Tervetuloa Nuorten Kyvyt Ja Ääni Esiin -seminaariin 2.11. ja juhlimaan kanssamme Nurten Keski-Suomi ry:n 15-vuotista taivalta
Tervetuloa Nuorten Kyvyt Ja Ääni Esiin -seminaariin 2.11. ja juhlimaan kanssamme Nurten Keski-Suomi ry:n 15-vuotista taivalta
   JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU,  DYNAMO, PIIPPUKATU 2, JYVÄSKYLÄ
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU,
DYNAMO

PIIPPUKATU 2, JYVÄSKYLÄNuorten kyvyt ja ääni esiin - seminaari


KENELLE

opettajille ja rehtoreille

sivistystoimenjohtajille, nuorisotoimenjohtajille ja kehittäjille

kuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöille

muille nuorten parissa ja nuorten hyväksi toimijoille

kaikille Lasten Parlamentti -toiminnan koordinaattoreille

Nuorten ääni uudessa maakunnassa -verkoston toimijoille

päättäjille

muille yhteistyökumppaneille

kaikille muille asiasta kiinnostuneille nuorille ja aikuisille

 

Seminaarin ohjelma

Paina seminaariosiota halutessasi nähdä siitä lisätietoja.

10.30 - 12.00

Ilmoittautuminen alkaa, face to face -kohtaamisia

Face to face -alueella on esillä eri tahojen ihmisiä ja asioita. Jos haluat varata alueelta teille oman pisteen, ota yhteyttä:
eeva-liisa.tilkanen@SPAM OBSTRUCTIONnuortenkeskisuomi.com tai carita.hannivirta@SPAM OBSTRUCTIONnuortenkeskisuomi.com / puh. 044 012 4606

12.00 - 13.15

Nuoret, ääni, kyvyt, tulevaisuus ja tulevaisuustaidot

Alustajina ja keskustelijoina

• Maria Kaisa Aula, hankejohtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö
• Tytti Halttu, nuori
• Jouni Hynynen, asiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus
• Mervi Maatela, opettaja, mediakasvattaja, tubetulkki
• Jenna Luukkonen, nuori
• Liisa Männistö, asiantuntija, Oikeusministeriö
• Jouni Välijärvi, professori emeritus, Jyväskylän yliopisto

Keskustelun vetäjinä opiskelija Jere Huotari ja Nuorten Keski-Suomi ry:n puheenjohtaja Tarja Tuomainen

Euroopan Neuvoston määrittelemien demokratiakompetensseihin liittyvien julkaisujen julkistaminen (video + kirjanen)
Matti Rautiainen, OKL:n lehtori

13.15 - 14.00

Työpajat / alaseminaarit 1/2

14.00 - 14.30

Kahvitarjoilu, face to face -kohtaamisia

Face to face -alueella on esillä eri tahojen ihmisiä ja asioita. Jos haluat varata alueelta teille oman pisteen, ota yhteyttä:
eeva-liisa.tilkanen@SPAM OBSTRUCTIONnuortenkeskisuomi.com tai carita.hannivirta@SPAM OBSTRUCTIONnuortenkeskisuomi.com / puh. 044 012 4606

14.30 - 15.15

Työpajat / alaseminaarit 2/2

15.15 - 15.45

Yhteinen yhteenveto päivän annista ja askeleet eteenpäin

15.45 - 16.30

Face to face -kohtaamisia

Face to face -alueella on esillä eri tahojen ihmisiä ja asioita. Jos haluat varata alueelta teille oman pisteen, ota yhteyttä:
eeva-liisa.tilkanen@SPAM OBSTRUCTIONnuortenkeskisuomi.com tai carita.hannivirta@SPAM OBSTRUCTIONnuortenkeskisuomi.com / puh. 044 012 4606

17.00 -

Nuorten Keski-Suomen synttärijuhla

Työpajat / alaseminaarit

Paina työpajaa nähdäksesi siitä lisätietoja.  Alustajan esittelyn pääset näkemään hänen nimeään.13.15 – 14.00
TYÖPAJAT / ALASEMINAARIT    1 / 2

Youtubemaailma pähkinänkuoressa & video oppimisvälineenä 1/2

Marvi Maatela, KM, opettaja, "tubetulkki", Tubeconin tuottaja

Faktat youtubesta sekä videoiden teon suosion nopeasta kasvusta, youtuben genret sekä Mervin omat ideat ja miten niitä ja muita ideoita voisi hyödyntää oppiaineen kun aineen opiskelussa, miten ottaa video yhdeksi työvälineeksi kynän rinnalle. Käydään läpi tarkemmin erilaisia videovinkkejä ja ideoita, toteutetaan pienet kuvaustehtävät, joiden avulla myös opetetaan editoimaan yksinkertaisesti kuvattua materiaalia (klippien liittäminen, tekstityksen ja äänten lisääminen).

Oma laite siis mukaan ja siihen valmiiksi ladattuna editointiohjelma. Esim. ipadeissa toimii imovie- ohjelma, joka on kaikista helpoin ja selkein.

Oonko tärkeä? - Miten rakentaa aidosti nuoria osallistavaa toimintaa/koulua?

Jouni Välijärvi, professori, Jyväskylän yliopisto

Pääkysymys on, miten edetään sanoista tekoihin. Miten edistää konkreettisia muotoja oppilaiden osallisuudelle koulun arkityön muotoutumiseen ja koulun kehittämiseen. Miten vahvistaa luottamusta oppilaiden kykyihin, taitoihin ja haluun olla rakentamassa lapsille ja nuorille mielekkäitä oppimisen ympäristöjä.

Miten nuoret haastaa tulevaisuuden työelämän? Miten työelämä haastaa nuoret?

Heikki Vuojakoski, toimitusjohtaja, Nuorten Akatemia ry

Työpajassa pohditaan sitä, millaisia vaatimuksia tulevaisuuden työelämä asettaa nuorelle ja toisaalta sitä, mitä työnantajien tulee tehdä varmistaakseen nuorten kiinnostus ja motivaatio. Lisäksi pohditaan sitä, miten aikuiset voimme olla tukemassa nuoren työelämävalmiuksia. Erityisesti pohditaan TET-toiminnan kehittämistä.

Osallisuus, vaikuttavuus – vaikuttava osallisuus, mutta miten?

Jarmo Rinne, Tampereen yliopisto, ALL-YOUTH STN Tutkimushanke

Työryhmässä pohditaan vaikuttamisen ja osallistumisen käsitteitä. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat nuorille? Entä miten ja millaisiin asioihin nuoret voivat vaikuttaa ja millaisiin taas eivät? Näitä asioita pohditaan nimenomaan nuorten näkökulmasta ja koetaan yhdessä löytää tapoja ja keinoja, joiden avulla nuoret itse voivat vaikuttaa omaan elämäänsä.

Työpajassa valitaan yksi asia, johon halutaan nuorten vaikuttavan ja laaditaan tähän kytkeytyvä vaikuttamiskampanja sekä mietitään, miten kampanjan voisi käytännössä toteuttaa (missä muodossa, keiden kanssa, mitä pitää ottaa huomioon jne.).14.30 – 15.15
TYÖPAJAT / ALASEMINAARIT    2 / 2

Youtubemaailma pähkinänkuoressa & video oppimisvälineenä 2/2

Marvi Maatela, KM, opettaja, "tubetulkki", Tubeconin tuottaja

Faktat youtubesta sekä videoiden teon suosion nopeasta kasvusta, youtuben genret sekä Mervin omat ideat ja miten niitä ja muita ideoita voisi hyödyntää oppiaineen kun aineen opiskelussa, miten ottaa video yhdeksi työvälineeksi kynän rinnalle. Käydään läpi tarkemmin erilaisia videovinkkejä ja ideoita, toteutetaan pienet kuvaustehtävät, joiden avulla myös opetetaan editoimaan yksinkertaisesti kuvattua materiaalia (klippien liittäminen, tekstityksen ja äänten lisääminen).

Oma laite siis mukaan ja siihen valmiiksi ladattuna editointiohjelma. Esim. ipadeissa toimii imovie- ohjelma, joka on kaikista helpoin ja selkein.

Demokratiakompetenssit – Mitä niistä?

Matti Rautiainen, Lehtori, OKL, Jyväskylän yliopisto

Euroopan neuvosto on määritellyt 20 demokratiakompetenssia, joita jäsenvaltioiden tulisi omalla toiminnallaan edistää. Työpajassa työstetään seuraavia kysymyksiä: Miten demokratiakompetenssit haastavat suomalaisen koulutuksen? Mitä meidän tulisi niihin nojautua tehdä toisin? Mihin meidän pitäisi erityisesti panostaa?

"Herääkö nuorten uinuvat kyvyt vasta kun on liian myöhäistä?"

Jouni Hynynen, asiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus

Ideana on huoli siitä, että koulutusputki tarjoaa nuorelle valmiin tien kasvuun, jonka tiimellyksessä nuoren oma ääni, toiveet ja piilevät kyvyt jäävät tunnistamatta tai hän toteuttaa itseään omaehtoisesti ”virallisen” agendan ulkopuolella, jolloin häneltä jää saamatta sellaista tukea, joka auttaisi häntä jo varhaisessa vaiheessa itsensä näköiseen elämään. Kysymys on jossain määrin motivaatiosta: onnistumiset omaehtoisten pyrkimysten edistämisessä antavat eväitä asettaa tavoitteita aina elämässä ja antavat uskoa omiin mahdollisuuksiin. Vai onko niin, että nuorelle onkin hyväksi ”alistua” systeemiin, jotta hän saa eväitä laajasti myöhempään elämään. Kouluilla on varmasti tarpeeksi haasteita muutoinkin ja tässäkin on menty paljon eteenpäin. Toisaalta maailman muutos on niin nopeaa, että jo kouluvuosien aikana elämä on voinut mullistua…

UP2US Meistä kiinni - Kokemusasiantuntijuuden monet mahdollisuudet lastensuojelun kehittämistyössä

Katriina Nokireki, asiantuntija, Pesäpuu ry

UP2US Meistä kiinni! –hanke pohjautuu lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina olleiden nuorten kokemusasiantuntijoiden erilaisissa kehittäjäryhmissä ja foorumeissa esiin nousseeseen tarpeeseen vahvistaa vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta maakunnallisella tasolla. Sen tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä maakunnallista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa.

Työpajassa pohditaan mm.
• Mitä kaikkea kokemusasiantuntijuus voi olla?
• Mitä nuori itse saa kokemusasiantuntijuudesta? Entä yhteisö?
• Kuinka kokemusasiantuntijuus edistää koko yhteiskuntaa?
• Kuinka toiminnassa tulee huomioida sen eettinen kestävyys ja turvallisuus?

Lapsen ääni kunnan päätöksenteossa - case Jyväskylä

Tanja Räty, suunnittelija, Jyväskylän kaupunki
Turo Teittinen, Lasten Parlamentin koordinaattori, Nuorten Keski-Suomi ry

Työpajassa perehdytään Jyväskylän kaupungin kuntalaisten (ml. lapset) osallisuutta edistäviin tavoitteisiin ja tarkastellaan yhtä toteutettua lapsivaikutusten arviointia käytännön toteutuksen kannalta.

Alustajat


Elina Vienonen, vapaaehtoistoiminnan päällikkö, Autismi- ja Aspergerliitto

Elina Vienonen on vapaaehtoistoiminnan päällikkö Autismi- ja Aspergerliitossa.
Autismi- ja Aspergerliitto on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää toiminnallaan autismikirjon monimuotoisuuden arvostusta ja yksilön ainutlaatuisuuden kunnioitusta.

Vertais- ja kokemustoiminta on Autismi- ja Aspergerliiton vapaaehtoistoimintaa: www.autismiliitto.fiHeikki Vuojakoski, toimitusjohtaja, Nuorten Akatemia ry

Heikki toimii Nuorten Akatemian toimitusjohtajana. Nuorten Akatemia tunnistetaan osallisuutta edistävänä organisaationa erityisesti innostavista, uutta luovista ja sektorirajat ylittävistä projekteista. Nuorten Akatemia on kehittänyt TET-toimintaa mm. seuraavissa hankkeissa: Ilmasto TET, Lukio TET ja uusimpana Sporttitetti.Jarmo Rinne, tutkija, All youth -hanke

Yhteiskuntatieteiden tohtori, Tampereen yliopisto. Työskentelee ALL-YOUTH STN-tutkimushankkeessa.

Tutkimusintressit: poliittinen osallistuminen, kansalaisaktivismi, digi-politiikka, itse-organisoituva poliittinen toiminta, demokratiateoria, politiikan filosofia sekä strategisen ajattelun implementoituminenJouni Hynynen, asiantuntija, Keski-Suomen ely-keskus

Kokeellisen ydinfysiikan maisteri Jyväskylän yliopistosta, työskennellyt opettajana ja luovuuskouluttajana sekä valtion palveluksessa keksintöjen ja innovaatioiden parissa neljännesvuosisadan. Tällä hetkellä työssään auttaa yrityksiä kansainvälistymään. Harrastusrooleja tietokirjailija, tubettaja ja näyttelijä.Jouni Välijärvi, professori, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuus: yrittää ymmärtää suomalaisen koulun erityisyyttä suhteessa muihin koulujärjestelmiin. On toiminut pitkään Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtajana ja mm. Pisa-tutkimuksen ytimessä.

Nykyisin työskentelee EduFutura –prosessissa, jossa syvennetään Jyväskylän korkeakoulujen keskinäistä sekä korkeakoulujen ja toisen asteen yhteistyötä siten, että opintopolut olisivat entistä sujuvampia ja yksilöllisempiä.Katri Hänninen, kehittämispäällikkö, Kehitysvammaisten PalvelusäätiöKatriina Nokireki, asiantuntija, Pesäpuu ry

Katriina toimii Pesäpuussa UP2US Meistä kiinni! -hankkeessa asiantuntijana, on ammatiltaan nuoriso-ohjaaja ja on elänyt oman lapsuutensa sijaisperheissä ja perhekodeissa.Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto

Kirsi Pollari toimii erityisasiantuntijana Lastensuojelun Keskusliitossa. Hänen vastuualueenaan ovat lasten oikeudet ja erityisesti lasten osallisuuteen sekä vammaisten lasten oikeuksiin liittyvät kysymykset. www.lskl.fiMatti Rautiainen, lehtori, OKL, Jyväskylän yliopisto

Dosentti Matti Rautiainen on toiminut vuodesta 1999 lähtien Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella eri tehtävissä, mm. lehtorina ja laitoksen johtajana. Rautiainen on kehittänyt ja tutkinut erityisesti demokratiakasvatusta ja yhteisöllisyyttä ja ollut mukana useissa näihin liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Viimeksi hän on ollut vetämässä opettajankoulutuksen kansallista täydennyskoulutushanketta Demokratiakasvatus ja ihmisoikeudet opettajankoulutuksessa.Mervi Maatela, KM, opettaja, mediakasvattaja, ”tubetulkki”, Tubeconin tuottaja

Mervi Maatela (s.1974) on Lapin yliopistossa audiovisuaalista mediakulttuuria opiskeleva pitkän linjan luokanopettaja, joka on tehnyt videoita oppilaidensa kanssa aina 1990-luvulta alkaen ja haluaa innostaa konkreettisten vinkkien avulla muitakin opettajia videoiden tekoon. Mervi on ollut myös tuottamassa suomalaisen tubekulttuurin päätapahtumaa Tubeconia, jonka myötä hän toimii myös ”tubetulkkina” useille aikuisille vielä vieraalta tuntuvan tubettamisen maailmaan ja ammentaa uusia vinkkejä youtubemaailman genreistä koulumaailmaan sopivaksi.Sanna Tuisku-Lehto, suunnittelija, KehitysvammaliittoTanja Räty, suunnittelija, Jyväskylän kaupunki

Suunnittelija Tanja Rädyn työkenttää Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialalla on osallisuutta ja päätöksenteon valmistelua tukevat tehtävät. Ennen suunnittelijan tehtävään siirtymistä Tanja työskenteli 15 vuotta lasten ja nuorten osallisuuskasvatukseen liittyvissä koordinointi- ja kehittämistehtävissä nuorisopalveluissa. @tanjaratyTarja Kovanen, projektikehittäjä, Nuorten Keski-Suomi ry

Tarja Kovanen on työskennellyt yli vuosikymmenen ajan erilaisissa journalistisissa tehtävissä paikallis- ja maakuntamedioissa. Lisäksi hän on työskennellyt vapaana toimittajana ja tehnyt freelancerina muun muassa mediakasvatukseen liittyviä kirjoitustöitä sekä opettanut kirjoittamista. Koulutukseltaan Kovanen on FM, ja valmistuu piakkoin yhteiskuntatieteiden maisteriksi sosiaalityöstä.Turo Teittinen, Lasten Parlamentin koordinaattori, Nuorten Keski-Suomi ry

Turo Teittinen toimii Nuorten Keski-Suomi ry:n ja Jyväskylän kaupungin yhteistyösopimuksen ansiosta Jyväskylän LastenParlamentin koordinaattorina nyt kahdeksatta lukuvuotta. Koulutukseltaan Turo on kauppatieteen maisteri johtamisen pääaineesta. Tällä hetkellä työn ohessa Turo suorittaa kasvatustieteen maisterin (luokanopettaja) opintoja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Nyanssina mainittakoon yli 15 vuoden kokemus jääkiekkovalmennuksesta.       
Mahdolliset muistamiset Nuorten Keski-Suomi ry:n tilille
FI37 5290 0220 1641 96
nuorten valmentamista ja koulutusten organisointia varten.

Arvoisat
yhteystyökumppanit,
kehittäjät ja
muu verkosto.

Meillä on ilo
kutsua kaverit kylään

 

NUORTEN
KESKI-SUOMI RY:N 15-VUOTISSYNTTÄREILLE

ILLAN OHJELMA
17:00
  • Nuorten esityksiä
  • Tarinoita ja muistoja 15-vuotistaipaleelta matkassa mukana olleiden nuorten ja aikuisten äänellä
  • Synttärisankarin näkymät eteenpäin
n. 19-20.30  Kakkukahvit, yhdessäoloa, esityksiä/musiikkia
20.30  Jatkot – rentoa yhdessäoloa (K18)

DRESSCODE: BUSINESS CASUAL

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
Tarja Tuomainen
Eeva-Liisa Tilkanen
puheenjohtaja toiminnanjohtaja

      
Mahdolliset muistamiset Nuorten Keski-Suomi ry:n tilille
FI37 5290 0220 1641 96
nuorten valmentamista ja koulutusten organisointia varten.

Olet halutessasi tervetullut mukaan myös päivän muuhun ohjelmaan:

9.15 – 11.15

Valtakunnalliset
Nuorten ääni uudessa
maakuntahallinnossa -verkoston ja
Lasten Parlamenttien tapaamiset

Päivässä mukana