Category

Ajankohtaista

Täältä tullaan! -hankkeen kouluprojektit ovat lähteneet liikkeelle jo viidessä eri Keski-Suomen kunnassa koronan helpotettua. Jo nyt oppia on tullut niin oppilaille, opettajille kuin ohjaajillekin! Vaikka ratkaisuehdotuksia moniin ongelmakohtiin löytyisikin, kouluympäristössä rakenteet ovat lujasti kiinni vanhassa ja totutussa. Monella opettajalla olisi kyllä kiinnostusta ravistella näitä rakenteita, mutta mahdollisuudet siihen ovat rajalliset. Rakenteet muuttuvat hitaasti. Se välittyy myös oppilaista.

Oppilailta on tullut suoraa palautetta opettajien toiminnasta projektin aikana. Heidän tukensa ryhmänhallinnassa ja asioiden etenemisessä koettiin tärkeäksi. Palautekyselyn perusteella opettajat eivät kuitenkaan antaneet oppilaille tilaa tehdä.

“Käyttäkää valtaa, projekti on teidän!”
– Yläkoulun oppilas, Täältä tullaan! -projekti

Tämä oli erään oppilaan tsemppihuuto tuleville Täältä tullaan! -projektilaisille. Voisimme ottaa tämän koko hankkeen iskulauseeksi. Tämä saattaa kuulostaa pahalta ja pelottavaltakin. Sillä ei kuitenkaan tarkoiteta kontrolloimatonta valtaa oppilaille. Jos toimii helpoimmalla tavalla ottamalla ohjat aikuisena kokonaan käsiinsä, ja kertoo, miten hommat tehdään, jää koko osallisuuden ydin toteutumatta. Aikuisten tukijoiden päätehtävänä on innostaa, tukea ja esittää hyviä kysymyksiä, joilla projektia voidaan ohjata toimivampaan suuntaan.

“Opettajat ohjeistivat joissain asioissa liikaa, mutta he olivat myös tärkeä osa. He auttoivat päätöksenteossa, jos siitä ei tullut mitään.”
– Yläkoulun oppilas, Täältä tullaan! -projekti

“Valmistelua pisteellä ei paljoa hoidettu, koska aikuinen hoiti sen puolestamme.”
– Alakoulun oppilas, Täältä tullaan! -projekti

Aikuisten tuki on ensiarvoisen tärkeää, ja on hyvä miettiä, kuinka esitämme jatkokysymyksiä ja ohjaamme eteenpäin tekemättä liikaa valmiiksi. Oppilailta on tullut myös kiitosta aikuisten tuesta!
Totta kai kokeneempana aikuisena mielessä on paljon ratkaisuja ja hyviä toimintatapoja – mutta jos jatkuvasti tehdään puolesta, mistä oppilas saa mahdollisuuden hankkia itse kokemusta?

Huomaamatta helposti myös lytätään ajatus. Miettikää eroa:

“Ai toukokuussa mäenlaskua? Eihän silloin ole lunta, miettikää nyt.”

“Ai toukokuussa mäenlaskua? Onko teillä ajatusta, missä se onnistuisi? Naapurikunnassahan olisi tuo laskettelukeskuksen pulkkamäki…”

Kumpi kannustaisi ottamaan selvää mahdollisuuksista? Olit sitten oppilas, opettaja, tai muu aikuinen, jälkimmäinen vaihtoehto herättäisi varmasti enemmän uteliaisuutta. Ensimmäinen vaihtoehto taas kyseenalaistaa koko idean – onko minun järkeä edes ehdottaa mitään, kun se ehdotus on kuitenkin huono?

Projektin startatessa ideat saavat olla isoja. Niistä on helpompi lähteä pienentämään. Olemme jälleen huomanneet, että on paljon hedelmällisempää, jos ohjaaja myötäilee kaikkia ehdotuksia, mutta ohjaa varovasti oikeaan suuntaan. Hyvä on, jos haluatte mäenlaskua toukokuussa, niin miten toteutatte sen? Mistä saatte lunta? Tästä voi syntyä jo keskustelua yhteistyökumppaneista, joita kannustamme projektilaisia hyödyntämään. Vaikka hullu idea hylättäisiinkin, niin siitä on syntynyt uusia ideoita ja oppilaat oivaltaneet monta uutta asiaa.

On tärkeää antaa oppilaiden itse löytää vastaukset ja kysymykset. Se ei ole aina helppoa, mutta kun muutaman kerran on nähnyt, kuinka turhautuminen on muotoutunut toimivaksi kokonaisuudeksi, siihen alkaa luottamaan. Tarkoitus ei ole tehdä täydellistä jälkeä ja ajatella, että itse tapahtuma on “viimeinen koe”, jonka perusteella prosessi arvotetaan. Tärkeintä on omien vahvuuksien löytäminen, tiimityöskentely, oppiminen virheistä ja onnistumisen kokemus. Oppilaat olivatkin löytäneet itsestään monenlaista projektin aikana:

“Kannattaa hoitaa hommat ennen kuin on yksi päivä aikaa.”
– Alakoulun oppilas, Täältä tullaan! -projekti

“Opin, että osaan vetää tällaisia juttuja hyvin.”
– Yläkoulun oppilas, Täältä tullaan! -projekti

“Opin puhumaan itseäni vuoden vanhemmille.”
– Yläkoulun oppilas, Täältä tullaan! -projekti ‘

Niin oppilailta kuin opettajilta on tullut hyvää palautetta projektista. Oppilaat olivat oppineet uusia asioita ja löytäneet itsestään vahvuuksia. Eräskin oppilas sanoi, että oli oppinut puhumaan vuotta vanhemmille. Moni ei ollut tiedostanut, että heillä olisi niin hyvät ryhmänhallintataidot. Niin ylä- kuin alakoulun opettajilta tuli kiitosta onnistuneesta projektista, ja oppilaiden tapahtumaprojekteja kehuttiin. Tästä on hyvä jatkaa!

Aikuisina pyrimme tekemään asioita lasten ja nuorten parhaaksi ja heidän puolestaan. Opettaja järjestää opetuksensa niin, että oppilas voi oppia mahdollisimman vaivattomasti. Isinä ja äiteinä ponnistelemme monin tavoin lastemme elämän helpottamiseksi.

Lapsi ja nuori sopeutuu sujuvasti hyvinvointiyhteiskuntamme valmiina tarjoamiin valmiisiin palveluihin. Olemme kuitenkin havahtuneet myös huomaamaan, että tämä passivoi ja usein turhauttaakin nousevia sukupolvia. Yhdessä tekeminen ja oleminen, sosiaalisuus, on luontainen ja välttämätön osa ihmisyyttä. Yksinäisyys on vakava uhka lapsen ja nuoren hyvinvoinnille ja sen kielteiset terveysvaikutukset ovat pitkäkestoisia.

Osallisuudessa on kyse yhdessä toimimisesta ja vastuun ottamisesta yhteisestä tekemisestä. Osallisuudessa tärkeää on tunne kuulumisesta joukkoon. Kokemusta, että olen osa jotain suurempaa, jonka tekemisiin voin vaikuttaa. Osallisuuden edellytyksenä on tasavertaisuus, erilaisuuden kunnioitus ja vapaaehtoisuus. Tasavertaisessa yhteisössä jokainen löytää luontaisen roolinsa osallistua yhteiseen tekemiseen. 

Osallisuus ei edisty erillisinä hankkeina vaan edellyttää muutosta tavassamme toimia ja kohdata lasten ja nuorten aloitteet ja ideat arkisessa kanssakäymisessä. Koulu on keskeinen paikka osallisuuden ja sen edellyttämien yhteisöllisten taitojen edistämiseen. Nuoret ovat halukkaita suunnittelemaan, toteuttamaan ja ottamaan vastuuta yhteisestä tekemisestä, kunhan tämä tapahtuu heidän omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan kunnioittaen ja arvostaen. Aikuiselta tämä edellyttää pitäytymistä lapsia ja nuoria tukevaan rooliin, pidättäytymistä liiallisesta ohjaamisesta ja ”valmiiksi” tekemisestä lasten ja nuorten puolesta.   

Osallisuuden edistäminen lasten ja nuorten arjessa onkin tärkeää demokratian ja toimivan kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamisessa. Työelämä puolestaan korostaa yksilön tahtoa ja taitoa vahvistaa ja rikastuttaa yhteisönsä asiantuntemusta omaa osaamistaan uudistamalla. Mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa vastuuta omasta tekemisestä on myös edellytys pysyvälle motivaatiolle oppia jatkuvasti uutta.

Tekstin on kirjoittanut Jouni Välijärvi (Koulutustutkimuksen professori v. 1996-2019, johtaja tieteellinen asiantuntija Lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa)

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJA

Nuorten Suomi ry edistää nuorten osallisuutta, toimijuutta ja vaikuttamista. Se on valta-
kunnallinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimisto sijaitsee Jyväskylässä. Nuorten Suomi
toteuttaa monenlaisia toimintoja ja projekteja teeman parissa. Se toimii laajassa yhteistyössä eri
tahojen kanssa. Vuonna 2023 yhdistys täyttää 20 vuotta, mikä tuo paljon väriä tulevaan vuoteen.

Nyt etsimme viestinnän asiantuntijaa, joka
– suunnittelee, toteuttaa ja johtaa yhdistyksen viestintää
– markkinoi koulutuksia ja tilaisuuksia
– tekee viestintää yhteistyössä muun työtiimin ja verkoston kanssa
– tuottaa materiaalia ja toimii aktiivisesti eri sosiaalisen median kanavissa
– innostaa, tukee, kouluttaa nuoria ja nuorten ryhmiä
– kehittää toimintoja yhdessä muun henkilökunnan ja eri toimijoiden kanssa

Tämä työ saattaa olla sinua varten, mikäli
– olet kiinnostunut edistämään nuorten osallisuutta, toimijuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
– sinulla on tehtävään soveltuva viestintäosaaminen ja vähintään alemman korkea-asteen
koulutus
– sinulla on erinomaiset vuorovaikutus- ja organisointitaidot
– sinusta on antoisaa työskennellä moninaisissa verkostoissa niin nuorten kuin aikuisten
kanssa
– olet innostuva, kehittämisorientoitunut, kuunteleva ja joustava tekijä, joka syttyy uusista ja
isoistakin haasteista
– työskentelyotteesi on itsenäinen ja vastuullinen ja osaat soveltaa aiemmin oppimaasi
uudessa työssä
– haluat mukaan innostuneeseen ja innostavaan työyhteisöön

Eduksi katsotaan
– osaamista käyttää viestintätyökaluja (yhdistyksellä käytössä mm. Adobe Creative Cloud,
Canva, WordPress)
– kokemus nuorten ja/tai aikuisten innostamisesta

Työaika on 100 % tai sopimuksen mukaan. Työpiste sijaitsee Jyväskylässä, mutta myös etätyön
tekeminen on pitkälti mahdollista. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja jatkuu
ainakin 31.12.23 asti.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen 18.11. mennessä osoitteeseen eeva-
liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi. Lisätietoja toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 5528070
(ei tavoitettavissa 16.11.).

Nuorten Suomi sai tutut kasvot ja vahvaa osaamista nuorten osallisuuden edistämiseen, kun Laura Saartoala aloitti elokuun alussa osallisuuden asiantuntijana Nuorten Suomella. Hänen vastuulleen kuuluu Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke, jota toteutetaan yhdessä Nuorten Akatemian ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kanssa. 

Saartoala on Nuorten Suomelle jo valmiiksi tuttu, sillä hän on työskennellyt Nuorten Suomella vuosina 2017-2018. Hänellä on kokemusta maakunnallisen nuorisovaltuuston ohjaajana toimimisesta ja kuntien osallisuustyön tukemisesta Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Lisäksi hän on tehnyt töitä osallisuuden parissa Tampereen kaupungilla.

Selvitimme mitä Lauran työhön kuuluu ja mitä tämmöisessä valtakunnallisessa hankkeessa oikein käytännössä tehdään.

Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke starttasi loppukeväästä. Mitä ensimmäisten kuukausien aikana on tehty?

– Aluksi hyvinvointialueista on luotu tilannekuva tapaamalla hyvinvointialueiden osallisuuden parissa toimivia henkilöitä. Syyskuuhun mennessä vain kaksi hyvinvointialuetta on enää tapaamatta.

– Näiden tapaamisten jälkeen yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa on alkanut konkretisoitumaan. Hankkeessa annetaan tukea esimerkiksi alueellisten nuorisovaltuustojen perustamiseen ja toimintaan, rakennetaan verkostoja osallisuuden parissa toimivien välille sekä tuetaan hyvinvointialueisen operatiivista ja luottamusjohtoa nuorten osallisuuden edistämiseksi.

Kerro jotain esimerkkejä hyvinvointialueille annettavasta tuesta?

– Tänä syksynä hyvinvointialueilla kokeillaan erilaisia nuorten kuulemiseen tarkoitettua menetelmää. Esimerkiksi Kainuussa ja Pohjois-Savossa nuorten ajatuksia kerätään Digiraadilla. Teemoina Digiraadissa ovat muun muassa hyvinvointialueen strategiat ja osallisuusohjelmat tai -suunnitelmat. 

– Erätauko-keskustelut kokoavat taas nuoret ja päättäjät yhteen muun muassa Itä-Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Erätauko-keskusteluun kutsutaan eri taustoista tulevia nuoria ja aikuisia yhteen keskustelemaan ja luomaan yhteistä ymmärrystä eri teemoista. Keskustelun yhteenvetoa hyödynnetään hyvinvointialueen työssä.

– Pohjois-Savossa kokeillaan Digiraadin lisäksi Vaikuta!-teemapäivää viidellä eri paikkakunnalla. Vaikuta!-teemapäivissä nuoret pääsevät vaikuttamaan niin kunnan kuin hyvinvointialueen aiheisiin. Lisäksi päivissä nuoret ja päättäjät pääsevät kohtaamaan. Lisäksi Pohjois-Savon yläkouluille ja toiselle asteelle tarjotaan mahdollisuus pelata Pohjois-Savoon räätälöityä Hyvinvointia!-peliä.

Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke koordinoi kahta verkostoa. Mitä eroa näillä verkostoilla on?

– Meillä on omat verkostot nuorten osallisuuden parissa työskenteleville sekä nuorille. Nuorten hyvinvointialue -verkostossa on mukana niin hyvinvointialueiden osallisuudesta vastaavia kuin muitakin nuorten alueellisen osallisuuden parissa työskenteleviä. Nuorten verkostossa on mukana alueellisten nuorisovaltuustojen puheenjohtajat. Molemmat verkostot kokoontuvat noin kerran kuukaudessa.

– Nuorten hyvinvointialue-verkostoon voi liittyä tätä kautta: bit.ly/nuortenhyvinvointialue

Haluatko vielä lisätä jotain? 

– On mahtavaa olla mukana rakentamassa hyvinvointialueita nuorilähtöisiksi. Uutta organisaatiotasoa rakentaessa on tärkeää varmistaa, että vaikuttamismahdollisuuksia tarjotaan mahdollisimman monelle nuorelle. Jokaisella meillä on ajatuksia jaettavaksi, kunhan mielipiteen kertomiselle annetaan aito mahdollisuus.

 

Heräsikö kiinnostus? Ota yhteyttä:

Laura Saartoala, p. 044 012 4609, laura.saartoala@nuortensuomi.fi

 

 

Nuorten Suomi tarjoaa nuorille monipuolia oppimiskokemuksia, kuten työharjoittelu- ja työllistämistukipaikkoja sekä kesäisin kesätyömahdollisuuksia. Kesäsomettajat Juulia ja Ronja pääsivät olemaan monessa mukana, kuten yhteistyöpalaverissa Keskimaan kanssa. Ohessa päästään muistelemaan kesäisiä kokouksia sekä kurkistamaan kulissien taakse haastattelun muodossa.

 

Nuorten Suomi ja Keskimaa kokoustivat Ilo auttaa kampanjan merkeissä ja me kesätyöntekijät pääsimme mukaan. Kokouksessa puhuttiin muun muassa siitä miten kampanja etenee yhteistyömme osalta ja minkälaista viestintää kampanjasta on tarkoitus tehdä. Instagramin puolelta löytyy vielä hieman enemmän tietoa siitä minkälaista työtä Nuorten Suomi tekee kampanjassa.

Lopuksi pääsimme haastattelemaan Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luomaa ja johdon assistentti Suvi Elonheimo-Tikkasta. Haastattelu sujui hyvin rennoissa merkeissä, niin kuin koko kokouskin ja saimme hyviä vastauksia meidän kiperiimpiinkin kysymyksiin. Saatiinhan me vielä aivan loppuun Keskimaan toimiston esittelykierroskin!

 

Suvin ja Nooran haastattelu:

Miten vuoden 2022 Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanjan kohteet valikoitui?

Prosessi oli pitkä. Vuonna 2020, ensimmäisenä korona vuonna, Keskimaa teki Ilo auttaa Keskimaata -hankkeen avulla erilaisia uusia innovaatioita 55 eri yhteistyötahon kanssa, jotta ihmiset pystyvät viettämään aikaa turvallisesti toistensa kanssa myös koronan keskellä.

Samalla huomattiin, että nuoria ei niinkään huomioitu ja heidän pahoinvointi kasvoi. Tällöin aihetta alettiin tuomaan esille myös mediassa. Tästä se sitten alkoi muodostua ja koronasta ohi päästyä oli nuorten pahoinvoinnille aika tehdä jotakin ja löytää keinot kuinka he pääsevät mukaan taas harrastuksiin, ajan viettämiseen ja koulunkäyntiin kiinni.

Mikä Ilo auttaa -kampanjassa on tavoitteena?

Ilo auttaa kampanjan tavoite on vaikuttaa joka vuosi positiivisesti keskisuomalaisten elämään tekemällä jotain pienempää tarpeeksi paljon, jotta mahdollisimman monen ihmisen elämä muuttuu paremmaksi. Niin, että apu menee monipuolisesti erilaisille ihmisille ja se yltää ympäri Keski-Suomea. Onhan Keskimaa myös asiakasomistaja yritys, eli sitäkin kautta tulee halu arjen auttamiseen isommallakin mittakaavalla.

Keskimaa toimii myös vahvasti nuorten kanssa, mm. tekemällä yhteistyötä 2. asteen oppilaitosten kanssa. Useat nuoret myös työllistyvät Keskimaan kautta ja saavat esimerkiksi ensimmäisen kosketuksen työelämään Tutustu ja tienaa -harjoitteluiden avulla.

Miten Nuorten Suomesta tuli Keskimaan yhteistyökumppani Ilo auttaa -kampanjassa?

Keskimaa teki yhteistyötä Tiimiakatemian opiskelijanuorten kanssa. Opiskelijat kartoittivat nuorten toiveita laajasti ja sen myötä ehdottivat muutamia yhteistyökumppaneita, kuten Nuorten Suomea. Nuorten Suomen Carita oli myös ennestään tuttu Keskimaan Nooralle, joten yhteistyö syntyi helposti sitä kautta. Koska Nuorten Suomi on laaja toimija, saadaan varmistettua, että apu menee perille ympäri Keski-Suomea, ei vain esimerkiksi yhteen kuntaan.

Yhteistyömme on sujunut todella hyvin. Paljon ideoita, konkreettista pohdintaa siitä, missä se apu auttaa eniten ja miten se kannattaa kohdentaa. Oikeasti tällaisessa kampanjassa on todella kova työ, jotta apu menee oikeasti perille. Olisihan se helpompaa törkätä jollekin vai iso rahasumma ja odottaa että joku tekee sillä jotain, mutta kun on näin konkreettiset kohteete, rahankäyttö on vastuullista. Näin tiedämme myös oikeasti mitä rahalla saadaan aikaan.

 

Kiitos haastattelusta Keskimaan Suvi ja Noora!

 

Nuorten mukaan ottaminen vahvistaa hyvinvointialueiden päätöksenteon edustavuutta, kiinnittää nuoria vahvemmin alueelleen ja varmistaa, että hyvinvointialueen palvelut ovat aidosti nuorille sopivia. Erilaisista taustoista tulevien nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisen vaikuttamisen edistäminen myös tukee nuorten hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta. 

Tämän työn tueksi on keväällä käynnistynyt Nuorten AkatemianSuomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Nuorten Suomen valtakunnallinen Kohti nuorten hyvinvointialueita -yhteishanke.  

“Käytännössä tuemme hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen perustamisessa ja pilotoimme erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen menetelmiä kuten Digiraateja ja Erätauko-keskusteluja yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Järjestämme myös erilaisia työpajoja ja tapahtumia, jotta hyvinvointialueiden nuoret, viranhaltijat ja päättäjät voivat kohdata ja käydä aitoa vuoropuhelua”, hankkeen projektipäällikkö Ella Rouhe kertoo.

“Ylläpidämme nuorten osallisuuden parissa työskentelevien ja hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen ohjaajien verkostoa. Järjestämme verkoston kesken tapaamisia ja kokoamme materiaalipankkia. Jos haluat vertaistukea ja jakaa hyviä käytäntöjä yhdessä, olet lämpimästi tervetullut mukaan! Myös alueellisten nuorisovaltuustojen puheenjohtajille on oma verkostonsa, jonka kesken järjestämme tapaamisia”, alueellisen osallisuuden asiantuntija Milla Lamminsivu hehkuttaa.

Kaipaisitko työpajaa, neuvoja tai sparrailua nuorten osallisuudesta tai keinoista sen vahvistamiseksi? Ota yhteyttä ja jutellaan! Olemme tukenanne yhteiskehittämässä nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja hyvinvointialueilla. 

Lisätietoja hankkeesta:  

Ella Rouhe
Projektipäällikkö
Nuorten Akatemia ry

ella.rouhe@nuortenakatemia.fi
050 3244 699 

Ilmoittautumiset hankkeen verkostoihin:  

Milla Lamminsivu
Alueellisen osallisuuden asiantuntija
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.
milla.lamminsivu@nuva.fi
050 3372 345 

Laura Saartoala
Osallisuuden asiantuntija
Nuorten Suomi ry
laura.saartoala@nuortensuomi.fi
044 0124 606

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kolmivuotisessa Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeessa tuetaan alueellisten nuorisovaltuustojen perustamista ja toimintaa, rakennetaan verkostoja osallisuuden parissa työskentelevien välille sekä tuetaan hyvinvointialueiden johtoa ja henkilöstöä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. 

Nuorten ääni ammattikouluissa -hanke on tullut päätökseen ja on aika tarkastella tuloksia. Tämän Erasmus+ -rahoitteisen hankkeen tavoitteena oli saada ammattikouluissa opiskelevien nuorten ääni esiin ja luoda mallia, jolla voitaisiin edesauttaa ammattikoululaisten kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Mukana oli viisi eri ammatillista oppilaitosta tai kampusta, joissa järjestettiin Vaikuta! -teemapäivä. Teemapäivien tuloksia käsiteltiin jälkeenpäin oppilaitoskohtaisesti opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa sekä välitettiin nuorten viestiä eteenpäin päättäjille.

Havaintoja ja tuloksia:

  1. Hankkeen toteutus toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa oli erityisen tärkeää koska yhteiskunnallisten asioiden opetus on ammattikouluissa vähäistä ja ammattikoululaisten nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen on niukempaa kuin esimerkiksi lukiolaisilla. Lisäksi ammattikoululaisilta harvoin kysytään mielipiteitä: kun aikuiset haluavat kuulla nuoria päätöksentekoon liittyen, kysymykset esitetään joko peruskoululaisille tai lukiolaisille. Näin ollen ammattikouluisten ääni jää valitettavan usein kokonaan pimentoon yhteiskunnassa. Uusia ja innovatiivisia tapoja osallisuuden vahvistamiseksi tarvitaan ja Vaikuta! -teemapäivä on yksi tähän tarpeeseen vastaava konsepti.

  2. Vaikuta! -teemapäivä osoittautui erinomaiseksi konseptiksi myös toisen asteen ammattioppilaitoksissa. Vaikuttamiseen ja yhteiskuntaan liittyvät aiheet tulevat esille kiinnostavasti Vaikuta! -päivän tehtävissä ja työpajoissa, joissa opiskelijat pääsevät kohtaamaan myös päättäjiä. Alun perin yläkouluihin luodun tapahtumakonseptin pelillisyys, konkretia ja monipuolisuus innostivat nuoria myös toisen asteen oppilaitoksissa. Sekä opiskelijat ja opettajat toivoivat oppilaitoksiinsa Vaikuta! -teemapäivä uudestaan, jopa säännöllisesti.

  3. Esille nousseita teemoja:

-Mielen hyvinvoinnin asiat: nuoret tarvitsevat lisää matalan kynnyksen keskusteluapua.

-Huoli ilmastosta: nuoret haluavat tehdä ilmastotekoja ja päättäjiltä toivotaan kestävän kehityksen mukaisia päätöksiä.

-Oppilaitosviihtyvyys: Pääsääntöisesti mukana olleissa oppilaitoksissa opiskelijat viihtyvät hyvin, mutta etenkin parkkipaikkojen vähyys, sisäinen viestintä ja etenkin väärässä ajassa olevat kellot ovat esimerkkejä konkreettisista asioita, jotka hankaloittavat arkea ja kaipaisivat parannusta.

Täältä tullaan! -projektissa kehitetään koulutuskokonaisuutta, jossa oppilaita innostetaan ja koulutetaan ideoimaan ja toteuttamaan koko koulun yhteisiä tapahtumia. 

Projektia on pilotoitu Petäjävedellä ja Karstulassa, joista on saatu arvokasta oppia projektin kehittämiseen. Kevät huipentui Karstulassa ensimmäisiin projektin aikana toteutettuihin tapahtumiin.

Ala- ja yläkoulujen koulutusprosessin aikana ryhmäydyttiin, ideoitiin, tutustuttiin tapahtuman suunnitteluprosessiin liittyviin vaiheisiin ja rooleihin, sekä nimettiin jokaiselle oma, itseään kiinnostava rooli. Oppilaista koostuvat ydintiimit ideoivat ja valmistelivat koululle tapahtumapäivät, jotka sisälsivät erilaisia toimintapisteitä askartelusta ulkopeleihin ja tunnerastista aarteenmetsästykseen.

Samalla opettajien kanssa keskusteltiin aktiivisesti, minkälaista tukea prosessiin olisi hyvä saada, ja mikä opettajan rooli prosessissa on. Haasteista huolimatta oppilastiimit pääsivät kunnialla maaliin, ja tekemisen meininki vain kasvoi mitä lähemmäksi tapahtumapäiviä päästiin. 

Myös opettajien lähettämät terveiset kertovat onnistuneista tapahtumista: ”Oma [alakoulun] projektimme sai heti tapahtuman jälkeen kiitosta mukavasta ja monipuolisesta toiminnasta pisteillä, aikataulutuksesta, hyvästä tunnelmasta…” 

Syksyllä Täältä tullaan! -projekti leviää uusiin kuntiin, joissa oppilaiden omat projektit käynnistetään ensimmäisistä piloteista opit hyödyntäen. Lisäksi Täältä tullaan! -projektin kanssa käsi kädessä kulkeva Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -leviää syksyn aikana uusille paikkakunnille. Myös kaikille avoimia koulutuksia järjestetään niin etä- kuin lähiopetuksenakin.

 

Lue lisää hankkeista TÄÄLTÄ! 

 

 

nuorten ilmastotiimi kouluttaa nuoria

Ilmastotiimin ja Nuorten Suomen yhteinen taival päättyy tältä erää tänä kesänä, kun Astetta coolimpaa koulutusta -hanke päättyy.  Erasmus+ -rahoitteinen hanke piti sisällään keskisuomalaisten ja pirkanmaalaisten nuorten ja nuorten kanssa työskentelevien aikuisten ilmastokoulutuksia. Laadukkaat ja innostavat koulutusmateriaalit ovat ilmastotiimin itse tekemiä ja kaikkien saatavilla TÄÄLLÄ

Ilmastotiimi ei silti häviä mihinkään, vaan jatkaa toimintaansa ja sinä voit tulla mukaan!

Keski-Suomen ilmastotiimi on ilmastovaikuttamisesta kiinnostuneiden nuorten ryhmä, joka on toiminut vuodesta 2019 lähtien. Toiminta on levinnyt myös Keksi-Suomen ulkopuolelle, sillä tiimiläiset ovat vuosien saatossa muuttaneet eri puolille Suomea.

Ilmastotiimi on mukana olleille nuorille tärkeä ja mukava paikka vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Ilmastokriisi voi ahdistaa, pelottaa ja turhauttaa, mutta ilmastotiimi tarjoaa nuorille mahdollisuuden olla osa ratkaisua ja toimia itse ilmaston hyväksi.  Sinäkin voit liittyä mukaan ilmastotiimiin, olit sitten Keski-Suomesta tai mistä tahansa! Kokoontumiset käydään pääasiassa etäyhteyksin, joten omalla kotipaikkakunnallasi ei ole väliä.

Mitä tulevaisuus sitten pitää sisällään? Ilmastotiimi jatkaa edelleen kouluttamista, haluaa järjestää erilaisia ilmastotempauksia ympäri Suomen, sitouttaa päättäjiä ilmastolupauksiin ja aloittaa oman podcastin! Podcastkärpänen puraisi, kun tiimiläiset pääsivät Nuorisokeskus Marttisen Vaikuta! -leirillä podcastvieraaksi! Kuuntele jakso: https://open.spotify.com/episode/5BD0pZCnl6RZbmZMvlCVC4

Jos haluat liittyä mukaan toimintaan, tilata ilmastokoulutuksen nuorille tai nuorten kanssa työskenteleville tai vaikka kysyä jotain ilmastotiimiltä onnistuu se Instagramissa @ksilmastotiimi. Tulevasta podcastista ja muutenkin ilmastotiimin toiminnasta viestitään tilillä aktiivisesti.

Olkoon tulevaisuus astetta coolimpi!

 

Kuva: Nuorten Suomen arkisto; Ilmastotiimi vetämässä Nuoren ilmastovaikuttajan koulutusta Nuorisokeskus Marttisessa huhtikuussa 2022.

nuoret yhdessä pyöräilee

Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa jo viidennen kerran Ilo auttaa Keski-Suomea -hyväntekeväisyyslahjoituksen, jossa keskitytään keskisuomalaisille iloa ja hyvää mieltä tuottaviin konkreettisiin tekoihin. Lahjoituksen kokonaissumma vastaa Keskimaan asiakasomistajien määrää, ollen yhteensä 135 899 euroa eli euron jokaista asiakasomistajaa kohden.

Hyväntekeväisyyskampanja keskittyy tänä vuonna keskisuomalaisten nuorten hyvinvointiin neljän eri teeman merkeissä. Yhteistyökumppaneina tämän vuoden lahjoituksen toteutuksessa ovat Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Keski-Suomen Liikunta ry, Nuorten Suomi ry sekä MIELI ry.

− Viime syksynä päätimme, että tänä vuonna teemme yhdessä asiakasomistajiemme kanssa lahjoituksen tulevaisuudelle eli keskisuomalaisille nuorille. Nuoret otettiin mukaan Ilo auttaa Keski-Suomea 2022 -kampanjaan jo suunnitteluvaiheessa. Lahjoituskohteista ja toteutustavoista kysyttiin ideoita ja toiveita nuorilta itseltään erilaisissa nuorten tapahtumissa sekä sosiaalisessa mediassa. Nuorten toiveiden pohjalta meille valikoitui neljä yhteistyökumppania, joiden kanssa pääsemme kesän ja syksyn aikana toteuttamaan nuorten toiveita ja tunnistettuja tarpeita, Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma taustoittaa.

Edellisen kerran Keskimaan Ilo auttaa -lahjoitus kohdistettiin Keski-Suomessa toimiville tahoille – järjestöille, yhdistyksille, yrityksille ja seuroille – jotka auttoivat keskisuomalaisia kohtaamaan toisensa ja tuomaan iloa poikkeuksellisina korona-aikoina.

Lahjoitus jakautuu eri puolille Keski-Suomea nuorten toiveet huomioiden

Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksessa autetaan 13–21-vuotiaita keskisuomalaisia nuoria harrastamaan yhdessä, viihtymään nuorisotiloissa, liikkumaan ja kokemaan uutta kouluissa sekä saamaan apua mielenterveyden haasteisiin. Kumppaneina hyväntekeväisyyslahjoituksen koordinoimisessa ja toteuttamisessa ovat Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Keski-Suomen Liikunta ry, Nuorten Suomi ry sekä MIELI ry.

− Olemme iloisia, että löysimme kumppaneiksi tahoja, jotka tuntevat nuoret ja pystyvät omalla asiantuntemuksellaan auttamaan meitä kohdistamaan tuen nuorten arkeen. Meille on ollut alusta asti tärkeää, että pääsemme auttamaan nuoria eripuolilla Keski-Suomea ja toteuttamaan erilaisia pienempiä tai suurempia tarpeita, joita ilman lahjoitustamme ei olisi saatu toteutettua, Noora Luoma täsmentää.

Yhteistyökumppanina Keski-Suomen tutoropettajaverkosto: lahjoituskohteena yläkouluja Keski-Suomessa

Ilo auttaa -lahjoituksella 18 keskisuomalaiseen kouluun saadaan uusia välineitä, jotka auttavat nuoria liikkumaan, viihtymään ja oppimaan sekä koulupäivien aikana että niiden jälkeen. Nuoret toivoivat kouluille muun muassa ulkokuntolaitteita, sählyvarusteita, pingispöytiä ja VR-laseja. Lahjoituksesta suurin osa kohdentuu liikunta- ja välituntivälineiden hankintaan.

− Oli hienoa olla mukana yhteistyökumppanina tässä kampanjassa. Erityisesti mieltä lämmitti aito nuorten toiveiden ja ajatusten huomiointi, kun koulut suunnittelivat omia hankintaesityksiään kampanjaan liittyen. Esityksistä myös huomasi, että ne olivat tarkkaan harkittuja ja vastasivat koulun tarpeita, iloitsee Keski-Suomen tutoropettajaverkoston koordinaattori Riina Sutinen.

Yhteistyökumppanina Keski-Suomen Liikunta ry: lahjoituskohteena harrastusohjaajien koulutus

Yhteistyössä KesLin kanssa tuemme keskisuomalaisten nuorten hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla. Lahjoituksella mahdollistetaan lasten ja nuorten liikunnan ohjaajakoulutuksia, joita pystytään laajentamaan erityisesti Jyväskylän ulkopuolelle. Ensi syksynä ohjaajakoulutuksia järjestetään eri puolilla Keski-Suomea ja tavoitteena on tarjota koulutusmahdollisuus sadoille lasten ja nuorten liikunnanohjaajille. Lisäksi tuemme nuorten liikuntatoiminnan laajentamista ja seurojen toiminnan kehittämistä muutamilla paikkakunnilla.

− Liikunta on lasten ja nuorten keskuudessa suosittu harrastus. Monessa kunnassa liikuntatoiminnan laajentamisen este on koulutettujen ohjaajien puute. Keskimaan Ilo auttaa lahjoituksen ansiosta pystymme järjestämään lukuisia ohjaajakoulutustilaisuuksia eri puolella Keski-Suomea. Lisäksi arvostamme sitä, että pystymme järjestämään eri kunnissa tilaisuuksia, joissa luodaan yhteinen näkemys lasten liikunnan nykytilanteesta sekä pohtimaan erityisiä kehittämiskohteita, kertoo KesLin lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen.

Yhteistyökumppanina Nuorten Suomi ry: Nuorisotilojen viihtyvyyden parantaminen

Ilo auttaa -lahjoituksella jopa 14 nuorisotilaa Keski-Suomen alueella päästään remontoimaan, sisustamaan tai hankkimaan tiloihin varusteita nuorten yhdessä tekemiseen. Kysyimme nuorisotilojen vastaavilta ja käyttäjiltä nuorisotilojen tarpeista ja nyt pääsemme auttamaan nuorisotiloja toteuttamaan nuorten toiveita tilojen tai välineiden osalta.

− Nuorisotiloja käyttävät nuoret ja myös nuorisotyöntekijät ovat erittäin innoissaan Ilo auttaa -lahjoituksesta. Korona-aika on haastanut huomattavan paljon ikätovereihin tutustumista ja nuorten yhdessäoloa. Kuntien nuorisotilat ovat olleet kokonaan suljettuna tai rajatusti käytössä. Ilo auttaa -lahjoituksen kautta osa tiloista saa niiden kovasti kaipaamaa freesausta ja osa täysin uusia toiminnan muotoja, jotka kannustavat yhdessä tekemiseen ja sitä myötä vahvistavat nuorten yhteisöllisyyden tunnetta, kertoo Carita Hännivirta lahjoituksen merkityksestä.

Yhteistyökumppanina MIELI Suomen Mielenterveys ry: lahjoituskohteena Sekasin-chat

Nuorten jaksamisen haasteet ja mielenterveyden ongelmat ovat kasvussa. Pidä huolta nuoresta mielestä -kampanjan jatkona syvennämme yhteistyötä MIELI ry:n kanssa. Lahjoituksella mahdollistamme nuorten suosiman Sekasin-chatin keskeytymättömän toiminnan myös kesäkuukausina.

– Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksen ansiosta Sekasin-chatin aukioloa ei tarvitse supistaa kesälomakaudenkaan aikana. Verkkopalvelu tarjoaa apua ja tukea nuorelle, joka haluaa purkaa pahaa oloaan tai keskustella mistä tahansa asiasta kuuntelevan aikuisen kanssa, nimettömänä ja luottamuksellisesti, taustoittaa Sekasin kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana lahjoituksen kohdentamista.

Lahjoituksilla tehtäviä hankintoja, koulutuksia ja nuorisotyötä toteutetaan pääosin tulevan kesän ja syksyn aikana.

Vuoden 2022 hyväntekeväisyyslahjoitus mukaan lukien Keskimaa on yhdessä asiakasomistajien kanssa ilahduttanut ja tukenut keskisuomalaisia Ilo auttaa -lahjoituksen merkeissä jo viisi kertaa, lähes 670 000 eurolla.

Lisätietoa Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyydestä: Ilo auttaa 2022 – Osuuskauppa Keskimaa


Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi

Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Riina Sutinen, 050 321 9927, riina.sutinen@jyvaskyla.fi

Keski-Suomen Liikunta ry, Jouni Vatanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, 050 552 4997

Nuorten Suomi ry, Carita Hännivirta, kehittämispäällikkö, 044 012 4606, carita.hannivirta@nuortensuomi.fi

MIELI Suomen Mielenterveys ry, Satu Raappana, Sekasin kollektiivin toiminnanjohtaja, 040 840 6681, satu.raappana@sekasin.fi

 

Teksti: www.keskimaa.fi (20.5.2022)  TÄÄLLÄ

1 2 3 4