Lasten parlamentti

Jyväskylän LastenParlamentti on alakouluikäisten vaikuttamiskanava, jolla lisätään lasten ja päättäjien välistä vuoropuhelua sekä lasten äänen kuulumista päätöksenteossa.

Lasten äänen kuulumista päätöksenteossa

Jyväskylän LastenParlamentti on kaikkien Jyväskylän alakouluikäisten lasten vaikuttamiskanava, jonka tehtävänä on tuoda lasten ääntä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Toiminta pohjautuu alakoulujen oppilaskuntien kanssa tehtävään työhön, jota täydennetään alueellisilla tapaamisilla. Toiminta huipentuu vuosittain keväällä järjestettävään SuurIstuntoon, jossa lapset pääsevät keskustelemaan toivomistaan teemoista kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Nuorten Keski-Suomi koordinoi toimintaa Jyväskylän kaupungin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen puitteissa. Lisätietoa LastenParlamentti-toiminnasta