Yhdistys

Nuorten Keski-Suomi ry on palvelujärjestö, jonka pääkohderyhmänä on 11-24 -vuotiaan nuoret ja nuorten elämään vaikuttavat aikuiset ja tahot. Toiminta-ajatuksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista, mahdollistamalla nuorille innostavia tekemisen, oppimisen ja kokemuksen paikkoja.

Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot;

  • Nuori on itse tekijänä ja toimijana: nuoren innostus syntyy siitä, että hän saa tehdä itse
  • Aikuisten tuki nuorten tekemiselle: valmennuksellinen ote nuorten taustalla
  • Yhdessä tekeminen toisiamme kunnioittaen: yhdessä toimien saamme enemmän aikaan
  • Sytyttäminen: toimimme rohkeasti toisia innostaen ja innostuen

 

Aktiivista toimijuutta tuetaan mm. tuottamalla tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Tapahtumista tunnetuin on koululaisille suunnattu jättitapahtuma Toukofest. Muita tilaisuuksia on mm. Järjestöjen Joulumarkkinat sekä Maakunnallinen Palkitsemisjuhla. Lasten ja nuorten vaikuttamista edistetään mm. Lasten Parlamentti -toiminnassa sekä Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän toimintaa tukemalla.

Toiminta-ajatusta toteutetaan myös toteuttamalla erilaisia hankkeita ja projekteja, joiden keskiössä on nuorten työelämätaitojen ja kansalaisaktiivisuuden edistäminen. Kaikissa vakiotoiminnoissa ja hankkeissa on keskeistä myös yritteliäisyyteen liittyvien ominaisuuksien vahvistaminen.

 

Taustalla on pedagoginen näkemys siitä, että jokaiselle nuorelle tulisi antaa oman kokoisia haasteita, varoen että aikuinen tekee nuoren puolesta liikaa. Kun nuori huomaa, että häneen luotetaan, hän rohkaistuu, osaa ja pystyy itse. Näin nuori innostuu ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. Tavoitteena on, että yritteliäisyydellä ja aktiivisuudella on positiivinen vaikutus nuoren tulevaisuuteen.

Asiakirjat:

Nuorten Keski-Suomi ry, Toimintasuunnitelma 2018
Nuorten Keski-Suomi ry, Toimintakertomus 2017
Nuorten Keski-Suomi ry strategia 2019-2023 -tulossa

HALLITUS

Tarja Tuomainen (Edita/Oppiva-verkosto), puheenjohtaja

Tanja Kuitunen (Poke), varapuheenjohtaja

Riina Kylmälahti (Nuorisoseurat ry)

Petri Lehtoranta (Keski-Suomen Liikunta ry)

Katariina Luoto (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry)

Tero Lämsä (Humak)

Siiri Muhonen (nuorten edustaja)

Petri Oinonen (Lape-hanke)

Tiinu Wuolio (Medita Communication)

Varajäsenet

Satu Paasonen (Jyväskylän kaupunki)

Jenny Saksola (Jyväskylän Kristillinen opisto)

Ritva Vallinkoski (Jyvässeudun 4H)                

YHDISTYKSEN JÄSENET

Keski-Suomen Liikunta

Keski-Suomen Nuorisoseurainliitto,

Keski-Suomen Kylät ry

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Nuorisokeskus Piispala