Oppilaat toimijoina koulussa

Oppilaat toimijoina koulussa

Opetussuunnitelma velvoittaa monin tavoin oppilaiden osallisuuden edistämiseen. Se on tärkeää ja innostavaa monesta näkökulmasta. Se edistää oppimista, motivaatiota ja yhteisöllisyyttä, elämän- ja yhdessä tekemisen taitoja sekä kansalaisuutta demokratiassa. Osallisuus on tunne ja kokemus kuulluksi tulemisesta ja reiluudesta, mahdollisuutta vaikuttaa ja toimia: Kuunnellaan ja kuullaan tarkasti, mitä lapsella ja nuorella on sanottavaa ja kehitetään koulun arkea aina enemmän oppilaiden osallisuutta tukevaksi. 

Nuorten Suomi on vuosikymmenten aikana ollut monin tavoin edistämässä oppilaiden osallisuuden edistämistä kouluissa. Vuosien varrella on mm.

  • Järjestetty oppilasvastaavakoulutuksia ja oppilaskuntien tapaamisia
  • Toteutettu Vaikuta!-teemapäiviä ja -pelejä
  • Koordinoitu Jyväskylän kaupungin Lasten Parlamentti -toimintaa
  • Koulutettu ja mahdollistettu oppilaita järjestämään tapahtumia, joista tunnetuin on vuosina 1993-2019 toteutettu ja 165 000 koululaista ja opettajaa koonnut ToukoFest-tapahtuma.

Toimintoja ja työkaluja kouluille

Tällä hetkellä Nuorten Suomi koordinoi ja toteuttaa kahta isompaa kouluille suunnattua projektia. Lisäksi Vaikuta!-teemapäivä -konsepti on hyödynnettävissä kaikilla kouluasteilla. 

  • Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -projekti tarjoaa opettajille ja muulle sivistystoimen henkilöstölle erilaisia koulutuksia, jossa nimensä mukaisesti saa valmiuksia oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen kouluissa. Lisätietoja TÄÄLTÄ.
  • Täältä tullaan! -projektissa nuoria innostetaan ja koulutetaan ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan koko koulun yhteisiä tapahtumia ja/tai muita toimintoja, jotka edistävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia koulussa. Lisätietoja TÄÄLTÄ.
  • Vaikuta!-teemapäivä tarjoaa hauskan ja havainnollisen tavan tutustua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Se edustaa uudenlaista kokeilukulttuuria, joka edistää lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Lisätietoja TÄÄLTÄ

Lisätietoja projekteista, sekä projektien yhteyshenkilöt löydät projektien omilta sivuilta.

Oppilaat osallisuuden vahvistajina ja Täältä tullaan -hankkeilla on yhteinen, erittäin ammattitaitoinen ohjausryhmä, joka antaa tärkeän panoksensa toimintojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Mukana ovat seuraavat henkilöt:

Sirpa Eskelä-Haapanen laitoksen johtaja, OKL, Jyväskylän yliopisto

Timo Holm sivistysjohtaja, Petäjäveden kunta

Marjo Kolehmainen lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Milla Köykkä nuorten aikuisten kehittäjäryhmä, Nuorten Suomi ry

Leena Meriläinen rehtori, Jyväskylän kesäyliopisto

Matti Rautiainen vanhempi yliopiston lehtori, OKL, Jyväskylän kesäyliopisto

Turo Teittinen luokanopettaja, Toivakan kunta

Tarja Tuomainen kehittämispäällikkö, Edita & puheenjohtaja Nuorten Suomi ry

Jouni Välijärvi professori emeritus, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yo

Eeva-Liisa Tilkanen toiminnanjohtaja, Nuorten Suomi ry