“Täyttä asiaa, suoraan nuorilta”

Millainen on matalan kynnyksen palvelu? Miten moninaisuus tulee huomioida nuorten kanssa työskennellessä? Entä miten nuoret haluaisivat osallistua käyttämiensä palveluiden kehittämiseen? Muun muassa näihin kysymyksiin kuultiin näkemyksiä torstaina 16.3. Kohtaa meidät -webinaarissa, kun erilaisista taustoista tulevat nuoret kokoontuivat keskustelemaan toiveistaan ja kokemuksistaan sote-palveluissa.

Tilaisuuteen ilmoittautui lähes kolmesataa henkilöä ja sitä seurattiin 130 laitteelta.

– Ilmoittautuneiden määrän pohjalta voi sanoa, että aihe selkeästi kiinnostaa, kertoo osallisuuden asiantuntija Laura Saartoala Nuorten Suomi ry:stä.

Webinaarin aikana osallistujat kävivät keskustelua Padlet-alustalla, jossa he painottivat aiheiden tärkeyttä sekä jakoivat vinkkejä ja työkaluja nuorten parempaan kohtaamiseen sote-alalla.

Puheenvuoroissa kuultiin nuorten omia kokemuksia terveydenhuollosta ja vammaispalveluista, nuorten kohtaamaan rasismiin puuttumisesta sekä sateenkaarinuorten kohtaamisesta sote-alalla.

Paneelikeskustelussa käytiin muun muassa läpi miten nuoret tulisi kohdata sote-palveluissa ja mitkä asiat ovat onnistuneen asiakassuhteen kompastuskiviä. Keskustelussa korostui se, että kaikki sote-palveluiden asiakkaat tulisi kohdata yksilöinä ja tarvetta olisi monipuolisille tavoille asioida näissä palveluissa ja löytää niiden pariin.

– Haluan kiittää erityisesti meidän upeita nuoria, jotka tulivat kertomaan ajatuksiaan tilaisuuteen. Osa nuorista on ollut mukana tilaisuuden suunnittelussa alusta asti. Ilman heitä tätä tilaisuutta ei olisi voinut toteuttaa, kiittelee Saartoala.

Tilaisuuden tallenne löytyy osoitteesta www.nuortensuomi.fi/kohtaameidat

Webinaarin järjesti Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Nuorten Suomen yhteinen Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke yhteistyössä Moniheli ry:n Mikki sulle -hankkeen, Diakonissalaitoksen Nuorten Ohjelman, Seta ry:n, Vamlaksen, THL:n Sokra-hankkeen ja kansallisen lapsistrategian kanssa.

Lisätietoja:

Laura Saartoala, osallisuuden asiantuntija, Kohti nuorten hyvinvointialueita 

puh. 044 012 4609 / laura.saartoala@nuortensuomi.fi 

 www.nuortensuomi.fi/kohtaameidat 

Kohti nuorten hyvinvointialueita on Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Nuorten Suomen yhteishanke, jonka tavoitteena on nuorten osallisuuden edistäminen hyvinvointialueilla. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

About the author

1 Response