Vaikuta!-teemapäivä

Mikä on Vaikuta! -teemapäivä?

Vaikuta!-teemapäivä on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamiseen.

Vaikuta!-teemapäivän tarkoituksena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Teemapäivä mahdollistaa nuorten ja päättäjien vuorovaikutuksen sekä nuorten ajatusten ja ideoiden keräämisen eri tahojen kuten kunnan- ja maakunnan päätöksenteon tueksi.

Vaikuta!-teemapäivän järjestelyissä on mukana kyseisen koulun oppilaskunta, kunnan nuorisovaltuusto, kunnan päättäjiä sekä muita yhteistyötahoja. Teemapäivää voidaan soveltaa peruskoulussa, lukiokoulutuksessa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä nuorisotyön eri toimintaympäristöissä.

Kysy lisää:

Carita Hännivirta, p. 0440124606, carita.hannivirta@nuortensuomi.fi

Kokeileva ja konkreettinen, kouluympäristöön soveltuva Vaikuta! -teemapäiväkonsepti vastaa perusopetuksen tavoitteisiin demokratia- ja kansalaiskasvatuksen näkökulmasta. Tutkijat suosittelevat Vaikuta-teemapäivän kaltaisia tilaisuuksia toteutettavaksi kaikissa Suomen kouluissa. (Valtioneuvoston julkaisuja 2019:7; Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille – Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi, s. 100)

Miksi Vaikuta! -teemapäivä?

Tutkimusten mukaan nuorten kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on lisääntynyt ja poliittiseen toimintaan osallistuvien määrä kasvanut erityisesti alle 20-vuotiaiden keskuudessa. ​Samalla kuitenkin nuorten osallistuminen on eriarvoistunut. Demokratian tulevaisuuden kannalta on tärkeää pohtia, miten nuorten yhteiskunnallinen kiinnostus voitaisiin kanavoida paremmin mielekkääksi vaikuttamistoiminnaksi. ​Uusia tapoja ja menetelmiä tarvitaan.

Marinin hallitus asetti tavoitteeksi edistää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta sekä nuorten osallisuutta ja vahvistaa nuorten kuulemisvelvoitetta. Tavoitteiden saavuttamiseksi hallitus käynnisti  ”Kansallinen demokratiaohjelma 2025” -hankkeen.

Vaikuta!-teemapäivä tukee demokratiaohjelman tavoitteita tarjoamalla nuorille mahdollisuuden kokeilla vaikuttamista käytännössä ryhmäpelaamisen avulla. 

Lue myös tutkija Tiina Rättilän näkökulma ALL-YOUTH -tutkimushankkeen sivulta:
Hallituksen demokratiaohjelma haluaa kehittää myös nuorten osallistumista – mutta ovatko toimivat keinot hanskassa?

Vaikuta! -teemapäivän toimintamalli

Vaikuta!-teemapäivä on muutaman tunnin mittainen koulussa tai oppilaitoksessa toteutettava vaikuttamisen teemapäivä, johon osallistuu koko ikäluokka/opiskelijaryhmä.

Päivä sisältää seppo.io-oppimisalustalla, ryhmissä pelattavan Vaikuta!-pelin, joka koostuu sovittujen aiheiden tehtävistä ja työpajoista.

Nuorten Suomi ry:n ja ALL-YOUTH:n yhteistyössä tehdyn Vaikuta!-teemapäivän toimintamallin kuvauksen pääset lataamaan:

Vaikuta!-teemapäivän konsepti ideoitiin ja luotiin yhdessä nuorten kanssa lukuvuoden 2017-2018 aikana. Tällöin Keski-Suomessa toteutettiin yhdeksän paikkakunnan yläkouluun jalkautunut Vaikuta!-kampanja Erasmus+ -tuella.

Esimerkkejä Vaikuta!-teemapäivästä

Palautetta ja kokemuksia Vaikuta! -teemapäivistä

Vaikuta!-teemapäivän päätteeksi kerätään aina välitön palaute osallistujilta. Tämän lisäksi päivän järjestelyihin osallistuneiden nuorten sekä yhteistyötahojen kanssa käydään palautekeskustelu.

Nuoret ovat kokeneet päivän ”mielenkiintoisena, erilaisena ja hyvänä tapana oppia vaikuttamisesta”, joku on myös kertonut Vaikuta!-pelin pelaamisen saavan ”kaikkien ryhmäläisten eri vahvuudet esiin”.  Nuoret ovat tykänneet mahdollisuudesta tavata kuntansa päättäjiä kasvotusten sekä toteuttaa ”vaikuttamista vähän eri tavalla”.

Suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olevat nuoret pitävät siitä, että päivä mahdollistaa erilaisia rooleja nuoren omat intressit ja resurssit huomioiden. Vaikuta!-teemapäivä mahdollistaa nuorten vaikuttajaryhmille muiden nuorten kuulemisen sekä oman toiminnan esittelyn, jonka vuoksi päivä onkin suosittu toimintatapa nuorisovaltuustoille.

Yhteistyötahot kertovan usein päivän olleen mielekäs tapa kontaktoida nuoria ja kuulla heidän näkemyksiään ajankohtaista aiheista. Kullakin taholla voi olla vähän eri agenda tilaisuudelle, mutta niin rehtorit, järjestöt, nuorisovaltuustot, oppilaskunnat, kunnanpäättäjät, maakuntaliiton virkamiehetkin ovat olleet tyytyväisiä.  Tärkeää on asettaa päivään yhteinen tavoite sekä pitää suunnittelussa ja järjestelyissä aina punainen lanka mielessä.

Parasta järjestäjän näkökulmasta on itse tekeminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä Vaikuta!–teemapäivästä tuleva hyvä fiilis. Päivään kuuluu rento ote, ilman pipon kiristelyä mutta kuitenkin yhteiskunnallisten aiheiden parissa.

Uutisia Vaikuta!-teemapäivistä

Toteutuneet Vaikuta!-teemapäivät

Vaikuta! -teemapäiviä on toteutettu niin yläkouluissa, alakouluissa kuin ammattioppilaitoksissa. Vaikuta! -peliä on hyödynnetty myös nuorten vaikuttajatapahtumissa, kuten nuorisofoorumeissa ja koulutuksissa. Vaikuta! -teemapäiviä järjestetään myös verkkototeutuksena.

0
Vaikuta! -teemapäivää
0
KUNTAA
0
OSALLISTUNUTTA NUORTA
0
YHTEISTYÖTAHON EDUSTAJAA

Kiinnostuitko?

Tarjoamme mielellämme apua Vaikuta!-teemapäivän järjestelyyn!

Pyydä meitä kertomaan Vaikuta!-teemapäivän konseptista ja kokemuksista, esimerkiksi seminaariin tai koulutukseen. 

Voit myös tilata tukea Vaikuta!-teemapäivän järjestämiseen. Tämä sisältää kaksi sparrauspäivää (á 2-3 tuntia) sekä avustamisen itse tilaisuudessa. Tampereen kaupungin nuorisopalvelut järjesti tuellamme ensimmäiset Vaikuta!-päivät keväällä 2019. Samoin Nuorisokeskus Marttinen sekä Etelä-Savon ja Kainuun liitot ovat hyödyntäneet Vaikuta!-teemapäivän konseptia nuorten kuulemisessa ja osallistamisessa. 

Haluatko mahdollistaa Vaikuta!-teemapäivän järjestämisen useamman paikkakunnan tai tahon toiminnassa?

Tilaa koulutuskokonaisuus, joka antaa osallistujille valmiudet järjestää oma Vaikuta!-teemapäivä. Koulutus sisältää perehdytyksen sekä järjestämisen koulutuksen välitehtävineen. Toteutimme keväällä 2021 Vaikuta!-teemapäivän perehdyksen ja koulutuksen yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n kanssa alueen kunnille ja toimijoille. Syksyllä 2021 starttasimme Kainuun kuntien ja maakunnan toimijoiden koulutuskokonaisuuden. Kevään 2022 Pohjois-Savon koulutuksen myötä järjestetään koko aluetta koskeva Vaikuta!-viikko yhteistyössä tiiviisti hyvinvointialueen kanssa.

 Ota yhteyttä ja kysy lisää puhelimitse 0440124606 tai sähköpostitse; carita.hannivirta@nuortensuomi.fi