Day

3 maaliskuun, 2024
Kuvassa nuorten ajatuksia post it-lapuilla.

Varsinais-Suomessa järjestettiin helmi-maaliskuun vaihteessa kaksi nuorten työpajaa, joissa käsiteltiin asiakaskokemusta sote-palveluissa. Työpajoihin osallistui yhteensä noin 40 nuorta. Kerättyjä tietoja käytetään muun muassa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja työntekijöille suunnattuihin koulutuksiin.

Turussa järjestetyssä työpajassa nuoret pohtivat lastensuojelussa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa koettuja hyviä ja huonoja kohtaamisia, osallisuuden kokemuksia, sekä digitaalisten palvelujen merkitystä ja mahdollisuuksia osana palvelutarjontaa. Tilaisuuden osallistujia oli Sos-lapsikylästä, Auta lasta ry:stä, Veturointi-toiminnasta ja Ehjä ry:n Kuule minua -hankkeesta. Uudessakaupungissa jopo-luokkalaiset ja yhdeksäsluokkalaiset pohtivat myös hyvää ja huonoa kohtaamista, antoivat vinkkejä ammattilaisille erilaisiin kohtaamistilanteisiin ja kertoivat kokemuksia digitaalisista palveluista.

Molemmat työpajat herättivät paljon keskustelua, mielipiteitä ja oivalluksia niin nuorilla kuin ammattilaisilla. Työpajat saivat erinomaista palautetta nuorilta. Palautteen pohjalta nuoret kokivat, että tulivat kuulluksi tilaisuudessa. He työpajan mukavana ja hyvänä tilaisuutena ilmaista omia mielipiteitä ja kuulla muiden ajatuksia.

Varsinais-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on varmistaa, että lapset ja nuoret saavat apua varhain ja läheltä, he kokevat voivansa vaikuttaa elämäänsä, lasten oikeudet toteutuvat ja erityisesti lasten ja nuorten osallisuus lisääntyy palvelujen sekä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tätä varten Varsinais-Suomen hyvinvointialue halusi saada tietoa lasten ja nuorten kokemuksista.

Tilaisuuksia oli mukana järjestämässä Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen lisäksi Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry ja SOS-Kehittäjänuoret.

Lue lisää:

Varhan tiedote

 Mielipidekirjoitus Turun Sanomissa

 

Lisätietoja:

Laura Saartoala, osallisuuden asiantuntija, Kohti nuorten hyvinvointialueita

puh. 044 012 4609 / laura.saartoala@nuortensuomi.fi

 

Kohti nuorten hyvinvointialueita on Nuorten Suomen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Nuorten Akatemian yhteishanke, jonka tavoitteena on nuorten osallisuuden edistäminen hyvinvointialueilla. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.