Nuorten Suomelta edustaja kumppanuuspöytään

Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja sekä järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän jäsenet on valittu vuosille 2021–2022. Nuorisojärjestöjen uudeksi edustajaksi valittiin Nuorten Suomen Carita Hännivirta. 

Keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteistyöelin, Keski-Suomen Järjestöareena, on kokouksessaan 16.12.2020 valinnut kaudelle 2021–2022 puheenjohtajakseen Katariina Luodon Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä. Kokous päätti myös Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän kokoonpanon, ja seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin kaikkiaan 14 toimialaedustajaa.

Kumppanuuspöytään haettiin jäseniä avoimella hakuilmoituksella, ja määräaikaan 7.12.2020 mennessä ehdotuksia tuli yhteensä 19. Ehdokkaiksi pyydettiin henkilöitä, jotka voivat sitoutua käyttämään aikaansa työskentelyyn ja joilla on laaja-alaista asiantuntijuutta järjestökentästä sekä kykyä edustaa järjestökenttää omaa järjestöään tai toimialaansa laajemmin.

Kumppanuuspöydän tulevien vuosien tehtävinä on mm. muodostaa yhteistä näkemystä järjestöjen tulevaisuuden haasteista ja vaikuttamistyön asioista maakunnassa, järjestöjen rahoitukseen ja tulevaisuuden resursseihin vaikuttaminen sekä järjestöjen merkityksen näkyväksi tekeminen. Kumppanuuspöytä tulee valitsemaan keskuudestaan kumppanuuspöydän puheenjohtajan kevään 2021 ensimmäisessä kokouksessaan.

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän kokoonpano vuosina 2021–2022

Potilas- ja kansanterveysjärjestöt
Pigg Kristiina, Keski-Suomen Sydänpiiri ry

Vammaisjärjestöt
Ansio Liisa, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry

Päihdejärjestöt ja työvalmennus
Pokkinen Heikki, Sovatek-säätiö

Lastensuojelu, kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyö
Huovinen Susanna, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry

Mielenterveys- ja kriisityö
Hauvala Tuija, Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry/Kriisikeskus Mobile

Työllisyysjärjestöt
Heiskanen Elina, Jyväskylän Katulähetys ry

Omaisjärjestöt
Wacker Minna, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry

Liikuntajärjestöt
Lehtoranta Petri, Keski-Suomen Liikunta ry

Eläkeläisjärjestöt
Piitulainen Maija, Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta

Kylätoiminta, maaseudun kehittäminen
Seppälä Tiina, Maaseutukehitys ry

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajajärjestöt
Sibomana Emmanuel, Paremmin Yhdessä ry

Nuorisojärjestöt
Hännivirta Carita, Nuorten Suomi ry

Kulttuurijärjestöt
Kylmälahti Riina, Suomen Nuorisoseurat ry

Yhteistoimintajärjestöt
Luoto Katariina, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Keski-Suomen Järjestöareena on keskisuomalaisten järjestöjen yhteenliittymä, joka on syntynyt järjestöjen omasta tarpeesta tuntea toisensa paremmin, tehdä yhteistyötä tiiviimmin ja parantaa järjestökentän vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestöareena on toiminut vuodesta 2008.
Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on Järjestöareenan tavoitteiden mukaisesti toimiva vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee näkyväksi järjestöjen merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen asemaan maakunnassa.

Lisätietoja:
Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja (2019–2020)
Tiina Sivonen
tiina.sivonen@kyt.fi

About the author