Täältä tullaan! -projekti laajenee uusiin kuntiin syksyllä

Täältä tullaan! -projektissa kehitetään koulutuskokonaisuutta, jossa oppilaita innostetaan ja koulutetaan ideoimaan ja toteuttamaan koko koulun yhteisiä tapahtumia. 

Projektia on pilotoitu Petäjävedellä ja Karstulassa, joista on saatu arvokasta oppia projektin kehittämiseen. Kevät huipentui Karstulassa ensimmäisiin projektin aikana toteutettuihin tapahtumiin.

Ala- ja yläkoulujen koulutusprosessin aikana ryhmäydyttiin, ideoitiin, tutustuttiin tapahtuman suunnitteluprosessiin liittyviin vaiheisiin ja rooleihin, sekä nimettiin jokaiselle oma, itseään kiinnostava rooli. Oppilaista koostuvat ydintiimit ideoivat ja valmistelivat koululle tapahtumapäivät, jotka sisälsivät erilaisia toimintapisteitä askartelusta ulkopeleihin ja tunnerastista aarteenmetsästykseen.

Samalla opettajien kanssa keskusteltiin aktiivisesti, minkälaista tukea prosessiin olisi hyvä saada, ja mikä opettajan rooli prosessissa on. Haasteista huolimatta oppilastiimit pääsivät kunnialla maaliin, ja tekemisen meininki vain kasvoi mitä lähemmäksi tapahtumapäiviä päästiin. 

Myös opettajien lähettämät terveiset kertovat onnistuneista tapahtumista: ”Oma [alakoulun] projektimme sai heti tapahtuman jälkeen kiitosta mukavasta ja monipuolisesta toiminnasta pisteillä, aikataulutuksesta, hyvästä tunnelmasta…” 

Syksyllä Täältä tullaan! -projekti leviää uusiin kuntiin, joissa oppilaiden omat projektit käynnistetään ensimmäisistä piloteista opit hyödyntäen. Lisäksi Täältä tullaan! -projektin kanssa käsi kädessä kulkeva Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -leviää syksyn aikana uusille paikkakunnille. Myös kaikille avoimia koulutuksia järjestetään niin etä- kuin lähiopetuksenakin.

 

Lue lisää hankkeista TÄÄLTÄ! 

 

 

About the author