Yhdistys

Nuorten Suomi ry (ent. Nuorten Keski-Suomi) on nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä asiantuntijaorganisaatio, jonka toimialueena on koko Suomi.

Nuorten Suomi ry:n visiona on olla rakentamassa Suomea, jossa jokainen nuori saa, osaa ja haluaa olla mukana, toimia ja vaikuttaa valitsemallaan tavalla. Toiminta-ajatuksen mukaisesti Nuorten Suomi on palvelujärjestö, joka edistää nuorten toimijuutta ja vaikuttamista. Yhdessä eri toimijoiden kanssa kehitämme ja tuemme sellaisia rakenteita sekä nuoria innostavia toiminnan tapoja ja tilaisuuksia, joissa nuoret voivat oivaltaa uutta, saada aikaan ja vaikuttaa.

Toimintaa ohjaavat arvot

  • Nuori tekee, toimii ja johtaa – aikuiset tukevat
  • Tehdään yhdessä, kunnioitetaan ja arvostetaan toisiamme
  • Innostutaan, innostetaan ja ollaan rohkeita.
  • Käydään rakentavaa ja tasavertaista dialogia.

Tavoitteina ovat 

  • Kannustaa ja tukea eri yhteisöjä tunnistamaan nuorten potentiaali ja kehittämään toimintaansa nuorten toimijuutta ja osallisuutta vahvistavaksi
  • Vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin siten, että ne tukevat ja mahdollistavat nuorten osallisuuden ja äänen kuulumisen.
  • Lisätä ja vahvistaa nuorten taitoa, tietoa, tahtoa sekä mahdollisuuksia osallistua, toimia ja vaikuttaa sekä tehdä tulevaisuutta.

KOHDERYHMÄNÄ ovat nuoret ja nuorten parissa toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä muut nuorten elämään vaikuttavat kuten viranhaltijat, muut päättäjät ja palvelujen tuottajat.

YDINTEHTÄVINÄ ovat nuoren omien oikeuksien tuntemisen sekä nuorten vaikuttamisen ja osallisuuden edistäminen sekä nuoren toimijuuden vahvistaminen.

Taustalla on (sosiaali-)pedagoginen näkemys siitä, että jokaiselle nuorelle tulisi antaa oman kokoisia haasteita, varoen sitä, että aikuinen tekee nuoren puolesta liikaa. Kun nuori huomaa, että häneen luotetaan, hän rohkaistuu, osaa ja pystyy itse. Näin nuori innostuu ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. Tavoitteena on, että yritteliäisyydellä ja aktiivisuudella on positiivinen vaikutus nuoren elämään nyt ja tulevaisuudessa. Toiminta edistää Lasten oikeuksien toteutumista, erityisesti artikloja 12, 13, 15, 29 ja 31.

Asiakirjat:

Nuorten Suomen strategia 2019-2023
Nuorten Suomi ry, Toimintakertomus 2021
Nuorten Suomi ry, Toimintakertomus 2020
Nuorten Suomi ry, Toimintasuunnitelma 2020

Nuorten Keski-Suomi ry, Toimintakertomus 2019
Nuorten Keski-Suomi ry, Toimintakertomus 2018

HALLITUS

Tarja Tuomainen (Edita/Oppiva-verkosto), puheenjohtaja

Tiinu Wuolio (Medita Communication), varapuheenjohtaja

Johanna Hurme (Suomen nuorisoseurat ry)

Jari Ketola (Pesäpuu ry)

Marjo Kolehmainen (Humanistinen ammattikorkeakoulu)

Miia Nevala (Liperin kunta)

Juulia Paavilainen (nuorten edustaja)

Matti Rautiainen (Jyväskylän yliopisto/OKL)

 

Varajäsenet

Arto Lampila (Jyväskylän kaupunki/ Keski-Suomen hyvinvointialue)

Samuli Mattila (nuori vaikuttaja)

YHDISTYKSEN JÄSENET

Keski-Suomen Liikunta ry

Suomen Nuorisoseurat ry

Keski-Suomen Kylät ry

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

Nuorisokeskus Piispala

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE

         

HELIKOPTERIRYHMÄ

Maria Kaisa Aula, valtiosihteeri (valtiovarainministeriö)

Lea Goyal, koulutusasiantuntija (Keski-Suomen ELY-keskus)

Pirkko Melville, vastuualuejohtaja (Keski-Suomen ELY-keskus)

Jorma Nokkala, teollisuusneuvos

Petri Palviainen, Senior Advisor (Ascent Kehittämispalvelut)

Heikki Parkatti, opetusneuvos

Johannes Partanen, opetusneuvos

Inkeri Pasanen, varapäätoimittaja (Keskisuomalainen)

Tiina Sivonen, toiminnanjohtaja (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry)

Tarja Tuomainen, kehityspäällikkö (Edita Publiching Oy), puheenjohtaja (Nuorten Suomi ry)

Jouni Välijärvi, professori emeritus  (Jyväskylän yliopisto)

Helikopteriryhmä on eri alojen asiantuntijoista koostuva taustatukiryhmä, joka tarkastelee asioita helikopteriperspektiivistä.