Referenssit ja julkaisut

Nuorten osallisuus ja toimijuuden edistäminen on kaiken toiminnan ydin

Nuorten Suomi ry on  toteuttanut useita nuorten omaehtoisen toimijuuden ja vaikuttamisen edistämiseen liittyviä hankkeita, joiden tuloksena on syntynyt useita toimintamalleja. 

Kaikkien toimintamallien keskiössä on nuorten vertaisryhmätoiminta ja vertaisohjaajuus, jota aikuisen valmennuksellisella otteella tuetaan. Toiminnassa korostuu luottamus nuorten omiin kykyihin sekä nuorten äänen ja ajatusten esiin tuominen esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon.

Lasten Parlamentti

Nuorten Suomi loi mallin Jyväskylän LastenParlamentti -toiminnalle ja koordinoi toimintaa vuodesta 2009 alkaen vuoteen 2021. Lasten Parlamentti on alakouluikäisten osallistumis- ja vaikuttamiskanava. Toiminnan tarkoituksena on luoda lapsille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä nostaa lasten ääni kuntalaisina paremmin kuuluviin.

Toukofest

Toukofest oli kokemuksia ja elämyksiä tarjoava jättitapahtuma, joka kokosi tuhansia nuoria
koulujen päätösviikolla Jyväskylän Hipposhalliin. Nuorten Suomi organisoi yhteensä 24 tapahtumaa, vuodesta 1994 alkaen.

Nuorten maakunta -hanke

Nuorten maakunta -hankkeessa (2017-2019) kehitettiin toimintamalleja nuorten vaikuttamisen turvaamiseksi maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Hankkeen myötävaikutuksesta perustettiin maakunnallisia nuorisovaltuustoja sekä aloitettiin maakuntakohtaisia nuorten vaikuttamisprojekteja.

Vaikuta! -kampanja

Vaikuta! -kampanja toteutettiin  lukuvuoden 2017-2018 aikana Erasmus+ Youth in Action, Nuorisodialogi -hanketuella.  Hankkeen aikana ideoitiin ja luotiin Vaikuta! -teemapäivän konsepti, jonka sisältöä kehitettiin ja testattiin yhdessä nuorten kanssa.

SERPA -hanke

SERPA – Nuorten työllisyyden edistäminen osallistavalla kokeilukulttuurilla –hanke toteutettiin vuosina 2015-2016. Tuloksena syntyi vapaaehtoisuuteen sekä vertaisohjaajuuteen ja -ryhmätoimintaan perustuva Serpa-ryhmätoimintamalli.

Mitä kuuluu? -hanke

Vuosien 2014-2016 aikana toteutetun ”Mitä kuuluu”-hankkeen aikana kierrettiin ympäri Keski-Suomea kysymässä yläkoulu- ja lukioikäisiltä nuorilta sekä heidän kanssaan töitä tekeviltä aikuisilta näkemyksiä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.

Sytytä-hanke

Sytytä-hankkeessa vahvistettiin nuorten parissa toimivien aikuisten osaamista toimia nuorten omaehtoisen projektitoiminnan ohjaajina syksystä 2012 vuoden 2014 loppuun.

Dynamo-hanke

Dynamo-hankkeen aikana, syksystä 2009 vuoden 2012 loppuun, rakennettiin Jyväskylään uudenlainen lasten osallisuustoiminnan toimintamalli, jonka mukaan toimittiin tuloksellisesti koko hankkeen ajan.

InnostavaK-S -hanke

InnostavaK-S -hanke oli nuorten osallisuuden, aktiivikansalaisuuden ja yritteliäisyyden edistämishanke, joka suunnattiin sekä nuorille että aikuisille vuosien 2019-2012 aikana.

Ketään ei jätetä -hanke

Ketään ei jätetä -hanke toteutettiin 1.4.2008 – 30.9.2011. Päätoteuttajana oli Nuorten Keski-Suomi ry, osatoteuttajina Muuramen Innola ry, Äänekosken Kaupunki sekä Uuraisten kunta.

Julkaisut