kun

Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla nostaa vuosittain
esille nuorten
aktiivisuutta ja nuorten
taustalla toimivia aikuisia.

Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nostaa esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan vuosittain kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat. Lisäksi kuntien nuorisovaltuustoilla on mahdollisuus nimetä päättäjä, joka on toiminnallaan tai päätöksenteollaan mahdollistanut nuorten toimijuutta ja vaikuttamista.

Ehdotusten perusteella palkitaan myös Erityistsemppaajat, Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko, joita on voinut ehdottaa helmikuun ajan.

Vuoden 2021 Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla järjestetään Jyväskylässä Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston ja Keski-Suomen liiton tuella heti, kun koronatilanne sen sallii. Tahdoimme kuitenkin nostaa jo nyt keväällä palkittavien aktiivisuutta ja tsemppaavaa asennetta esiin, joten somekanavillamme juhlistettiin palkittavia maalis-huhtikuussa #palkittavat2021-somekampanjan avulla. Kampanjan aikana julkaisimme palkittavat, sekä heidän lähettämiään terveisiä ja kuvia instagramissa ja facebookissa, joista julkaisuja voi käydä katsomassa! Instagramista löydymme nimellä @nuortensuomi, ja facebook-sivulle pääset TÄSTÄ

Kaikki palkittavat on nyt nimetty! Palkittavat perusteluineen löydät koottuna tältä sivulta rullaamalla alaspäin.

Kuntakohtaisesti palkittavat Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat sekä Tsemppaavat Päättäjät vuodelta 2020 nimettiin kuntien toimesta seuraavin perustein; 

  • Nuori Tsemppari, on 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori TAI 14-19 –vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.
  • Aikuinen Tsemppaaja, on aikuinen TAI aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.
  • Nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä päättäjä. Nuorisovaltuustoilla on ollut mahdollisuus nimetä päättäjä tai virkamies, joka omalla toiminnallaan ja päätöksenteollaan on mahdollistanut nuorten toimijuuden ja vaikuttamisen. Palkittava päättäjä kuuntelee nuoria ja vie nuorten asioita eteenpäin.

Ehdotusten perusteella palkittiin 

  • vuoden 2020 Keskisuomalainen Nuorisoteko: Nuorisoteko voi olla toimintamalli,
    tapahtuma tai mikä tahansa toiminto, joka on vienyt nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja omaa
    tekemistä eteenpäin jossain päin Keski-Suomea
  • vuoden 2020 Nuorisovaltuusto

Lisätiedot:

Milla Köykkä, p. 045 112 4608, milla.koykka@nuortensuomi.fi

Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 552 8070, eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi

Palkittavien perusteet 2021

Kunnat lueteltu aakkosjärjestyksessä.

HANKASALMI

Nuori Tsemppari: Elli Liukkonen

Perustelut: Elli on toiminut useamman kauden aktiivisesti ja aktiivisena jäsenenä nuorisovaltuustossa, jossa viimeisimmän kauden hän on hoitanut mallikkaasti sihteerin tehtäviä. Hän on mukana myös maakunnallisessa nuorisovaltuustossa. Elli on ollut mukana Hankasalmen kunnan Hyvinvointipalvelujen asukasraadissa, jossa hän on myös nuorena jäsenenä päässyt vaikuttamaan paikkakunnan asioihin nuorten näkökulmasta. Elli on mukana myös tukioppilastoiminnassa sekä toiminut oppilaskunnan hallituksessa. Elli on positiivinen, innostava ja toisia tsemppaava nuori.

Aikuinen Tsemppaaja: Mikko Ikonen

Perustelut: Mikko on tehnyt mittavan uran nuorten parissa niin nuorisotyössä ja opetustyössä. Hän on opettajan työssään tehnyt merkittävää yhteiskunnallista sivistystyötä ja hän on ollut todella pidetty nuorten parissa jo vuosikymmeniä. Hänen innostava opetustyylinsä saa oppilaat kiinnostumaan vähän vaikeastakin aiheesta ja hän on äärimmäisen taitava huomioimaan erilaiset oppijat. Mikko on vapaa-ajalla osallistanut nuoria osaksi luotsaamaansa Entisaikalaiset-ryhmää, joka tuottaa paikallishistoriaan liittyvää kulttuuria monin erin tavoin. Mikko on persoonana nuorista välittävä, turvallinen ja hauska. 

JOUTSA

Nuori Tsemppari: PakopelitJoutsa 4H -yrittäjäryhmä: Ella Keihäsniemi, Nella Lintunen ja Odessa Meinander.

Perustelut: Viime kesänä nuorten ryhmä järjesti pakopelitoimintaa positiivisella otteella ja ryhmän luoma Talomuseon aarre -pakopeli sai sekä hyvän vastaanoton että palauteen. Ryhmä antoi toiminnallaan hyvää esimerkkiä ja rohkaisua muillekkin yrittäjyyteen.

Aikuinen Tsemppaaja: Leivonmäen Pyry ry ja MLL Leivonmäen yhdistys ry

Perustelut: Yhdistysten toiminnan ansiosta Leivonmäelle saatiin käyntiin säännöllinen Nuokkaritoiminta Pyryn Urheilutalolla. Toimintaa järjestetään torstaisin 3-6 -luokkalaisille vapaa-aikatoimen puolesta ja perjantai-iltaisin Leivonmäen Pyry pitää Nuokkaria 12-17 -vuotiaille.

Tsemppaava Päättäjä: Mika Sirkka

Perustelut: Mika Sirkka on tukenut Joutsan nuorisovaltuuston toimintaa ja pitää tärkeänä, että nuorten mielipiteet huomioidaan päätöksenteossa. Lisäksi Mika Sirkka on helposti lähestyttävä ja aidosti kiinnostunut nuorten asioista. 

JYVÄSKYLÄ

Nuori Tsemppari: Rasmus Savelius

Perustelut: Rasmus on 18-vuotias nuori mies, joka käy Muuramen lukiota ja tähtää elämässä korkealle. Rasmus toimii partiolippukunta Reippaat Pojat ry:ssä ohjelmajohtajana vastaten lippukunnan lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta toiminnasta sekä tapahtumista. Lisäksi hän vetää viikoittaista partiotoimintaa 13-14-vuotiaille pojille ja kouluttaa 15-16-vuotiaiden poikien ryhmää, jotka ovat vuoden kestävässä harjoittelussa, jossa opitaan johtajuus- ja erätaitoja. Partiotoiminnan lisäksi Rasmus valmentaa lapsille jalkapalloa. Hän on ollut erittäin pidetty valmentaja 6-7-vuotiaiden tyttöjen joukossa.

Rasmus on ikäisekseen poikkeuksellisen vastuuntuntoinen ja tunnollinen. Useat vastuulliset tehtävät toki kertovat paljon, mutta paljon kertoo sekin, että harva Rasmuksen tavatessaan uskoo hänen ikäänsä. Rasmus on jo usean vuoden ajan hakeutunut aktiivisesti koko ajan isompiin ja vastuullisempiin tehtäviin. Hän muun muassa lähti 17-vuotiaana johtamaan kahden partiolippukunnan yhteistä Lapin matkaa. Nuoresta iästään huolimatta Rasmus on esikuva monelle vanhemmallekin. Nuoremmille hän on luotettava ja turvallinen isoveli, joka kannustaa ja ohjaa määrätietoisesti eteenpäin. 

Aikuinen Tsemppaaja: Elli Nyman

Perustelut: Elli Nyman, nuorisotyöntekijä, jalkautuva nuorisotyö, Helsingin diakonissalaitos, Vamos Jyväskylä. 

Elli on pitkän linjan nuorisotyöntekijä. Kadulle jalkautuva nuorisotyö on Ellin erikoisalaa. Elli on ollut kantava voima jalkautuvassa nuorisotyössä Jyväskylässä. Ellin välitön ja aina positiivinen suhtautuminen nuorisoon on esimerkillistä. Elli tuntee nuorisotyön verkostot hyvin ja on aina valmis auttamaan tukea tarvitsevia nuoria. Elli tekee työtä todella suurella sydämellä.  

Elli on toiminut puheenjohtajana Kauppakadun verkostossa. Verkosto koostuu nuorisotyön, poliisin, sosiaalityön, vartioiden ja yhdistysten Jyväskylän keskustassa toimivista jäsenistä. Verkosto reagoi nopeasti nuorten ilmiöihin keskustan alueella.

Tsemppaava Päättäjä: Katja Isomöttönen

Perustelut: Kunnanvaltuutettu Katja Isomöttönen tarttui vuonna 2016 Jyväskylän Nuorisovaltuuston aloitteeseen ja kannanottoon nuorten kesätyösetelistä alle 18-vuotiaalle. Hänen tuellaan ja talousarvioon liittyvällä aloitteellaan kesätyöseteli mahdollistui Jyväskylässä, ja hän kuuli asiassa onnistuneesti nuoria. Setelin avulla yrittäjä, järjestö, säätiö tai seura voi palkata alle 18-vuotiaan nuoren. 

Ensimmäinen työpaikka on jokaiselle nuorelle tärkeä. Sen myötä nuori oppii vastuullisuutta ja omatoimisuutta sekä saa arvokasta työkokemusta, joka helpottaa työn saamista myöhemmin aikuisena. Ensimmäisen työpaikan saaminen on usein nuorille hyvin vaikeaa. Lyhytkestoisellakin työkokemuksella on ratkaiseva merkitys tulevaisuuden kannalta, ja kesätyöseteli mahdollistaa tämän monelle.

JÄMSÄ

Nuori Tsemppari: Sinna Saarinen

Perustelut: Sinna on aktiivinen, esimerkillinen ja kannustava nuori paikallisen MLL.n toiminnassa. Hän on pitkään vetänyt lasten luistelukerhoa Längelmäen kylällä ja näin tsempannut ja kannustanut lapsia liikuntaan ja oppimaan yhdessä.

Aikuinen Tsemppaaja: Sari Orava

Perustelut: Sari Orava on useana kesänä ollut mukana vetämässä lasten ja nuorten urheilukoulua, sekä vuosien ajan pitänyt lapsille jumppaa Längelmäellä. Sari on kannustava, osaava ja ohjaa lapsia toiminnallaan, mutta antaa lapsille mahdollisuuden itse oppia, harrastaa ja vaikuttaa jumpan sisältöön. Hän osaa huomioida kaikki osallistujat tasapuolisesti ja innostaa lapsia liikkumaan ja yhdessä toimiman.

KANNONKOSKI

Nuori Tsemppari: Milja Kemppainen

Perustelut: Milja on omatoiminen ja aktiivinen nuori 4H-yrittäjä, joka omalla toiminnallaan kannustaa myös muita nuoria aktiivisuuteen ja yritteliäisyyteen. Milja on edustanut kotikuntaansa vuoden 2020 aikana sekä lehdistössä, että Kannonkoski kotikuntana -videolla. Hyväntuulinen ja sosiaalinen Milja on mukana monessa.

Aikuinen Tsemppaaja: Urheiluseura KIHO:n palloilukerhon Jukka, Juho ja Henry

Perustelut: Urheiluseura KIHO:n palloilukerho on liikuttanut paikkakunnan lapsia vuosikausia ja siten pitkäjänteisesti edistänyt alueen lasten hyvinvointia ja terveyttä. Toimintaa on järjestetty ympäri vuoden, myös koulun loma-aikoina. Ohjaajat toimivat vapaaehtoispohjalta ja innokkaita toimijoita löytyy vuodesta toiseen. Korona pandemian aikana palloilukerho on sopeuttanut toimintaansa vastuullisesti ja toiminta on voinut jatkua rajoitukset huomioon ottaen.

Tsemppaava Päättäjä: Rehtori-sivistysjohtaja Vesa Wilkko

Perustelut: Rehtori-sivistysjohtaja, Vesa Wilkko on ymmärtänyt lasten / nuorten harrastustoiminnan tärkeyden poikkeusoloissakin ja omalla toiminnallaan edistänyt harrastusten jatkuvuutta tekemällä sujuvaa ja aktiivista yhteistyötä harrastuksia järjestävien tahojen kanssa. Vastuullisen toiminnan keskiössä on ollut lasten / nuorten etu ja tarpeet. 

KARSTULA

Nuori Tsemppari: Leevi Arffman

Perustelut: Leevi on omalla esimerkillään osoittanut, miten toisia tukemalla pääsee eteenpäin ja työllistää myös itsensä; hän toimii lukiolaisten oppimisen tukihenkilönä oman abivuotensa jälkeen. Leevi on aina positiivinen, auttaa parhaansa mukaan, kuuntelee ja kannustaa.

Aikuinen Tsemppaaja: Etsivät nuorisotyöntekijät Iida Poikonen ja Taina Saarenketo

Perustelut: Etsivät nuorisotyöntekijät ovat tsemppaamassa alueen nuoria erilaisissa elämäntilanteissa, he ovat helposti lähestyttäviä, luotettavia, luottavat nuoriin ja auttavat löytämään omia väyliä elämässä. 

KEURUU

Nuori Tsemppari: Tanita Leiman

Perustelut: Tanita on aktiivinen, luotettava ja tykätty nuori, joka on toiminut pitkään kerhon- ja ryhmäohjaajana, isosena leireillä. Hoitaa aina hommansa sovitusti ja tsemppaa nuorempiaan.

Aikuinen Tsemppaaja: Helena Puukka

Perustelut: Keuruun lukion opona ollut vuotena 2020 lukiolaisten tsemppari kouluasioissa ja urasuunnitelmissa. Hän ymmärtää, kuuntelee ja on kuin lukiolaisten varaäiti ja hermoromahduksien karkoittaja. Häntä kuvataan koulun sydämeksi ja lukiolaisten pelastajaksi. Korona-aikana hänen panoksensa on vielä korostunut.

Tsemppaava Päättäjä: Moona Räty

Perustelut: Moona Räty on Keuruun nuorisovaltuuston ohjaaja ja vs. nuoriso-ohjaajana toiminut viimeisen toimintakautemme. Hän on esimerkillisellä tavalla toiminut nuvassa, mahdollistanut nuorten äänen kuuluvuutta (nuvan kolumnit paikallislehteen, erätauko-keskustelu päättäjien ja nuorten välillä Politiikkaviikolla), vienyt nuorten asioita eteenpäin ja onnistunut omassa viransijaisuudessaan äärimmäisen hyvin.

KIVIJÄRVI

Nuori Tsemppari: Johannes Paasanen

Perustelut: Johannes tukee kaikkia oman polun löytämiseen sekä auttaa ja kannustaa tunneilla. Johannekselta voi aina pyytää apua koulutehtävissä. Hän on aina reilu ja iloinen.

Aikuinen Tsemppaaja: Timo Rühlmann

Perustelut: Timo kannustaa nuoria tekemiseen ja osallistumaan yhteisiin asioihin (oli ne mitä hyvänsä!). Timo keksii nuorten kanssa uusia ideoita sekä on mahdollistamassa niiden toteutumista. 

KONNEVESI

Aikuinen Tsemppaaja: Eini Matilainen

Perustelut: Toimiessaan nuorten työpajan ohjaajana Einin inhimillinen lämpö, välittäminen ja positiivinen suhtautuminen elämään välittyi nuoriin ja työkavereihin kannustaen ja tukien meitä kaikkia. Eini kohtaa jokaisen ihmisen, nuoren, keski-ikäisen tai iäkkäämmän, omana, kokonaisena itsenään. Yksinkertaisesti huipputyyppi!

KYYJÄRVI

Nuori Tsemppari: Aino-Kaisa Patovisti

Perustelut: Aino-Kaisa on ollut useamman vuoden Kyypartiossa sudenpentulauman apuohjaajana ja ollut myös vertaisohjaajana seikkailijoissa. Hän on ohjaajana esimerkillinen, kannustava nuori.

Aikuinen Tsemppaaja: Tiina Lampinen

Perustelut: Tiina Lampinen on toiminut Kyypartiossa seikkailijalauman vetäjänä useita vuosia. Hän on iloinen, kannustava ideanikkari, joka toimii ohjelma- ja pestivastaavana Kyypartiossa. 

LAUKAA

Nuori Tsemppari: Roni Heinonen

Perustelut: Roni toimii Leppäveden nuorisotalon iltavalvojana. Hän on vastuuntuntoinen ja täsmällinen valvoja, joka innostaa muita nuoria. Roni on toiminut myös useana kesänä tunnollisena ja luotettavana leiriohjaajana ja on ollut pidetty työyhteisön jäsen. Hänen ihmisläheinen ja hyväntuulinen suhtautuminen työtehtäviin ja leiriläisiin sekä kiinnostus luontoharrastuksia, kuten kalastusta, kohtaan toimii hyvänä esimerkkinä muille. Johtajatyyppiä.

Aikuinen Tsemppaaja: Risto Montonen

Perustelut: Eläkkeellä oleva Risto toimii Lievestuoreen lennokkikerhon ohjaajana. Hän oli aikoinaan Lievestuoreen Setlementtinuoret ry:n nuorisonohjaaja. Jätettyään vakituisen työnsä, Risto on 80-luvulta asti järjestänyt kerhotoimintaa Lievestuoreella. Viime vuodet hän on ollut kerhotyössä vapaaehtoisena, innostaen lapsia ja nuoria perinteisen askartelu- ja kädentaitojen parissa. Riston rauhallinen luonne auttaa nuoria keskittymään kerhojen läpiviemiseen. 

LUHANKA

Aikuinen Tsemppaaja: Katariina Huuskola

Perustelut: Pitkäjänteinen lasten ja nuorten pelikerhon ohjaaminen poikkeusajankin aikana.

MULTIA

Nuori Tsemppari: Senja Salenius

Perustelut: Nuorisotila Nepa aktiivijäsen ja Nuorisovaltuuston jäsen. Senja on toiminut aktiivisesti ensimmäistä toimivassa Nuorisovaltuustossa. Sitä kautta hän on päässyt näkemään läheltä myös sivistyslautakunnan toimintaa ollessaan nimettynä sinne nuorisovaltuuston jäsenenä.  Jo ennen näitä toimintoja Senja toimi aktiivina Nuorisotila Nepalla ja osallistui talotoimintaan järjestämällä teemapäiviä nuorten kanssa.

MUURAME

Nuori Tsemppari: Lina Jaatinen 

Perustelut: Lina tarttuu kaikenlaiseen toimeen reippaasti ja positiivisella asenteella. Ollut mukana Nuorten Yrittäjyystalo Innolan Duuniringissä jo pari vuotta ja on yksi aktiivisimmista työntekijöistä, ilmoittautuu lähes kaikkiin työkeikkoihin ja on avoin monipuolisesti kaikenlaiselle työlle. Lisäksi osallistuu säännöllisesti DR tapaamisiin ja jakaa kokemustaan muille nuorille. Lisäksi hän ohjaa nyt toista vuotta alakoululaisten kerhoa (Jyvässeudun 4H:n kautta) yhdessä toisen nuoren kanssa. Lina osoittaa kiinnostusta yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä kohtaan, osallistui jouluiseen yrittäjyysprojektiin. Lina lähtee rohkeasti mukaan projekteihin, vaikka ei tuntisi muita saman projektin nuoria entuudestaan. 

Aikuinen Tsemppaaja: Aki Karhunen 

Perustelut: Aki Karhunen on osallistunut Muuramen kunnan nuorisopalveluiden sekä digitaalista nuorisotyötä toteuttavan Bittiliiga Ry:n toimintaan aktiivisesti. Koronan suljettua monia harrastuspaikkoja on Aki ollut luomassa nuorille mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen erityisesti digitaalisilla alustoilla. Akin panos mm. nuorten turvallisten peliympäristöjen ja vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen kehittämiseen on ollut merkittävä. Akin toiminnassa korostuu lämminhenkinen nuorilähtöisyys ja kohtaamistyön arvokkuus.

PETÄJÄVESI

Nuori Tsemppari: Linnea Jylhä

Perustelut: Linnea ohjaa lasten jumppia ja liikuttaa heitä hyväntuulisella, ystävällisellä otteella. Linnea on luotettava ja positiivinen esimerkki pienemmille ohjattavilleen.

Aikuinen Tsemppaaja: Matti Lahtinen

Perustelut: Matti edistää ja mahdollistaa monenlaisia lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia Petäjävedellä sekä tarjoaa nuorille työssäoppimis- sekä kesätyöpaikkoja ja ohjaa heitä rempseällä ja mutkattomalla otteellaan.

Tsemppaava Päättäjä: Mari Karen

Perustelut: Nuorisovaltuusto nimesi Marin Tsemppaavaksi Päättäjäksi, sillä hän haluaa aina auttaa kaikkia ja kuuntelee, oli asia sitten mikä tahansa. 

PIHTIPUDAS

Nuori Tsemppari: Santeri Rauhala

Perustelut: Santeri on toiminut nuorisovaltuuston sihteerinä jo usean vuoden ajan. Santeri kannustaa omalla esimerkillään muita nuoria vaikuttamaan.

Aikuinen Tsemppaaja: Miia Hiironen

Perustelut: Miia ajaa aktiivisesti nuorten asioita ja nostaa niitä esiin. Hän on monin eri tavoin Pihtiputaalaisten nuorten elämässä mukana ohjaamassa ja tukemassa. Miian ilo ja positiivinen asenne on tarttuvaa.

Tsemppaava Päättäjä: Kati Laine-Rissanen

Perustelut: Kati on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa. Hän on myös useasti vieraillut kokouksissa. Kati on tukenut, auttanut ja ohjannut Nuvan jäseniä henkilökohtaisesti myös vapaa-ajallaan. 

SAARIJÄRVI

Nuori Tsemppari: Vilma-Riina Valkola

Perustelut: ”Vilmis” on aktiivinen, osaava, iloinen innostaja. Mukana monessa kuten esim. urheiluseura toiminnassa (Saarijärven Pullistus) ohjaajan roolissa, seurakunnan  isois työssä, yhtenäiskoulun oppilaskunnan hallituksessa sekä nuorisovaltuustossa!

Kiitos Vilmis!

Aikuinen Tsemppaaja: Heli Ihanainen

Perustelut: Heli on helposti lähestyttävä ja rempseä nuorten kanssa toimija. Heli ei ammu alas nuorten ideoita vaan ideoi niitä lisää, siten, että ideat on realistisia toteuttaa. Heli pyrkii omalla esimerkillään  saamaan nuoret mukaan vaikuttamaan nuorille tärkeisiin asioihin. 

TOIVAKKA

Nuori Tsemppari: Bisneshommia-ryhmä

Perustelut: 4H:n mahdollisuuksia ja massia -hankkeen bisneshommia -ryhmä, jossa on 5 tyttöä (7-8 lk). Tytöt testailevat ja kokeilevat yritysideoita bisneshommia -ryhmänä. Ryhmä oli mm. Toivakan joulun avajaisissa hoitamassa glögitarjoilua ja keväällä heillä on tarkoitus järjestää äitienpäivän kakkupalvelu.

Aikuinen Tsemppaaja: Kirsi Ilmonen

Perustelut: Kirsi on idearikas ja innokas 4H:n toiminnanjohtaja Toivakassa. 4H toiminnalla/hankkeilla Kirsi luo omalla osaamisellaan monipuolisuutta Toivakan harrastusmahdollisuuksiin ja toimintoihin/tapahtumiin. 

VIITASAARI

Nuori Tsemppari: Sofia Toikkanen

Perustelut: Ennakkoluuloton ihminen joka pystyy hyväksymään ihmiset sellaisina kun he ovat. Kannustaa ihmisiä tavoitteissaan ja osaa nähdä hyvän ihmisissä.

Aikuinen Tsemppaaja: Veikko Pennanen

Perustelut: On tehnyt paljon viitasaaren nuorten hyväksi, kuuntelee ja auttaa huolissa. Osaa ottaa yksilöt huomioon ja olla kaikille mukava. Innostaa nuoria ottamaan kantaa ja oppimaan uutta. 

 

MAAKUNNALLISESTI PALKITTAVAT 

Vuoden 2020 Nuorisovaltuusto: Keuruun Nuorisovaltuusto 

Perustelut: Keuruulla järjestettiin nuorisovaltuuston toimesta tilaisuus ”nuoret meets entiset nuoret”. Tilaisuus oli Erätauko menetelmällä toteutettu keskustelutilaisuus päättäjien ja nuorten yhteensaattamiseksi. Keskustelu oli avointa ja palkitsevaa, ja kaikki osallistujat aikoivat osallistua myös uudestaan Erätaukommenetelmällä toteutettuun keksutseluun. Nuoret kokivat tulleensa kuulluiksi ja rohkaistuiksi. Tilaisuus poiki enemmän yhteydenottoja kaupungilta nuorisovaltuustoon päin ja toi nuorisovaltuustoa enemmän tunnetuksi nuorten keskuudessa. Keuruun Nuorisovaltuusto on mukana myös monessa muussa esimerkiksi Nuorisovaaleissa, Manussa, Nuorten akatemian idealaboratoriossa.

Vuoden 2020 Nuorisoteko: Bittiliiga

Perustelut: Bittiliiga on Muuramesta ponnistanut maksuton joukkuepelaamisen esports-harrastajaliiga nuorille ja nuorille aikuisille, jonka tavoitteena on mm. tarjota mielekästä harrastustoimintaa kohderyhmälleen. Bittiliigassa voi pelata taitotasosta riippumatta, mutta toiminnassa pääsee kokeilemaan myös muita toimintaan liittyviä taitoja: sisällöntuottamista, juontamista, striimausta, höntsäpelejä, turnauksia, digikoulutusta.. Bittiliiga on osunut koronavuoteen ja sen etäsuosituksiin loistavasti, ja toiminta perustuu osaltaan kuntayhteistyöhön – näin monipuolistaen useiden kuntien toimintamalleja. Pelikasvatuksellisuuden lisääminen tapahtuu niin nuorten pelimaailmassa, kuin myös aikuisille työntekijöille tiedon lisäämisen kautta, ja toiminta tavoittaa myös uutta nuorten ryhmää. Osallistujamäärät osoittavat toiminnan merkityksellisyyttä ja kertovat siitä, kuinka toiminta on osunut erittäin oikeaan aikaan. Toiminta on uutta ja innovatiivista, ja turvaa nuorille turvallisen harrastuspaikan myös etäaikana.

#palkittavat2020 perusteluineen: