Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -koulutukset

Osallisuus on tunne ja kokemus kuulluksi tulemisesta ja reiluudesta. Osallisuuden tunne lisää ihmisen halua vaikuttaa ja toimia. Opetussuunnitelma velvoittaa monin tavoin oppilaiden osallisuuden edistämiseen, sillä se myös edistää oppimista ja lisää merkittävästi motivaatiota ja yhteisöllisyyttä.

Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -koulutukset vahvistavat opetushenkilöstön osaamista toimia oppilaiden osallisuuden edistäjänä. Koulutuksissa perehdytään oppilaiden toimijuuden ja vaikuttamisen pedagogiseen ja yhteiskunnalliseen taustaan, kannustetaan etsimään keinoja erilaisten oppijoiden osallisuuden lisäämiseksi osallistavien menetelmien avulla, rohkaistaan antamaan oppilaille lisää vastuuta ja valtaa sekä lisätään opettajien valmiuksia toimia oppilaiden tukena heidän toimiessaan aktiivisesti koulussa eri rooleissa.

 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta ja avointa kaikille.
Koulutuksissa on viisi erilaista koulutussisältöä, joista tarkemmat kuvaukset alla. 
1) OSALLISUUDEN PERUSTEET
LastenParlamentin Suuristunnon työpajatyöskentelyä
KenelleKoko opetustoimen henkilöstö ja sivistysjohto
A-osaKaikille avoin luentomuotoinen koulutus, sopii orientoimaan koko kunnan osallisuustyön äärelle, aiheina: oppilaiden toimijuuden ja vaikuttamisen pedagoginen ja yhteiskunnallinen tausta (lainsäädäntö, säädökset, OPS, innostavat esimerkit)
B-osaKoulutusten ja mahdollisten oppilasprojektien jälkeen analysoidaan ja pohditaan opittua ja sitä mitä koululle jää käteen.
Laajuus ja toteutus2 x 2-3 lähiopetustuntia, lähiopetus
KouluttajatDosentti Matti Rautiainen ja/tai emeritus professori Jouni Välijärvi

Tulevat, kaikille avoimet koulutukset:

Lisätietoja ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044-755 2909

2) OSALLISTAVA OPETTAJA JA KOULUYHTEISÖ (Lue esite TÄSTÄ)
KenelleKoko opetustoimen henkilöstö ja sivistysjohto
SisältöOsallisuuden lisääminen koulussa: Lapsen ja nuoren kohtaaminen, valmentava työote, luottamuksen rakentaminen, oppilaiden rooli koulussa. Esimerkkejä ja ideoita suoraan käytäntöön.
Laajuus ja toteutus12 t = 8 lähiopetustuntia, lisäksi 4 t itsenäistä työskentelyä välitehtävien parissa
KouluttajatTiia Sorri / Mia Sainio / Tarja Tuomainen

Tulevat, kaikille avoimet koulutukset:

Lisätietoja ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044-755 2909

3) OSALLISTAVA OPPILASKUNNAN OHJAAJA (Lue esite TÄSTÄ)
KenelleOppilaskunnan ohjaajat, tukioppilasohjaajat, muiden oppilasryhmien ohjaajat
SisältöRyhmän ohjaaminen: ryhmäyttäminen, motivointi, erilaiset roolit, vastuuttaminen ja tukeminen, eri oppilasryhmien välinen yhteistyö
Laajuus ja toteutus15 t = 9 t lähiopetusta, lisäksi 6 tuntia työskentelyä välitehtävien parissa. Useamman koulun/kunnan yhteinen (live tai hybridi)
KouluttajatTiia Sorri

Seuraavat koulutukset: 

 

4) VAIKUTA!-TEEMAPÄIVÄN ORGANISOINTIKOULUTUS
Valokuva Palkitsemisjuhlan etkoilta Maakunnallisen Nuorisovaltuuston karttatehtävästä.
KenelleTämä koulutus sopii mm. yhteiskuntaopin opettajille, opoille, rehtoreille ja oppilaskunnan ohjaajille, kunnan toteutuksesta riippuen. Suosittelemme, että mukaan kutsutaan kunnan hyvinvointikoordinaattori, nuorisoalan ammattilaisia yms. Tarkoituksena tehdä yksi yhteinen Vaikuta!-teemapäivä.
SisältöKoulutuksesta saa valmiudet Vaikuta!-teemapäivän toteuttamiseen. Vaikuta!-teemapäivä on tapahtumakonsepti, joka hyödyntää pelillisyyttä, innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamaan sekä vahvistaa nuorten osallisuutta.
Laajuus ja toteutusEtäyhteyksin kunnan toimijoille. 2 t perehdytys + 2 x 3 t opetus + 3 t välitehtäviä (= 11 t)
KouluttajatKonseptin kehittäjä, YTM Laura Saartoala, Nuorten Suomi ry / Carita Hännivirta, Nuorten Suomi ry
MuutaSopii eri kouluasteille, ala- ja yläkouluun sekä ammatillisiin oppilaitoksiin. Koulutukset toteutetaan etänä.

Seuraavat koulutukset: 

Vaikuta!-teemapäivän järjestäjäkoulutus (osa 1.) 28.5. klo 9-11 (siirtyy syksyyn mikäli alle 10 osallistujaa)
Vaikuta!-teemapäivän järjestäjäkoulutus (osa 1.) 28.5. klo 14-16 ( siirtyy syksyyn mikäli alle 10 osallistujaa)
Vaikuta!-teemapäivän järjestäjäkoulutus (osa 2.) elo-/syyskuussa (päivä sovitaan 1. osaan osallistuvien kesken)

 

Lisätietoja ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044-755 2909

Vaikuta!-teemapäivän toimintamallin kuvaus
Vaikuta!-teemapäivän perehdytyskoulutuksen sisältö
5) OSALLISTAVA OPETTAJA, syventävä koulutus
KenelleOpettajat ja rehtorit, jotka haluavat vielä täydentää osaamistaan
SisältöOsallistamisen tietojen ja taitojen syventäminen. Jaetaan oppeja ja kokemuksia, mitä kouluissa on toteutettu koulutusosioiden 1-4 myötä. Tärkeimpinä teemoina kaikkien oppilaiden osallisuus sekä oppilaat kouluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden rakentajina.
Laajuus ja toteutus6 t: joko 1 x 6 opetustuntia tai 2 x 3 tuntia. Joko lähiopetus tai etänä, useamman koulun yhteinen, myös kuntakohtainen mahdollinen, jos riittävästi tulijoita.
KouluttajatTarja Tuomainen/ Matti Rautiainen/ Tiia Sorri
MuutaSuositellaan mahdollisuuksien mukaan osallistumista myös osioihin Oppilaiden osallisuuden perusteet ja Osallistava opettaja ja kouluyhteisö -osioihin -> yhteensä 1 op (28 t)

Lisätietoja ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044-755 2909

Koulutusrinkimme on kasvanut, joten koulutuksia on nyt mahdollista järjestää joustavammin ja tapauskohtaisesti sopien, eri puolilla Suomea. Soita ja kysy, niin voimme sopia teille sopivat koulutukset ja ajankohdat.

Aiheen ollessa osallisuus, on yleensä tehokkainta järjestää koulutukset lähikoulutuksina. Osa tai osia koulutuksista on kuitenkin myös mahdollista järjestää etäyhteyksin.

Ensimmäinen koulutusosio on tarkoitettu koko opetustoimen henkilöstölle ja/tai opettajille. 

Lisätiedot ja koulutustilaukset: tiia.sorri@nuortensuomi.fi, 044 755 2909 

Tietoja kouluttajista

Jouni Välijärvi, koulutustutkimuksen professori 1996-2019; tutkimusalueina mm. oppimistulokset, OPS ja opettajuus, joista luennoinut laajalti sekä Suomessa että ulkomailla; johtava tieteellinen asiantuntija Lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa.

Matti Rautiainen, KT, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, erikoistunut tutkimuksissaan ja koulutuksen kehittämisessä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja demokratian teemoihin; julkaissut aihealueelta useita kirjoja ja toiminut kouluttajana eri tyyppisissä tilaisuuksissa ja projekteissa.

Miia Sainio, PsT, erityispedagogiikan yliopistolehtori, psykologi, tutkija ja kouluttaja (mm. kiusaamisen vastainen työ ja hyvinvointityö oppilaitoksissa)

Tarja Tuomainen, KM, kehittämispäällikkö, kouluttaja

Laura Saartoala, YTM, osallisuuden asiantuntija, Vaikuta!-teemapäivän kehittäjä ja kouluttaja

Tiia Sorri, KM, luokan- ja liikunnanopettaja, ympäristökasvattaja, Nuorten Suomi ry:n oppilaiden osallisuuden asiantuntija ja kouluttaja

Keski-Suomen osalta osa koulutuksista voi kytkeytyä toiseen Nuorten Suomen Täältä tullaan -hankkeeseen, jossa innostetaan ja koulutetaan suoraan oppilaita toimimaan vastuutehtävissä. Nämä hankkeet täydentävät tiiviisti toisiaan ja vievät opetushenkilöstölle kertyneet opit suoraan käytäntöön. Lisätietoja TÄÄLTÄ