Day

31 toukokuun, 2024

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston terveiset Nuoret keskelle hyvää -seminaariin 6.3.2024

Mielenterveyden tason lasku on jo pitkään pinnalla ollut aihe. 

Nuorisovaltuustolaiset ovat keskustelleet siitä, miten kouluterveydenhuolto toteutuu kunnissa. 

Kouluterveydenhuollossa on eroja, joissain kunnissa oppilaat kokevat esimerkiksi kuraattorille hakeutumisen helpommaksi kuin toiset, jotkut eivät edes tiedä, mistä hakea apua. Toisten kuntien nuoret taas ovat tyytyväisiä kuntansa tilanteeseen. 

Nuorisovaltuustolaisia ympäri maakunnan yhdisti kuitenkin yksi toive opiskeluterveydenhuollon suhteen: kynnyksen madaltaminen. Jostain syystä koulun aikuisilta avun hakeminen tuntuu monesta vaikealta. Monia pelottaa tuomituksi tuleminen, tai avun hakeminen tuntuu työläältä. Nuoret toivoisivat opiskeluhuollon henkilökunnan jalkautuvan lähemmäksi nuoria. 

Myös koulunuorisotyöntekijöitä arvostetaan. Rentous ja sitoutumattomuus auttaa nuorta puhumaan. Nuori haluaa tulla kuulluksi. Nuoret keskelle hyvää- sitoumusten joukossa oli myös hyvinvointialueen sitoumus, jossa sitouduttiin juurikin tähän hyvinvoinnin edistämiseen matalalla kynnyksellä. Haluan nostaa myös hyvinvointialueen teemat “arjen turvallisuus” ja “liikunnallinen elämäntapa” esiin. Jotta nuori pääsee kasvamaan terveeksi aikuiseksi, on tärkeää, että nuori saa tehdä sen turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. Näitä arvoja tulee vaalia. 

Arjen turvallisuutta tukevia asioita ovat pysyvät ihmissuhteet, terveelliset ihmissuhteet, tunne, että saa apua tarvittaessa. Tämän takia kouluterveydenhuollon laatu on tärkeää. 

Kuulluksi tulemisen lisäksi nuorelle on tärkeä olla osana jotain. Nuoret keskelle hyvää- kampanjassa mun mielestä on siistiä, että moni taho on sitoutunut tarjoamaan nuorille kesätöitä. Mulla itsellä on esimerkiksi ystävä, joka ei koskaan tuntenut kuuluvansa joukkoon koulussa, mutta kesätöiden myötä löysi itselleen työpaikan, jossa viihtyy ja tuntee kuuluvansa joukkoon. 

Nuoria huolestuttaa tekoälyn kehittyminen ja sen ilmeneminen jokapäiväisessä elämässä. Vaikka tekoäly helpottaa monia arjen asioita, huolena on sen aiheuttamat vaarat. Tekoälyllä voidaan luoda paljon materiaalia, joka ulkoisesti näyttää aidolta ja alkuperäiseltä, mutta onkin huijausta. Tämä onkin nostettu aiheeksi huhtikuussa järjestettävään nuorisofoorumiin. Haluamme pysyä perässä teknologian kehityksessä, ja ehkäistä sen aiheuttamia turvallisuusriskejä. 

Haluaisin nostaa esille asian, mistä on käyty keskustelua, mutta ei olla vielä saatu tarpeeksi aikaiseksi. Se on kuntarajat ylittävä toiminta maakunnan sisällä. Etenkin pienissä kunnissa naapurikuntien harrastusmahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää tehokkaammin ja luoda näin suurempia yhteisöjä. Olis siistiä, jos voitaisiin kehittää meidän maakuntaa yhteisöllisempään suuntaan, ja rakentaa Keski-Suomalaista identiteettiä lisäämällä kuntien yhteistyötä. Mun mielestä tää olis tosi tärkeä kehityksen kohde etenkin, kun kuntien asukasluvut ovat laskussa 

 

Meeri Nissinen, Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2023-2024 puheenjohtaja