Mitä on osallisuus ja miksi se on tärkeää?

 
Osallisuus on yhteisöihin ja yhteiskuntaan kuulumista, osallistumista, päätöksentekoa, sekä erilaisiin päätöksentekoprosesseihin osallistumista ja vaikuttamista. Osallisuus kuvastaa myös yksilön aktiivisuutta, halua ja kykyä vaikuttaa ja toimia, oman paikkansa ja osansa saamista yhteiskunnasta sekä elämistä yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan.
 
Osallisuus siis tarkoittaa, että tuntee kuuluvansa johonkin ja pystyy vaikuttamaan ympäröivään elämään.

Mitä on osallisuus?

Osallisuus omassa elämässä

Elämänhallinta, vaikuttaminen oman elämän asioihin, identiteetti, sitoutuminen, vastuun ottaminen

Osallisuus ympäröivässä yhteisössä

Turvallisuuden tunne, oikeudenmukaisuus, kiinnittyminen, yhteenkuuluvuuden tunne

Osallisuus yhteiskunnassa

Halu osallistua, halu vaikuttaa, luottamus yhteiskuntaan ja päättäjiin.

Meillä Nuorten Suomessa tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta ja toimijuutta sekä tarjota nuorille erilaisia vaikuttamisen paikkoja. Osallisuuteen liittyy myös valta päättää ja olla mukana päätöksenteossa, mikä näkyy yhdistyksemme arvoissa yhdessä tekemisenä, toisten arvostuksena sekä haluna antaa nuorille ohjat toimimiseen aikuisten ollessa taustalla tukena. Toimijuus on tärkeä osa osallisuutta ja ne kulkevat usein käsi kädessä. Ei riitä että nuoria kuullaan vaan heille tulee antaa myös tilaa ja valmiuksia tehdä ja toimia itse.

Osallisuudella on kauaskantoiset positiiviset vaikutukset niin yksilön kuin koko yhteisön hyvinvoinnin kannalta. Osallisuuden kokemukset torjuvat syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Joukkoon kuuluminen, kuulluksi tuleminen ja itselle tärkeisiin asioihin vaikuttaminen itselle sopivalla tavalla toimien motivoi meitä ihmisiä ja saa aikaan hyvän kierteen. Osallisuuden kokemukset ja onnistumisen elämykset tuovat nuorille rohkeutta omien taitojen, mielipiteiden ja ideoiden ilmaisuun, mikä on ensiarvoisen tärkeää elinvoimaisen yhteisön ja demokratian säilymisen kannalta.  

Nuoret keskelle hyvää -hankkeen tarkoituksena on herätellä eri tahoja toimimaan yhä enemmän nuorten osallisuuden hyväksi huomioimalla nuoret organisaation toiminnassa. Osallisuuden kokemukset rakentuvat lopulta arkisissa kohtaamisissa jokapäiväisessä elämässä. Osallisuustyö on siis meidän kaikkien tehtävä ja eri tahojen olisi tärkeää olla valmiita tarkastelemaan kriittisestikin omia ennakko-oletuksiaan ja toimintatapojaan nuorten tavoitteisiin sekä heidän kohtaamiseensa peilaten, jotta nuoret voivat kokea tulleensa kuulluksi ja tunnustetuksi omina ainutlaatuisina yksiöinä. 

Kutsutaan siis Nuoret keskelle hyvää ♥

 

Lisätietoja: 

https://nuoretjaosallisuus.fi/tietoa-osallisuudesta/ 

https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/osallisuuden-moninaisuus/

Osallistu haasteeseen!

Haastamme kaikki keskisuomalaiset kunnat, yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä julkishallinnon!
  • Kerro mitä organisaatiosi tekee jo nyt nuorten hyväksi
  • Mitä lisää voisitte tehdä?
  • Allekirjoittakaa sitoumus!
Lisätietoja:

Projektikoordinaattori

Ville Peltoniemi

p. 044 0124608

ville.peltoniemi@nuortensuomi.fi