Miksi nuoret keskelle hyvää?

Meillä kaikilla on vastuu nuorista

Kampanjan myötä haluamme herätellä eri tahot havahtumaan siihen, että kaikkien panosta tarvitaan nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen. Keski-Suomen toimijat ovat avainasemassa tukemaan nuoria ja varmistamaan, että nuorten usko tulevaisuuteen ja demokratiaan säilyy.

Tutkimustulosten mukaan:

1.

Jatkuvat kriisit kuten ilmastokriisi, koronapandemia ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet voimakkaasti nuorten mahdollisuuksiin elää hyvää elämää.

2.

Kulttuuriset muutokset kuten sosiaalisen median yhä vahvempi asema nuorten elämässä  ja yhtenäiskulttuurin mureneminen sekä toisaalta informaatiotulva kuormittavat nuoria.

3.

Nuorten mielenterveyshaasteet ovat kasvussa. Jo ennen koronapandemiaa eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsi mielenterveyden häiriöstä. Oma jaksaminen ja psyykkinen hyvinvointi ovatkin nuorten aikuisten yleisin huoli.

4.

Nuorten tulevaisuususko säröilee, erityisesti usko maailman tulevaisuuteen. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että nuoret alkavat alentamaan omia odotuksiaan tulevaisuudesta, mikä taas heijastuu kielteisesti nuorten tekemiin koulutus-, ura- ja muihin elämänvalintoihin.

5.

Nuoret ovat kiinnostuneita yhteiskunnasta, mutta eivät innostu perinteisistä yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoista kuten äänestämisestä. Lisäksi nuoret kokevat tulleensa sivuutetuiksi viimeaikaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Lisäksi

Nuoret myös tietävät yllättävän vähän mitä kaikkia mahdollisuuksia ja tukea heidän ympärillään on tarjolla.

Lähteet: 1. Varmavuori 2021; Valtioneuvosto 2020; Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 2022; Kainulainen 2022; Passoja 2022. 2. Mm. Kiviruusu  2023. 3. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 2022. Eronen ym. 2022. 4. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 2022; Lasten ja nuorten säätiö & Tietoevry 2022. 5. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 2022; Meriläinen & Piispa 2020; Lankinen 2021;  Hakulinen ym. 2020.
 
 

Tilanteen parantaminen vaatii yhteisön voimaa ja yhteistä tahtotilaa tukea nuoria. Osallisuuden kokemukset ja kannustavat kohtaamiset tapahtuvat nuorten arjessa oppilaitoksissa, työpaikoilla, kunnissa ja harrastuksissa. Mielenterveyden haasteet ajavat monet nuoret hakemaan apua sosiaali- ja terveyspalveluiden piiristä, mutta pelkät palvelut eivät riitä rakentamana kokonaisvaltaista osallisuutta – siihen tarvitaan meitä kaikkia.

Nuoret tarvitsevat inhimillistä kohtaamista, mahdollisuuksia päästä mukaan tekemään ja osallistumaan sellaisina kuin ovat sekä sopivasti tukea ja paljon kannustusta aikuisilta kaikilla elämän sektoreilla. Näin saadaan aikaan osallisuuden kokemuksia ja luodaan nuorille uskoa tulevaan.

Sitoutumalla Nuoret keskelle hyvää -hankkeen tavoitteisiin vahvistat organisaatiotasi ja turvaat toimintasi tulevaisuutta

Nuorten osallisuuden kokemukset hyödyttävät koko (Keski-)Suomea, lisäävät alueen pitovoimaa, elinvoimaa ja jatkuvuutta. Nuoriin panostaminen on siis sijoitus meidän kaikkien tulevaisuuteen ja keskeinen keino varmistaa, että yhteiskunta, työelämä ja yksilöt voivat jatkossakin hyvin. 

Organisaatioille nuorten huomioiminen omassa toiminnassaan on keskeistä koska ikäluokkien pieneneminen vaikuttaa meihin kaikkiin ja vaatii strategista ajattelua organisaatioiden oman jatkuvuuden turvaamiseksi. Miten varmistamme, että yrityksissä, yhdistyksissä, julkishallinnossa ja oppilaitoksissa on osaavia, pystyviä ja aktiivisia tekijöitä jatkossakin? 

Elämisen laatu, mahdollisuus vaikuttaa  ja kiinnostavat tulevaisuuden näköalat ovat kilpailutekijöitä, kun nuori tekee ratkaisuja omasta tulevaisuudestaan. Huomioimalla nuoret ja kuuntelemalla heitä oman organisaation toimintaa voi kehittää nykyistä houkuttelevammaksi. Kohtaamalla nuoren ilman ennakko-oletuksia rakennetaan parempaa kuntaa, seuraa, yritystoimintaa ja maakuntaa. Kutsutaan siis nuoret keskelle hyvää.

Osallistu haasteeseen!

Haastamme kaikki keskisuomalaiset kunnat, yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä julkishallinnon!
  • Kerro mitä organisaatiosi tekee jo nyt nuorten hyväksi
  • Mitä lisää voisitte tehdä?
  • Allekirjoittakaa sitoumus!
Lisätietoja:

Projektikoordinaattori

Ville Peltoniemi

p. 044 0124608

ville.peltoniemi@nuortensuomi.fi