Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla nostaa vuosittain
esille nuorten
aktiivisuutta ja nuorten
taustalla toimivia aikuisia.

Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nostaa esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan vuosittain kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat. Lisäksi kuntien nuorisovaltuustoilla on mahdollisuus nimetä päättäjä, joka on toiminnallaan tai päätöksenteollaan mahdollistanut nuorten toimijuutta ja vaikuttamista.

Ehdotusten perusteella palkitaan myös Erityistsemppaajat, Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko, joita on voinut ehdottaa helmikuun ajan.

Vuoden 2021 Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla järjestetään Jyväskylässä Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston ja Keski-Suomen liiton tuella heti, kun koronatilanne sen sallii. Tahdoimme kuitenkin nostaa jo nyt keväällä palkittavien aktiivisuutta ja tsemppaavaa asennetta esiin, joten somekanavillamme juhlistettiin palkittavia maalis-huhtikuussa #palkittavat2021-somekampanjan avulla. Kampanjan aikana julkaisimme palkittavat, sekä heidän lähettämiään terveisiä ja kuvia instagramissa ja facebookissa, joista julkaisuja voi käydä katsomassa! Instagramista löydymme nimellä @nuortensuomi, ja facebook-sivulle pääset TÄSTÄ

Kaikki palkittavat on nyt nimetty! Palkittavat perusteluineen löydät koottuna tältä sivulta rullaamalla alaspäin.

Kuntakohtaisesti palkittavat Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat sekä Tsemppaavat Päättäjät vuodelta 2020 nimettiin kuntien toimesta seuraavin perustein; 

  • Nuori Tsemppari, on 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori TAI 14-19 –vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.
  • Aikuinen Tsemppaaja, on aikuinen TAI aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.
  • Nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä päättäjä. Nuorisovaltuustoilla on ollut mahdollisuus nimetä päättäjä tai virkamies, joka omalla toiminnallaan ja päätöksenteollaan on mahdollistanut nuorten toimijuuden ja vaikuttamisen. Palkittava päättäjä kuuntelee nuoria ja vie nuorten asioita eteenpäin.

Ehdotusten perusteella palkittiin 

  • vuoden 2020 Keskisuomalainen Nuorisoteko: Nuorisoteko voi olla toimintamalli,
    tapahtuma tai mikä tahansa toiminto, joka on vienyt nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja omaa
    tekemistä eteenpäin jossain päin Keski-Suomea
  • vuoden 2020 Nuorisovaltuusto

Lisätiedot:

Milla Köykkä, p. 045 112 4608, milla.koykka@nuortensuomi.fi

Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 552 8070, eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi

#Palkittavat2021 perusteluineen: