Tag

Serpa

Nuorten Keski-Suomi oli yksi osatoteuttajista SERPA – Nuorten työllisyyden edistäminen osallistavalla kokeilukulttuurilla –hankeessa, jota JAMK hallinnoi ESR:n rahoittamana vuosien 2015-2016 ajan. Hankkeessa toteutettiin kuusi (6) pilottiryhmää, jotka niin ikään saavat vapaat kädet suunnitella ryhmän toimintaa omien ideoiden, tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Hankkeen tuloksena syntyi vapaaehtoisuuteen sekä vertaisohjaajuuteen ja -ryhmätoimintaan perustuva Serpa-ryhmätoimintamalli, joka haastaa perinteiset työllistämistoimet. Serpa-ryhmätoiminnassa on tarkoitus mahdollistaa nuorille koulutukseen ja työelämään liittyvien ongelmien ratkaisua itse, kokeilukulttuurin keinoin.

Serpa -ryhmätoimintamallia on esitelty eri toimijoille syksyn 2016 aikana ja se on saanut positiivisen kiinnostuneen vastaanoton. Erityisesti keskustelua on herättänyt kohtaamisen tärkeys sekä asiantuntijuudesta luopuminen.

Kun nuoret saavat kokemuksen, että saavat itse vaikuttaa elämänsä päätöksiin, nousee myös motivaatio ja aktiivisuus. Nuoret tarvitsevat usein aikaa ja vertaisten kohtaamista pohtiakseen elämänsä suuria kysymyksiä. Vertaisryhmätoiminnassa ja erityisesti vertaisohjaajan tuella nuoret saavat helpommin olla itse toimijoina, joka taas lisää oppimista ja vastuunottoa.

Serpa- hanketuloskortti:  www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/serpa/

Serpa-ryhmätoiminta, nettisivut (täydentyy v. 2017):  www.oppimateriaalit.jamk.fi/serpa/

 

Lisätietoja:

Carita Hännivirta
carita.hannivirta[ät]nuortenkeskisuomi.fi
puh. 044 0124 606