Ajankohtaista

Uutisia ajankohtaisista asioista
Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeen avauspäivä järjestettiin Jyväskylässä 5.4.2017 kooten lähes 50 eri toimijaa yhteen. Edustettuina olivat suunniteltujen pilottimaakuntien toimijat Etelä-Savosta, Kainuusta, Keski-Pohjanmaalta, Keski-Suomesta, Pirkanmaalta ja Satakunnasta sekä useita nuorten palveluita kehittävät tahot niin kunta-, maakunta-, kuin valtakunnalliselta tasolta. Uuteen maakuntahallintoon halutaan varmistaa kaikenlaisten nuorten äänen kuuleminen ja päivän aikana kuultiinkin niin vammaisjärjestön edustajaa kuin sijoitettujen lasten terveisiä. Alkupuheenvuorossa Nuorten Keski-Suomen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula korosti, että uutta toimintamallia on...
Continue Reading
Aalto-Sali täyttyi iloisesta ja juhlavasta sinivalkoisesta tunnelmasta perjantaina 17.3.2017. Palkitsemisjuhlan teema kunnioitti sata-vuotiasta Suomea tämän päivän nuorten silmin. Suomen juhlavuotena nostettiin nuorten aktiivista roolia yhteiskunnan ja oma yhteisönsä toimijoina. Juhlassa palkittiin motivoituneita ja aloitteellisia nuoria, jotka toimivat esikuvina muille nuorille. Palkittavina olivat myös nuorten parissa työskentelevät tai vapaaehtoisena toimivat aikuiset, joiden mukaan nuorisotyö ei ole rajoja ja excel-taulukoita vaan ihmisten kohtaamista arjessa ja juhlassa. Työtä tehdään ”kaikki osaavat ja kukin...
Continue Reading
Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän nuoret pääsivät tapaamaan kunnanjohtajia 7.3. kunnanjohtajakokoukseen. Nuoret veivät ajankohtaisia terveisiä ja ajatuksia muun muassa siitä, miten nuoria olisi hyvä kohdata ja ottaa nuorten ajatukset ja ideat tosissaan ja kannustivat tukemaan nuorisovaltuustotoimintaa. Lisäksi nuoret puhuivat nuorten ja päättäjien välisestä vuorovaikutuksesta ja ehdottivat käytännön ideoita kohtaamisen toteuttamiseen ja nuorten huomioimiseen.
Continue Reading
Nuksu järjesti ensimmäistä kertaa koskaan Keski-Suomen nuorisovaltuustojen leirin 10.-11.2. Nuorisokeskus Piispalassa Kannonkoskella. Leirin tavoitteena oli saada kuntien nuoret ja aikuiset verkostoitumaan, oppimaan toinen toiselta ja kohtaamaan muita nuoria ja aikuisia sekä saamaan intoa omaan vaikuttamistoimintaan. Leiri oli osa Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hanketta, joka edistää Keski-Suomen lasten ja nuorten toimijuutta ja paikallistason vaikuttamistoimintaa, mm. lasten ja nuorten äänen kuulumista kuntahallinnossa ja muissa yhteisöissä. Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto.
Continue Reading
Nuorten Keski-Suomi oli yksi osatoteuttajista SERPA – Nuorten työllisyyden edistäminen osallistavalla kokeilukulttuurilla –hankeessa, jota JAMK hallinnoi ESR:n rahoittamana vuosien 2015-2016 ajan. Hankkeessa toteutettiin kuusi (6) pilottiryhmää, jotka niin ikään saavat vapaat kädet suunnitella ryhmän toimintaa omien ideoiden, tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Hankkeen tuloksena syntyi vapaaehtoisuuteen sekä vertaisohjaajuuteen ja -ryhmätoimintaan perustuva Serpa-ryhmätoimintamalli, joka haastaa perinteiset työllistämistoimet. Serpa-ryhmätoiminnassa on tarkoitus mahdollistaa nuorille koulutukseen ja työelämään liittyvien ongelmien ratkaisua itse, kokeilukulttuurin keinoin....
Continue Reading
1 12 13 14 15