminen, eri oppilasryhmien välinen yhteistyö
Laajuus ja toteutus15 t = 9 t lähiopetusta, lisäksi 6 tuntia työskentelyä välitehtävien parissa. Useamman koulun/kunnan yhteinen (live tai hybridi)
KouluttajatTuro Teittinen/ Mia Sainio/ Eeva-Liisa Tilkanen/ Tiia Sorri
MuutaSuositellaan osallistumista myös osioihin Oppilaiden osallisuuden perusteet ja Oppilaiden roolin vahvistaminen -osioihin -> yhteensä 1 op (28 t)

Lisätietoja ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044-755 2909

4) VAIKUTA!-TEEMAPÄIVÄN ORGANISOINTIKOULUTUS
Valokuva Palkitsemisjuhlan etkoilta Maakunnallisen Nuorisovaltuuston karttatehtävästä.
KenelleYhteiskuntaopin opettajat, opot, rehtorit, oppilaskunnan ohjaajat, muut kiinnostuneet
SisältöValmiudet Vaikuta!-teemapäivän toteuttamiseen: tapahtumakonsepti, joka hyödyntää pelillisyyttä, innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamaan sekä vahvistaa nuorten osallisuutta.
Laajuus ja toteutus2 t perehdytys + 2 x 3 t opetus + 3 t välitehtäviä (= 11 t)
KouluttajatKonseptin kehittäjä, YTM Laura Saartoala, Nuorten Suomi ry
ToteutustapaUseamman koulun yhteinen. Etä, myös lähitoteutus mahdollinen.
MuutaSopii eri kouluasteille, ala- ja yläkouluun sekä ammatillisiin oppilaitoksiin. Koulutukset toteutetaan etänä.

Lisätietoja ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044-755 2909

Vaikuta!-teemapäivän perehdytyskoulutuksen sisältö
5) OSALLISTAVA OPETTAJA 2
KenelleOpettajat ja rehtorit, jotka haluavat vielä täydentää osaamistaan
SisältöOsallistamisen tietojen ja taitojen syventäminen. Jaetaan oppeja ja kokemuksia, mitä kouluissa on toteutettu koulutusosioiden 1-4 myötä. Tärkeimpinä teemoina kaikkien oppilaiden osallisuus sekä oppilaat kouluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden rakentajina.
Laajuus ja toteutus6 t: joko 1 x 6 opetustuntia tai 2 x 3 tuntia. Joko lähiopetus tai etänä, useamman koulun yhteinen, myös kuntakohtainen mahdollinen, jos riittävästi tulijoita.
KouluttajatTarja Tuomainen/ Turo Teittinen/ Matti Rautiainen/ Tiia Sorri
MuutaSuositellaan osallistumista myös osioihin Oppilaiden osallisuuden perusteet ja Oppilaiden roolin vahvistaminen -osioihin -> yhteensä 1 op (28 t)

Lisätietoja ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044-755 2909