Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina

Opetussuunnitelma velvoittaa monin tavoin oppilaiden osallisuuden edistämiseen. Se on tärkeää ja innostavaa monesta näkökulmasta. Se edistää oppimista, motivaatiota ja yhteisöllisyyttä, elämän- ja yhdessä tekemisen taitoja sekä kansalaisuutta demokratiassa. Osallisuus on tunne ja kokemus kuulluksi tulemisesta ja reiluudesta, mahdollisuutta vaikuttaa ja toimia: Kuunnellaan ja kuullaan tarkasti, mitä lapsella ja nuorella on sanottavaa ja kehitetään koulun arkea aina enemmän oppilaiden osallisuutta tukevaksi. 

Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -koulutukset

Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -koulutukset vahvistavat opetushenkilöstön osaamista toimia oppilaiden osallisuuden edistäjänä. Koulutuksissa perehdytään oppilaiden toimijuuden ja vaikuttamisen pedagogiseen ja yhteiskunnalliseen taustaan, kannustetaan etsimään oppilaiden potentiaalia, rohkaistaan antamaan oppilaille lisää vastuuta ja valtaa sekä lisätään opettajien valmiuksia toimia oppilaiden tukena heidän toimiessaan aktiivisesti koulussa eri rooleissa. Samalla lisätään koulujen ja ympäristön vuoropuhelua ja eri tahojen välistä yhteistyötä. Nuorten roolia vahvistamalla lisätään koulujen, oppilaiden ja opettajien hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä merkittävästi.

 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.

Koulutukset ovat avoimia kaikille.

Osa koulutuksista järjestetään etänä, joten niihin on helppo osallistua mistä päin Suomea tahansa. Lähiopetuksena koulutuksia järjestetään lähiaikoina erityisesti Keski-Suomessa, mutta niitä tullaan järjestämään myös muualla Suomessa – ja niitä voi tilata vaikka heti eri puolille Suomea. Jos haluat koulutusta kunnan koko opetustoimen henkilöstölle ja/tai opettajille, ota suoraan yhteyttä Eeva-Liisa Tilkaseen. Jos haluat itse mukaan koulutuksiin, ilmoittaudu mukaan TÄÄLTÄ.

Lisätiedot ja koulutustilaukset eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi, 040 5528070.

 

Koulutuksissa on viisi erilaista koulutussisältöä, joista tarkemmat kuvaukset alla. Kunkin koulutuksen kohdasta löytyy myös tiedot lähimmistä koulutuspäivistä ja niihin ilmoittautumisesta.

Tietoja kouluttajista

Jouni Välijärvi, koulutustutkimuksen professori 1996-2019; tutkimusalueina mm. oppimistulokset, OPS ja opettajuus, joista luennoinut laajalti sekä Suomessa että ulkomailla; johtava tieteellinen asiantuntija Lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa.

Matti Rautiainen, KT, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, erikoistunut tutkimuksissaan ja koulutuksen kehittämisessä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja demokratian teemoihin; julkaissut aihealueelta useita kirjoja ja toiminut kouluttajana eri tyyppisissä tilaisuuksissa ja projekteissa.

Miia Sainio, PsT, yliopistolehtori, erityispedagogiikka tutkija ja kouluttaja, mm. Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön, Kiva-koulu

Tarja Tuomainen, KM, kehittämispäällikkö, kouluttaja

Turo Teittinen, KM, KTM, valmentaja, luokanopettaja

Laura Saartoala, YTM, osallisuuden asiantuntija, Vaikuta!-teemapäivän kehittäjä ja kouluttaja

Eeva-Liisa Tilkanen, LitM ym., toiminnanjohtaja, opettajakoulutusten koordinointi ja koulutus, erityisesti oppilaskuntatyö

Keski-Suomen osalta osa koulutuksista voi kytkeytyä toiseen Nuorten Suomen Täältä tullaan -hankkeeseen, jossa innostetaan ja koulutetaan suoraan oppilaita toimimaan vastuutehtävissä. Nämä hankkeet täydentävät tiiviisti toisiaan ja vievät opetushenkilöstölle kertyneet opit suoraan käytäntöön. Lisätietoja TÄÄLTÄ

1) OPPILAIDEN OSALLISUUDEN PERUSTEET
LastenParlamentin Suuristunnon työpajatyöskentelyä
KenelleKoko opetustoimen henkilöstö ja sivistysjohto
Sisältö 1. osaoppilaiden toimijuuden ja vaikuttamisen pedagoginen ja yhteiskunnallinen tausta (lainsäädäntö, säädökset, OPS, innostavat esimerkit, perustelut, miksi tärkeä)
Sisältö 2. osaKaikkien koulutusten (ja mahdollisen oppilaiden projektin) jälkeen oppien analysointi ja pohdinta, mitä tästä jää koululle käteen
Laajuus ja toteutus2 x 2-3 lähiopetustuntia, lähiopetus
KouluttajatDosentti Matti Rautiainen ja/tai emeritus professori Jouni Välijärvi
2) OPPILAIDEN ROOLIN VAHVISTAMINEN / OSALLISTAVA OPETTAJA 1
KenelleKoko opetustoimen henkilöstö ja sivistysjohto
SisältöOsallisuuden lisääminen koulussa: Lapsen ja nuoren kohtaaminen, valmentava työote, luottamuksen rakentaminen, oppilaiden rooli koulussa. Esimerkkejä ja ideoita suoraan käytäntöön.
Laajuus ja toteutus12 t = 8 lähiopetustuntia, lisäksi 4 t itsenäistä työskentelyä välitehtävien parissa
KouluttajatLuokanopettaja, valmentaja Turo Teittinen ja/tai yliopistolehtori Mia Sainio, (ja/tai kehittämispäällikkö Tarja Tuomainen)
MuutaSuositus, että osallistut myös Oppilaiden osallisuuden perusteet –koulutukseen

Ilmoittautumiset viikkoa ennen koulutuksen alkua  TÄÄLTÄ

Seuraavat etäkoulutukset (kouluttajana Turo Teittinen)

  • to 12.1. klo 12.30–16 ja ti 24.1. klo 13–16
  • ke 15.3. klo 12.30–16 ja ti 28.3. klo 13–16.

Seuraava kasvokkain tapahtuva koulutus (kouluttajana Turo Teittinen)

to 2.2. klo 12.30–16 ja to 16.2. klo 13–16 Jyväskylässä

 
3) OPETTAJA OPPILASRYHMÄN OHJAAJANA
KenelleOppilaskunnan ohjaajat, tukioppilasohjaajat, muiden oppilasryhmien ohjaajat
SisältöRyhmän ohjaaminen: ryhmäyttäminen, motivointi, erilaiset roolit, vastuuttaminen ja tukeminen, eri oppilasryhmien välinen yhteistyö
Laajuus ja toteutus15 t = 9 t lähiopetusta, lisäksi 6 tuntia työskentelyä välitehtävien parissa. Useamman koulun/kunnan yhteinen (live tai hybridi)
KouluttajatLuokanopettaja Turo Teittinen ja/tai yliopistonlehtori Mia Sainio ja toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen
MuutaSuositellaan osallistumista myös osioihin Oppilaiden osallisuuden perusteet ja Oppilaiden roolin vahvistaminen -osioihin -> yhteensä 1 op (28 t)

Ilmoittautumiset viikkoa
ennen koulutuksen alkua TÄÄLTÄ

Seuraavat sovitut etäkoulutukset (kouluttajana Turo Teittinen)

  1. ti 17.1. klo 12–16 ja ti 31.1. klo 12.30–16
  2. ti 21.3. klo 12–16 ja ti 4.4. klo 12.30-16

Seuraava sovittu kasvokkain koulutus (kouluttajana Turo Teittinen)

ke 15.2. klo 12–16 ja ti 14.3. klo 12.30-16 Jyväskylässä

4) VAIKUTA!-TEEMAPÄIVÄN ORGANISOINTIKOULUTUS
Valokuva Palkitsemisjuhlan etkoilta Maakunnallisen Nuorisovaltuuston karttatehtävästä.
KenelleYhteiskuntaopin opettajat, opot, rehtorit, oppilaskunnan ohjaajat, muut kiinnostuneet
SisältöValmiudet Vaikuta!-teemapäivän toteuttamiseen: tapahtumakonsepti, joka hyödyntää pelillisyyttä, innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamaan sekä vahvistaa nuorten osallisuutta.
Laajuus ja toteutus2 t perehdytys + 2 x 3 t opetus + 3 t välitehtäviä (= 11 t)
KouluttajatKonseptin kehittäjä, YTM Laura Saartoala, Nuorten Suomi ry
ToteutustapaUseamman koulun yhteinen. Etä, myös lähitoteutus mahdollinen.
MuutaSopii eri kouluasteille, ala- ja yläkouluun sekä ammatillisiin oppilaitoksiin. Koulutukset toteutetaan etänä.

Seuraava perehdytyskoulutus ti 17.1. klo 14.30-16.00
Järjestämisen organisointikoulutus ti 31.1. klo 13-16 (osa 1) ja ke 8.2. klo 13-16 (osa 2)

Ilmoittautuminen perehdytykseen viimeistään viikkoa ennen ko. päivää TÄÄLTÄ

Vaikuta!-teemapäivän perehdytyskoulutuksen sisältö
5) OSALLISTAVA OPETTAJA 2
KenelleOpettajat ja rehtorit, jotka haluavat vielä täydentää osaamistaan
SisältöOsallistamisen tietojen ja taitojen syventäminen. Jaetaan oppeja ja kokemuksia, mitä kouluissa on toteutettu koulutusosioiden 1-4 myötä. Tärkeimpinä teemoina kaikkien oppilaiden osallisuus sekä oppilaat kouluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden rakentajina.
Laajuus ja toteutus6 t: joko 1 x 6 opetustuntia tai 2 x 3 tuntia. Joko lähiopetus tai etänä, useamman koulun yhteinen, myös kuntakohtainen mahdollinen, jos riittävästi tulijoita.
KouluttajatKehittämispäällikkö Tarja Tuomainen, luokanopettaja Turo Teittinen ja/tai Matti Rautiainen
MuutaSuositellaan osallistumista myös osioihin Oppilaiden osallisuuden perusteet ja Oppilaiden roolin vahvistaminen -osioihin -> yhteensä 1 op (28 t)

Koulutuksia järjestetään vuoden 2023 aikana. Lisätietoja myöhemmin.