Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla nostaa vuosittain
esille nuorten
aktiivisuutta ja nuorten
taustalla toimivia aikuisia.

Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla

Perjantaina 19.11.2021 järjestetyn juhlatilaisuuden valokuvauspisteen kuvat sekä ensimmäiset yleiskuvat on nyt nähtävillä ja ladattavissa Google Drivessä. Käy tunnelmoimassa ja lataamassa talteen TÄSTÄ!

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nostaa esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa on vuosittain palkittu kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat. Lisäksi kuntien nuorisovaltuustoilla on ollut mahdollisuus nimetä kunnasta päättäjä tai muu aikuinen, joka on toiminnallaan tai päätöksenteollaan mahdollistanut nuorten toimijuutta ja vaikuttamista.

Ehdotusten perusteella on palkittu myös Erityistsemppaajat, Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko, joita on saanut ehdottaa kuka vain.

Vuoden 2021 Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla järjestettiin Jyväskylässä Palokan koulukeskuksella Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston ja Keski-Suomen liiton tuella perjantaina 19.11. Pääsimme siis vihdoin juhlistamaan palkittavia kahden vuoden tauon jälkeen! Vuoden 2021 Palkitsemisjuhlassa juhlistimme poikkeuksellisesti myös edellisen vuoden palkittuja heidän juhlansa peruunnuttua koronan vuoksi.

Tahdoimme kuitenkin nostaa jo keväällä palkittavien aktiivisuutta ja tsemppaavaa asennetta esiin, joten somekanavillamme juhlistettiin palkittavia maalis-huhtikuussa #palkittavat2021-somekampanjan avulla. Kampanjan aikana julkaisimme palkittavat, sekä heidän lähettämiään terveisiä ja kuvia instagramissa ja facebookissa. Julkaisut ovat yhä nähtävillä somekanavillamme! Instagramista löydymme nimellä @nuortensuomi, ja facebook-sivulle pääset TÄSTÄ

Palkittavat perusteluineen löydät koottuna rullaamalla sivua alaspäin.

Kuntakohtaisesti palkittavat Nuoret Tsempparit ja Aikuiset Tsemppaajat sekä Tsemppaavat Päättäjät nimettiin kuntien toimesta seuraavin perustein; 

  • Nuori Tsemppari, on 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori TAI 14-19 –vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.
  • Aikuinen Tsemppaaja, on aikuinen TAI aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.
  • Nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä päättäjä. Nuorisovaltuustoilla on ollut mahdollisuus nimetä päättäjä tai virkamies, joka omalla toiminnallaan ja päätöksenteollaan on mahdollistanut nuorten toimijuuden ja vaikuttamisen. Palkittava päättäjä kuuntelee nuoria ja vie nuorten asioita eteenpäin.

Ehdotusten perusteella palkittiin 

  • vuoden 2020 Keskisuomalainen Nuorisoteko: Nuorisoteko voi olla toimintamalli,
    tapahtuma tai mikä tahansa toiminto, joka on vienyt nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja omaa
    tekemistä eteenpäin jossain päin Keski-Suomea
  • vuoden 2020 Nuorisovaltuusto

 

Lisätiedot:

Milla Köykkä, p. 045 112 4608, milla.koykka@nuortensuomi.fi

Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 552 8070, eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi

Palkittavat 2020-2021 perusteluineen: