Toiminta

 Nuoren innostus syntyy siitä, että hän saa tehdä itse. Annetaan nuorille mahdollisuus toimia ja toteuttaa.

Nuorten on voitava luottaa, että he saavat tukea tekemiselle. Aikuisten valmennuksellista otetta tarvitaan.

Yhdessä tekemällä ja toisia kunnioittamalla saadaan enemmän aikaiseksi.

Nuorille on annettava mahdollisuuksia toimia ja tulla oikeasti kuulluksi, sekä vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.