Lasten parlamentti

Jyväskylän LastenParlamentti on alakouluikäisten vaikuttamiskanava, jolla lisätään lasten ja päättäjien välistä vuoropuhelua sekä lasten äänen kuulumista päätöksenteossa.

LastenParlamentin hallituksen ajatuksia liittyen kouluverkkoselvitykseen

Jyväskylän LastenParlamentin hallitus keskusteli kokouksessaan 4.3.2020 Jyväskylän kouluverkkoselvityksestä. Keskustelu äänitettiin päätöksenteon tueksi. 

Keskustelu kuunneltavissa täällä: https://soundcloud.com/user-763059890/lp20200304

Lasten ajatuksia Keljonkangas-Säynätsalo kouluverkkoon liittyen

Jyväskylän LastenParlamentin Päijätalueen PikkuParlamentti keskusteli Keljonkangas-Säynätsalo kouluverkkoon liittyen kokouksessaan 14.3.2019. Keskustelu nauhoitettiin lausuntona päätöksenteon tueksi ja sen nauhoittamisesta vastasi LastenParlamentin koordinaattori Turo Teittinen. Kysymyksen asettelusta vastasivat perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen ja osallisuussuunnittelija Tanja Räty.

Ennen keskustelua lapsille kerrottiin mitä tarkoittaa kouluverkon suunnittelu ja mitkä asia siihen yleensä vaikuttavat (Lasten ja oppilaiden määrä, missä ihmiset asuvat ja minne haluavat muuttaa, koulumatkat, koulujen kunto ja korjaamisen tarpeet, ajatus mahdollisimman yhtenäisestä koulupolusta sekä ihmisten mielipiteet). Alustuksen piti Tanja Räty.

Lapsille esitettiin seuraavat kysymykset keskustelua varten:

  1. Mitä ajatuksia herättää se, että kaikki Keljonkankaan lapset kävisivät 1-4 luokat Keljonkankaan koulussa ja kaikki Säynätsalolaiset lapset kävisivät päiväkodin ja 1-4 luokat jossain saarten päiväkotikoulussa?
  2. Mitä ajattelette, että miltä Säynätsalon saarilla asuvasta 5. luokkalaisesta tuntuisi siirtyä yhteiseen kouluun, Keljonkankaan yhtenäiskouluun, Keljonkankaan 5. luokkalaisten kanssa?
  3. Mitä muuta aikuisten pitäisi ottaa huomioon näitä asioita pohtiessaan?

Keskustelu kuunneltavissa täällä: https://soundcloud.com/user-763059890/paijatalue-pikkuparlamentti-1432019 tai TÄÄLLÄ

Keskustelun teemat on kirjalliseen muotoon sivistyslautakunnan päätöksen liitteeksi kirjannut äänitiedostosta Turo Teittinen.

Jo aiemmin oli kysytty sähköisellä kyselyllä alueen 1.-6. –luokkalaisten ajatuksia hyvästä koulusta, koulussa oppimista ja viihtymistä auttavista asioista, oppimisympäristöistä ja koulumatkasta.

 

Lasten äänen kuulumista päätöksenteossa

Jyväskylän LastenParlamentti on kaikkien Jyväskylän alakouluikäisten lasten vaikuttamiskanava, jonka tehtävänä on tuoda lasten ääntä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Toiminta pohjautuu alakoulujen oppilaskuntien kanssa tehtävään työhön, jota täydennetään alueellisilla tapaamisilla. Toiminta huipentuu vuosittain keväällä järjestettävään SuurIstuntoon, jossa lapset pääsevät keskustelemaan toivomistaan teemoista kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Nuorten Suomi koordinoi toimintaa Jyväskylän kaupungin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen puitteissa. Lisätietoa LastenParlamentti-toiminnasta